Λαμία: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προσλήψεις στη Π.Ε.Ψ.Υ. κ Κ.Α.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΨΥΧIAΤΡΟΥ , ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (31 ΜΗΝΕΣ).

Η Πρότυπη Εταιρεία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αρωγής, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «Υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας» στον Άξονα Προτεραιότητας 10: «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» με κωδικό ΟΠΣ: 5035498 στο Ε.Π. «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014 – 2020» και λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Γ.Γ. Υγείας (αριθμ. πρωτ. Γ3α,β/Γ.Π. οικ.51287/05-07-2019) με θέμα «Παράταση της διάρκειας συγχρηματοδότησης των δράσεων ψυχικής υγείας των φορέων εποπτείας του Υπουργείου Υγείας που έχουν προταθεί για συγχρηματοδότηση από πόρους των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020»,

καλεί όσους επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη τεσσάρων (4) θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου (31 μήνες) με τις ειδικότητες του Ψυχιάτρου (1), Ψυχολόγου (1), Κοινωνικού Λειτουργού (1) και Νοσηλευτή (1) για το πρόγραμμα «Υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας».

Η παρούσα πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και οι αιτήσεις συμμετοχής θα βρίσκονται αναρτημένες για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες:

– στην ιστοσελίδα της Π.Ε.Ψ.Υ.κ Κ.Α.: www.fepsi.gr

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο προς τούτο εκπρόσωπο, με θεωρημένη από δημόσια αρχή εξουσιοδότηση, τις εργάσιμες ημέρες (ώρες 10:00 – 14:00) ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (με ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου έως και της καταληκτικής) την αίτηση συμμετοχής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, από 12/02/2021, ημέρα Παρασκευή έως και την 26/02/2021, ημέρα Παρασκευή, ώρα 16.00 μ.μ., στη διεύθυνση: Π.Ε.Ψ.Υ. κ Κ.Α.,  Λ. Δημοκρατίας 52, Τ.Κ. 35100, Λαμία, τηλέφωνο: 22310-36992.

Πληροφορίες:

– Π.Ε.Ψ.Υ. κ Κ.Α., Διεύθυνση : Λ. Δημοκρατίας 52, Τ.Κ. 35100, Λαμία
Τηλέφωνο 22310-36992, ώρες 10:00-14:00, Δευτέρα έως Παρασκευή
e-mail: info@fepsi.gr
κ. Ζέρβας Γεώργιος

 

Η Πρότυπη Εταιρεία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αρωγής, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «Υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας» στον Άξονα Προτεραιότητας 10: «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» με κωδικό ΟΠΣ: 5035498 στο Ε.Π. «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014 – 2020» και λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Γ.Γ. Υγείας (αριθμ. πρωτ. Γ3α,β/Γ.Π. οικ.51287/05-07-2019) με θέμα «Παράταση της διάρκειας συγχρηματοδότησης των δράσεων ψυχικής υγείας των φορέων εποπτείας του Υπουργείου Υγείας που έχουν προταθεί για συγχρηματοδότηση από πόρους των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020»,

καλεί όσους επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη τεσσάρων (4) θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου (31 μήνες) με τις ειδικότητες του Ψυχιάτρου (1), Ψυχολόγου (1), Κοινωνικού Λειτουργού (1) και Νοσηλευτή (1) για το πρόγραμμα «Υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας».

Η παρούσα πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και οι αιτήσεις συμμετοχής θα βρίσκονται αναρτημένες για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες:

– στην ιστοσελίδα της Π.Ε.Ψ.Υ.κ Κ.Α.: www.fepsi.gr

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο προς τούτο εκπρόσωπο, με θεωρημένη από δημόσια αρχή εξουσιοδότηση, τις εργάσιμες ημέρες (ώρες 10:00 – 14:00) ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (με ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου έως και της καταληκτικής) την αίτηση συμμετοχής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, από 12/02/2021, ημέρα Παρασκευή έως και την 26/02/2021, ημέρα Παρασκευή, ώρα 16.00 μ.μ., στη διεύθυνση: Π.Ε.Ψ.Υ. κ Κ.Α.,  Λ. Δημοκρατίας 52, Τ.Κ. 35100, Λαμία, τηλέφωνο: 22310-36992.

Πληροφορίες:

– Π.Ε.Ψ.Υ. κ Κ.Α., Διεύθυνση : Λ. Δημοκρατίας 52, Τ.Κ. 35100, Λαμία
Τηλέφωνο 22310-36992, ώρες 10:00-14:00, Δευτέρα έως Παρασκευή
e-mail: info@fepsi.gr
κ. Ζέρβας Γεώργιος

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *