ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Συγκρότηση ΔΣ σε Σώμα

εκλέχτηκε από  την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 24ης Μαΐου 2021

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το νέο 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας,  που εκλέχτηκε από  την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 24ης Μαΐου 2021, συγκροτήθηκε σε σώμα, ως ακολούθως:

 • Μιχαήλ Στασινόπουλος του Νικολάου, Πρόεδρος του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος
 • Δημήτριος Κυριακόπουλος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος
 • Λάμπρος Βαρούχας του Δημητρίου, εκτελεστικό μέλος
 • Περικλής Σαπουντζής του Χρήστου, εκτελεστικό μέλος
 • Κωνσταντίνος Κατσαρός του Γεωργίου, εκτελεστικό μέλος
 • Ηλίας Στασινόπουλος του Νικολάου, μη εκτελεστικό μέλος
 • Χρήστος – Αλέξης Κομνηνός του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος
 • Νικόλαος Κουδούνης του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος
 • Αικατερίνη – Ναυσικά Κάντζια του Αδαμάντιου, μη εκτελεστικό μέλος
 • Αθανασία Κλενιάτη – Παπαϊωάννου του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος
 • Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • Πλούταρχος Σακελλάρης του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • Thomas George Sofis του George, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • Νικόλαος Γαλέτας του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ετήσια, δηλαδή έως τις 24-05-2022, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με το άρθρο 85, παρ. 1, εδ. γ’ του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 11 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2022 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένη να υπερβεί τη διετία.

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το νέο 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας,  που εκλέχτηκε από  την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 24ης Μαΐου 2021, συγκροτήθηκε σε σώμα, ως ακολούθως:

 • Μιχαήλ Στασινόπουλος του Νικολάου, Πρόεδρος του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος
 • Δημήτριος Κυριακόπουλος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος
 • Λάμπρος Βαρούχας του Δημητρίου, εκτελεστικό μέλος
 • Περικλής Σαπουντζής του Χρήστου, εκτελεστικό μέλος
 • Κωνσταντίνος Κατσαρός του Γεωργίου, εκτελεστικό μέλος
 • Ηλίας Στασινόπουλος του Νικολάου, μη εκτελεστικό μέλος
 • Χρήστος – Αλέξης Κομνηνός του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος
 • Νικόλαος Κουδούνης του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος
 • Αικατερίνη – Ναυσικά Κάντζια του Αδαμάντιου, μη εκτελεστικό μέλος
 • Αθανασία Κλενιάτη – Παπαϊωάννου του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος
 • Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • Πλούταρχος Σακελλάρης του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • Thomas George Sofis του George, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • Νικόλαος Γαλέτας του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ετήσια, δηλαδή έως τις 24-05-2022, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με το άρθρο 85, παρ. 1, εδ. γ’ του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 11 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2022 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένη να υπερβεί τη διετία.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ