Υποστήριξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Χρυσής Ηλικίας»

Διαδικτυακή Εκδήλωση Έναρξης

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Η γήρανση του πληθυσμού παγκοσμίως, συνοδεύεται από δραματική αύξηση στα
ποσοστά άνοιας και κατάθλιψης. Τα άτομα με άνοια και κατάθλιψη συχνά στερούνται
τα ανθρώπινα δικαιώματα τους, με συνέπειες σε υγεία και θνησιμότητα και με την
κακοποίηση ως πιο σοβαρή παραβίαση. Η άνοια και η κατάθλιψη αποτελούν σοβαρά
προβλήματα για το γηράσκοντα πληθυσμό στη χώρα μας, δεδομένου ότι η διασφάλιση
καλής υγείας και καλής ποιότητας ζωής αποτελούν βασικά δικαιώματα.
Στην Ελλάδα, το ποσοστό ατόμων 65+ ανέρχεται σε 21.3%. Σε αυτήν την ηλικιακή
ομάδα, τα άτομα με άνοια φθάνουν σε ποσοστό 5-8% με αυξητική τάση και η
μονοπολική κατάθλιψη αφορά το 7%, αποτελώντας πρόδρομο σημείο άνοιας και
πρόσθετη επιβάρυνση της ποιότητας ζωής. Στις ομάδες υψηλότερου κινδύνου
ανήκουν γυναίκες και υπερήλικες.
Η προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με άνοια και κατάθλιψη στην τρίτη ηλικία,
προϋποθέτει ανάπτυξη ισχυρής σχέσης ανάμεσα στα άτομα που επηρεάζονται, τους
φορείς σε τοπικό επίπεδο και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Οι οργανισμοί της
κοινωνίας πολιτών, έχουν σημαντικό ρόλο στη διαμεσολάβηση ανάμεσα στις ομάδες

στόχους, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα του κοινωνικού ιστού στην προάσπιση των
δικαιωμάτων της ομάδας-στόχου. Οι ενδεδειγμένες στρατηγικές περιλαμβάνουν
ενημέρωση και ανάπτυξη ικανοτήτων σε άτομα-κλειδιά για την προάσπιση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην πράξη και ενημέρωση/ ευαισθητοποίηση σχετικά με
τα είδη, τα σημεία και τους παράγοντες κακοποίησης και τα θέματα του ηλικιακού
ρατσισμού.
Το έργο «Υποστήριξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων “Χρυσής Ηλικίας”», θα υλοποιηθεί
μέσω δράσεων ενημέρωσης και ανάπτυξης ικανοτήτων σε δημόσιους λειτουργούς στις
Περιφερειακές Ενότητες Φθιώτιδας κι Εύβοιας της Στερεάς Ελλάδας. Ταυτόχρονα, θα
πραγματοποιηθούν δράσεις ενημέρωσης, ενδυνάμωσης και συνηγορίας για τους
οικογενειακούς φροντιστές. Άμεσα ωφελούμενοι από τις κύριες δράσεις του έργου θα
είναι δημόσιοι λειτουργοί και οικογενειακοί φροντιστές στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας. Οι δράσεις θα υλοποιηθούν με τη συμμετοχή υπευθύνων χάραξης πολιτικής,
φορέων κοινωνίας πολιτών και ΜΜΕ, με πολλαπλάσια οφέλη σε τοπικό και ευρύτερο
κοινωνικό επίπεδο.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα
διαχείρισης την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών
Χαλκίδας και εταίρο το Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών Επιόνη. Θα διαρκέσει 14 μήνες,
από τον Απρίλιο 2021 έως το Μάιο 2022.
Για την ενημέρωση σχετικά με τους στόχους και τις μελλοντικές δράσεις του
προγράμματος, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή εκδήλωση έναρξης έργου τη
Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 και ώρα 19.00. Η εκδήλωση απευθύνεται σε δημόσιους
λειτουργούς και επαγγελματίες «πρώτης γραμμής», ενεργούς πολίτες των φορέων της
κοινωνίας πολιτών, άτομα τρίτης ηλικίας και οικογενειακούς φροντιστές, και
οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να ενημερωθεί σχετικά με την προάσπιση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων της «χρυσής ηλικίας» (65+).
Για δηλώσεις συμμετοχής παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής έως
την Παρασκευή 16/04. Δηλώστε τη συμμετοχή σας εδώ.
Η τεχνική υποστήριξη της δράσης προσφέρεται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Σχετικά με το πρόγραμμα
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα
διαχείρισης την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών Χαλκίδας και
εταίρο το Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών Επιόνη.
Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το
Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το
πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των
πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών,
στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την
Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.
Σχετικά με την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών Χαλκίδας
Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών Χαλκίδας δημιουργήθηκε
από συγγενείς ατόμων με άνοια με στόχο την καλύτερη ποιότητα ζωής των ατόμων τρίτης
ηλικίας και των οικογενειακών φροντιστών. Από το 2009, συνεργάζεται με άλλες οργανώσεις
προσφέροντας δράσεις διάχυσης υπεύθυνης πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης της
κοινότητας, επιμορφώσεις επαγγελματιών πρώτης γραμμής, υπηρεσίες πρώιμης ανίχνευσης
και συμβουλευτικής για την άνοια και την κατάθλιψη στην τρίτη ηλικία, ψυχοκοινωνική
υποστήριξη οικογενειών και δικτύωση φροντιστών και διαγενεακές δράσεις.

Η γήρανση του πληθυσμού παγκοσμίως, συνοδεύεται από δραματική αύξηση στα
ποσοστά άνοιας και κατάθλιψης. Τα άτομα με άνοια και κατάθλιψη συχνά στερούνται
τα ανθρώπινα δικαιώματα τους, με συνέπειες σε υγεία και θνησιμότητα και με την
κακοποίηση ως πιο σοβαρή παραβίαση. Η άνοια και η κατάθλιψη αποτελούν σοβαρά
προβλήματα για το γηράσκοντα πληθυσμό στη χώρα μας, δεδομένου ότι η διασφάλιση
καλής υγείας και καλής ποιότητας ζωής αποτελούν βασικά δικαιώματα.
Στην Ελλάδα, το ποσοστό ατόμων 65+ ανέρχεται σε 21.3%. Σε αυτήν την ηλικιακή
ομάδα, τα άτομα με άνοια φθάνουν σε ποσοστό 5-8% με αυξητική τάση και η
μονοπολική κατάθλιψη αφορά το 7%, αποτελώντας πρόδρομο σημείο άνοιας και
πρόσθετη επιβάρυνση της ποιότητας ζωής. Στις ομάδες υψηλότερου κινδύνου
ανήκουν γυναίκες και υπερήλικες.
Η προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με άνοια και κατάθλιψη στην τρίτη ηλικία,
προϋποθέτει ανάπτυξη ισχυρής σχέσης ανάμεσα στα άτομα που επηρεάζονται, τους
φορείς σε τοπικό επίπεδο και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Οι οργανισμοί της
κοινωνίας πολιτών, έχουν σημαντικό ρόλο στη διαμεσολάβηση ανάμεσα στις ομάδες

στόχους, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα του κοινωνικού ιστού στην προάσπιση των
δικαιωμάτων της ομάδας-στόχου. Οι ενδεδειγμένες στρατηγικές περιλαμβάνουν
ενημέρωση και ανάπτυξη ικανοτήτων σε άτομα-κλειδιά για την προάσπιση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην πράξη και ενημέρωση/ ευαισθητοποίηση σχετικά με
τα είδη, τα σημεία και τους παράγοντες κακοποίησης και τα θέματα του ηλικιακού
ρατσισμού.
Το έργο «Υποστήριξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων “Χρυσής Ηλικίας”», θα υλοποιηθεί
μέσω δράσεων ενημέρωσης και ανάπτυξης ικανοτήτων σε δημόσιους λειτουργούς στις
Περιφερειακές Ενότητες Φθιώτιδας κι Εύβοιας της Στερεάς Ελλάδας. Ταυτόχρονα, θα
πραγματοποιηθούν δράσεις ενημέρωσης, ενδυνάμωσης και συνηγορίας για τους
οικογενειακούς φροντιστές. Άμεσα ωφελούμενοι από τις κύριες δράσεις του έργου θα
είναι δημόσιοι λειτουργοί και οικογενειακοί φροντιστές στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας. Οι δράσεις θα υλοποιηθούν με τη συμμετοχή υπευθύνων χάραξης πολιτικής,
φορέων κοινωνίας πολιτών και ΜΜΕ, με πολλαπλάσια οφέλη σε τοπικό και ευρύτερο
κοινωνικό επίπεδο.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα
διαχείρισης την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών
Χαλκίδας και εταίρο το Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών Επιόνη. Θα διαρκέσει 14 μήνες,
από τον Απρίλιο 2021 έως το Μάιο 2022.
Για την ενημέρωση σχετικά με τους στόχους και τις μελλοντικές δράσεις του
προγράμματος, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή εκδήλωση έναρξης έργου τη
Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 και ώρα 19.00. Η εκδήλωση απευθύνεται σε δημόσιους
λειτουργούς και επαγγελματίες «πρώτης γραμμής», ενεργούς πολίτες των φορέων της
κοινωνίας πολιτών, άτομα τρίτης ηλικίας και οικογενειακούς φροντιστές, και
οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να ενημερωθεί σχετικά με την προάσπιση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων της «χρυσής ηλικίας» (65+).
Για δηλώσεις συμμετοχής παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής έως
την Παρασκευή 16/04. Δηλώστε τη συμμετοχή σας εδώ.
Η τεχνική υποστήριξη της δράσης προσφέρεται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Σχετικά με το πρόγραμμα
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα
διαχείρισης την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών Χαλκίδας και
εταίρο το Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών Επιόνη.
Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το
Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το
πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των
πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών,
στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την
Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.
Σχετικά με την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών Χαλκίδας
Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών Χαλκίδας δημιουργήθηκε
από συγγενείς ατόμων με άνοια με στόχο την καλύτερη ποιότητα ζωής των ατόμων τρίτης
ηλικίας και των οικογενειακών φροντιστών. Από το 2009, συνεργάζεται με άλλες οργανώσεις
προσφέροντας δράσεις διάχυσης υπεύθυνης πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης της
κοινότητας, επιμορφώσεις επαγγελματιών πρώτης γραμμής, υπηρεσίες πρώιμης ανίχνευσης
και συμβουλευτικής για την άνοια και την κατάθλιψη στην τρίτη ηλικία, ψυχοκοινωνική
υποστήριξη οικογενειών και δικτύωση φροντιστών και διαγενεακές δράσεις.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ