ΠΣτΕ: Εγκρίνονται και χρηματοδοτούνται 1071 επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία

«Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2014-2020.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Φάνη Σπανού, αναρτήθηκαν σήμερα Πέμπτη 22 Απριλίου 2021, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας».

Εγκρίνονται και χρηματοδοτούνται 1071 πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις με συνολική Δημόσια Δαπάνη 25.016.635,25 ευρώ.

Απορρίπτονται λόγω μη πληρότητας, τυπικών προϋποθέσεων και βαθμολογίας, 470 πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις με Δημόσια Δαπάνη 9.687.241,66 ευρώ.

Δεν αξιολογήθηκαν και απορρίπτονται σύμφωνα με την αίτησή τους, λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού 2647 πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις με συνολική Δημόσια Δαπάνη 69.942.383,53 ευρώ.

Οι εγκεκριμένες επιχειρήσεις θα ενημερωθούν από την ΑΝ.ΔΙΑ Στερεάς Ελλάδας & Θεσσαλίας, για το χρόνο και τον τρόπο υποβολής του αιτήματος εκταμίευσης καθώς και για τις υποχρεώσεις κατά την υλοποίηση της πράξης.

Επισημαίνεται ότι προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης άπαξ κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε εργάσιμων ημερών. Η διοικητική ένσταση (ενδικοφανή προσφυγή με την έννοια του άρθρου Ν. 25 του 2690/1999) σχετικά με τη βαθμολόγηση και τους όρους έγκρισης, υποβάλλεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά τεκμηρίωσης προκειμένου να εξεταστούν από την Επιτροπή Ενστάσεων.

Η υποβολή των ενστάσεων αρχίζει πέντε εργάσιμες ημέρες από την επομένη ημερομηνίας έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έρχεται να δώσει μικρή ανάσα στις μικρές επιχειρήσεις της περιοχής και να συμβάλλει στην προσπάθεια επανεκκίνησης της οικονομίας που έχει δεχθεί τεράστιο πλήγμα από την πανδημία.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Φάνη Σπανού, αναρτήθηκαν σήμερα Πέμπτη 22 Απριλίου 2021, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας».

Εγκρίνονται και χρηματοδοτούνται 1071 πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις με συνολική Δημόσια Δαπάνη 25.016.635,25 ευρώ.

Απορρίπτονται λόγω μη πληρότητας, τυπικών προϋποθέσεων και βαθμολογίας, 470 πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις με Δημόσια Δαπάνη 9.687.241,66 ευρώ.

Δεν αξιολογήθηκαν και απορρίπτονται σύμφωνα με την αίτησή τους, λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού 2647 πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις με συνολική Δημόσια Δαπάνη 69.942.383,53 ευρώ.

Οι εγκεκριμένες επιχειρήσεις θα ενημερωθούν από την ΑΝ.ΔΙΑ Στερεάς Ελλάδας & Θεσσαλίας, για το χρόνο και τον τρόπο υποβολής του αιτήματος εκταμίευσης καθώς και για τις υποχρεώσεις κατά την υλοποίηση της πράξης.

Επισημαίνεται ότι προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης άπαξ κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε εργάσιμων ημερών. Η διοικητική ένσταση (ενδικοφανή προσφυγή με την έννοια του άρθρου Ν. 25 του 2690/1999) σχετικά με τη βαθμολόγηση και τους όρους έγκρισης, υποβάλλεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά τεκμηρίωσης προκειμένου να εξεταστούν από την Επιτροπή Ενστάσεων.

Η υποβολή των ενστάσεων αρχίζει πέντε εργάσιμες ημέρες από την επομένη ημερομηνίας έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έρχεται να δώσει μικρή ανάσα στις μικρές επιχειρήσεις της περιοχής και να συμβάλλει στην προσπάθεια επανεκκίνησης της οικονομίας που έχει δεχθεί τεράστιο πλήγμα από την πανδημία.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΙΑΒΑΣΤΕ