Ο Δήμαρχος Δελφών υπογράφει το ” Ευρωπαϊκό σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια”

Την έγκριση υπογραφής του «Ευρωπαϊκού Συμφώνου των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια» αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 24 Μαΐου 2021. Με στόχο την ενίσχυση της δράσης για μια πιο

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Την έγκριση υπογραφής του «Ευρωπαϊκού Συμφώνου των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια» αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 24 Μαΐου 2021.

Με στόχο την ενίσχυση της δράσης για μια πιο δίκαιη, κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη, οι Δήμαρχοι μέσω του Συμφώνου δεσμεύονται για την ανάληψη πρωτοβουλιών με τους ρυθμούς που υπαγορεύει η επιστήμη, σε μια κοινή προσπάθεια να διατηρηθεί η παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας σε επίπεδα κάτω του 1,5℃ – τη μεγαλύτερη φιλοδοξία της Συμφωνίας του Παρισιού.

Η μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη θα έχει επιπτώσεις σε όλους τους τομείς των κοινωνιών μας. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να παρακολουθεί στενά αυτές τις επιπτώσεις, προκειμένου να διασφαλίσει την αμεροληψία και τη συμμετοχικότητα. «Μπορούμε να οραματιστούμε μόνο μια μετάβαση που θα είναι δίκαιη, χωρίς αποκλεισμούς και με σεβασμό απέναντι σε εμάς, τους πολίτες του κόσμου, και στους πόρους του πλανήτη», αναφέρει μεταξύ άλλων το Σύμφωνο των Δημάρχων.

Πρόκειται για ένα κίνημα οι συμμετέχοντες του οποίου αναλαμβάνουν δεσμεύσεις, μοιράζονται λύσεις σε τοπικό επίπεδο και εμπνέουν ο ένας τον άλλο με σκοπό την επίτευξη κοινών στόχων. Πιο συγκεκριμένα, βάσει των όσων ορίζει το Σύμφωνο των Δημάρχων, αναλαμβάνουν το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί και προχωρούν, όπως αναφέρεται σε αυτό, στις παρακάτω δράσεις:

1. ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ για τον καθορισμό μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων που συνάδουν με τους στόχους της ΕΕ και είναι τουλάχιστον εξίσου φιλόδοξοι με τους εθνικούς μας στόχους. Η επιδίωξή μας θα είναι να επιτύχουμε κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. Λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κλιματική έκτακτη ανάγκη, θα θέσουμε τη δράση για το κλίμα ως προτεραιότητά μας και θα την κοινοποιήσουμε στους πολίτες μας.

2. ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ των πολιτών, των επιχειρήσεων και των κυβερνήσεών μας σε όλα τα επίπεδα υλοποίησης αυτού του οράματος και στον μετασχηματισμό των κοινωνικών και οικονομικών μας συστημάτων. Στόχος μας είναι η ανάπτυξη ενός τοπικού συμφώνου για το κλίμα με όλους τους φορείς που θα μας βοηθήσουν να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους.

3. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΔΡΑΣΗ, τώρα και μαζί, για να επανέλθουμε στην πορεία επίτευξης των στόχων και να επιταχύνουμε την απαραίτητη μετάβαση. Θα αναπτύξουμε και θα υλοποιήσουμε ένα σχέδιο δράσης εντός των καθορισμένων προθεσμιών, υποβάλλοντας και τις σχετικές εκθέσεις, για την επίτευξη των στόχων μας. Τα σχέδιά μας θα περιλαμβάνουν διατάξεις για τους τρόπους μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής σε αυτήν, παραμένοντας χωρίς αποκλεισμούς.

4. ΔΙΚΤΥΩΝΟΜΑΣΤΕ με άλλους Δημάρχους και τοπικούς ηγέτες, στην Ευρώπη και αλλού, για να αντλούμε έμπνευση ο ένας από τον άλλον. Θα τους ενθαρρύνουμε να ενταχθούν και εκείνοι στο κίνημα του Παγκόσμιου Συμφώνου των Δημάρχων, οπουδήποτε και αν βρίσκονται, εφόσον ενστερνιστούν τους στόχους και το όραμα που περιγράφονται στην παρούσα.

«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει ενεργό ρόλο στο πως θα οδηγηθούμε στην κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη», δήλωσε η Δήμαρχος Δελφών κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, κατά την εξουσιοδότησή από του Δημοτικό Συμβούλιο για την από μέρους του υπογραφή του Συμφώνου, και συνέχισε: «Είναι χρέος μας να δεσμευτούμε για την ανάληψη δράσεων προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ευημερία των σημερινών αλλά και των μελλοντικών γενεών. Η ανάληψη της ευθύνης είναι το πρώτο βήμα, ακολουθούν τα επόμενα που απαιτούν στην πράξη παρεμβάσεις. Ο Δήμος Δελφών λέει ναι σε αυτές».

Την έγκριση υπογραφής του «Ευρωπαϊκού Συμφώνου των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια» αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 24 Μαΐου 2021.

Με στόχο την ενίσχυση της δράσης για μια πιο δίκαιη, κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη, οι Δήμαρχοι μέσω του Συμφώνου δεσμεύονται για την ανάληψη πρωτοβουλιών με τους ρυθμούς που υπαγορεύει η επιστήμη, σε μια κοινή προσπάθεια να διατηρηθεί η παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας σε επίπεδα κάτω του 1,5℃ – τη μεγαλύτερη φιλοδοξία της Συμφωνίας του Παρισιού.

Η μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη θα έχει επιπτώσεις σε όλους τους τομείς των κοινωνιών μας. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να παρακολουθεί στενά αυτές τις επιπτώσεις, προκειμένου να διασφαλίσει την αμεροληψία και τη συμμετοχικότητα. «Μπορούμε να οραματιστούμε μόνο μια μετάβαση που θα είναι δίκαιη, χωρίς αποκλεισμούς και με σεβασμό απέναντι σε εμάς, τους πολίτες του κόσμου, και στους πόρους του πλανήτη», αναφέρει μεταξύ άλλων το Σύμφωνο των Δημάρχων.

Πρόκειται για ένα κίνημα οι συμμετέχοντες του οποίου αναλαμβάνουν δεσμεύσεις, μοιράζονται λύσεις σε τοπικό επίπεδο και εμπνέουν ο ένας τον άλλο με σκοπό την επίτευξη κοινών στόχων. Πιο συγκεκριμένα, βάσει των όσων ορίζει το Σύμφωνο των Δημάρχων, αναλαμβάνουν το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί και προχωρούν, όπως αναφέρεται σε αυτό, στις παρακάτω δράσεις:

1. ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ για τον καθορισμό μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων που συνάδουν με τους στόχους της ΕΕ και είναι τουλάχιστον εξίσου φιλόδοξοι με τους εθνικούς μας στόχους. Η επιδίωξή μας θα είναι να επιτύχουμε κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. Λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κλιματική έκτακτη ανάγκη, θα θέσουμε τη δράση για το κλίμα ως προτεραιότητά μας και θα την κοινοποιήσουμε στους πολίτες μας.

2. ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ των πολιτών, των επιχειρήσεων και των κυβερνήσεών μας σε όλα τα επίπεδα υλοποίησης αυτού του οράματος και στον μετασχηματισμό των κοινωνικών και οικονομικών μας συστημάτων. Στόχος μας είναι η ανάπτυξη ενός τοπικού συμφώνου για το κλίμα με όλους τους φορείς που θα μας βοηθήσουν να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους.

3. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΔΡΑΣΗ, τώρα και μαζί, για να επανέλθουμε στην πορεία επίτευξης των στόχων και να επιταχύνουμε την απαραίτητη μετάβαση. Θα αναπτύξουμε και θα υλοποιήσουμε ένα σχέδιο δράσης εντός των καθορισμένων προθεσμιών, υποβάλλοντας και τις σχετικές εκθέσεις, για την επίτευξη των στόχων μας. Τα σχέδιά μας θα περιλαμβάνουν διατάξεις για τους τρόπους μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής σε αυτήν, παραμένοντας χωρίς αποκλεισμούς.

4. ΔΙΚΤΥΩΝΟΜΑΣΤΕ με άλλους Δημάρχους και τοπικούς ηγέτες, στην Ευρώπη και αλλού, για να αντλούμε έμπνευση ο ένας από τον άλλον. Θα τους ενθαρρύνουμε να ενταχθούν και εκείνοι στο κίνημα του Παγκόσμιου Συμφώνου των Δημάρχων, οπουδήποτε και αν βρίσκονται, εφόσον ενστερνιστούν τους στόχους και το όραμα που περιγράφονται στην παρούσα.

«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει ενεργό ρόλο στο πως θα οδηγηθούμε στην κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη», δήλωσε η Δήμαρχος Δελφών κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, κατά την εξουσιοδότησή από του Δημοτικό Συμβούλιο για την από μέρους του υπογραφή του Συμφώνου, και συνέχισε: «Είναι χρέος μας να δεσμευτούμε για την ανάληψη δράσεων προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ευημερία των σημερινών αλλά και των μελλοντικών γενεών. Η ανάληψη της ευθύνης είναι το πρώτο βήμα, ακολουθούν τα επόμενα που απαιτούν στην πράξη παρεμβάσεις. Ο Δήμος Δελφών λέει ναι σε αυτές».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΙΑΒΑΣΤΕ