39.680€ το σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων Δήμου Καρπενησίου

Έως 28 Μαΐου οι προσφορές...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Συνοπτικό διαγωνισμό προκηρύσσει ο Δήμος Καρπενησίου για την «Εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) Δήμου Καρπενησίου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 39.680,00€.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Δεκτές θα γίνονται μόνο οι προσφορές που καλύπτουν το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης. Το ενδεικτικό κόστος της παραπάνω υπηρεσίας θα ανέλθει στο ύψος του ποσού των 39.680,00 € (ευρώ) με το Φ.Π.Α. 24% (καθαρό ποσό 32.000,00€ και ΦΠΑ 24% 7.680,00€). Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, κατόπιν της Ένταξης της πρότασης του Δήμου Καρπενησίου στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)»του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2021».

Σκοπός και στόχοι του σχεδίου

Στο πλαίσιο της στρατηγικής ενίσχυσης της ηλεκτροκίνησης στον Ελληνικό χώρο, προωθείται δέσμη μέτρων για την ενίσχυση και υποστήριξη της απόκτησης ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Ένα από τα απαραίτητα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η δημιουργία από τη μεριά των ΟΤΑ, Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.). Κύριοι στόχοι της ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης είναι: α) η επέκταση της χρήσης των οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών, β) η ανάπτυξη υποδομών επαναφόρτισης, ιδίως δημοσίως προσβάσιμων και γ) η διαμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου για την αγορά ηλεκτροκίνησης. Στα πλαίσια αυτά, ως «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» ορίζεται το πρόγραμμα χωροθέτησης δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος και θέσεων στάθμευσης Η/Ο, που εκπονείται από τους δήμους, εντός των διοικητικών τους ορίων, για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης.

Οι προσφορές

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Καρπενησίου, την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021, ώρα10:00 π.μ, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης. Εάν ο διαγωνισμός δε διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία, τότε ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί, χωρίς καινούργια δημοσίευση, την επόμενη εργάσιμη ημέρα στον ίδιο τόπο και ώρα. Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών -Δημοπρασιών  του Δήμου, αρμόδια υπάλληλος: Τομαρά Σωτηρία, τηλ: 22373 50030. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση: www.karpenissi.gr.

Συνοπτικό διαγωνισμό προκηρύσσει ο Δήμος Καρπενησίου για την «Εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) Δήμου Καρπενησίου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 39.680,00€.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Δεκτές θα γίνονται μόνο οι προσφορές που καλύπτουν το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης. Το ενδεικτικό κόστος της παραπάνω υπηρεσίας θα ανέλθει στο ύψος του ποσού των 39.680,00 € (ευρώ) με το Φ.Π.Α. 24% (καθαρό ποσό 32.000,00€ και ΦΠΑ 24% 7.680,00€). Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, κατόπιν της Ένταξης της πρότασης του Δήμου Καρπενησίου στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)»του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2021».

Σκοπός και στόχοι του σχεδίου

Στο πλαίσιο της στρατηγικής ενίσχυσης της ηλεκτροκίνησης στον Ελληνικό χώρο, προωθείται δέσμη μέτρων για την ενίσχυση και υποστήριξη της απόκτησης ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Ένα από τα απαραίτητα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η δημιουργία από τη μεριά των ΟΤΑ, Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.). Κύριοι στόχοι της ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης είναι: α) η επέκταση της χρήσης των οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών, β) η ανάπτυξη υποδομών επαναφόρτισης, ιδίως δημοσίως προσβάσιμων και γ) η διαμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου για την αγορά ηλεκτροκίνησης. Στα πλαίσια αυτά, ως «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» ορίζεται το πρόγραμμα χωροθέτησης δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος και θέσεων στάθμευσης Η/Ο, που εκπονείται από τους δήμους, εντός των διοικητικών τους ορίων, για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης.

Οι προσφορές

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Καρπενησίου, την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021, ώρα10:00 π.μ, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης. Εάν ο διαγωνισμός δε διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία, τότε ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί, χωρίς καινούργια δημοσίευση, την επόμενη εργάσιμη ημέρα στον ίδιο τόπο και ώρα. Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών -Δημοπρασιών  του Δήμου, αρμόδια υπάλληλος: Τομαρά Σωτηρία, τηλ: 22373 50030. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση: www.karpenissi.gr.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΙΑΒΑΣΤΕ