Μεγάλο Χωριό Ευρυτανίας: Εκμίσθωση δημοτικού κτιρίου υδρόμυλου στη θέση «Μυλοκάναλος»

Εκμίσθωση δημοτικού μύλου στο Μεγάλο Χωριό...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Με την παρούσα εισήγηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπενησίου, δύναται η δυνατότητα να εκμισθωθεί το δημοτικό ακίνητο στη θέση “Μυλοκάναλος” στην Κοινότητα Μεγάλου Χωριού Δ.Ε. Ποταμιάς.

Συγκεκριμένα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως Υδρόμυλος ή κατάστημα πώλησης παραδοσιακών προϊόντων της περιοχής, εφόσον πληροί τις εκάστοτε υγειονομικές διατάξεις. Ο μισθωτής μπορεί να επιλέξει μία ή και τις δυο από τις ανωτέρω χρήσεις. Το ακίνητο εκμισθώνεται χωρίς επιπλέον εξοπλισμό.

Αναλυτικά η εισήγηση:

Στην Κοινότητα Μεγάλου Χωριού, του Δήμου Καρπενησίου και συγκεκριμένα στην θέση «Μυλοκάλανος», υπάρχει δημοτικό ακίνητο που δύναται να εκμισθωθεί.

Το κτήριο του Υδρόμυλου κατασκευάστηκε το έτος 1992 και έχει εμβαδό 40,00 μ2 . Το έτος 2012 έγινε ανακαίνιση  του κτηρίου σύμφωνα με την 46/2012 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου και όπου απέκτησε την τελική του μορφή που έχει σήμερα. Ο υδρόμυλος του κτηρίου είναι λειτουργικός.

Η μπροστινή όψη του κτηρίου είναι σε επαφή με τον δημοτικό δρόμο, έχει επενδυθεί με πέτρα και με νέα πορτοπαράθυρα αλουμινίου. Η είσοδος βρίσκεται 1,80μ περίπου πάνω από το επίπεδο του δρόμου και υπάρχουν πλακοστρωμένα σκαλιά που οδηγούν σε αυτή. Το κτήριο έχει ορατή ξύλινη στέγη και επιστέγαση με πλάκες ενώ το δάπεδο είναι πλακοστρωμένο. Το κτήριο διαθέτει πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση, παροχή νερού και οι εσωτερικοί τοίχοι είναι βαμμένοι και είναι σε καλή κατάσταση.

Δύναται να χρησιμοποιηθεί ως Υδρόμυλος ή κατάστημα πώλησης παραδοσιακών προϊόντων της περιοχής εφόσον πληροί τις εκάστοτε υγειονομικές διατάξεις. Ο μισθωτής μπορεί να επιλέξει μία ή και τις δυο από τις ανωτέρω χρήσεις. Το ακίνητο εκμισθώνεται χωρίς επιπλέον εξοπλισμό.

Επί του θέματος, έχει κατατεθεί θετική γνωμοδότηση του εκπροσώπου της Κοινότητας. Η εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου αποφασίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 196 του ν. 4555/2018.

Αν πρόκειται για επαγγελματική μίσθωση, εφαρμόζονται παράλληλα και οι διατάξεις του Π. Δ. 34/1995, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει, η εκμίσθωση των δημοτικών ακινήτων γίνεται με δημοπρασία. Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα επαναλαμβάνεται. Αν και η δεύτερη δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, τους όρους της οποίας καθορίζει το δημοτικό συμβούλιο.

Η δημοπρασία διεξάγεται από επιτροπή κατά τις διατάξεις του Π. Δ. 270/81, βάσει των όρων που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή (Άρθρο 72 παρ 1ε του Ν. 3852/2010), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου κτηρίου υδρόμυλου που βρίσκεται στην  θέση  «Μυλοκάναλος» Κοινότητας Μεγάλου Χωριού Δ.Ε. Ποταμιάς., με δημοπρασία, σύμφωνα  με την παρ. 1 του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 196 του ν. 4555/2018.

Το ανωτέρω ακίνητο έχει εμβαδό 40,00μ2 και διαθέτει υδρόμυλο ο οποίος είναι λειτουργικός.

Η μπροστινή όψη του κτηρίου είναι σε επαφή με τον δημοτικό δρόμο, έχει επενδυθεί με πέτρα και με νέα πορτοπαράθυρα αλουμινίου. Η είσοδος βρίσκεται 1,80μ περίπου πάνω από το επίπεδο του δρόμου και υπάρχουν πλακοστρωμένα σκαλιά που οδηγούν σε αυτή. Το κτήριο έχει ορατή ξύλινη στέγη και επιστέγαση με πλάκες ενώ το δάπεδο είναι πλακοστρωμένο. Το κτήριο διαθέτει πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση, παροχή νερού και οι εσωτερικοί τοίχοι είναι βαμμένοι και είναι σε καλή κατάσταση.

Δύναται να χρησιμοποιηθεί ως Υδρόμυλος ή κατάστημα πώλησης παραδοσιακών προϊόντων της εφόσον πληροί τις εκάστοτε υγειονομικές διατάξεις. Ο μισθωτής μπορεί να επιλέξει μία ή και τις δυο από τις ανωτέρω χρήσεις. Το ακίνητο εκμισθώνεται χωρίς επιπλέον εξοπλισμό.

Η δημοπρασία διεξάγεται από επιτροπή κατά τις διατάξεις του Π. Δ. 270/81, βάσει των όρων που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή (Άρθρο 72 παρ 1ε του Ν. 3852/2010), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

 

Με την παρούσα εισήγηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπενησίου, δύναται η δυνατότητα να εκμισθωθεί το δημοτικό ακίνητο στη θέση “Μυλοκάναλος” στην Κοινότητα Μεγάλου Χωριού Δ.Ε. Ποταμιάς.

Συγκεκριμένα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως Υδρόμυλος ή κατάστημα πώλησης παραδοσιακών προϊόντων της περιοχής, εφόσον πληροί τις εκάστοτε υγειονομικές διατάξεις. Ο μισθωτής μπορεί να επιλέξει μία ή και τις δυο από τις ανωτέρω χρήσεις. Το ακίνητο εκμισθώνεται χωρίς επιπλέον εξοπλισμό.

Αναλυτικά η εισήγηση:

Στην Κοινότητα Μεγάλου Χωριού, του Δήμου Καρπενησίου και συγκεκριμένα στην θέση «Μυλοκάλανος», υπάρχει δημοτικό ακίνητο που δύναται να εκμισθωθεί.

Το κτήριο του Υδρόμυλου κατασκευάστηκε το έτος 1992 και έχει εμβαδό 40,00 μ2 . Το έτος 2012 έγινε ανακαίνιση  του κτηρίου σύμφωνα με την 46/2012 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου και όπου απέκτησε την τελική του μορφή που έχει σήμερα. Ο υδρόμυλος του κτηρίου είναι λειτουργικός.

Η μπροστινή όψη του κτηρίου είναι σε επαφή με τον δημοτικό δρόμο, έχει επενδυθεί με πέτρα και με νέα πορτοπαράθυρα αλουμινίου. Η είσοδος βρίσκεται 1,80μ περίπου πάνω από το επίπεδο του δρόμου και υπάρχουν πλακοστρωμένα σκαλιά που οδηγούν σε αυτή. Το κτήριο έχει ορατή ξύλινη στέγη και επιστέγαση με πλάκες ενώ το δάπεδο είναι πλακοστρωμένο. Το κτήριο διαθέτει πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση, παροχή νερού και οι εσωτερικοί τοίχοι είναι βαμμένοι και είναι σε καλή κατάσταση.

Δύναται να χρησιμοποιηθεί ως Υδρόμυλος ή κατάστημα πώλησης παραδοσιακών προϊόντων της περιοχής εφόσον πληροί τις εκάστοτε υγειονομικές διατάξεις. Ο μισθωτής μπορεί να επιλέξει μία ή και τις δυο από τις ανωτέρω χρήσεις. Το ακίνητο εκμισθώνεται χωρίς επιπλέον εξοπλισμό.

Επί του θέματος, έχει κατατεθεί θετική γνωμοδότηση του εκπροσώπου της Κοινότητας. Η εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου αποφασίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 196 του ν. 4555/2018.

Αν πρόκειται για επαγγελματική μίσθωση, εφαρμόζονται παράλληλα και οι διατάξεις του Π. Δ. 34/1995, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει, η εκμίσθωση των δημοτικών ακινήτων γίνεται με δημοπρασία. Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα επαναλαμβάνεται. Αν και η δεύτερη δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, τους όρους της οποίας καθορίζει το δημοτικό συμβούλιο.

Η δημοπρασία διεξάγεται από επιτροπή κατά τις διατάξεις του Π. Δ. 270/81, βάσει των όρων που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή (Άρθρο 72 παρ 1ε του Ν. 3852/2010), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου κτηρίου υδρόμυλου που βρίσκεται στην  θέση  «Μυλοκάναλος» Κοινότητας Μεγάλου Χωριού Δ.Ε. Ποταμιάς., με δημοπρασία, σύμφωνα  με την παρ. 1 του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 196 του ν. 4555/2018.

Το ανωτέρω ακίνητο έχει εμβαδό 40,00μ2 και διαθέτει υδρόμυλο ο οποίος είναι λειτουργικός.

Η μπροστινή όψη του κτηρίου είναι σε επαφή με τον δημοτικό δρόμο, έχει επενδυθεί με πέτρα και με νέα πορτοπαράθυρα αλουμινίου. Η είσοδος βρίσκεται 1,80μ περίπου πάνω από το επίπεδο του δρόμου και υπάρχουν πλακοστρωμένα σκαλιά που οδηγούν σε αυτή. Το κτήριο έχει ορατή ξύλινη στέγη και επιστέγαση με πλάκες ενώ το δάπεδο είναι πλακοστρωμένο. Το κτήριο διαθέτει πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση, παροχή νερού και οι εσωτερικοί τοίχοι είναι βαμμένοι και είναι σε καλή κατάσταση.

Δύναται να χρησιμοποιηθεί ως Υδρόμυλος ή κατάστημα πώλησης παραδοσιακών προϊόντων της εφόσον πληροί τις εκάστοτε υγειονομικές διατάξεις. Ο μισθωτής μπορεί να επιλέξει μία ή και τις δυο από τις ανωτέρω χρήσεις. Το ακίνητο εκμισθώνεται χωρίς επιπλέον εξοπλισμό.

Η δημοπρασία διεξάγεται από επιτροπή κατά τις διατάξεις του Π. Δ. 270/81, βάσει των όρων που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή (Άρθρο 72 παρ 1ε του Ν. 3852/2010), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΙΑΒΑΣΤΕ