Μαθητικός λογοτεχνικός διαγωνισμός στον Δήμο Ερέτριας

Τα έργα θα υποβληθούν με τον τρόπο που ορίζεται από τη σχετική προκήρυξη (εγγράφως και ηλεκτρονικά) μέχρι την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Ο Δήμος Ερέτριας σε συνεργασία με το Ν.Π.Δ.Δ. «O Δαφνηφόρος Απόλλων», τις Σχολικές Επιτροπές και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ερέτριας διοργανώνει μαθητικό λογοτεχνικό διαγωνισμό στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821, με τίτλο «Το αποτύπωμα της επανάστασης στον τόπο μου». Οι μαθητές όλων των σχολείων του Δήμου Ερέτριας (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) που φοιτούν στη Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξη δημοτικού, στο
γυμνάσιο και στο λύκειο καλούνται να γράψουν κείμενα – ποιητικά ή πεζά – επιλέγοντας έναν από τους δύο θεματικούς άξονες: 1. Ο μπουρλοτιέρης Κωνσταντίνος Κανάρης ή 2. Από την καταστροφή των Ψαρών στα Νέα Ψαρά.

Κάθε μαθητής μπορεί να συμμετέχει σε μία μόνο ηλικιακή κατηγορία και με ένα μόνο έργο.

Τα έργα θα υποβληθούν με τον τρόπο που ορίζεται από τη σχετική προκήρυξη (εγγράφως και ηλεκτρονικά) μέχρι την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021. Θα βραβευτούν συνολικά 18 έργα μαθητών (3 πεζά και 3 ποιητικά για την κατηγορία παιδικό κείμενο, 3 πεζά και 3 ποιητικά για την κατηγορία εφηβικό κείμενο γυμνασίου, καθώς και 3 πεζά και 3 ποιητικά για την κατηγορία εφηβικό κείμενο λυκείου).Η κριτική επιτροπή θα ανακοινωθεί μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των έργων.

Στους πρώτους κάθε κατηγορίας λογοτεχνικού είδους και ηλικιακής κατηγορίας θα απονεμηθούν ηλεκτρονική συσκευή Laptop και βιβλίο με περιεχόμενο σχετικό με την ελληνική επανάσταση. Ανάλογα βιβλία θα απονεμηθούν ως βραβείο και στους υπόλοιπους διακριθέντες.

Τέλος, έπαινοι συμμετοχής θα απονεμηθούν σε όλους τους συμμετέχοντες εγκύρως και εμπροθέσμως στον
διαγωνισμό.

Σας ενημερώνουμε ακόμα ότι:
1. H γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό θα γίνει με τρόπο
θεμιτό και πρόσφορο.
2. H συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό θα είναι προαιρετική και με την έγγραφη
σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων.
3. H όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί χωρίς
καμία οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων/ουσών και σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας
για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.
4. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού θα τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού
Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία από τον κορονοϊό-COVID 19.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (μέσα σε φάκελο Α4):
1.Το έργο σε τρία αντίτυπα με ψευδώνυμο.
2.Μικρός κλειστός φάκελος (μέσα στον μεγάλο φάκελο): α)στοιχεία διαγωνιζόμενου με πραγματικό ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), αριθμός τηλεφώνου, σχολείο και ψευδώνυμο) β)φωτοτυπία ταυτότητας του διαγωνιζόμενου ή του γονέα ή του κηδεμόνα και γ)υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599.

Ο τόπος αποστολής ή υποβολής κλειστών φακέλων συμμετοχής είναι οι διευθύνσεις:
α)ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Θ. Κολοκοτρώνη & Αγγ. Γοβιού Τ.Κ.34006 Τηλ.:2229037172 ή
β)ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρχαίου Θεάτρου 1 Τ.Κ.34008 Τηλ.:2229062207
Το έργο θα υποβληθεί και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
dimoseretrias.diagon.logotexn@gmail.com

Ο Δήμος Ερέτριας σε συνεργασία με το Ν.Π.Δ.Δ. «O Δαφνηφόρος Απόλλων», τις Σχολικές Επιτροπές και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ερέτριας διοργανώνει μαθητικό λογοτεχνικό διαγωνισμό στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821, με τίτλο «Το αποτύπωμα της επανάστασης στον τόπο μου». Οι μαθητές όλων των σχολείων του Δήμου Ερέτριας (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) που φοιτούν στη Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξη δημοτικού, στο
γυμνάσιο και στο λύκειο καλούνται να γράψουν κείμενα – ποιητικά ή πεζά – επιλέγοντας έναν από τους δύο θεματικούς άξονες: 1. Ο μπουρλοτιέρης Κωνσταντίνος Κανάρης ή 2. Από την καταστροφή των Ψαρών στα Νέα Ψαρά.

Κάθε μαθητής μπορεί να συμμετέχει σε μία μόνο ηλικιακή κατηγορία και με ένα μόνο έργο.

Τα έργα θα υποβληθούν με τον τρόπο που ορίζεται από τη σχετική προκήρυξη (εγγράφως και ηλεκτρονικά) μέχρι την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021. Θα βραβευτούν συνολικά 18 έργα μαθητών (3 πεζά και 3 ποιητικά για την κατηγορία παιδικό κείμενο, 3 πεζά και 3 ποιητικά για την κατηγορία εφηβικό κείμενο γυμνασίου, καθώς και 3 πεζά και 3 ποιητικά για την κατηγορία εφηβικό κείμενο λυκείου).Η κριτική επιτροπή θα ανακοινωθεί μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των έργων.

Στους πρώτους κάθε κατηγορίας λογοτεχνικού είδους και ηλικιακής κατηγορίας θα απονεμηθούν ηλεκτρονική συσκευή Laptop και βιβλίο με περιεχόμενο σχετικό με την ελληνική επανάσταση. Ανάλογα βιβλία θα απονεμηθούν ως βραβείο και στους υπόλοιπους διακριθέντες.

Τέλος, έπαινοι συμμετοχής θα απονεμηθούν σε όλους τους συμμετέχοντες εγκύρως και εμπροθέσμως στον
διαγωνισμό.

Σας ενημερώνουμε ακόμα ότι:
1. H γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό θα γίνει με τρόπο
θεμιτό και πρόσφορο.
2. H συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό θα είναι προαιρετική και με την έγγραφη
σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων.
3. H όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί χωρίς
καμία οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων/ουσών και σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας
για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.
4. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού θα τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού
Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία από τον κορονοϊό-COVID 19.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (μέσα σε φάκελο Α4):
1.Το έργο σε τρία αντίτυπα με ψευδώνυμο.
2.Μικρός κλειστός φάκελος (μέσα στον μεγάλο φάκελο): α)στοιχεία διαγωνιζόμενου με πραγματικό ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), αριθμός τηλεφώνου, σχολείο και ψευδώνυμο) β)φωτοτυπία ταυτότητας του διαγωνιζόμενου ή του γονέα ή του κηδεμόνα και γ)υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599.

Ο τόπος αποστολής ή υποβολής κλειστών φακέλων συμμετοχής είναι οι διευθύνσεις:
α)ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Θ. Κολοκοτρώνη & Αγγ. Γοβιού Τ.Κ.34006 Τηλ.:2229037172 ή
β)ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρχαίου Θεάτρου 1 Τ.Κ.34008 Τηλ.:2229062207
Το έργο θα υποβληθεί και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
dimoseretrias.diagon.logotexn@gmail.com

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΙΑΒΑΣΤΕ