Δήμος Δομοκού: Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο

14 Θέματα προς συνεδρίαση.

Στην 3η τακτική δημόσια συνεδρίαση προσκαλεί ο Δήμος Δομοκού, η οποία θα διεξαχθεί διά περιφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», την Τρίτη 23 Μαρτίου από τις 12.00 έως τις 14.00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων 14 θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Αναλυτικά τα θέματα της συνεδρίασης:

Θέμα 1ο: Αντικατάσταση μέλους Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β/μιας Εκπαίδευσης Λυκείων και Γυμνασίων Δήμου Δομοκού {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Σκαρμούτσος Ιωάννης}

Θέμα 2ο: Έγκριση εγγραφής Νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Νέου Μοναστηρίου του Δήμου Δομοκού για το Σχολικό έτος 2020-2021 {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Σκαρμούτσος Ιωάννης}

Θέμα 3ο: Έγκριση της αριθμ 2/2021 απόφασης της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β/μιας Εκπαίδευσης Λυκείων και Γυμνασίων Δήμου Δομοκού που αφορά στο Απολογισμό οικ. έτους 2020 {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Σκαρμούτσος Ιωάννης}

Θέμα 4ο: Αντικατάσταση Μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Τσαλαφούτας Αθανάσιος}

Θέμα 5ο: Έγκριση της αριθμ 1/4/05-02-2021 απόφασης του Συμβουλίου Κοινότητας Ομβριακής για τη δωρεάν παραχώρηση δημοτικού χώρου {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Λαϊνάς Ανδρέας}

Θέμα 6ο: Έγκριση της αριθμ. 45/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στον προθεσμιακό λογαριασμό του Κληροδοτήματος Κ.Α. Υφαντή {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος}

Θέμα 7ο: Έγκριση της αριθμ 44/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2021 για το Κληροδότημα Κ.Α. Υφαντή {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος}

Θέμα 8ο: Έγκριση τοποθέτησης κεραίας συμπληρωματικής κάλυψης στην κοινότητα Ομβριακής {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Λαϊνάς Ανδρεάς}

Θέμα 9ο: Αξιολόγηση αιτήσεων και εκλογή των υδρονομικών οργάνων διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, σύμφωνα με το Β.Δ. 28.3/15.4.1957 {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 10ο: Ορισμός ενός Δημ. Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την κατάρτιση των Μητρώων Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2020 στον Δήμο Δομοκού {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 11ο: Έγκριση της αριθμ 1/2021 απόφασης του Συμβουλίου Κοινότητας Αγραπιδιάς σχετικά με την τροποποίηση οριοθέτησης του οικισμού της κοινότητας {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 12ο: Απολογισμός έτους 2020 και Προγραμματισμός έτους 2021 του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. με βάση το ΠΕ.Σ.Δ.Α. Στερεάς Ελλάδας {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 13ο: Καθορισμός εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 1821 {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 14ο: Έγκριση 3ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2021 {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Στην 3η τακτική δημόσια συνεδρίαση προσκαλεί ο Δήμος Δομοκού, η οποία θα διεξαχθεί διά περιφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», την Τρίτη 23 Μαρτίου από τις 12.00 έως τις 14.00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων 14 θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Αναλυτικά τα θέματα της συνεδρίασης:

Θέμα 1ο: Αντικατάσταση μέλους Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β/μιας Εκπαίδευσης Λυκείων και Γυμνασίων Δήμου Δομοκού {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Σκαρμούτσος Ιωάννης}

Θέμα 2ο: Έγκριση εγγραφής Νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Νέου Μοναστηρίου του Δήμου Δομοκού για το Σχολικό έτος 2020-2021 {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Σκαρμούτσος Ιωάννης}

Θέμα 3ο: Έγκριση της αριθμ 2/2021 απόφασης της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β/μιας Εκπαίδευσης Λυκείων και Γυμνασίων Δήμου Δομοκού που αφορά στο Απολογισμό οικ. έτους 2020 {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Σκαρμούτσος Ιωάννης}

Θέμα 4ο: Αντικατάσταση Μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Τσαλαφούτας Αθανάσιος}

Θέμα 5ο: Έγκριση της αριθμ 1/4/05-02-2021 απόφασης του Συμβουλίου Κοινότητας Ομβριακής για τη δωρεάν παραχώρηση δημοτικού χώρου {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Λαϊνάς Ανδρέας}

Θέμα 6ο: Έγκριση της αριθμ. 45/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στον προθεσμιακό λογαριασμό του Κληροδοτήματος Κ.Α. Υφαντή {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος}

Θέμα 7ο: Έγκριση της αριθμ 44/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2021 για το Κληροδότημα Κ.Α. Υφαντή {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος}

Θέμα 8ο: Έγκριση τοποθέτησης κεραίας συμπληρωματικής κάλυψης στην κοινότητα Ομβριακής {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Λαϊνάς Ανδρεάς}

Θέμα 9ο: Αξιολόγηση αιτήσεων και εκλογή των υδρονομικών οργάνων διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, σύμφωνα με το Β.Δ. 28.3/15.4.1957 {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 10ο: Ορισμός ενός Δημ. Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την κατάρτιση των Μητρώων Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2020 στον Δήμο Δομοκού {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 11ο: Έγκριση της αριθμ 1/2021 απόφασης του Συμβουλίου Κοινότητας Αγραπιδιάς σχετικά με την τροποποίηση οριοθέτησης του οικισμού της κοινότητας {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 12ο: Απολογισμός έτους 2020 και Προγραμματισμός έτους 2021 του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. με βάση το ΠΕ.Σ.Δ.Α. Στερεάς Ελλάδας {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 13ο: Καθορισμός εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 1821 {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 14ο: Έγκριση 3ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2021 {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *