Ευρυτανία: Σήμερα Τετάρτη 7 Απριλίου η δημοπρασία για το δημοτικό κατάστημα Προυσού

Προσθέστε Εδώ το Κείμενο Επικεφαλίδας σας

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία διεξάγεται σήμερα 7 Απριλίου από τις 12:00 έως 12:15 στο δημοτικό κατάστημα Καρπενησίου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής για το δημοτικό ακίνητο που βρίσκεται άνωθεν της Ιεράς Μονής Προυσού.

Να θυμίσουμε ότι είναι οριοθετημένο εντός οικοπέδου, εμβαδού 1.240,00τ.μ. και αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο δύο επιπέδων συνολικού εμβαδού 210,00 τ.μ.. Το πρώτο χαμηλό επίπεδο συνολικού εμβαδού 149,00 τ.μ. αποτελείται από την κεντρική αίθουσα εστιάσεως, την κουζίνα, το παρασκευαστήριο, την αποθήκη τροφίμων και τις τουαλέτες (2 ανδρών, 2 γυναικών και μία Α.Μ.Ε.Α.). Το δεύτερο επίπεδο είναι υπερυψωμένο περίπου 1,00 μ. συνολικού εμβαδού 61,00 τ.μ. και αποτελεί ουσιαστικά το δεύτερο τμήμα της αίθουσας εστιάσεως. Εφαπτόμενα του κτιρίου υπάρχουν δύο μεγάλα υπόστεγα, ένα στην είσοδο του κτιρίου και ένα μεγαλύτερο στην βεράντα της αίθουσας με θέα προς την Ιερά Μονή Προυσού. Ο περιβάλλων χώρος είναι πλακοστρωμένος με πλάκες Άρτας, ενώ περιμετρικά του οικοπέδου υπάρχουν παρτέρια με λουλούδια και δέντρα. Δύναται να χρησιμοποιηθεί ως Καφέ –Μπαρ, Εστιατόριο, Ψησταριά εφόσον πληροί τις εκάστοτε υγειονομικές διατάξεις. Ο μισθωτής μπορεί να επιλέξει μία ή περισσότερες από τις ανωτέρω χρήσεις. Το ακίνητο εκμισθώνεται χωρίς εξοπλισμό.

Διάρκεια εκμίσθωσης και όριο προσφοράς

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα (12) χρόνια από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου και με το δικαίωμα παράτασης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το κατώτερο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται σε τριακόσια πενήντα (350,00€) ευρώ μηνιαίο μίσθωμα, αναπροσαρμοζόμενο τελικά στο επιτευχθησόμενο οριστικό ποσό μηνιαίου μισθώματος από τη δημοπρασία αποτέλεσμα. Το μίσθωμα θα προσαυξάνεται κάθε Ιανουάριο, σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του αρχικού ποσού. Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του εν τη διακηρύξει οριζομένου ελαχίστου ορίου προσφοράς ολοκλήρου του μισθώματος έξι (6) ετών, ήτοι, ποσό 2.520,00 €.

Με απευθείας ανάθεση ο ξενώνας της Αγίας Τριάδας

Δύο άγονες δημοπρασίες πραγματοποιήθηκαν για την εκμίσθωση του δημοτικού ξενώνα στην Τ.Κ. Αγίας Τριάδας και για το λόγο αυτό το Δ.Σ. του Δήμου Καρπενησίου αποφάσισε την απευθείας ανάθεσή του στην κα. Αποστόλου Θεοδώρα σύμφωνα με τους όρους που καθορίστηκαν. Το μηνιαίο μίσθωμα από 220,00€ θα γίνει 180,00€ και ο μισθωτής θα έχει τη δυνατότητα να κάνει εργασίες στον εξωτερικό χώρο του ξενώνα αξίας τουλάχιστον 2.200,00€ και να μην πληρώσει μισθώματα για ένα έτος. Η μισθώτρια θα πρέπει να προσκομίσει τα σχετικά παραστατικά για τις εργασίες που θα πραγματοποιήσει στον εξωτερικό χώρο του ξενώνα  και η Τεχνική Υπηρεσία θα προβεί σε έλεγχο και θα βεβαιώσει το κόστος αυτών.

Η πρόταση Λερογιάννη για τον ξενώνα στην Αγία Τριάδα

Από τη μεριά του ο δημοτικός σύμβουλος κ. Λερογιάννης Δημήτριος μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής: «Αφού τροποποιούμε τον όρο μιας παραγράφου, σε σχέση με τους αρχικούς όρους της εκμίσθωσης. Θα πρότεινα να μην υπάρχει καν αυτός ο όρος.  Δηλαδή εκμισθώνει το ακίνητο, στην κατάσταση που υπάρχει, χωρίς να απαιτείται ο έλεγχος από την Τεχνική Υπηρεσία, ούτε να είναι υποχρεωμένος ο εκμισθωτής, να κάνει κάποιες εργασίες που θα του υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία. Αντί για 180 ευρώ μίσθωμα και εργασίες 2.200 ευρώ, να μην πληρωθεί το μίσθωμα για ένα χρόνο. Προτείνω το μηνιαίο μίσθωμα να ανέλθει στο ποσό των160 ευρώ, και στο χρονικό περιθώριο στο οποίο θα εκμισθωθεί το ακίνητο θα επωφεληθεί ο εκμισθωτής 2.400 ευρώ. Έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία υπόνοια δοσοληψίας. Θεωρώ ότι είναι πιο δίκαιο και ουσιαστικά δίνει ένα μικρό κέρδος ποσού 200 ευρώ στον εκμισθωτή».

Πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία διεξάγεται σήμερα 7 Απριλίου από τις 12:00 έως 12:15 στο δημοτικό κατάστημα Καρπενησίου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής για το δημοτικό ακίνητο που βρίσκεται άνωθεν της Ιεράς Μονής Προυσού.

Να θυμίσουμε ότι είναι οριοθετημένο εντός οικοπέδου, εμβαδού 1.240,00τ.μ. και αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο δύο επιπέδων συνολικού εμβαδού 210,00 τ.μ.. Το πρώτο χαμηλό επίπεδο συνολικού εμβαδού 149,00 τ.μ. αποτελείται από την κεντρική αίθουσα εστιάσεως, την κουζίνα, το παρασκευαστήριο, την αποθήκη τροφίμων και τις τουαλέτες (2 ανδρών, 2 γυναικών και μία Α.Μ.Ε.Α.). Το δεύτερο επίπεδο είναι υπερυψωμένο περίπου 1,00 μ. συνολικού εμβαδού 61,00 τ.μ. και αποτελεί ουσιαστικά το δεύτερο τμήμα της αίθουσας εστιάσεως. Εφαπτόμενα του κτιρίου υπάρχουν δύο μεγάλα υπόστεγα, ένα στην είσοδο του κτιρίου και ένα μεγαλύτερο στην βεράντα της αίθουσας με θέα προς την Ιερά Μονή Προυσού. Ο περιβάλλων χώρος είναι πλακοστρωμένος με πλάκες Άρτας, ενώ περιμετρικά του οικοπέδου υπάρχουν παρτέρια με λουλούδια και δέντρα. Δύναται να χρησιμοποιηθεί ως Καφέ –Μπαρ, Εστιατόριο, Ψησταριά εφόσον πληροί τις εκάστοτε υγειονομικές διατάξεις. Ο μισθωτής μπορεί να επιλέξει μία ή περισσότερες από τις ανωτέρω χρήσεις. Το ακίνητο εκμισθώνεται χωρίς εξοπλισμό.

Διάρκεια εκμίσθωσης και όριο προσφοράς

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα (12) χρόνια από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου και με το δικαίωμα παράτασης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το κατώτερο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται σε τριακόσια πενήντα (350,00€) ευρώ μηνιαίο μίσθωμα, αναπροσαρμοζόμενο τελικά στο επιτευχθησόμενο οριστικό ποσό μηνιαίου μισθώματος από τη δημοπρασία αποτέλεσμα. Το μίσθωμα θα προσαυξάνεται κάθε Ιανουάριο, σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του αρχικού ποσού. Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του εν τη διακηρύξει οριζομένου ελαχίστου ορίου προσφοράς ολοκλήρου του μισθώματος έξι (6) ετών, ήτοι, ποσό 2.520,00 €.

Με απευθείας ανάθεση ο ξενώνας της Αγίας Τριάδας

Δύο άγονες δημοπρασίες πραγματοποιήθηκαν για την εκμίσθωση του δημοτικού ξενώνα στην Τ.Κ. Αγίας Τριάδας και για το λόγο αυτό το Δ.Σ. του Δήμου Καρπενησίου αποφάσισε την απευθείας ανάθεσή του στην κα. Αποστόλου Θεοδώρα σύμφωνα με τους όρους που καθορίστηκαν. Το μηνιαίο μίσθωμα από 220,00€ θα γίνει 180,00€ και ο μισθωτής θα έχει τη δυνατότητα να κάνει εργασίες στον εξωτερικό χώρο του ξενώνα αξίας τουλάχιστον 2.200,00€ και να μην πληρώσει μισθώματα για ένα έτος. Η μισθώτρια θα πρέπει να προσκομίσει τα σχετικά παραστατικά για τις εργασίες που θα πραγματοποιήσει στον εξωτερικό χώρο του ξενώνα  και η Τεχνική Υπηρεσία θα προβεί σε έλεγχο και θα βεβαιώσει το κόστος αυτών.

Η πρόταση Λερογιάννη για τον ξενώνα στην Αγία Τριάδα

Από τη μεριά του ο δημοτικός σύμβουλος κ. Λερογιάννης Δημήτριος μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής: «Αφού τροποποιούμε τον όρο μιας παραγράφου, σε σχέση με τους αρχικούς όρους της εκμίσθωσης. Θα πρότεινα να μην υπάρχει καν αυτός ο όρος.  Δηλαδή εκμισθώνει το ακίνητο, στην κατάσταση που υπάρχει, χωρίς να απαιτείται ο έλεγχος από την Τεχνική Υπηρεσία, ούτε να είναι υποχρεωμένος ο εκμισθωτής, να κάνει κάποιες εργασίες που θα του υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία. Αντί για 180 ευρώ μίσθωμα και εργασίες 2.200 ευρώ, να μην πληρωθεί το μίσθωμα για ένα χρόνο. Προτείνω το μηνιαίο μίσθωμα να ανέλθει στο ποσό των160 ευρώ, και στο χρονικό περιθώριο στο οποίο θα εκμισθωθεί το ακίνητο θα επωφεληθεί ο εκμισθωτής 2.400 ευρώ. Έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία υπόνοια δοσοληψίας. Θεωρώ ότι είναι πιο δίκαιο και ουσιαστικά δίνει ένα μικρό κέρδος ποσού 200 ευρώ στον εκμισθωτή».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΙΑΒΑΣΤΕ