25 Θέματα προς συνεδρίαση για την Περιφέρεια Στερεάς

Έργα, Προγραμματικές συμβάσεις και προσλήψεις στην Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Ανάμεσα στα 25 θέματα που θα συζητηθούν είναι και τα έργα:

  • Δημοπράτηση του υποέργου με τίτλο: «Προστασία πρανών εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας» προϋπολογισμού 1.199,999,99€ με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας».
  • Δημοπράτηση του υποέργου 2:«Μελέτη τμηματικής οριοθέτησης και διευθέτησης ρεμάτων περιοχής Αρκίτσας, Λιβανατών και Αταλάντης και κτηματικής περιφέρειας Τ.Κ. Μαρτίνου, Λάρυμνας, Μαλεσίνας, Θεολόγου του Δήμου Λοκρών » του έργου: «Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων ρεμάτων και ποταμών της Π.Ε.Φθιώτιδας»,προεκτιμώμενης αμοιβής 100.000,00 € με ΦΠΑ.
  • Έγκριση Πρακτικού ΙΙ – Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση τμήματος επαρχιακής οδού Σπερχειάδας – Λευκάδας»,προϋπολογισμού 330.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη για τα έργα:

  • Επισκευή – συντήρηση Κέντρου Υγείας Καμένων Βούρλων», προϋπολογισμού : 120.000,00 € με ΦΠΑ
  • Επισκευή – συντήρηση Κέντρου Υγείας Αμφίκλειας», προϋπολογισμού :150.000,00 € με ΦΠΑ

Αλλά και Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Αναγκαία άμεσα μέτρα προστασίας της θεμελίωσης της παλαιάς γέφυρας Βίστριζας» προϋπολογισμού : 200.000,00 € με ΦΠΑ

Η παράταση προθεσμίας της προγραμματικής σύμβασης, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το Δήμο Θηβαίων για την εκτέλεση του έργου της ΣΑΕΠ766 με ΚΑ. 2018ΕΠ06600020 και τίτλο: «Προμήθεια τοποθέτηση συνθετικού τάπητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου Καπαρελλίου, Βαγίων, Χωστίων, Δομβραίνας και Πλαταιών του Δήμου Θηβαίων».

Τέλος υπάρχουν τρία θέματα για το ανθρώπινο δυναμικό και συγκεκριμένα:

Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2022-2025

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών.

Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού με κάλυψη της δαπάνης υπό μορφή αντιτίμου για το έτος 2021

Ανάμεσα στα 25 θέματα που θα συζητηθούν είναι και τα έργα:

  • Δημοπράτηση του υποέργου με τίτλο: «Προστασία πρανών εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας» προϋπολογισμού 1.199,999,99€ με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας».
  • Δημοπράτηση του υποέργου 2:«Μελέτη τμηματικής οριοθέτησης και διευθέτησης ρεμάτων περιοχής Αρκίτσας, Λιβανατών και Αταλάντης και κτηματικής περιφέρειας Τ.Κ. Μαρτίνου, Λάρυμνας, Μαλεσίνας, Θεολόγου του Δήμου Λοκρών » του έργου: «Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων ρεμάτων και ποταμών της Π.Ε.Φθιώτιδας»,προεκτιμώμενης αμοιβής 100.000,00 € με ΦΠΑ.
  • Έγκριση Πρακτικού ΙΙ – Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση τμήματος επαρχιακής οδού Σπερχειάδας – Λευκάδας»,προϋπολογισμού 330.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη για τα έργα:

  • Επισκευή – συντήρηση Κέντρου Υγείας Καμένων Βούρλων», προϋπολογισμού : 120.000,00 € με ΦΠΑ
  • Επισκευή – συντήρηση Κέντρου Υγείας Αμφίκλειας», προϋπολογισμού :150.000,00 € με ΦΠΑ

Αλλά και Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Αναγκαία άμεσα μέτρα προστασίας της θεμελίωσης της παλαιάς γέφυρας Βίστριζας» προϋπολογισμού : 200.000,00 € με ΦΠΑ

Η παράταση προθεσμίας της προγραμματικής σύμβασης, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το Δήμο Θηβαίων για την εκτέλεση του έργου της ΣΑΕΠ766 με ΚΑ. 2018ΕΠ06600020 και τίτλο: «Προμήθεια τοποθέτηση συνθετικού τάπητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου Καπαρελλίου, Βαγίων, Χωστίων, Δομβραίνας και Πλαταιών του Δήμου Θηβαίων».

Τέλος υπάρχουν τρία θέματα για το ανθρώπινο δυναμικό και συγκεκριμένα:

Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2022-2025

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών.

Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού με κάλυψη της δαπάνης υπό μορφή αντιτίμου για το έτος 2021

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ