Φωκίδα : ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΕΝ ΣΕ ΜΠΟΥΓΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΑ ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΑ

Με την υπ’ αρ. πρωτ. 28288/1272/17.05.21 επιστολή του ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γιώργος Αμυράς, απάντησε σε ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής Φωκίδας, κ. Ιωάννης Μπούγας, αναφορικά με τον υπερπληθυσμό αγριόχοιρων και μη δεσποζόμενων ημίαιμων χοίρων, οι οποίοι

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Με την υπ’ αρ. πρωτ. 28288/1272/17.05.21 επιστολή του ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γιώργος Αμυράς, απάντησε σε ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής Φωκίδας, κ. Ιωάννης Μπούγας, αναφορικά με τον υπερπληθυσμό αγριόχοιρων και μη δεσποζόμενων ημίαιμων χοίρων, οι οποίοι προκαλούν εκτεταμένες ζημιές σε γεωργικές καλλιέργειες της Φωκίδας αλλά και στον Ελαιώνα της Άμφισσας, με αντίστοιχες επιπτώσεις στην όλη αγροτική οικονομία.

Ειδικότερα, με διαδοχικές αποφάσεις του Υπουργείου αφενός παρατάθηκε η κυνηγετική περίοδος του αγριόχοιρου µέχρι 31.03.2021 κι επιπλέον μέχρι τις 20.09.2021 επιτρέπεται – κατ’ εξαίρεση – η ελεγχόµενη δίωξη µη δεσποζόµενων ηµίαιµων χοίρων και αγριόχοιρων, λόγω επαπειλούµενων καταστροφών στην αγροτική και κτηνιατρική παραγωγή σε περιοχές του Ελλαδικού χώρου. Η εν λόγω δράση γίνεται από ειδικά συνεργεία, τα οποία έχουν συγκροτήσει οι ∆ασικές Υπηρεσίες σε συνεργασία µε τους κυνηγετικούς συλλόγους.

Περαιτέρω, θεσµοθετήθηκε η κατάρτιση και υλοποίηση του προγράµµατος πρόληψης και ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων σε αγριόχοιρους και τα υβρίδια αυτών, καθώς και πρόγραµµα, που περιλαµβάνει την υλοποίηση των αναγκαίων δράσεων πρόληψης και αποτροπής εισόδου και εξάπλωσης της νόσου, µε κύριο µέτρο τον έλεγχο µείωση του πληθυσµού τους, την επιτήρηση (ενεργητική και παθητική) του νοσήµατος και την υλοποίηση δράσεων που ακολουθούν την καταγραφή εστιών Πανώλης των Χοίρων.

Η απάντηση Αμυρά αναλυτικά

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Μπούγα Ιωάννη, σας γνωστοποιούμε ότι τo πρόβλημα του υπερπληθυσμού των αγριόχοιρων είναι γνωστό στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και για το λόγο αυτό το Υπουργείο, συνεργαζόμενο με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και τις περιφερειακές ∆ασικές και Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, έχει λάβει μία σειρά από μέτρα με στόχο τη μείωση του πληθυσμού τους, την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούνται σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις αλλά και τη μη εξάπλωση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων στη Χώρα μας. Ειδικότερα έχουν εκδοθεί οι εξής Αποφάσεις:

Η με Α.Π. ΥΠΕΝ/∆∆∆/6742/253 (ΦΕΚ 190 Β ́) του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με την οποία
τροποποιήθηκε η ισχύουσα ρυθμιστική απόφαση για τη θήρα ΥΠΕΝ/∆∆∆/ 68735/1777/14-7-2020 (Β’ 3053) και
δόθηκε η δυνατότητα παράτασης της θήρας του αγριόχοιρου μέχρι τις 28-2-2021.
Η με Α.Π. ΥΠΕΝ/∆∆∆//19752/739/28.02.2021 (Β ́ 820) Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/∆∆∆/68735/1777/14-
7-2020 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2020 – 2021» (Β’ 3053), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/∆∆∆/6742/253/23.01.2021 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 190) με την οποία δόθηκε η δυνατότητα παράτασης της θήρας του αγριόχοιρου μέχρι τις 31-03-2021.
Σημειώνουμε ότι με την αρχικά ισχύουσα ρυθμιστική απόφαση για τη θήρα είχε απελευθερωθεί ο αριθμός των ατόμων (κάρπωση) αγριόχοιρων που είχε δικαίωμα να θηρεύει κάθε ομάδα κυνηγών (τα προηγούμενα έτη υπήρχε όριο θήρευσης 10 ατόμων), με σκοπό τη μείωση και έλεγχο του πληθυσμού των αγριόχοιρων μέσω της κυνηγετικής δραστηριότητας.
Παρατάθηκε η διάρκειας ισχύος της Υπουργικής Απόφασης με Α.Π. ΥΠΕΝ/∆∆∆/71418/545/06.08.2019 (Β’ 3139) με την με Α.Π. ΥΠΕΝ/∆∆∆/6741/252/23-1-2021 (ΦΕΚ 283/Β), βάσει της οποίας οι ∆ασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων ∆ιοικήσεων έχουν τη δυνατότητα να συγκροτήσουν συνεργεία δίωξης ημίαιμων, μη δεσποζόμενων χοίρων και αγριόχοιρων σε αγροτικές και λοιπές περιοχές για την αντιμετώπιση ζημιών στην αγροτική παραγωγή και τον περιορισμό του κινδύνου της εξάπλωσης της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων σε εκτρεφόμενους χοίρους.

∆ηλαδή μέχρι τις 20-9-2021, επιτρέπεται – κατ’ εξαίρεση – η ελεγχόμενη δίωξη μη δεσποζόμενων ημίαιμων χοίρων και αγριόχοιρων, λόγω επαπειλούμενων ζημιών στην αγροτική και κτηνιατρική παραγωγή εξαιτίας του υπερπληθυσμού τους σε περιοχές του Ελλαδικού χώρου. Η εν λόγω δράση γίνεται από ειδικά συνεργεία τα οποία έχουν συγκροτήσει οι ∆ασικές Υπηρεσίες σε συνεργασία με τους κυνηγετικούς συλλόγους Τα συνεργεία αυτά θα εντατικοποιήσουν για το χρονικό αυτό διάστημα τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Υπουργική Απόφαση και σε συνεργασία με τις τοπικές Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για τον εντοπισμό περιοχών άμεσης προτεραιότητας για την εφαρμογή του μέτρου.

Έχει εκδοθεί η με Α.Π. 147/21886/2021 ( Β ́ 313) Κοινή Υπουργική Απόφαση Υφυπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας – Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα «Πρόγραμμα επιζωοτιολογικής επιτήρησης, πρόληψης και ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων στους αγριόχοιρους Καθορισμός πλαισίου συνεργασίας αρμόδιων αρχών και φορέων για τη διαχείριση του πληθυσμού των αγριόχοιρων, την ενίσχυση της επιτήρησης της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων σε αγριόχοιρους και τη διαχείριση εστιών της νόσου σε αγριόχοιρους».

Με την προαναφερόμενη Απόφαση θεσμοθετήθηκε η κατάρτιση και υλοποίηση του προγράμματος πρόληψης και ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων σε αγριόχοιρους (Susscrofa) και τα υβρίδια αυτών στη χώρα, και η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην άμεση και αποτελεσματική συμμετοχή των καθ’ ύλη αρμοδίων αρχών και φορέων στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την υλοποίηση των απαραίτητων και αναγκαίων δράσεων πρόληψης και αποτροπής εισόδου και εξάπλωσης της νόσου μέσω των αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών στη χώρα, με κύριο μέτρο τον έλεγχο μείωση του πληθυσμού τους, την επιζωοτιολογική επιτήρηση (ενεργητική και παθητική) του νοσήματος και την υλοποίηση δράσεων που ακολουθούν την καταγραφή εστιών Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων σε αγριόχοιρους και τα υβρίδια αυτών.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα «συνίσταται στη μείωση του πληθυσμού των αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών σε όλη την επικράτεια της χώρας, με την πρακτική της θήρας ή με άλλες αποδεκτές επιστημονικά μεθόδους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μέσω της συνεργασίας των αρμόδιων αρχών (Κτηνιατρικών και ∆ασικών Υπηρεσιών) και φορέων (Κυνηγετικές Οργανώσεις, Φορείς ∆ιαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών) κατά τη διάρκεια όλου του κυνηγετικού έτους και με στόχευση κυρίως στη μείωση του αριθμού των ενήλικων θηλυκών αγριόχοιρων και υβριδίων αυτών. Επιπλέον η επιδιωκόμενη μείωση του πληθυσμού των αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών αποσκοπεί και στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων που προκαλεί ο υπερπληθυσμός τους στη γεωργία, στη δημόσια ασφάλεια και στη βιοποικιλότητα».

Τα παραπάνω μέτρα θεωρούμε ότι είναι σε μεγάλο βαθμό επαρκή και θα συμβάλλουν τόσο στη μείωση των προκαλούμενων ζημιών στην αγροτική παραγωγή οριζόντια σε όλη τη Χώρα όσο και στη μείωση των κινδύνων μετάδοσης ασθενειών σε εκτρεφόμενους χοίρους. Σε κάθε περίπτωση, η Γενική ∆/νση ∆ασών και ∆ασικού Περιβάλλοντος/ΥΠΕΝ, στο πλαίσιο του επιτελικού ρόλου του Υπουργείου σε θέματα άγριας ζωής, παρακολουθεί την εφαρμογή των μέτρων, ώστε σε περίπτωση που απαιτηθεί, σε συνεργασία με το ΥΠΑΑΤ και τις περιφερειακές ∆ασικές και Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, να αναλάβει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες.

 

Με την υπ’ αρ. πρωτ. 28288/1272/17.05.21 επιστολή του ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γιώργος Αμυράς, απάντησε σε ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής Φωκίδας, κ. Ιωάννης Μπούγας, αναφορικά με τον υπερπληθυσμό αγριόχοιρων και μη δεσποζόμενων ημίαιμων χοίρων, οι οποίοι προκαλούν εκτεταμένες ζημιές σε γεωργικές καλλιέργειες της Φωκίδας αλλά και στον Ελαιώνα της Άμφισσας, με αντίστοιχες επιπτώσεις στην όλη αγροτική οικονομία.

Ειδικότερα, με διαδοχικές αποφάσεις του Υπουργείου αφενός παρατάθηκε η κυνηγετική περίοδος του αγριόχοιρου µέχρι 31.03.2021 κι επιπλέον μέχρι τις 20.09.2021 επιτρέπεται – κατ’ εξαίρεση – η ελεγχόµενη δίωξη µη δεσποζόµενων ηµίαιµων χοίρων και αγριόχοιρων, λόγω επαπειλούµενων καταστροφών στην αγροτική και κτηνιατρική παραγωγή σε περιοχές του Ελλαδικού χώρου. Η εν λόγω δράση γίνεται από ειδικά συνεργεία, τα οποία έχουν συγκροτήσει οι ∆ασικές Υπηρεσίες σε συνεργασία µε τους κυνηγετικούς συλλόγους.

Περαιτέρω, θεσµοθετήθηκε η κατάρτιση και υλοποίηση του προγράµµατος πρόληψης και ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων σε αγριόχοιρους και τα υβρίδια αυτών, καθώς και πρόγραµµα, που περιλαµβάνει την υλοποίηση των αναγκαίων δράσεων πρόληψης και αποτροπής εισόδου και εξάπλωσης της νόσου, µε κύριο µέτρο τον έλεγχο µείωση του πληθυσµού τους, την επιτήρηση (ενεργητική και παθητική) του νοσήµατος και την υλοποίηση δράσεων που ακολουθούν την καταγραφή εστιών Πανώλης των Χοίρων.

Η απάντηση Αμυρά αναλυτικά

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Μπούγα Ιωάννη, σας γνωστοποιούμε ότι τo πρόβλημα του υπερπληθυσμού των αγριόχοιρων είναι γνωστό στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και για το λόγο αυτό το Υπουργείο, συνεργαζόμενο με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και τις περιφερειακές ∆ασικές και Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, έχει λάβει μία σειρά από μέτρα με στόχο τη μείωση του πληθυσμού τους, την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούνται σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις αλλά και τη μη εξάπλωση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων στη Χώρα μας. Ειδικότερα έχουν εκδοθεί οι εξής Αποφάσεις:

Η με Α.Π. ΥΠΕΝ/∆∆∆/6742/253 (ΦΕΚ 190 Β ́) του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με την οποία
τροποποιήθηκε η ισχύουσα ρυθμιστική απόφαση για τη θήρα ΥΠΕΝ/∆∆∆/ 68735/1777/14-7-2020 (Β’ 3053) και
δόθηκε η δυνατότητα παράτασης της θήρας του αγριόχοιρου μέχρι τις 28-2-2021.
Η με Α.Π. ΥΠΕΝ/∆∆∆//19752/739/28.02.2021 (Β ́ 820) Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/∆∆∆/68735/1777/14-
7-2020 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2020 – 2021» (Β’ 3053), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/∆∆∆/6742/253/23.01.2021 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 190) με την οποία δόθηκε η δυνατότητα παράτασης της θήρας του αγριόχοιρου μέχρι τις 31-03-2021.
Σημειώνουμε ότι με την αρχικά ισχύουσα ρυθμιστική απόφαση για τη θήρα είχε απελευθερωθεί ο αριθμός των ατόμων (κάρπωση) αγριόχοιρων που είχε δικαίωμα να θηρεύει κάθε ομάδα κυνηγών (τα προηγούμενα έτη υπήρχε όριο θήρευσης 10 ατόμων), με σκοπό τη μείωση και έλεγχο του πληθυσμού των αγριόχοιρων μέσω της κυνηγετικής δραστηριότητας.
Παρατάθηκε η διάρκειας ισχύος της Υπουργικής Απόφασης με Α.Π. ΥΠΕΝ/∆∆∆/71418/545/06.08.2019 (Β’ 3139) με την με Α.Π. ΥΠΕΝ/∆∆∆/6741/252/23-1-2021 (ΦΕΚ 283/Β), βάσει της οποίας οι ∆ασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων ∆ιοικήσεων έχουν τη δυνατότητα να συγκροτήσουν συνεργεία δίωξης ημίαιμων, μη δεσποζόμενων χοίρων και αγριόχοιρων σε αγροτικές και λοιπές περιοχές για την αντιμετώπιση ζημιών στην αγροτική παραγωγή και τον περιορισμό του κινδύνου της εξάπλωσης της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων σε εκτρεφόμενους χοίρους.

∆ηλαδή μέχρι τις 20-9-2021, επιτρέπεται – κατ’ εξαίρεση – η ελεγχόμενη δίωξη μη δεσποζόμενων ημίαιμων χοίρων και αγριόχοιρων, λόγω επαπειλούμενων ζημιών στην αγροτική και κτηνιατρική παραγωγή εξαιτίας του υπερπληθυσμού τους σε περιοχές του Ελλαδικού χώρου. Η εν λόγω δράση γίνεται από ειδικά συνεργεία τα οποία έχουν συγκροτήσει οι ∆ασικές Υπηρεσίες σε συνεργασία με τους κυνηγετικούς συλλόγους Τα συνεργεία αυτά θα εντατικοποιήσουν για το χρονικό αυτό διάστημα τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Υπουργική Απόφαση και σε συνεργασία με τις τοπικές Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για τον εντοπισμό περιοχών άμεσης προτεραιότητας για την εφαρμογή του μέτρου.

Έχει εκδοθεί η με Α.Π. 147/21886/2021 ( Β ́ 313) Κοινή Υπουργική Απόφαση Υφυπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας – Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα «Πρόγραμμα επιζωοτιολογικής επιτήρησης, πρόληψης και ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων στους αγριόχοιρους Καθορισμός πλαισίου συνεργασίας αρμόδιων αρχών και φορέων για τη διαχείριση του πληθυσμού των αγριόχοιρων, την ενίσχυση της επιτήρησης της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων σε αγριόχοιρους και τη διαχείριση εστιών της νόσου σε αγριόχοιρους».

Με την προαναφερόμενη Απόφαση θεσμοθετήθηκε η κατάρτιση και υλοποίηση του προγράμματος πρόληψης και ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων σε αγριόχοιρους (Susscrofa) και τα υβρίδια αυτών στη χώρα, και η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην άμεση και αποτελεσματική συμμετοχή των καθ’ ύλη αρμοδίων αρχών και φορέων στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την υλοποίηση των απαραίτητων και αναγκαίων δράσεων πρόληψης και αποτροπής εισόδου και εξάπλωσης της νόσου μέσω των αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών στη χώρα, με κύριο μέτρο τον έλεγχο μείωση του πληθυσμού τους, την επιζωοτιολογική επιτήρηση (ενεργητική και παθητική) του νοσήματος και την υλοποίηση δράσεων που ακολουθούν την καταγραφή εστιών Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων σε αγριόχοιρους και τα υβρίδια αυτών.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα «συνίσταται στη μείωση του πληθυσμού των αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών σε όλη την επικράτεια της χώρας, με την πρακτική της θήρας ή με άλλες αποδεκτές επιστημονικά μεθόδους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μέσω της συνεργασίας των αρμόδιων αρχών (Κτηνιατρικών και ∆ασικών Υπηρεσιών) και φορέων (Κυνηγετικές Οργανώσεις, Φορείς ∆ιαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών) κατά τη διάρκεια όλου του κυνηγετικού έτους και με στόχευση κυρίως στη μείωση του αριθμού των ενήλικων θηλυκών αγριόχοιρων και υβριδίων αυτών. Επιπλέον η επιδιωκόμενη μείωση του πληθυσμού των αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών αποσκοπεί και στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων που προκαλεί ο υπερπληθυσμός τους στη γεωργία, στη δημόσια ασφάλεια και στη βιοποικιλότητα».

Τα παραπάνω μέτρα θεωρούμε ότι είναι σε μεγάλο βαθμό επαρκή και θα συμβάλλουν τόσο στη μείωση των προκαλούμενων ζημιών στην αγροτική παραγωγή οριζόντια σε όλη τη Χώρα όσο και στη μείωση των κινδύνων μετάδοσης ασθενειών σε εκτρεφόμενους χοίρους. Σε κάθε περίπτωση, η Γενική ∆/νση ∆ασών και ∆ασικού Περιβάλλοντος/ΥΠΕΝ, στο πλαίσιο του επιτελικού ρόλου του Υπουργείου σε θέματα άγριας ζωής, παρακολουθεί την εφαρμογή των μέτρων, ώστε σε περίπτωση που απαιτηθεί, σε συνεργασία με το ΥΠΑΑΤ και τις περιφερειακές ∆ασικές και Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, να αναλάβει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΙΑΒΑΣΤΕ