Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΑΓΚΑΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 19 Μαΐου 2021 η διαδικτυακή παρουσίαση της Μελέτης Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στην πόλη της Άμφισσας, αποτελώντας το πρώτο στάδιο του διαλόγου που ανοίγει ο Δήμος Δελφών με πολίτες και φορείς της περιοχής. Κατά την εισήγησή του ο

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 19 Μαΐου 2021 η διαδικτυακή παρουσίαση της Μελέτης Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στην πόλη της Άμφισσας, αποτελώντας το πρώτο στάδιο του διαλόγου που ανοίγει ο Δήμος Δελφών με πολίτες και φορείς της περιοχής. Κατά την εισήγησή του ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Ταγκαλής ανέλυσε τη φιλοσοφία που διέπει τις προτάσεις που κατατίθενται, ενώ κάλεσε τους πολίτες να συμμετάσχουν στη διαδικασία της διαβούλευσης κάνοντας τις δικές τους.

 

Αρχικά ο κ. Ταγκαλής αναφέρθηκε στην κυκλοφοριακή μελέτη που εφαρμόστηκε κατά την προηγούμενη θητεία, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως η πράξη οδήγησε στα εξής βασικά συμπεράσματα:

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δημιούργησαν περισσότερα προβλήματα από αυτά που κλήθηκαν να λύσουν.
Η εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων ήταν ελλιπής αφού είχαν παραλειφθεί δύο από τα τρία στάδια υλοποίησης των τριών πεζοδρομήσεων σε κεντρικά σημεία της πόλης.
Δεν εξασφαλίστηκαν χώροι στάθμευσης, εύκολα προσβάσιμοι, στην είσοδο της πόλης.
«Επιτακτική ανάγκη, αλλά και προεκλογική μας δέσμευση ήταν η αναθεώρηση των υφιστάμενων ρυθμίσεων», σημείωσε ο κ. Ταγκαλής, παραθέτοντας ακολούθως κάποια από τα κύρια χαρακτηριστικά της νέας μελέτης. Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων είπε επ’ αυτών:

Έγιναν πραγματικές μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων από τους μελετητές, ενώ η μελέτη επεκτάθηκε και σε άλλα σημεία πέραν του κέντρου της πόλης.
Θα διατηρηθούν στοιχεία της προηγούμενης μελέτης, η εφαρμογή των οποίων είχε θετικό πρόσημο (πχ μονοδρόμηση οδού Καραϊσκάκη, οδού Ρήγα Κοντορήγα, δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας κ.α.)
Προς ενημέρωση των δημοτών, οι μελετητές έχουν καταθέσει δύο προτάσεις προκειμένου να υπάρξουν εναλλακτικές, ενώ σημαντική παράμετρος στη φιλοσοφία εκπόνησης των σχεδίων είναι το ότι η εφαρμογή των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, αν και γεωγραφικά αφορά στο Κέντρο της Άμφισσας, στην πραγματικότητα επηρεάζει την κυκλοφοριακή λειτουργία του συνόλου της πόλης. Ο κ. Ταγκαλής τόνισε επίσης ότι η μελέτη περιλαμβάνει δύο στάδια υλοποίησης, το πρώτο της άμεσης εφαρμογής των κυκλοφοριακών αλλαγών που θα αποφασιστούν και το δεύτερο των αναπλάσεων που θα πρέπει να γίνουν σε κομβικά σημεία της πόλης, ενισχύοντας τις νέες προβλέψεις.

Οι προτάσεις θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση για 20 ημέρες, με ημερομηνία έναρξης την ερχόμενη Δευτέρα 24 Μαΐου 2021, με τους πολίτες και τους φορείς να έχουν τη δυνατότητα να καταθέτουν τις δικές τους προτάσεις- παρατηρήσεις επ’ αυτών (τα αναλυτικά σχέδια και η φόρμα συμμετοχής στη διαβούλευση θα αναρτηθούν στη ιστοσελίδα του Δήμου Δελφών www.dimosdelfon.gr). Στη συνέχεια θα συγκεντρωθούν και θα επεξεργαστούν από τους μελετητές των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, με στόχο να βρεθεί η βέλτιστη λύση, η οποία θα πρέπει να ικανοποιεί και να ευνοεί την ορθή λειτουργία της πόλης!

«Σε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι το προσωπικό όφελος έχει σημασία, όμως αυτό που έχει μεγαλύτερη είναι το συνολικό», δήλωσε ο Δήμαρχος Δελφών, τονίζοντας πως οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αποτελούν ένα μόνο μέρος των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν στην πόλη της Άμφισσας, ώστε να γίνει καλύτερη η καθημερινότητα όλων. «Από μόνες τους δεν μπορούν να επιφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, παρά μόνο να δώσουν μικρές λύσεις. Ο συνδυασμός τους όμως με άλλες παρεμβάσεις που σκοπεύουμε να κάνουμε, στη βάση των προτάσεων που έχουν καταθέσει οι μελετητές, θα μας οδηγήσει στην Άμφισσα της επόμενης ημέρας», είπε ο κ. Ταγκαλής, αναφέροντας ενδεικτικά επ’ αυτών την εξεύρεση χώρων στάθμευσης, τις αναπλάσεις κεντρικών σημείων (πχ διαπλατύνσεις πεζοδρομίων), την κατασκευή κυκλικών κόμβων, τη χάραξη ποδηλατοδρόμων κ.α. «Μόνο ένα συνολικό πλέγμα παρεμβάσεων θα μας οδηγήσει στην Άμφισσα που θα είναι μια πόλη φιλική προς όλους και ταυτόχρονα εξυπηρετική για κάθε ανάγκη μας», τόνισε καταλήγοντας

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 19 Μαΐου 2021 η διαδικτυακή παρουσίαση της Μελέτης Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στην πόλη της Άμφισσας, αποτελώντας το πρώτο στάδιο του διαλόγου που ανοίγει ο Δήμος Δελφών με πολίτες και φορείς της περιοχής. Κατά την εισήγησή του ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Ταγκαλής ανέλυσε τη φιλοσοφία που διέπει τις προτάσεις που κατατίθενται, ενώ κάλεσε τους πολίτες να συμμετάσχουν στη διαδικασία της διαβούλευσης κάνοντας τις δικές τους.

 

Αρχικά ο κ. Ταγκαλής αναφέρθηκε στην κυκλοφοριακή μελέτη που εφαρμόστηκε κατά την προηγούμενη θητεία, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως η πράξη οδήγησε στα εξής βασικά συμπεράσματα:

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δημιούργησαν περισσότερα προβλήματα από αυτά που κλήθηκαν να λύσουν.
Η εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων ήταν ελλιπής αφού είχαν παραλειφθεί δύο από τα τρία στάδια υλοποίησης των τριών πεζοδρομήσεων σε κεντρικά σημεία της πόλης.
Δεν εξασφαλίστηκαν χώροι στάθμευσης, εύκολα προσβάσιμοι, στην είσοδο της πόλης.
«Επιτακτική ανάγκη, αλλά και προεκλογική μας δέσμευση ήταν η αναθεώρηση των υφιστάμενων ρυθμίσεων», σημείωσε ο κ. Ταγκαλής, παραθέτοντας ακολούθως κάποια από τα κύρια χαρακτηριστικά της νέας μελέτης. Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων είπε επ’ αυτών:

Έγιναν πραγματικές μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων από τους μελετητές, ενώ η μελέτη επεκτάθηκε και σε άλλα σημεία πέραν του κέντρου της πόλης.
Θα διατηρηθούν στοιχεία της προηγούμενης μελέτης, η εφαρμογή των οποίων είχε θετικό πρόσημο (πχ μονοδρόμηση οδού Καραϊσκάκη, οδού Ρήγα Κοντορήγα, δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας κ.α.)
Προς ενημέρωση των δημοτών, οι μελετητές έχουν καταθέσει δύο προτάσεις προκειμένου να υπάρξουν εναλλακτικές, ενώ σημαντική παράμετρος στη φιλοσοφία εκπόνησης των σχεδίων είναι το ότι η εφαρμογή των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, αν και γεωγραφικά αφορά στο Κέντρο της Άμφισσας, στην πραγματικότητα επηρεάζει την κυκλοφοριακή λειτουργία του συνόλου της πόλης. Ο κ. Ταγκαλής τόνισε επίσης ότι η μελέτη περιλαμβάνει δύο στάδια υλοποίησης, το πρώτο της άμεσης εφαρμογής των κυκλοφοριακών αλλαγών που θα αποφασιστούν και το δεύτερο των αναπλάσεων που θα πρέπει να γίνουν σε κομβικά σημεία της πόλης, ενισχύοντας τις νέες προβλέψεις.

Οι προτάσεις θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση για 20 ημέρες, με ημερομηνία έναρξης την ερχόμενη Δευτέρα 24 Μαΐου 2021, με τους πολίτες και τους φορείς να έχουν τη δυνατότητα να καταθέτουν τις δικές τους προτάσεις- παρατηρήσεις επ’ αυτών (τα αναλυτικά σχέδια και η φόρμα συμμετοχής στη διαβούλευση θα αναρτηθούν στη ιστοσελίδα του Δήμου Δελφών www.dimosdelfon.gr). Στη συνέχεια θα συγκεντρωθούν και θα επεξεργαστούν από τους μελετητές των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, με στόχο να βρεθεί η βέλτιστη λύση, η οποία θα πρέπει να ικανοποιεί και να ευνοεί την ορθή λειτουργία της πόλης!

«Σε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι το προσωπικό όφελος έχει σημασία, όμως αυτό που έχει μεγαλύτερη είναι το συνολικό», δήλωσε ο Δήμαρχος Δελφών, τονίζοντας πως οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αποτελούν ένα μόνο μέρος των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν στην πόλη της Άμφισσας, ώστε να γίνει καλύτερη η καθημερινότητα όλων. «Από μόνες τους δεν μπορούν να επιφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, παρά μόνο να δώσουν μικρές λύσεις. Ο συνδυασμός τους όμως με άλλες παρεμβάσεις που σκοπεύουμε να κάνουμε, στη βάση των προτάσεων που έχουν καταθέσει οι μελετητές, θα μας οδηγήσει στην Άμφισσα της επόμενης ημέρας», είπε ο κ. Ταγκαλής, αναφέροντας ενδεικτικά επ’ αυτών την εξεύρεση χώρων στάθμευσης, τις αναπλάσεις κεντρικών σημείων (πχ διαπλατύνσεις πεζοδρομίων), την κατασκευή κυκλικών κόμβων, τη χάραξη ποδηλατοδρόμων κ.α. «Μόνο ένα συνολικό πλέγμα παρεμβάσεων θα μας οδηγήσει στην Άμφισσα που θα είναι μια πόλη φιλική προς όλους και ταυτόχρονα εξυπηρετική για κάθε ανάγκη μας», τόνισε καταλήγοντας

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *