Οι 6 διοριστέοι στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Τα οριστικά αποτελέσματα.

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 7Κ/2019 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, τριάντα οκτώ (38) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων φορείς πρόνοιας: Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) και στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ).

Για το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας οι θέσεις είναι έξι και οι διοριστέοι είναι οι εξής:

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΘΕΟΧΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΤΖΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΠΟΥΡΛΙΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΟΠΗ ΑΡΓΥΡΩ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Εντωμεταξύ εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2E/2020 για την πλήρωση δέκα (10) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου  χρόνου, στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενά:

Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο “Φαρμακοποιών” [κωδικός θέσης: 10001],

Εννέα (9) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο “Νομικών” [κωδικός θέσης: 10002]

Στη σελίδα του ΑΣΕΠ έχουν αναρτηθεί οι πίνακες προσληπτέων, αναπληρωματικών, κατάταξης, κληθέντων σε συνέντευξη και μη προσελθόντων (αποκλειομένων) καθώς και οι πίνακες αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους.

Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται από την ημέρα Πέμπτη 1 Απριλίου 2021 έως και την πάροδο της ημέρας Δευτέρας 12 Απριλίου 2021.

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 7Κ/2019 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, τριάντα οκτώ (38) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων φορείς πρόνοιας: Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) και στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ).

Για το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας οι θέσεις είναι έξι και οι διοριστέοι είναι οι εξής:

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΘΕΟΧΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΤΖΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΠΟΥΡΛΙΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΟΠΗ ΑΡΓΥΡΩ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Εντωμεταξύ εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2E/2020 για την πλήρωση δέκα (10) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου  χρόνου, στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενά:

Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο “Φαρμακοποιών” [κωδικός θέσης: 10001],

Εννέα (9) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο “Νομικών” [κωδικός θέσης: 10002]

Στη σελίδα του ΑΣΕΠ έχουν αναρτηθεί οι πίνακες προσληπτέων, αναπληρωματικών, κατάταξης, κληθέντων σε συνέντευξη και μη προσελθόντων (αποκλειομένων) καθώς και οι πίνακες αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους.

Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται από την ημέρα Πέμπτη 1 Απριλίου 2021 έως και την πάροδο της ημέρας Δευτέρας 12 Απριλίου 2021.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *