26.164 ευρώ για την προμήθεια εξοπλισμού για πολιτιστικές δράσεις του Δήμου Καρπενησίου

Στις 27 Απριλίου ο διαγωνισμός...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Συνοπτικό  διαγωνισμό προκηρύσσει ο Δήμος Καρπενησίου για την «Προμήθεια εξοπλισμού για πολιτιστικές δράσεις και τουριστική προβολή του Δήμου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 26.164,00€.

Κύριο κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά ομάδα. Προσφορές υποβάλλονται είτε για το σύνολο των παραπάνω τμημάτων (Α ́, Β ́, Γ ́και Δ ́) είτε μεμονωμένα για ένα ή περισσότερα τμήματα (Α’ή/καιΒ’ή/καιΓ΄ή/καιΔ’). Σε κάθε περίπτωση η υποβολή προσφοράς αφορά το σύνολο των ειδών του κάθε τμήματος.

Το ενδεικτικό κόστος της παραπάνω υπηρεσίας θα ανέλθει στο ύψος του ποσού των 26.164,00€ (ευρώ) με το Φ.Π.Α. 24% (καθαρό ποσό21.100.00€ και ΦΠΑ 24% 5.064,00€).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Καρπενησίου, την Μ. Τρίτη 27 Απριλίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Εάν ο διαγωνισμός δε διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία, τότε θα επαναληφθεί, χωρίς καινούρια δημοσίευση, την επόμενη εργάσιμη ημέρα στον ίδιο τόπο και ώρα. Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών -Δημοπρασιών  του Δήμου, αρμόδια υπάλληλος: Τομαρά Σωτηρία, τηλ: 22373 50030.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση: www.karpenissi.gr.

Συνοπτικό  διαγωνισμό προκηρύσσει ο Δήμος Καρπενησίου για την «Προμήθεια εξοπλισμού για πολιτιστικές δράσεις και τουριστική προβολή του Δήμου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 26.164,00€.

Κύριο κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά ομάδα. Προσφορές υποβάλλονται είτε για το σύνολο των παραπάνω τμημάτων (Α ́, Β ́, Γ ́και Δ ́) είτε μεμονωμένα για ένα ή περισσότερα τμήματα (Α’ή/καιΒ’ή/καιΓ΄ή/καιΔ’). Σε κάθε περίπτωση η υποβολή προσφοράς αφορά το σύνολο των ειδών του κάθε τμήματος.

Το ενδεικτικό κόστος της παραπάνω υπηρεσίας θα ανέλθει στο ύψος του ποσού των 26.164,00€ (ευρώ) με το Φ.Π.Α. 24% (καθαρό ποσό21.100.00€ και ΦΠΑ 24% 5.064,00€).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Καρπενησίου, την Μ. Τρίτη 27 Απριλίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Εάν ο διαγωνισμός δε διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία, τότε θα επαναληφθεί, χωρίς καινούρια δημοσίευση, την επόμενη εργάσιμη ημέρα στον ίδιο τόπο και ώρα. Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών -Δημοπρασιών  του Δήμου, αρμόδια υπάλληλος: Τομαρά Σωτηρία, τηλ: 22373 50030.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση: www.karpenissi.gr.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΙΑΒΑΣΤΕ