Λ/Χ ΙΤΕΑΣ: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ

Την απαγόρευση της διενέργειας αλιείας με κάθε μέσο, τόσο από ξηράς όσο και από θαλάσσης και σε απόσταση μικρότερη των ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ (200) μέτρων από τα σημεία που προσεγγίζουν συνήθως οι λουόμενοι, καθώς επίσης εντός των οριοθετημένων (με πλωτούς σημαντήρες)

Την απαγόρευση της διενέργειας αλιείας με κάθε μέσο, τόσο από ξηράς όσο και από θαλάσσης και σε απόσταση μικρότερη των ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ (200) μέτρων από τα σημεία που προσεγγίζουν συνήθως οι λουόμενοι, καθώς επίσης εντός των οριοθετημένων (με πλωτούς σημαντήρες) χώρων λουομένων και από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου κατά το χρονικό διάστημα από 01/06/2021 έως και 30/09/2021 στις παρακάτω παραλίες αρμοδιότητας Λιμεναρχείου ΙΤΕΑΣ :

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Παραλία Ποταμοί
Παραλία Βάλτοι

Παραλία Αγίου Ανδρέα

Παραλία οικισμού Αγ. Μηνά

Παραλία Μαϊάμι Ιτέας έως κάμπινγκ ΑΦΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ

Παραλία Ευαγγελίστριας Ιτέας

Παραλία Τροκαντερό Ιτέας

Παραλία Ανεμοκάμπι

Παραλία Καλαφάτη Γαλαξιδίου

Παραλία Κεντρί Γαλαξιδίου

Παραλία Βυστρίθρα Γαλαξιδίου

Παραλία Προφήτη Ηλία Γαλαξιδίου

Παραλία Αλεπού Γαλαξιδίου

Παραλία Γιάννακη Γαλαξιδίου

Παραλία Όρμου Αγ. Βασιλείου

Παραλία Αγίων Πάντων

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΑΣ Παραλία Πανόρμου
Παραλία Ερατεινής από το αλιευτικό καταφύγιο έως και την παλαιά σκάλα μεταλλείων του Δήμου Τολοφώνας-

Παραλία Αγ. Νικολάου

Παραλία Γκλοβίνο

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Παραλία Αντίκυρας
Παραλία Διστόμου

Παραλία Αγίου Νικολάου

Ανατολική Παραλία Αγίου Ισιδώρου

Δυτική Παραλία Αγίου Ισιδώρου

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Παραλία Σαράντι
Παραλία Βαθύ

Παραλία Αγίου Ιωάννη

Παραλία Αγίου Νικολάου

Παραλία Αλυκής

Παραλία Λιβαδόστρας

Παραλία Καλαμακίου

Παραλία Αγίου Βασιλείου

2. Επίσης στις ως άνω περιοχές και για το ίδιο χρονικό διάστημα, για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η αγκυροβολία/παραμονή μηχανοκίνητων θαλασσίων μέσων αναψυχής και κάθε είδους σκάφους, καθώς επίσης και η εκκίνηση/επιστροφή τους, σε περίπτωση που εκατέρωθεν του σημείου και σε απόσταση εκατό (100) μέτρων υφίστανται λουόμενοι.

3. Η καθέλκυση και ανέλκυση σκαφών να πραγματοποιείται αποκλειστικά από τα κεκλιμένα επίπεδα (γλίστρες) σε λιμάνια, αλιευτικά καταφύγια και στη μαρίνα ΙΤΕΑΣ.

4. Επιπρόσθετα απαγορεύουμε τη διενέργεια αλιευτικής δραστηριότητας με οποιοδήποτε τρόπο που προξενεί θόρυβο και διαταράσσει την κοινή ησυχία κατά τις μη επιτρεπόμενες ώρες της θερινής περιόδου κατά τον Ποινικό Κώδικα (από 01/04 έως 30/09 και από ώρα 15:00 έως 17:30 και από 23:00 έως 07:00 της επομένης) στις θαλάσσιες περιοχές που βρίσκονται σε μόνιμα κατοικημένες περιοχές και σε απόσταση από την ακτή έως 500 μέτρα.

5. Με την παρούσα δεν αίρεται η υποχρέωση των παράκτιων Δήμων για την τοποθέτηση σημαντήρων επισήμανσης των ορίων μέχρι τα οποία φθάνουν συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι, στις λουτρικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός διοικητικής τους αρμοδιότητας.

6. Οι παραβάτες της παρούσας Απόφασης, ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές ή άλλες ευθύνες που συντρέχουν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/73 (ΦΕΚ 261Α ΄), το πρώτο εδάφιο της παραγρ. 1 του οποίου τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 381/95 (ΦΕΚ 214Α ΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο μόνο του Π.Δ. 193/01 (ΦΕΚ 156Α ’), όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 105/07 (ΦΕΚ 131Α ΄).

7. Να κοινοποιηθεί για άμεση εφαρμογή.-

Την απαγόρευση της διενέργειας αλιείας με κάθε μέσο, τόσο από ξηράς όσο και από θαλάσσης και σε απόσταση μικρότερη των ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ (200) μέτρων από τα σημεία που προσεγγίζουν συνήθως οι λουόμενοι, καθώς επίσης εντός των οριοθετημένων (με πλωτούς σημαντήρες) χώρων λουομένων και από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου κατά το χρονικό διάστημα από 01/06/2021 έως και 30/09/2021 στις παρακάτω παραλίες αρμοδιότητας Λιμεναρχείου ΙΤΕΑΣ :

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Παραλία Ποταμοί
Παραλία Βάλτοι

Παραλία Αγίου Ανδρέα

Παραλία οικισμού Αγ. Μηνά

Παραλία Μαϊάμι Ιτέας έως κάμπινγκ ΑΦΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ

Παραλία Ευαγγελίστριας Ιτέας

Παραλία Τροκαντερό Ιτέας

Παραλία Ανεμοκάμπι

Παραλία Καλαφάτη Γαλαξιδίου

Παραλία Κεντρί Γαλαξιδίου

Παραλία Βυστρίθρα Γαλαξιδίου

Παραλία Προφήτη Ηλία Γαλαξιδίου

Παραλία Αλεπού Γαλαξιδίου

Παραλία Γιάννακη Γαλαξιδίου

Παραλία Όρμου Αγ. Βασιλείου

Παραλία Αγίων Πάντων

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΑΣ Παραλία Πανόρμου
Παραλία Ερατεινής από το αλιευτικό καταφύγιο έως και την παλαιά σκάλα μεταλλείων του Δήμου Τολοφώνας-

Παραλία Αγ. Νικολάου

Παραλία Γκλοβίνο

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Παραλία Αντίκυρας
Παραλία Διστόμου

Παραλία Αγίου Νικολάου

Ανατολική Παραλία Αγίου Ισιδώρου

Δυτική Παραλία Αγίου Ισιδώρου

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Παραλία Σαράντι
Παραλία Βαθύ

Παραλία Αγίου Ιωάννη

Παραλία Αγίου Νικολάου

Παραλία Αλυκής

Παραλία Λιβαδόστρας

Παραλία Καλαμακίου

Παραλία Αγίου Βασιλείου

2. Επίσης στις ως άνω περιοχές και για το ίδιο χρονικό διάστημα, για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η αγκυροβολία/παραμονή μηχανοκίνητων θαλασσίων μέσων αναψυχής και κάθε είδους σκάφους, καθώς επίσης και η εκκίνηση/επιστροφή τους, σε περίπτωση που εκατέρωθεν του σημείου και σε απόσταση εκατό (100) μέτρων υφίστανται λουόμενοι.

3. Η καθέλκυση και ανέλκυση σκαφών να πραγματοποιείται αποκλειστικά από τα κεκλιμένα επίπεδα (γλίστρες) σε λιμάνια, αλιευτικά καταφύγια και στη μαρίνα ΙΤΕΑΣ.

4. Επιπρόσθετα απαγορεύουμε τη διενέργεια αλιευτικής δραστηριότητας με οποιοδήποτε τρόπο που προξενεί θόρυβο και διαταράσσει την κοινή ησυχία κατά τις μη επιτρεπόμενες ώρες της θερινής περιόδου κατά τον Ποινικό Κώδικα (από 01/04 έως 30/09 και από ώρα 15:00 έως 17:30 και από 23:00 έως 07:00 της επομένης) στις θαλάσσιες περιοχές που βρίσκονται σε μόνιμα κατοικημένες περιοχές και σε απόσταση από την ακτή έως 500 μέτρα.

5. Με την παρούσα δεν αίρεται η υποχρέωση των παράκτιων Δήμων για την τοποθέτηση σημαντήρων επισήμανσης των ορίων μέχρι τα οποία φθάνουν συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι, στις λουτρικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός διοικητικής τους αρμοδιότητας.

6. Οι παραβάτες της παρούσας Απόφασης, ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές ή άλλες ευθύνες που συντρέχουν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/73 (ΦΕΚ 261Α ΄), το πρώτο εδάφιο της παραγρ. 1 του οποίου τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 381/95 (ΦΕΚ 214Α ΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο μόνο του Π.Δ. 193/01 (ΦΕΚ 156Α ’), όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 105/07 (ΦΕΚ 131Α ΄).

7. Να κοινοποιηθεί για άμεση εφαρμογή.-

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *