ΔΙΠΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΟ Δ. ΔΕΛΦΩΝ

Δύο συνεδριάσεις έχουν προγραμματιστεί τη Δευτέρα για το δημοτικό συμβούλιο Δελφών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεδιάασκεψης Στην πρώτη, που αρχίζει στις έξι το απογευμα, το θέμα της είναι το εξής: ́Εγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως οικ. έτους

Δύο συνεδριάσεις έχουν προγραμματιστεί τη Δευτέρα για το δημοτικό συμβούλιο Δελφών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεδιάασκεψης

Στην πρώτη, που αρχίζει στις έξι το απογευμα, το θέμα της είναι το εξής:

́Εγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως οικ. έτους 2016.

Η δεύτερη, με προγραμματισμένη ώρα έναρξης τις 19:00, έχει την εξής λίστα θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2021. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).

Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών 1ου τριμήνου 2021. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).

Εκπροσώπηση του Δήμου στις Τράπεζες. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).

Τροποποίηση της υπ ́ αριθμ. 06/88/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον Υπεύθυνο

Κίνησης Λογαριασμού-Υπόλογο Πρόεδρο Διαχειριστή Παγίας Προκαταβολής Κοινότητας Καλοσκοπής. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).

Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου επιχειρήσεων για την απόδοση των τελών Παρεπιδημούντων και επί των Ακαθαρίστων Εσόδων. . (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).

Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού και αναπληρωτή αυτού, για τα έργα του Π.Δ.Ε. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).

Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την απόκτηση της αναγκαίας έκτασης για την υλοποίηση του έργου: ‘ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΕΥΘΥΜΙΑ ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ’. (Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.)

Τροποποίηση (2η) ετήσιου προγράμματος δράσης – τεχνικού προγράμματος 2021 με ταυτόχρονη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2021. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Λαχανά, αν. προϊσταμένη του Αυτ. Τμ. Προγρ/σμού).

Έγκριση εγκατάστασης Γωνιών Ανακύκλωσης στις Δημοτικές Ενότητες του Δ. Δελφών για την υποβολή πρότασης ένταξης στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» της πρόσκλησης ΑΤ04. (Εισηγητής: κ. Χαρίλαος Αγαπητός, Αντιδήμαρχος).

Έγκριση υπογραφής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

Έγκριση τέλεσης της καθιερωμένης ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης, έτους 2020 στην Κοινότητα Γραβιάς. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μανανάς, Αντιδήμαρχος).

Έγκριση τέλεσης της καθιερωμένης ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης, έτους 2020 στην Κοινότητα Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος).

Λήψη απόφασης για αποδοχή παραίτησης Προέδρου και μέλους του Διοικ/κού Συμβουλίου του

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου και αντικατάσταση αυτών. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

Έγκριση διενέργειας τρίτης διαδικασίας για την εκμίσθωση των ελαιοκτημάτων του κληροδοτήματος Χρήστου Μαχαιρά. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

Έγκριση διενέργειας τρίτης διαδικασίας για την εκμίσθωση των ελαιοκτημάτων του κληροδοτήματος Ευθυμίας Γιδογιάννου. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

Έγκριση διενέργειας τρίτης διαδικασίας για την εκμίσθωση των ελαιοκτημάτων του κληροδοτήματος Λουκίας Μοσκαχλαϊδή. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

Ορθή επανάληψη της αριθ. 45/06.04.2021 (ΑΔΑ: 9ΠΥΥΩ9Θ-ΟΨΤ) με θέμα ‘Εγκριση προϋπολογισμού εσόδων–εξόδων έτους 2021 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης κληροδοτήματος ΧΡ.ΜΑΧΑΙΡΑ». (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

Εξέταση αιτήσεως για χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος από το Κεφάλαιο Αυτ/λούς Διαχ/σης Κληρ/τος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝ. ΜΑΜΑ [υπ ́αριθμ. 8334/13-05-2021 αίτηση Κ.Γ.]. Αρ.απ. 21/2021).(Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος).

Εξέταση αιτήσεως για χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος από το Κεφάλαιο Αυτ/λούς Διαχ/σης Κληρ/τος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝ. ΜΑΜΑ [υπ ́αριθμ. 8417/14-05-2021 αίτηση Β.Δ.] (Αρ.απ. 22/2021).(Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος).

Εξέταση αιτήσεως για χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος από το Κεφάλαιο Αυτ/λούς Διαχ/σης Κληρ/τος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝ. ΜΑΜΑ [υπ ́αριθμ. 8620/18-05-2021 αίτηση Ε.Γ.]. (Αρ.απ.23/2021). (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος).

Εξέταση αιτήσεως για χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος από το Κεφάλαιο Αυτ/λούς Διαχ/σης Κληρ/τος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝ. ΜΑΜΑ [υπ ́αριθμ. 8621/18-05-2021 αίτηση Ν.Τ.]. (Αρ.απ. 24/2021). (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος).

Παραχώρηση γηπέδων. (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος).

Έγκριση παροχής εθελοντικής εργασίας στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Ιτέας.
(Εισηγητής: κ. Ευστάθιος Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος).

Δύο συνεδριάσεις έχουν προγραμματιστεί τη Δευτέρα για το δημοτικό συμβούλιο Δελφών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεδιάασκεψης

Στην πρώτη, που αρχίζει στις έξι το απογευμα, το θέμα της είναι το εξής:

́Εγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως οικ. έτους 2016.

Η δεύτερη, με προγραμματισμένη ώρα έναρξης τις 19:00, έχει την εξής λίστα θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2021. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).

Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών 1ου τριμήνου 2021. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).

Εκπροσώπηση του Δήμου στις Τράπεζες. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).

Τροποποίηση της υπ ́ αριθμ. 06/88/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον Υπεύθυνο

Κίνησης Λογαριασμού-Υπόλογο Πρόεδρο Διαχειριστή Παγίας Προκαταβολής Κοινότητας Καλοσκοπής. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).

Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου επιχειρήσεων για την απόδοση των τελών Παρεπιδημούντων και επί των Ακαθαρίστων Εσόδων. . (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).

Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού και αναπληρωτή αυτού, για τα έργα του Π.Δ.Ε. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).

Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την απόκτηση της αναγκαίας έκτασης για την υλοποίηση του έργου: ‘ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΕΥΘΥΜΙΑ ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ’. (Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.)

Τροποποίηση (2η) ετήσιου προγράμματος δράσης – τεχνικού προγράμματος 2021 με ταυτόχρονη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2021. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Λαχανά, αν. προϊσταμένη του Αυτ. Τμ. Προγρ/σμού).

Έγκριση εγκατάστασης Γωνιών Ανακύκλωσης στις Δημοτικές Ενότητες του Δ. Δελφών για την υποβολή πρότασης ένταξης στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» της πρόσκλησης ΑΤ04. (Εισηγητής: κ. Χαρίλαος Αγαπητός, Αντιδήμαρχος).

Έγκριση υπογραφής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

Έγκριση τέλεσης της καθιερωμένης ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης, έτους 2020 στην Κοινότητα Γραβιάς. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μανανάς, Αντιδήμαρχος).

Έγκριση τέλεσης της καθιερωμένης ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης, έτους 2020 στην Κοινότητα Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος).

Λήψη απόφασης για αποδοχή παραίτησης Προέδρου και μέλους του Διοικ/κού Συμβουλίου του

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου και αντικατάσταση αυτών. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

Έγκριση διενέργειας τρίτης διαδικασίας για την εκμίσθωση των ελαιοκτημάτων του κληροδοτήματος Χρήστου Μαχαιρά. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

Έγκριση διενέργειας τρίτης διαδικασίας για την εκμίσθωση των ελαιοκτημάτων του κληροδοτήματος Ευθυμίας Γιδογιάννου. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

Έγκριση διενέργειας τρίτης διαδικασίας για την εκμίσθωση των ελαιοκτημάτων του κληροδοτήματος Λουκίας Μοσκαχλαϊδή. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

Ορθή επανάληψη της αριθ. 45/06.04.2021 (ΑΔΑ: 9ΠΥΥΩ9Θ-ΟΨΤ) με θέμα ‘Εγκριση προϋπολογισμού εσόδων–εξόδων έτους 2021 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης κληροδοτήματος ΧΡ.ΜΑΧΑΙΡΑ». (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

Εξέταση αιτήσεως για χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος από το Κεφάλαιο Αυτ/λούς Διαχ/σης Κληρ/τος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝ. ΜΑΜΑ [υπ ́αριθμ. 8334/13-05-2021 αίτηση Κ.Γ.]. Αρ.απ. 21/2021).(Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος).

Εξέταση αιτήσεως για χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος από το Κεφάλαιο Αυτ/λούς Διαχ/σης Κληρ/τος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝ. ΜΑΜΑ [υπ ́αριθμ. 8417/14-05-2021 αίτηση Β.Δ.] (Αρ.απ. 22/2021).(Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος).

Εξέταση αιτήσεως για χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος από το Κεφάλαιο Αυτ/λούς Διαχ/σης Κληρ/τος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝ. ΜΑΜΑ [υπ ́αριθμ. 8620/18-05-2021 αίτηση Ε.Γ.]. (Αρ.απ.23/2021). (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος).

Εξέταση αιτήσεως για χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος από το Κεφάλαιο Αυτ/λούς Διαχ/σης Κληρ/τος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝ. ΜΑΜΑ [υπ ́αριθμ. 8621/18-05-2021 αίτηση Ν.Τ.]. (Αρ.απ. 24/2021). (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος).

Παραχώρηση γηπέδων. (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος).

Έγκριση παροχής εθελοντικής εργασίας στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Ιτέας.
(Εισηγητής: κ. Ευστάθιος Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος).

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *