Δήμος Ερέτριας: Πρώτη συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Tην Τετάρτη 5 Μαΐου

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Το περιεχόμενο της ανακοίνωσης:

“Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις:
α) του άρθρο 76 του ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19.07.2018),
β) του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/03.04.2020),
γ) της παρ. 13 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, ΦΕΚ 45Α’),
δ) της με αριθ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.24489/16.04.2021 Κ.Υ.Α. με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Μ. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (ΦΕΚ 1558/Β’/17.04.2021).
ε) της με αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/156/οικ.6988/20.04.2021 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 40η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ» (ΑΔΑ: Ψ2ΛΟ46ΜΤΛ6-ΔΘΦ),

καλείστε όπως προσέλθετε στην 1η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης έτους 2021, που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, κάνοντας χρήση ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, την 5η Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 με μοναδικό θέμα συζήτησης το Πεζονήσι (Νησί των Ονείρων)”.

Το περιεχόμενο της ανακοίνωσης:

“Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις:
α) του άρθρο 76 του ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19.07.2018),
β) του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/03.04.2020),
γ) της παρ. 13 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, ΦΕΚ 45Α’),
δ) της με αριθ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.24489/16.04.2021 Κ.Υ.Α. με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Μ. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (ΦΕΚ 1558/Β’/17.04.2021).
ε) της με αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/156/οικ.6988/20.04.2021 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 40η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ» (ΑΔΑ: Ψ2ΛΟ46ΜΤΛ6-ΔΘΦ),

καλείστε όπως προσέλθετε στην 1η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης έτους 2021, που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, κάνοντας χρήση ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, την 5η Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 με μοναδικό θέμα συζήτησης το Πεζονήσι (Νησί των Ονείρων)”.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΙΑΒΑΣΤΕ