Α.Κοκκοντίνης: Ο Δήμαρχος συμβάλει στην υποβάθμιση του ΔΣ Θηβών

Σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θήβας ο Δήμαρχος κ. Γ. Αναστασίου αναγνώρισε την υποβάθμιση της λειτουργίας του κορυφαίου συλλογικού οργάνου του Δήμου

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θήβας ο Δήμαρχος κ. Γ. Αναστασίου αναγνώρισε την υποβάθμιση της λειτουργίας του κορυφαίου συλλογικού οργάνου του Δήμου, την οποία απέδωσε αποκλειστικά στο ότι διάφορες αρμοδιότητές του έχουν μεταβιβαστεί με νομοθετική παρέμβαση στην Οικονομική Επιτροπή. Είναι, πράγματι, αυτός ο μοναδικός λόγος της υποβάθμισης του Δημοτικού Συμβουλίου, ή έχει συμβάλλει και ο ίδιος με τις θέσεις και τη στάση του;

Κατ΄ αρχάς η εικόνα του Δημάρχου να καπνίζει κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων, οι οποίες μεταδίδονται μέσω του youtube ζωντανά, ενώ βρίσκεται στο χώρο του γραφείου του στο Δημαρχείο, δεν είναι ό,τι το καλύτερο και δείχνει έλλειψη σεβασμού τόσο προς το νόμο, όσο και προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Αλλά μήπως σέβεται τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, ιδιαίτερα όταν είναι αντίθετες με την άποψη που έχει ο ίδιος, όπου κατ΄ εξοχήν φαίνεται η δημοκρατική ευαισθησία του δημοτικού άρχοντα; Δύο παραδείγματα αρκούν για να δώσουν την απάντηση. Πρόσφατα φρόντισε να παρευρεθεί σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, για να εκφράσει τη δική του άποψη υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) εταιρείας για την εγκατάσταση Ανεμογεννητριών στην περιοχή της Δομβραίνας, όταν το Δημοτικό Συμβούλιο είχε κατά πλειοψηφία εκφράσει αρνητική γνώμη για τη Μ.Π.Ε.. Αγνόησε όμως, νεοεκλεγείς μόλις Δήμαρχος, πριν καν αναλάβει τα καθήκοντά του και ασκών ακόμα τα καθήκοντα του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, και την απόφαση του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου, που είχε ταχθεί ενάντια στη Μ.Π.Ε. εταιρείας και ζητούσε την εγκατάσταση σταθμού μέτρησης των αέριων ρύπων στην πόλη μας, τασσόμενος υπέρ της Μ.Π.Ε.

Και ποια είναι η συμβολή του στην ορθή λειτουργία του δημοτικού Συμβουλίου; Μετά από δύο σχεδόν χρόνια από την εκλογή του ως Δήμαρχος αγνοεί στοιχειώδη πράγματα σχετικά με τη σύνθεση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Δήμου στα οποία προεδρεύει (Εκτελεστική Επιτροπή, Οικονομική Επιτροπή), τα οποία όφειλε να γνωρίζει τόσο από τη θεσμική του θέση όσο και λόγω του επαγγέλματός του. Αποτέλεσμα, η, με αποφάσεις του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ακύρωση της υπ΄ αριθμ. 25/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ.) για την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου, γιατί δεν γνώριζε ότι στη σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου, που εισηγείται προς το Δημ. Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα, συμμετέχουν υποχρεωτικά οι πρόεδροι των κοινοτήτων, που τους αφορά, και η ακύρωση της υπ΄ αριθμ. 26/2021 Α.Δ.Σ. για την αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού ως προς δύο κωδικούς, γιατί δεν περιέχονταν στην εισηγητική προς το Δημοτικό Συμβούλιο απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αλλά προστέθηκαν στην Α.Δ.Σ. μετά από προφορική εισήγηση στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ο κ. Δήμαρχος αντί να έχει το πολιτικό θάρρος να αναλάβει την ευθύνη για τα δικά του αποκλειστικά σφάλματα και ελλείψεις, που οδήγησαν στην ακύρωση των αποφάσεων, επιχείρησε να αποδώσει ευθύνες για καθυστέρηση στο δημοτικό έργο σε δημοτικό σύμβουλο, που έκανε προσφυγή κατά της Α.Δ.Σ. για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, ενώ η ακύρωση έγινε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο της νομιμότητας της απόφασης από το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ανεξάρτητα από την προσφυγή.

Δεν επέδειξε όμως, τουλάχιστον τη σύνεση ώστε το *πάθημά* του να του γίνει μάθημα και να μην το επαναλάβει. Τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 19/5/2021 απασχόλησε το θέμα της μετακίνησης της λαϊκής αγοράς, που γίνεται στη Θήβα, Τετάρτη και Σάββατο, σε οριστική θέση σε κοινόχρηστο χώρο στη θέση *ρέμα Αγ. Ιωάννη* στους Αγίους Θεοδώρους. Στο χειρισμό του θέματος αυτού θα σταθώ λίγο περισσότερο, γιατί είναι εντελώς πρόσφατο και καταδεικνύει τις αδυναμίες που επισημαίνονται παραπάνω. Για τη μεταφορά της λαϊκής αγοράς σε νέα θέση απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών για τη θέση όπου θα μεταφερθεί η λαϊκή αγορά, έγγραφο της αστυνομίας ότι είναι ασφαλής ο χώρος από κυκλοφοριακή άποψη, πρόταση του Συμβουλίου της τοπικής κοινότητας προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (Επ.Π.Ζ.) του Δήμου, της οποίας η απόφαση αποτελεί την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο, τελικά, με την απόφασή του καλείται να την εγκρίνει ή να την απορρίψει αιτιολογημένα. Στην περίπτωσή μας η εισηγητική απόφαση της Επ.Π.Ζ., με τη σύμφωνη γνώμη όλων των παραπάνω οργάνων, ήταν η μεταφορά της λαϊκής αγοράς Σάββατο και Τετάρτη στην προαναφερόμενη θέση (Κ.Χ. στη θέση *ρέμα Αγ. Ιωάννη*). Στο Δημοτικό Συμβούλιο όμως ακούστηκαν και άλλες απόψεις για την ημέρα της Τετάρτης, όπως να παραμείνει η λαϊκή αγορά στην οδό Αγγελίδη. Τότε ο κ. Δήμαρχος είχε τη *φαεινή ιδέα* να προτείνει η λαϊκή τις Τετάρτες να γίνεται εκ περιτροπής, δύο φορές το μήνα στη θέση *ρέμα Αγ. Ιωάννη*, μία φορά στην οδό Αγγελίδη και μία φορά στο Πυρί σε μη προσδιορισμένο χώρο, που θα εξευρισκόταν αργότερα. Και όλα αυτά χωρίς εισήγηση της Επ.Π.Ζ., σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών και έγγραφο του Α.Τ. Θηβών. Επέμενε, μάλιστα, με την αυτοπεποίθηση που γεννά η άγνοια, στην *πρότασή* του, ώστε δεν δέχθηκε να ακούσει τις συνετές απόψεις να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο μόνο για το Σάββατο, όπου υπήρχε ομοφωνία, και να αναβληθεί η απόφαση για την Τετάρτη, ώστε να επανεξετασθεί το θέμα και να επανέλθει εκ νέου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αγνοώντας, προφανώς, και αυτός τον τρόπο λειτουργίας των συλλογικών οργάνων, ενώ λόγω της θέσεώς του ήταν υποχρεωμένος να τον γνωρίζει, αντί να θέσει σε ψηφοφορία προς έγκριση την εισηγητική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, δηλαδή της Επ.Π.Ζ., έθεσε προς ψήφιση την *πρόταση* του Δημάρχου και του δημ. Συμβούλου κ. Τουλουμάκου, με περιεχόμενο διαφορετικό από αυτό της απόφασης της Επ.Π.Ζ. όσον αφορά την Τετάρτη. Έτσι, το δημοτικό Συμβούλιο με την 46/2021 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ:6ΚΞΖΩΡΜ-ΡΗΦ) ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εκ περιτροπής τέλεση της λαϊκής αγοράς τις Τετάρτες σύμφωνα με την *πρόταση* του Δημάρχου. Αποτέλεσμα, μετά και την άσκηση προσφυγής, ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στ. Ελλάδας με την 121427/14.6.2021 απόφασή του (ΑΔΑ:Ψ6ΡΩΟΡ10-34Θ) να ακυρώσει την Α.Δ.Σ. ως προς το σκέλος της εκ περιτροπής τέλεσης της λαϊκής αγοράς την Τετάρτη. Σημειωτέον, ότι πρόκειται περί κανονιστικής αποφάσεως, η οποία υποχρεωτικά υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας, ανεξάρτητα δηλαδή από προσφυγή.

Επομένως, πέρα από την αφαίρεση αρμοδιοτήτων, υπάρχουν και άλλοι καθοριστικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην υποβάθμιση του κύρους του Δημοτικού Συμβουλίου. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει γίνει αντιληπτό από αυτούς που φέρουν την ευθύνη για τούτο.

Σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θήβας ο Δήμαρχος κ. Γ. Αναστασίου αναγνώρισε την υποβάθμιση της λειτουργίας του κορυφαίου συλλογικού οργάνου του Δήμου, την οποία όμως απέδωσε αποκλειστικά στο ότι διάφορες αρμοδιότητές του έχουν μεταβιβαστεί με νομοθετική παρέμβαση στην Οικονομική Επιτροπή. Είναι, πράγματι, αυτός ο μοναδικός λόγος της υποβάθμισης του Δημοτικού Συμβουλίου, ή έχει συμβάλλει και ο ίδιος με τις θέσεις και τη στάση του;

Κατ΄ αρχάς η εικόνα του Δημάρχου να καπνίζει κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων, οι οποίες μεταδίδονται μέσω του youtube ζωντανά, ενώ βρίσκεται στο χώρο του γραφείου του στο Δημαρχείο, δεν είναι ό,τι το καλύτερο και δείχνει έλλειψη σεβασμού τόσο προς το νόμο, όσο και προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Αλλά μήπως σέβεται τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, ιδιαίτερα όταν είναι αντίθετες με την άποψη που έχει ο ίδιος, όπου κατ΄ εξοχήν φαίνεται η δημοκρατική ευαισθησία του δημοτικού άρχοντα; Δύο παραδείγματα αρκούν για να δώσουν την απάντηση. Πρόσφατα φρόντισε να παρευρεθεί σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, για να εκφράσει τη δική του άποψη υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) εταιρείας για την εγκατάσταση Ανεμογεννητριών στην περιοχή της Δομβραίνας, όταν το Δημοτικό Συμβούλιο είχε κατά πλειοψηφία εκφράσει αρνητική γνώμη για τη Μ.Π.Ε.. Αλλά και την απόφαση του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου, που είχε ταχθεί ενάντια στη Μ.Π.Ε. εταιρείας και ζητούσε την εγκατάσταση σταθμού μέτρησης των αέριων ρύπων στην πόλη μας, νεοεκλεγείς μόλις Δήμαρχος, πριν καν αναλάβει τα καθήκοντά του και ασκών ακόμα τα καθήκοντα του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, την αγνόησε, τασσόμενος υπέρ της Μ.Π.Ε.

Και ποια είναι η συμβολή του στην ορθή λειτουργία του δημοτικού Συμβουλίου; Μετά από δύο σχεδόν χρόνια από την εκλογή του ως Δήμαρχος αγνοεί στοιχειώδη πράγματα σχετικά με τη σύνθεση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Δήμου στα οποία προεδρεύει (Εκτελεστική Επιτροπή, Οικονομική Επιτροπή), τα οποία όφειλε να γνωρίζει τόσο από τη θεσμική του θέση όσο και λόγω του επαγγέλματός του. Αποτέλεσμα, η, με αποφάσεις του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ακύρωση της υπ΄ αριθμ. 25/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ.) για την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου, γιατί δεν γνώριζε ότι στη σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου, που εισηγείται προς το Δημ. Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα, συμμετέχουν υποχρεωτικά οι πρόεδροι των κοινοτήτων, που τους αφορά, και η ακύρωση της υπ΄ αριθμ. 26/2021 Α.Δ.Σ. για την αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού ως προς δύο κωδικούς, γιατί δεν περιέχονταν στην εισηγητική προς το Δημοτικό Συμβούλιο απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αλλά προστέθηκαν στην Α.Δ.Σ. μετά από προφορική εισήγηση στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ο κ. Δήμαρχος αντί να έχει το πολιτικό θάρρος να αναλάβει την ευθύνη για τα δικά του αποκλειστικά σφάλματα και ελλείψεις, που οδήγησαν στην ακύρωση των αποφάσεων, επιχείρησε να αποδώσει ευθύνες για καθυστέρηση στο δημοτικό έργο σε δημοτικό σύμβουλο, που έκανε προσφυγή κατά της Α.Δ.Σ. για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, ενώ η ακύρωση έγινε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο της νομιμότητας της απόφασης από το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ανεξάρτητα από την προσφυγή.

Όμως δεν επέδειξε τουλάχιστον τη σύνεση ώστε το *πάθημά* του να του γίνει μάθημα και να μην το επαναλάβει. Τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 19/5/2021 απασχόλησε το θέμα της μετακίνησης της λαϊκής αγοράς, που γίνεται στη Θήβα, Τετάρτη και Σάββατο, σε οριστική θέση σε κοινόχρηστο χώρο στη θέση *ρέμα Αγ. Ιωάννη* στους Αγίους Θεοδώρους. Στο χειρισμό του θέματος αυτού θα σταθώ λίγο περισσότερο, γιατί είναι εντελώς πρόσφατο και καταδεικνύει τις αδυναμίες που επισημαίνονται παραπάνω. Για τη μεταφορά της λαϊκής αγοράς σε νέα θέση απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών για τη θέση όπου θα μεταφερθεί η λαϊκή αγορά, έγγραφο της αστυνομίας ότι είναι ασφαλής ο χώρος από κυκλοφοριακή άποψη, πρόταση του Συμβουλίου της τοπικής κοινότητας προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (Επ.Π.Ζ.) του Δήμου, της οποίας η απόφαση αποτελεί την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο, τελικά, με την απόφασή του καλείται να την εγκρίνει ή να την απορρίψει αιτιολογημένα. Στην περίπτωσή μας η εισηγητική απόφαση της Επ.Π.Ζ., με τη σύμφωνη γνώμη όλων των παραπάνω οργάνων, ήταν η μεταφορά της λαϊκής αγοράς Σάββατο και Τετάρτη στην προαναφερόμενη θέση (Κ.Χ. στη θέση *ρέμα Αγ. Ιωάννη*). Στο Δημοτικό Συμβούλιο όμως ακούστηκαν και άλλες απόψεις για την ημέρα της Τετάρτης, όπως να παραμείνει η λαϊκή αγορά στην οδό Αγγελίδη. Τότε ο κ. Δήμαρχος είχε τη *φαεινή ιδέα* να προτείνει η λαϊκή τις Τετάρτες να γίνεται εκ περιτροπής, δύο φορές το μήνα στη θέση *ρέμα Αγ. Ιωάννη*, μία φορά στην οδό Αγγελίδη και μία φορά στο Πυρί σε μη προσδιορισμένο χώρο, που θα εξευρισκόταν αργότερα. Και όλα αυτά χωρίς εισήγηση της Επ.Π.Ζ., σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών και έγγραφο του Α.Τ. Θηβών. Επέμενε, μάλιστα, με την αυτοπεποίθηση που γεννά η άγνοια, στην *πρότασή* του, ώστε δεν δέχθηκε να ακούσει τις συνετές απόψεις να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο μόνο για το Σάββατο, όπου υπήρχε ομοφωνία, και να αναβληθεί η απόφαση για την Τετάρτη, ώστε να επανεξετασθεί το θέμα και να επανέλθει εκ νέου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αγνοώντας, προφανώς, και αυτός τον τρόπο λειτουργίας των συλλογικών οργάνων, ενώ λόγω της θέσεώς του ήταν υποχρεωμένος να τον γνωρίζει, αντί να θέσει σε ψηφοφορία προς έγκριση την εισηγητική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, δηλαδή της Επ.Π.Ζ., έθεσε προς ψήφιση την *πρόταση* του Δημάρχου και του δημ. Συμβούλου κ. Τουλουμάκου, με περιεχόμενο διαφορετικό από αυτό της απόφασης της Επ.Π.Ζ. όσον αφορά την Τετάρτη. Έτσι, το δημοτικό Συμβούλιο με την 46/2021 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ:6ΚΞΖΩΡΜ-ΡΗΦ) ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εκ περιτροπής τέλεση της λαϊκής αγοράς τις Τετάρτες σύμφωνα με την *πρόταση* του Δημάρχου. Αποτέλεσμα, μετά και την άσκηση προσφυγής, ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στ. Ελλάδας με την 121427/14.6.2021 απόφασή του (ΑΔΑ:Ψ6ΡΩΟΡ10-34Θ) να ακυρώσει την Α.Δ.Σ. ως προς το σκέλος της εκ περιτροπής τέλεσης της λαϊκής αγοράς την Τετάρτη. Σημειωτέον, ότι πρόκειται περί κανονιστικής αποφάσεως, η οποία υποχρεωτικά υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας, ανεξάρτητα δηλαδή από προσφυγή.

Επομένως, πέρα από την αφαίρεση αρμοδιοτήτων, υπάρχουν και άλλοι καθοριστικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην υποβάθμιση του κύρους του Δημοτικού Συμβουλίου. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει γίνει αντιληπτό από αυτούς που φέρουν την ευθύνη για τούτο.

 

Σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θήβας ο Δήμαρχος κ. Γ. Αναστασίου αναγνώρισε την υποβάθμιση της λειτουργίας του κορυφαίου συλλογικού οργάνου του Δήμου, την οποία απέδωσε αποκλειστικά στο ότι διάφορες αρμοδιότητές του έχουν μεταβιβαστεί με νομοθετική παρέμβαση στην Οικονομική Επιτροπή. Είναι, πράγματι, αυτός ο μοναδικός λόγος της υποβάθμισης του Δημοτικού Συμβουλίου, ή έχει συμβάλλει και ο ίδιος με τις θέσεις και τη στάση του;

Κατ΄ αρχάς η εικόνα του Δημάρχου να καπνίζει κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων, οι οποίες μεταδίδονται μέσω του youtube ζωντανά, ενώ βρίσκεται στο χώρο του γραφείου του στο Δημαρχείο, δεν είναι ό,τι το καλύτερο και δείχνει έλλειψη σεβασμού τόσο προς το νόμο, όσο και προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Αλλά μήπως σέβεται τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, ιδιαίτερα όταν είναι αντίθετες με την άποψη που έχει ο ίδιος, όπου κατ΄ εξοχήν φαίνεται η δημοκρατική ευαισθησία του δημοτικού άρχοντα; Δύο παραδείγματα αρκούν για να δώσουν την απάντηση. Πρόσφατα φρόντισε να παρευρεθεί σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, για να εκφράσει τη δική του άποψη υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) εταιρείας για την εγκατάσταση Ανεμογεννητριών στην περιοχή της Δομβραίνας, όταν το Δημοτικό Συμβούλιο είχε κατά πλειοψηφία εκφράσει αρνητική γνώμη για τη Μ.Π.Ε.. Αγνόησε όμως, νεοεκλεγείς μόλις Δήμαρχος, πριν καν αναλάβει τα καθήκοντά του και ασκών ακόμα τα καθήκοντα του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, και την απόφαση του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου, που είχε ταχθεί ενάντια στη Μ.Π.Ε. εταιρείας και ζητούσε την εγκατάσταση σταθμού μέτρησης των αέριων ρύπων στην πόλη μας, τασσόμενος υπέρ της Μ.Π.Ε.

Και ποια είναι η συμβολή του στην ορθή λειτουργία του δημοτικού Συμβουλίου; Μετά από δύο σχεδόν χρόνια από την εκλογή του ως Δήμαρχος αγνοεί στοιχειώδη πράγματα σχετικά με τη σύνθεση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Δήμου στα οποία προεδρεύει (Εκτελεστική Επιτροπή, Οικονομική Επιτροπή), τα οποία όφειλε να γνωρίζει τόσο από τη θεσμική του θέση όσο και λόγω του επαγγέλματός του. Αποτέλεσμα, η, με αποφάσεις του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ακύρωση της υπ΄ αριθμ. 25/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ.) για την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου, γιατί δεν γνώριζε ότι στη σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου, που εισηγείται προς το Δημ. Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα, συμμετέχουν υποχρεωτικά οι πρόεδροι των κοινοτήτων, που τους αφορά, και η ακύρωση της υπ΄ αριθμ. 26/2021 Α.Δ.Σ. για την αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού ως προς δύο κωδικούς, γιατί δεν περιέχονταν στην εισηγητική προς το Δημοτικό Συμβούλιο απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αλλά προστέθηκαν στην Α.Δ.Σ. μετά από προφορική εισήγηση στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ο κ. Δήμαρχος αντί να έχει το πολιτικό θάρρος να αναλάβει την ευθύνη για τα δικά του αποκλειστικά σφάλματα και ελλείψεις, που οδήγησαν στην ακύρωση των αποφάσεων, επιχείρησε να αποδώσει ευθύνες για καθυστέρηση στο δημοτικό έργο σε δημοτικό σύμβουλο, που έκανε προσφυγή κατά της Α.Δ.Σ. για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, ενώ η ακύρωση έγινε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο της νομιμότητας της απόφασης από το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ανεξάρτητα από την προσφυγή.

Δεν επέδειξε όμως, τουλάχιστον τη σύνεση ώστε το *πάθημά* του να του γίνει μάθημα και να μην το επαναλάβει. Τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 19/5/2021 απασχόλησε το θέμα της μετακίνησης της λαϊκής αγοράς, που γίνεται στη Θήβα, Τετάρτη και Σάββατο, σε οριστική θέση σε κοινόχρηστο χώρο στη θέση *ρέμα Αγ. Ιωάννη* στους Αγίους Θεοδώρους. Στο χειρισμό του θέματος αυτού θα σταθώ λίγο περισσότερο, γιατί είναι εντελώς πρόσφατο και καταδεικνύει τις αδυναμίες που επισημαίνονται παραπάνω. Για τη μεταφορά της λαϊκής αγοράς σε νέα θέση απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών για τη θέση όπου θα μεταφερθεί η λαϊκή αγορά, έγγραφο της αστυνομίας ότι είναι ασφαλής ο χώρος από κυκλοφοριακή άποψη, πρόταση του Συμβουλίου της τοπικής κοινότητας προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (Επ.Π.Ζ.) του Δήμου, της οποίας η απόφαση αποτελεί την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο, τελικά, με την απόφασή του καλείται να την εγκρίνει ή να την απορρίψει αιτιολογημένα. Στην περίπτωσή μας η εισηγητική απόφαση της Επ.Π.Ζ., με τη σύμφωνη γνώμη όλων των παραπάνω οργάνων, ήταν η μεταφορά της λαϊκής αγοράς Σάββατο και Τετάρτη στην προαναφερόμενη θέση (Κ.Χ. στη θέση *ρέμα Αγ. Ιωάννη*). Στο Δημοτικό Συμβούλιο όμως ακούστηκαν και άλλες απόψεις για την ημέρα της Τετάρτης, όπως να παραμείνει η λαϊκή αγορά στην οδό Αγγελίδη. Τότε ο κ. Δήμαρχος είχε τη *φαεινή ιδέα* να προτείνει η λαϊκή τις Τετάρτες να γίνεται εκ περιτροπής, δύο φορές το μήνα στη θέση *ρέμα Αγ. Ιωάννη*, μία φορά στην οδό Αγγελίδη και μία φορά στο Πυρί σε μη προσδιορισμένο χώρο, που θα εξευρισκόταν αργότερα. Και όλα αυτά χωρίς εισήγηση της Επ.Π.Ζ., σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών και έγγραφο του Α.Τ. Θηβών. Επέμενε, μάλιστα, με την αυτοπεποίθηση που γεννά η άγνοια, στην *πρότασή* του, ώστε δεν δέχθηκε να ακούσει τις συνετές απόψεις να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο μόνο για το Σάββατο, όπου υπήρχε ομοφωνία, και να αναβληθεί η απόφαση για την Τετάρτη, ώστε να επανεξετασθεί το θέμα και να επανέλθει εκ νέου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αγνοώντας, προφανώς, και αυτός τον τρόπο λειτουργίας των συλλογικών οργάνων, ενώ λόγω της θέσεώς του ήταν υποχρεωμένος να τον γνωρίζει, αντί να θέσει σε ψηφοφορία προς έγκριση την εισηγητική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, δηλαδή της Επ.Π.Ζ., έθεσε προς ψήφιση την *πρόταση* του Δημάρχου και του δημ. Συμβούλου κ. Τουλουμάκου, με περιεχόμενο διαφορετικό από αυτό της απόφασης της Επ.Π.Ζ. όσον αφορά την Τετάρτη. Έτσι, το δημοτικό Συμβούλιο με την 46/2021 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ:6ΚΞΖΩΡΜ-ΡΗΦ) ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εκ περιτροπής τέλεση της λαϊκής αγοράς τις Τετάρτες σύμφωνα με την *πρόταση* του Δημάρχου. Αποτέλεσμα, μετά και την άσκηση προσφυγής, ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στ. Ελλάδας με την 121427/14.6.2021 απόφασή του (ΑΔΑ:Ψ6ΡΩΟΡ10-34Θ) να ακυρώσει την Α.Δ.Σ. ως προς το σκέλος της εκ περιτροπής τέλεσης της λαϊκής αγοράς την Τετάρτη. Σημειωτέον, ότι πρόκειται περί κανονιστικής αποφάσεως, η οποία υποχρεωτικά υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας, ανεξάρτητα δηλαδή από προσφυγή.

Επομένως, πέρα από την αφαίρεση αρμοδιοτήτων, υπάρχουν και άλλοι καθοριστικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην υποβάθμιση του κύρους του Δημοτικού Συμβουλίου. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει γίνει αντιληπτό από αυτούς που φέρουν την ευθύνη για τούτο.

Σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θήβας ο Δήμαρχος κ. Γ. Αναστασίου αναγνώρισε την υποβάθμιση της λειτουργίας του κορυφαίου συλλογικού οργάνου του Δήμου, την οποία όμως απέδωσε αποκλειστικά στο ότι διάφορες αρμοδιότητές του έχουν μεταβιβαστεί με νομοθετική παρέμβαση στην Οικονομική Επιτροπή. Είναι, πράγματι, αυτός ο μοναδικός λόγος της υποβάθμισης του Δημοτικού Συμβουλίου, ή έχει συμβάλλει και ο ίδιος με τις θέσεις και τη στάση του;

Κατ΄ αρχάς η εικόνα του Δημάρχου να καπνίζει κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων, οι οποίες μεταδίδονται μέσω του youtube ζωντανά, ενώ βρίσκεται στο χώρο του γραφείου του στο Δημαρχείο, δεν είναι ό,τι το καλύτερο και δείχνει έλλειψη σεβασμού τόσο προς το νόμο, όσο και προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Αλλά μήπως σέβεται τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, ιδιαίτερα όταν είναι αντίθετες με την άποψη που έχει ο ίδιος, όπου κατ΄ εξοχήν φαίνεται η δημοκρατική ευαισθησία του δημοτικού άρχοντα; Δύο παραδείγματα αρκούν για να δώσουν την απάντηση. Πρόσφατα φρόντισε να παρευρεθεί σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, για να εκφράσει τη δική του άποψη υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) εταιρείας για την εγκατάσταση Ανεμογεννητριών στην περιοχή της Δομβραίνας, όταν το Δημοτικό Συμβούλιο είχε κατά πλειοψηφία εκφράσει αρνητική γνώμη για τη Μ.Π.Ε.. Αλλά και την απόφαση του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου, που είχε ταχθεί ενάντια στη Μ.Π.Ε. εταιρείας και ζητούσε την εγκατάσταση σταθμού μέτρησης των αέριων ρύπων στην πόλη μας, νεοεκλεγείς μόλις Δήμαρχος, πριν καν αναλάβει τα καθήκοντά του και ασκών ακόμα τα καθήκοντα του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, την αγνόησε, τασσόμενος υπέρ της Μ.Π.Ε.

Και ποια είναι η συμβολή του στην ορθή λειτουργία του δημοτικού Συμβουλίου; Μετά από δύο σχεδόν χρόνια από την εκλογή του ως Δήμαρχος αγνοεί στοιχειώδη πράγματα σχετικά με τη σύνθεση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Δήμου στα οποία προεδρεύει (Εκτελεστική Επιτροπή, Οικονομική Επιτροπή), τα οποία όφειλε να γνωρίζει τόσο από τη θεσμική του θέση όσο και λόγω του επαγγέλματός του. Αποτέλεσμα, η, με αποφάσεις του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ακύρωση της υπ΄ αριθμ. 25/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ.) για την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου, γιατί δεν γνώριζε ότι στη σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου, που εισηγείται προς το Δημ. Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα, συμμετέχουν υποχρεωτικά οι πρόεδροι των κοινοτήτων, που τους αφορά, και η ακύρωση της υπ΄ αριθμ. 26/2021 Α.Δ.Σ. για την αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού ως προς δύο κωδικούς, γιατί δεν περιέχονταν στην εισηγητική προς το Δημοτικό Συμβούλιο απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αλλά προστέθηκαν στην Α.Δ.Σ. μετά από προφορική εισήγηση στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ο κ. Δήμαρχος αντί να έχει το πολιτικό θάρρος να αναλάβει την ευθύνη για τα δικά του αποκλειστικά σφάλματα και ελλείψεις, που οδήγησαν στην ακύρωση των αποφάσεων, επιχείρησε να αποδώσει ευθύνες για καθυστέρηση στο δημοτικό έργο σε δημοτικό σύμβουλο, που έκανε προσφυγή κατά της Α.Δ.Σ. για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, ενώ η ακύρωση έγινε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο της νομιμότητας της απόφασης από το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ανεξάρτητα από την προσφυγή.

Όμως δεν επέδειξε τουλάχιστον τη σύνεση ώστε το *πάθημά* του να του γίνει μάθημα και να μην το επαναλάβει. Τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 19/5/2021 απασχόλησε το θέμα της μετακίνησης της λαϊκής αγοράς, που γίνεται στη Θήβα, Τετάρτη και Σάββατο, σε οριστική θέση σε κοινόχρηστο χώρο στη θέση *ρέμα Αγ. Ιωάννη* στους Αγίους Θεοδώρους. Στο χειρισμό του θέματος αυτού θα σταθώ λίγο περισσότερο, γιατί είναι εντελώς πρόσφατο και καταδεικνύει τις αδυναμίες που επισημαίνονται παραπάνω. Για τη μεταφορά της λαϊκής αγοράς σε νέα θέση απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών για τη θέση όπου θα μεταφερθεί η λαϊκή αγορά, έγγραφο της αστυνομίας ότι είναι ασφαλής ο χώρος από κυκλοφοριακή άποψη, πρόταση του Συμβουλίου της τοπικής κοινότητας προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (Επ.Π.Ζ.) του Δήμου, της οποίας η απόφαση αποτελεί την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο, τελικά, με την απόφασή του καλείται να την εγκρίνει ή να την απορρίψει αιτιολογημένα. Στην περίπτωσή μας η εισηγητική απόφαση της Επ.Π.Ζ., με τη σύμφωνη γνώμη όλων των παραπάνω οργάνων, ήταν η μεταφορά της λαϊκής αγοράς Σάββατο και Τετάρτη στην προαναφερόμενη θέση (Κ.Χ. στη θέση *ρέμα Αγ. Ιωάννη*). Στο Δημοτικό Συμβούλιο όμως ακούστηκαν και άλλες απόψεις για την ημέρα της Τετάρτης, όπως να παραμείνει η λαϊκή αγορά στην οδό Αγγελίδη. Τότε ο κ. Δήμαρχος είχε τη *φαεινή ιδέα* να προτείνει η λαϊκή τις Τετάρτες να γίνεται εκ περιτροπής, δύο φορές το μήνα στη θέση *ρέμα Αγ. Ιωάννη*, μία φορά στην οδό Αγγελίδη και μία φορά στο Πυρί σε μη προσδιορισμένο χώρο, που θα εξευρισκόταν αργότερα. Και όλα αυτά χωρίς εισήγηση της Επ.Π.Ζ., σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών και έγγραφο του Α.Τ. Θηβών. Επέμενε, μάλιστα, με την αυτοπεποίθηση που γεννά η άγνοια, στην *πρότασή* του, ώστε δεν δέχθηκε να ακούσει τις συνετές απόψεις να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο μόνο για το Σάββατο, όπου υπήρχε ομοφωνία, και να αναβληθεί η απόφαση για την Τετάρτη, ώστε να επανεξετασθεί το θέμα και να επανέλθει εκ νέου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αγνοώντας, προφανώς, και αυτός τον τρόπο λειτουργίας των συλλογικών οργάνων, ενώ λόγω της θέσεώς του ήταν υποχρεωμένος να τον γνωρίζει, αντί να θέσει σε ψηφοφορία προς έγκριση την εισηγητική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, δηλαδή της Επ.Π.Ζ., έθεσε προς ψήφιση την *πρόταση* του Δημάρχου και του δημ. Συμβούλου κ. Τουλουμάκου, με περιεχόμενο διαφορετικό από αυτό της απόφασης της Επ.Π.Ζ. όσον αφορά την Τετάρτη. Έτσι, το δημοτικό Συμβούλιο με την 46/2021 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ:6ΚΞΖΩΡΜ-ΡΗΦ) ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εκ περιτροπής τέλεση της λαϊκής αγοράς τις Τετάρτες σύμφωνα με την *πρόταση* του Δημάρχου. Αποτέλεσμα, μετά και την άσκηση προσφυγής, ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στ. Ελλάδας με την 121427/14.6.2021 απόφασή του (ΑΔΑ:Ψ6ΡΩΟΡ10-34Θ) να ακυρώσει την Α.Δ.Σ. ως προς το σκέλος της εκ περιτροπής τέλεσης της λαϊκής αγοράς την Τετάρτη. Σημειωτέον, ότι πρόκειται περί κανονιστικής αποφάσεως, η οποία υποχρεωτικά υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας, ανεξάρτητα δηλαδή από προσφυγή.

Επομένως, πέρα από την αφαίρεση αρμοδιοτήτων, υπάρχουν και άλλοι καθοριστικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην υποβάθμιση του κύρους του Δημοτικού Συμβουλίου. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει γίνει αντιληπτό από αυτούς που φέρουν την ευθύνη για τούτο.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ