Δήμος Καμένων Βούρλων: Συνεδρίαση σήμερα Τρίτη για το Δημοτικό Συμβούλιο

Προγραμματίζονται προσλήψεις.

Ο Δήμος Καμένων Βούρλων προσκαλεί σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με δύο θέματα:

 

Αναλυτικά η πρόσκληση:

Καλείσθε να συµµετέχετε στην δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί, στις 16 Μαρτίου 2021, ηµέρα Τρίτη και από ώρα 12.30 µ.µ. έως 13.30 µ.µ., για να συζητήσουµε και λάβουµε απόφαση στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

1. Πολυετής Προγραµµατισµός Ανθρωπίνου ∆υναµικού ∆ήµου Καµένων Βούρλων ετών 2022-2025

2. Παράταση προθεσµίας περαίωσης του έργου «Αντικατάσταση Εξωτερικού ∆ικτύου Ύδρευσης ∆.Ε. Αγίου Κων/νου»

Σε εφαρµογή των νέων προληπτικών µέτρων για την προστασία της δηµόσιας υγείας, ανακοινώνεται ότι για λόγους πρόληψης και προστασίας της δηµόσιας υγείας, σύµφωνα µε την αριθµ. 426 εγκύκλιο (Α∆Α: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-Υ∆4), η συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Τρίτη 16 Μαρτίου 2021, θα διεξαχθεί δια περιφοράς.
Μέχρι την ώρα λήξης της δια περιφοράς συνεδρίασης, τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής θα µπορούν να ψηφίσουν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, µέσω τηλεφώνου στο 2235350037 (Χονδροδήµου Λουκία, Γραµµατεία Οικονοµικής Επιτροπής) και µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: lxondrodimou@mwlos.gr και από ώρα 12:30 µ.µ. έως 13.30 µ.µ.
Μετά το πέρας της ώρα λήξης, καµία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψην.

Ο Δήμος Καμένων Βούρλων προσκαλεί σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με δύο θέματα:

 

Αναλυτικά η πρόσκληση:

Καλείσθε να συµµετέχετε στην δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί, στις 16 Μαρτίου 2021, ηµέρα Τρίτη και από ώρα 12.30 µ.µ. έως 13.30 µ.µ., για να συζητήσουµε και λάβουµε απόφαση στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

1. Πολυετής Προγραµµατισµός Ανθρωπίνου ∆υναµικού ∆ήµου Καµένων Βούρλων ετών 2022-2025

2. Παράταση προθεσµίας περαίωσης του έργου «Αντικατάσταση Εξωτερικού ∆ικτύου Ύδρευσης ∆.Ε. Αγίου Κων/νου»

Σε εφαρµογή των νέων προληπτικών µέτρων για την προστασία της δηµόσιας υγείας, ανακοινώνεται ότι για λόγους πρόληψης και προστασίας της δηµόσιας υγείας, σύµφωνα µε την αριθµ. 426 εγκύκλιο (Α∆Α: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-Υ∆4), η συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Τρίτη 16 Μαρτίου 2021, θα διεξαχθεί δια περιφοράς.
Μέχρι την ώρα λήξης της δια περιφοράς συνεδρίασης, τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής θα µπορούν να ψηφίσουν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, µέσω τηλεφώνου στο 2235350037 (Χονδροδήµου Λουκία, Γραµµατεία Οικονοµικής Επιτροπής) και µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: lxondrodimou@mwlos.gr και από ώρα 12:30 µ.µ. έως 13.30 µ.µ.
Μετά το πέρας της ώρα λήξης, καµία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψην.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *