Παρέμβαση του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας για την αξιοποίηση των ιαματικών πηγών Καμένων Βούρλων

Η ΓΑΛΗΝΗ ΑΞΤΕ, έχει προχωρήσει στις απαραίτητες επενδύσεις, διατηρώντας θέσεις εργασίας και ένα πλήρως λειτουργικό σύγχρονο ξενοδοχείο 5 αστέρων, το μοναδικό στην περιοχή.

Για  το θέμα της αξιοποίησης  των Ιαματικών Πηγών στα Καμένα Βούρλα, παρενέβη το Επιμελητήριο Φθιώτιδας όπως ενημερώνει δημοσιοποιώντας την επιστολή του Προέδρου Θανάση Κυρίτση.

Αναλυτικά η επιστολή του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας προς το ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με την αξιοποίηση των ιαματικών πηγών στα Καμένα Βούρλα:

Το Επιμελητήριο Φθιώτιδας λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των τοπικών αναπτυξιακών φορέων, των συλλόγων αλλά και ευρύτερα της κοινωνίας του Δήμου Καμένων Βούρλων σχετικά με τα όσα διαδραματίζονται το τελευταίο χρονικό διάστημα στην ξενοδοχειακή μονάδα «GALINIWELNESSSPA & RESORT», οφείλει να επισημάνει τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται επί σειρά ετών στην ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών για τη διαγωνιστική διαδικασία αξιοποίησης των εγκαταστάσεων των Ιαματικών Πηγών.

Οι χρόνιες καθυστερήσεις σε συνδυασμό με τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις έχουν ως αποτέλεσμα το ξενοδοχειακό συγκρότημα να μισθώνεται ανά χρόνο, καθιστώντας αδύνατη την προώθηση των υπηρεσιών & τον ευρύτερο προγραμματισμό του.

Η ΓΑΛΗΝΗ ΑΞΤΕ, έχει προχωρήσει στις απαραίτητες επενδύσεις, παρά τις αντιξοότητες της οικονομικής κρίσης αλλά και της τελευταίας κρίσης της πανδημίας, διατηρώντας θέσεις εργασίας και ένα πλήρως λειτουργικό σύγχρονο ξενοδοχείο 5 αστέρων, το μοναδικό στην περιοχή.

Η συγκεκριμένη διαδικασία στερεί από την επιχείρηση το δικαίωμα ολοκληρωμένου σχεδιασμού ώστε να γίνουν οι κατάλληλες επενδύσεις και να λειτουργήσει στο 100% η ξενοδοχειακή μονάδα και οι ιαματικές πηγές, κίνηση που θα επιφέρει περισσότερες θέσεις εργασίας, αύξηση του τουρισμού και θα προσδώσει προστιθέμενη αξία σε ολόκληρη την περιοχή του Δήμου των Καμένων Βούρλων.

Κύριος στόχος και μέλημα μας – και περισσότερο των αρμόδιων αρχών – θα πρέπει να είναι η ουσιαστική αξιοποίηση προς όφελος όλων της περιουσίας μας μέσα από την αξιοποίηση των ιαματικών αυτών πηγών και των συνοδών τουριστικών εγκαταστάσεων, προωθώντας & στηρίζοντας παράλληλα την επιχειρηματική δραστηριότητα, μέσα από την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων μας.

Το Κράτος και οι συναρμόδιοι φορείς οφείλουν να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την υγιή επιχειρηματική δραστηριοποίηση με όρους οικονομικής, αλλά και ουσιαστικής κοινωνικής ανταποδοτικότητας με απτές, θετικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Ολοκληρώνοντας, επιθυμούμε να τονίσουμε ότι όλοι οι φορείς οφείλουν να μεριμνήσουν ώστε να δοθεί ουσιαστική λύση στο πρόβλημα & να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την ομαλή λειτουργία των ιαματικών πηγών στα Καμένα Βούρλα αλλά και την συνέχιση της μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδας «Γαλήνη».

Τόσο το Δ.Σ. του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ, όσο και της ΕΤ.Α.Δ χρειάζεται να επισπεύσουν τις διαδικασίες και να προβούν στην υπογραφή της μισθωτικής συμφωνίας, που να αφορά ικανό μακροχρόνιο διάστημα, ώστε να διασφαλισθούν οι προϋποθέσεις βιωσιμότητας μιας σύγχρονης μονάδας, είτε να προκηρύξουν νέα διαγωνιστική διαδικασία που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της διεθνούς και ελληνικής αγοράς, στον κλάδο του ιαματικού και θεραπευτικού τουρισμού.

Για  το θέμα της αξιοποίησης  των Ιαματικών Πηγών στα Καμένα Βούρλα, παρενέβη το Επιμελητήριο Φθιώτιδας όπως ενημερώνει δημοσιοποιώντας την επιστολή του Προέδρου Θανάση Κυρίτση.

Αναλυτικά η επιστολή του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας προς το ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με την αξιοποίηση των ιαματικών πηγών στα Καμένα Βούρλα:

Το Επιμελητήριο Φθιώτιδας λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των τοπικών αναπτυξιακών φορέων, των συλλόγων αλλά και ευρύτερα της κοινωνίας του Δήμου Καμένων Βούρλων σχετικά με τα όσα διαδραματίζονται το τελευταίο χρονικό διάστημα στην ξενοδοχειακή μονάδα «GALINIWELNESSSPA & RESORT», οφείλει να επισημάνει τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται επί σειρά ετών στην ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών για τη διαγωνιστική διαδικασία αξιοποίησης των εγκαταστάσεων των Ιαματικών Πηγών.

Οι χρόνιες καθυστερήσεις σε συνδυασμό με τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις έχουν ως αποτέλεσμα το ξενοδοχειακό συγκρότημα να μισθώνεται ανά χρόνο, καθιστώντας αδύνατη την προώθηση των υπηρεσιών & τον ευρύτερο προγραμματισμό του.

Η ΓΑΛΗΝΗ ΑΞΤΕ, έχει προχωρήσει στις απαραίτητες επενδύσεις, παρά τις αντιξοότητες της οικονομικής κρίσης αλλά και της τελευταίας κρίσης της πανδημίας, διατηρώντας θέσεις εργασίας και ένα πλήρως λειτουργικό σύγχρονο ξενοδοχείο 5 αστέρων, το μοναδικό στην περιοχή.

Η συγκεκριμένη διαδικασία στερεί από την επιχείρηση το δικαίωμα ολοκληρωμένου σχεδιασμού ώστε να γίνουν οι κατάλληλες επενδύσεις και να λειτουργήσει στο 100% η ξενοδοχειακή μονάδα και οι ιαματικές πηγές, κίνηση που θα επιφέρει περισσότερες θέσεις εργασίας, αύξηση του τουρισμού και θα προσδώσει προστιθέμενη αξία σε ολόκληρη την περιοχή του Δήμου των Καμένων Βούρλων.

Κύριος στόχος και μέλημα μας – και περισσότερο των αρμόδιων αρχών – θα πρέπει να είναι η ουσιαστική αξιοποίηση προς όφελος όλων της περιουσίας μας μέσα από την αξιοποίηση των ιαματικών αυτών πηγών και των συνοδών τουριστικών εγκαταστάσεων, προωθώντας & στηρίζοντας παράλληλα την επιχειρηματική δραστηριότητα, μέσα από την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων μας.

Το Κράτος και οι συναρμόδιοι φορείς οφείλουν να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την υγιή επιχειρηματική δραστηριοποίηση με όρους οικονομικής, αλλά και ουσιαστικής κοινωνικής ανταποδοτικότητας με απτές, θετικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Ολοκληρώνοντας, επιθυμούμε να τονίσουμε ότι όλοι οι φορείς οφείλουν να μεριμνήσουν ώστε να δοθεί ουσιαστική λύση στο πρόβλημα & να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την ομαλή λειτουργία των ιαματικών πηγών στα Καμένα Βούρλα αλλά και την συνέχιση της μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδας «Γαλήνη».

Τόσο το Δ.Σ. του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ, όσο και της ΕΤ.Α.Δ χρειάζεται να επισπεύσουν τις διαδικασίες και να προβούν στην υπογραφή της μισθωτικής συμφωνίας, που να αφορά ικανό μακροχρόνιο διάστημα, ώστε να διασφαλισθούν οι προϋποθέσεις βιωσιμότητας μιας σύγχρονης μονάδας, είτε να προκηρύξουν νέα διαγωνιστική διαδικασία που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της διεθνούς και ελληνικής αγοράς, στον κλάδο του ιαματικού και θεραπευτικού τουρισμού.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *