ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Α’ Τριμήνου 2021

Δυναμική αύξηση 22,1% του κύκλου εργασιών Οργανική κερδοφορία (a–EBITDA) αυξημένη κατά 28,1% στα 41,9 εκ. ευρώ έναντι του Α’ τριμήνου του 2020 Η εκκίνηση του 2021 ήταν δυναμική, σε συνέχεια του ισχυρού τελευταίου τριμήνου του 2020, με την ζήτηση

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση
  • Δυναμική αύξηση 22,1% του κύκλου εργασιών
  • Οργανική κερδοφορία (aEBITDA) αυξημένη κατά 28,1% στα 41,9 εκ. ευρώ έναντι του Α’ τριμήνου του 2020

Η εκκίνηση του 2021 ήταν δυναμική, σε συνέχεια του ισχυρού τελευταίου τριμήνου του 2020, με την ζήτηση στους περισσότερους τομείς να επανέρχεται, και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και να ξεπερνάει τα προ πανδημίας επίπεδα. Ιδιαίτερα έντονη ήταν η ανάκαμψη των αγορών της αυτοκινητοβιομηχανίας και των μεταφορών, που είχαν υστερήσει κατά την προηγούμενη χρήση, επηρεάζοντας κυρίως τον κλάδο Αλουμινίου. Έτσι, οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν κατά 10,5%, οδηγούμενοι κυρίως από τα προϊόντα έλασης αλουμινίου, χαλκού και κραμάτων. Η αισιοδοξία στις αγορές και η υψηλή ζήτηση, οδήγησαν σε υψηλότερες τιμές των μετάλλων στο LME, με τη μέση τιμή του χαλκού να διαμορφώνεται σε 7.062 ευρώ ανά τόνο (αύξηση 38,2% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2020) και τη μέση τιμή του αλουμινίου να διαμορφώνεται σε 1.741 ευρώ ανά τόνο (αύξηση 13,6% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2020). Ο συνδυασμός ανοδικού όγκου και τιμών μετάλλων διαμόρφωσε τον κύκλο εργασιών στα 647,3 εκ. ευρώ για Α’ τρίμηνο του 2021, αυξημένο κατά 22,1% από τα 530,3 εκ. ευρώ του Α’ τριμήνου του 2020.

  
Ποσά σε χιλ. ευρώQ1’21Q1’20
Πωλήσεις647.323530.300
Μικτό Κέρδος68.71724.715
EBITDA67.06120.061
a-EBITDA41.88532.742
Λειτουργικό Aποτέλεσμα (ΕΒΙΤ)50.6845.046
Καθαρό Xρημα/κο αποτέλεσμα(7.152)(5.917)
Κέρδη πριν από φόρους44.490(418)
Κέρδη μετά από φόρους35.989786
Κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας34.778937
Κέρδη ανά μετοχή (€)0,09270,0025

Άμεσα επηρεασμένα από την αύξηση των όγκων πωλήσεων, τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη της ElvalHalcor πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις και αποτέλεσμα μετάλλου και λοιπά έκτακτα έξοδα (adjusted EBITDA), τα οποία απεικονίζουν καλύτερα την οργανική και ταμειακή κερδοφορία της Εταιρίας, αυξήθηκαν κατά 28,1% και ανήλθαν σε 41,9 εκ. ευρώ έναντι 32,7 εκ. ευρώ την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο.

Η άνοδος των τιμών των μετάλλων, είχε ως αποτέλεσμα λογιστικά κέρδη μετάλλου, τα οποία έφτασαν τα 26,3 εκ. ευρώ για το Α’ τρίμηνο του 2021 έναντι ζημίας 11,8 εκ. ευρώ για το Α’ τρίμηνο του 2020. Αποτέλεσμα και της θετικής επίδρασης του αποτελέσματος μετάλλου, ήταν τα μικτά κέρδη να ανέλθουν σε 68,7 εκ. ευρώ έναντι 24,7 εκ. ευρώ στους πρώτους τρεις μήνες του 2020. Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί ότι συνεχίζεται σταθερά η προσπάθεια για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των εργαζομένων και συνεργατών της εταιρείας από την πανδημία, με τα ενοποιημένα αποτελέσματα να περιλαμβάνουν σχετικά έξοδα ύψους 1,1 εκ. ευρώ. Στο περιβάλλον αυτό, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 67,1 εκ. ευρώ έναντι 20,1 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 36,0 εκ. ευρώ έναντι κερδών 0,8 εκ. ευρώ του Α’ τριμήνου του 2020, με τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας να ανέρχονται σε 34,8 εκ. ευρώ για το Α’ τρίμηνο του 2021 ή 0,0927 ευρώ ανά μετοχή από 0,9 εκ. ευρώ για το Α’ τρίμηνο του 2020 ή 0,0025 ευρώ ανά μετοχή.      

Ανάλυση ανά κλάδο 

Για τους 3 μήνες έως την 31.03ΠωλήσειςEBITDAa-EBITDAEBITEBT
€’00031/03/202131/03/202031/03/202131/03/202031/03/202131/03/202031/03/202131/03/202031/03/202131/03/2020
Αλουμίνιο291.782263.58232.47218.21225.81518.58321.1978.38817.4626.011
Χαλκός355.541266.71834.5891.84916.07014.15929.487(3.341)27.028(6.429)
Σύνολα647.323530.30067.06120.06141.88532.74250.6845.04644.490(418)

Κλάδος Αλουμινίου

Κατά το Α’ τρίμηνο του 2021, ο κλάδος του αλουμινίου πέτυχε αύξηση των όγκων πωλήσεων κατά 11,8%, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται, αυξημένος κατά 10,7%, στα 292 εκ. ευρώ. Ο κλάδος επηρεάστηκε θετικά από την ανάκαμψη της αυτοκινητοβιομηχανίας και των μεταφορών, που επανήλθαν στο προϊοντικό μείγμα δυναμικά μετά την πτώση της προηγούμενης χρήσης, λόγω των συνθηκών που προέκυψαν από την πανδημία. Τα κέρδη του κλάδου πριν από φόρους ανήλθαν σε 17 εκ. ευρώ έναντι 6 εκ. ευρώ, την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, ενώ το a-EBITDA ανήλθε στα 25,8 εκ. ευρώ στο Α’ τρίμηνο του 2021 έναντι 18,6 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σχετικά με το επενδυτικό πρόγραμμα μετά και τη λειτουργία του νέου τετραπλού θερμού ελάστρου, έχει ξεκινήσει η δεύτερη φάση του επενδυτικού προγράμματος με τις νέες επενδύσεις να ανέρχονται στα 29,1 εκ. ευρώ για πάγιο εξοπλισμό, από τις οποίες 24,7 εκ. ευρώ αφορούν στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της έλασης αλουμινίου της μητρικής στα Οινόφυτα.

Κλάδος Χαλκού

Κατά το Α’ τρίμηνο του 2021, ο κλάδος χαλκού παρουσίασε αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 8,3%, με την ανοδική πορεία να τροφοδοτείται από τη διψήφια αύξηση των πωλήσεων των προϊόντων έλασης χαλκού και κραμάτων χαλκού. Ο κύκλος εργασιών, ενισχυμένος έντονα από τις αυξημένες τιμές του χαλκού στις διεθνείς αγορές, ανήλθε σε 355 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 33,3%,. Τα αποτελέσματα πριν από φόρους ανήλθαν σε κέρδος 27,0 εκ. ευρώ, έναντι ζημίας 6,4 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2020, επηρεασμένα και από το θετικό αποτέλεσμα μετάλλου, ενώ το a-EBITDA βελτιώθηκε και ανήλθε στα 16,1 εκ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2021 έναντι 14,2 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Αναφορικά με τις επενδύσεις, για το Α’ τρίμηνο του 2021, δαπανηθήκαν περί τα 3,5 εκ. ευρώ για την ολοκλήρωση των επενδυτικών προγραμμάτων, με το ποσό των 2,1 εκ. ευρώ να πραγματοποιείται από τη θυγατρική Sofia Med για την υλοποίηση αναβαθμίσεων προς τη διεύρυνση της προϊοντικής της γκάμας σε προϊόντα έλασης.

Προοπτικές 2021

Για το υπόλοιπο 2021, και καθώς ο κόσμος φαίνεται να αφήνει πίσω του ένα έτος που χαρακτηρίστηκε από εντατικά περιοριστικά μέτρα και αντίξοες συνθήκες τόσο σε κοινωνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο παγκοσμίως, η ElvalHalcor βρίσκεται στην κατάλληλη θέση για να αξιοποιήσει τα στρατηγικά της πλεονεκτήματα, όπως η πελατοκεντρική φιλοσοφία, ο διεθνής προσανατολισμός, το διευρυμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και η μεγάλη ευελιξία, τα οποία της δίνουν τη δυνατότητα να μπορεί να αξιοποιήσει κάθε μελλοντική ευκαιρία. Στη δυνατότητα αυτή συμβάλλουν καίρια οι σημαντικές επενδύσεις οι οποίες ολοκληρώθηκαν πρόσφατα ή είναι σε εξέλιξη. Οι επενδύσεις αυτές, επικεντρωμένες σε τομείς και προϊόντα με προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, της επιτρέπουν, αυξάνοντας συνεχώς την παραγωγική δυναμικότητα αλλά και την αξιοποίησή της, να έχει τη δυνατότητα να διατηρεί την ανοδική της πορεία.

Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης31/3/202131/12/2020
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ€’ 000  €’ 000
Πάγια στοιχεία ενεργητικού1.111.1931.060.421
Αποθέματα544.759503.773
Απαιτήσεις από πελάτες291.396254.606
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία9.5875.683
Διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα49.19033.838
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ2.006.1251.858.321
   
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
Μετοχικό κεφάλαιο146.344146.344
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων651.839617.591
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων αποδιδόμενα σε μετόχους798.183763.935
Δικαιώματα Μειοψηφίας17.94814.352
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 816.131778.287
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις500.041463.186
Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις93.84292.517
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις236.402193.663
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις359.710330.668
Σύνολο υποχρεώσεων 1.189.9941.080.034
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ2.006.1251.858.321

 

Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών31/3/202131/3/2020
€ ‘000€ ‘000
Καθαρές Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες(23.454)(57.400)
Καθαρές Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες (30.091) (39.137)
Καθαρές Ταμειακές Ροές από Xρηματοοικονομικές Δραστηριότητες68.89692.901
Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 15.351 (3.636)
  • Δυναμική αύξηση 22,1% του κύκλου εργασιών
  • Οργανική κερδοφορία (aEBITDA) αυξημένη κατά 28,1% στα 41,9 εκ. ευρώ έναντι του Α’ τριμήνου του 2020

Η εκκίνηση του 2021 ήταν δυναμική, σε συνέχεια του ισχυρού τελευταίου τριμήνου του 2020, με την ζήτηση στους περισσότερους τομείς να επανέρχεται, και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και να ξεπερνάει τα προ πανδημίας επίπεδα. Ιδιαίτερα έντονη ήταν η ανάκαμψη των αγορών της αυτοκινητοβιομηχανίας και των μεταφορών, που είχαν υστερήσει κατά την προηγούμενη χρήση, επηρεάζοντας κυρίως τον κλάδο Αλουμινίου. Έτσι, οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν κατά 10,5%, οδηγούμενοι κυρίως από τα προϊόντα έλασης αλουμινίου, χαλκού και κραμάτων. Η αισιοδοξία στις αγορές και η υψηλή ζήτηση, οδήγησαν σε υψηλότερες τιμές των μετάλλων στο LME, με τη μέση τιμή του χαλκού να διαμορφώνεται σε 7.062 ευρώ ανά τόνο (αύξηση 38,2% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2020) και τη μέση τιμή του αλουμινίου να διαμορφώνεται σε 1.741 ευρώ ανά τόνο (αύξηση 13,6% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2020). Ο συνδυασμός ανοδικού όγκου και τιμών μετάλλων διαμόρφωσε τον κύκλο εργασιών στα 647,3 εκ. ευρώ για Α’ τρίμηνο του 2021, αυξημένο κατά 22,1% από τα 530,3 εκ. ευρώ του Α’ τριμήνου του 2020.

  
Ποσά σε χιλ. ευρώQ1’21Q1’20
Πωλήσεις647.323530.300
Μικτό Κέρδος68.71724.715
EBITDA67.06120.061
a-EBITDA41.88532.742
Λειτουργικό Aποτέλεσμα (ΕΒΙΤ)50.6845.046
Καθαρό Xρημα/κο αποτέλεσμα(7.152)(5.917)
Κέρδη πριν από φόρους44.490(418)
Κέρδη μετά από φόρους35.989786
Κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας34.778937
Κέρδη ανά μετοχή (€)0,09270,0025

Άμεσα επηρεασμένα από την αύξηση των όγκων πωλήσεων, τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη της ElvalHalcor πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις και αποτέλεσμα μετάλλου και λοιπά έκτακτα έξοδα (adjusted EBITDA), τα οποία απεικονίζουν καλύτερα την οργανική και ταμειακή κερδοφορία της Εταιρίας, αυξήθηκαν κατά 28,1% και ανήλθαν σε 41,9 εκ. ευρώ έναντι 32,7 εκ. ευρώ την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο.

Η άνοδος των τιμών των μετάλλων, είχε ως αποτέλεσμα λογιστικά κέρδη μετάλλου, τα οποία έφτασαν τα 26,3 εκ. ευρώ για το Α’ τρίμηνο του 2021 έναντι ζημίας 11,8 εκ. ευρώ για το Α’ τρίμηνο του 2020. Αποτέλεσμα και της θετικής επίδρασης του αποτελέσματος μετάλλου, ήταν τα μικτά κέρδη να ανέλθουν σε 68,7 εκ. ευρώ έναντι 24,7 εκ. ευρώ στους πρώτους τρεις μήνες του 2020. Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί ότι συνεχίζεται σταθερά η προσπάθεια για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των εργαζομένων και συνεργατών της εταιρείας από την πανδημία, με τα ενοποιημένα αποτελέσματα να περιλαμβάνουν σχετικά έξοδα ύψους 1,1 εκ. ευρώ. Στο περιβάλλον αυτό, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 67,1 εκ. ευρώ έναντι 20,1 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 36,0 εκ. ευρώ έναντι κερδών 0,8 εκ. ευρώ του Α’ τριμήνου του 2020, με τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας να ανέρχονται σε 34,8 εκ. ευρώ για το Α’ τρίμηνο του 2021 ή 0,0927 ευρώ ανά μετοχή από 0,9 εκ. ευρώ για το Α’ τρίμηνο του 2020 ή 0,0025 ευρώ ανά μετοχή.      

Ανάλυση ανά κλάδο 

Για τους 3 μήνες έως την 31.03ΠωλήσειςEBITDAa-EBITDAEBITEBT
€’00031/03/202131/03/202031/03/202131/03/202031/03/202131/03/202031/03/202131/03/202031/03/202131/03/2020
Αλουμίνιο291.782263.58232.47218.21225.81518.58321.1978.38817.4626.011
Χαλκός355.541266.71834.5891.84916.07014.15929.487(3.341)27.028(6.429)
Σύνολα647.323530.30067.06120.06141.88532.74250.6845.04644.490(418)

Κλάδος Αλουμινίου

Κατά το Α’ τρίμηνο του 2021, ο κλάδος του αλουμινίου πέτυχε αύξηση των όγκων πωλήσεων κατά 11,8%, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται, αυξημένος κατά 10,7%, στα 292 εκ. ευρώ. Ο κλάδος επηρεάστηκε θετικά από την ανάκαμψη της αυτοκινητοβιομηχανίας και των μεταφορών, που επανήλθαν στο προϊοντικό μείγμα δυναμικά μετά την πτώση της προηγούμενης χρήσης, λόγω των συνθηκών που προέκυψαν από την πανδημία. Τα κέρδη του κλάδου πριν από φόρους ανήλθαν σε 17 εκ. ευρώ έναντι 6 εκ. ευρώ, την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, ενώ το a-EBITDA ανήλθε στα 25,8 εκ. ευρώ στο Α’ τρίμηνο του 2021 έναντι 18,6 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σχετικά με το επενδυτικό πρόγραμμα μετά και τη λειτουργία του νέου τετραπλού θερμού ελάστρου, έχει ξεκινήσει η δεύτερη φάση του επενδυτικού προγράμματος με τις νέες επενδύσεις να ανέρχονται στα 29,1 εκ. ευρώ για πάγιο εξοπλισμό, από τις οποίες 24,7 εκ. ευρώ αφορούν στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της έλασης αλουμινίου της μητρικής στα Οινόφυτα.

Κλάδος Χαλκού

Κατά το Α’ τρίμηνο του 2021, ο κλάδος χαλκού παρουσίασε αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 8,3%, με την ανοδική πορεία να τροφοδοτείται από τη διψήφια αύξηση των πωλήσεων των προϊόντων έλασης χαλκού και κραμάτων χαλκού. Ο κύκλος εργασιών, ενισχυμένος έντονα από τις αυξημένες τιμές του χαλκού στις διεθνείς αγορές, ανήλθε σε 355 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 33,3%,. Τα αποτελέσματα πριν από φόρους ανήλθαν σε κέρδος 27,0 εκ. ευρώ, έναντι ζημίας 6,4 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2020, επηρεασμένα και από το θετικό αποτέλεσμα μετάλλου, ενώ το a-EBITDA βελτιώθηκε και ανήλθε στα 16,1 εκ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2021 έναντι 14,2 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Αναφορικά με τις επενδύσεις, για το Α’ τρίμηνο του 2021, δαπανηθήκαν περί τα 3,5 εκ. ευρώ για την ολοκλήρωση των επενδυτικών προγραμμάτων, με το ποσό των 2,1 εκ. ευρώ να πραγματοποιείται από τη θυγατρική Sofia Med για την υλοποίηση αναβαθμίσεων προς τη διεύρυνση της προϊοντικής της γκάμας σε προϊόντα έλασης.

Προοπτικές 2021

Για το υπόλοιπο 2021, και καθώς ο κόσμος φαίνεται να αφήνει πίσω του ένα έτος που χαρακτηρίστηκε από εντατικά περιοριστικά μέτρα και αντίξοες συνθήκες τόσο σε κοινωνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο παγκοσμίως, η ElvalHalcor βρίσκεται στην κατάλληλη θέση για να αξιοποιήσει τα στρατηγικά της πλεονεκτήματα, όπως η πελατοκεντρική φιλοσοφία, ο διεθνής προσανατολισμός, το διευρυμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και η μεγάλη ευελιξία, τα οποία της δίνουν τη δυνατότητα να μπορεί να αξιοποιήσει κάθε μελλοντική ευκαιρία. Στη δυνατότητα αυτή συμβάλλουν καίρια οι σημαντικές επενδύσεις οι οποίες ολοκληρώθηκαν πρόσφατα ή είναι σε εξέλιξη. Οι επενδύσεις αυτές, επικεντρωμένες σε τομείς και προϊόντα με προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, της επιτρέπουν, αυξάνοντας συνεχώς την παραγωγική δυναμικότητα αλλά και την αξιοποίησή της, να έχει τη δυνατότητα να διατηρεί την ανοδική της πορεία.

Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης31/3/202131/12/2020
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ€’ 000  €’ 000
Πάγια στοιχεία ενεργητικού1.111.1931.060.421
Αποθέματα544.759503.773
Απαιτήσεις από πελάτες291.396254.606
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία9.5875.683
Διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα49.19033.838
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ2.006.1251.858.321
   
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
Μετοχικό κεφάλαιο146.344146.344
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων651.839617.591
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων αποδιδόμενα σε μετόχους798.183763.935
Δικαιώματα Μειοψηφίας17.94814.352
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 816.131778.287
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις500.041463.186
Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις93.84292.517
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις236.402193.663
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις359.710330.668
Σύνολο υποχρεώσεων 1.189.9941.080.034
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ2.006.1251.858.321

 

Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών31/3/202131/3/2020
€ ‘000€ ‘000
Καθαρές Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες(23.454)(57.400)
Καθαρές Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες (30.091) (39.137)
Καθαρές Ταμειακές Ροές από Xρηματοοικονομικές Δραστηριότητες68.89692.901
Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 15.351 (3.636)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΙΑΒΑΣΤΕ