Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας: Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση περιπτέρου

Στην περιοχή Ροβιές της δημοτικής ενότητας Ελυμνίων

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Ο Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας διακηρύσσει ανοιχτή (φανερή) προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση μίας θέσης κενωθέντος περιπτέρου το οποίο ευρίσκεται στην πλατεία της Κοινότητας Ροβιών της Δημοτικής Ενότητας Ελυμνίων και ειδικότερα στη νότια πλευρά αυτής, εφαπτόμενο επί της κεντρικής οδού που διέρχεται τον οικισμό. Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης θα είναι δέκα (10) έτη.

Η δημοπρασία θα είναι φανερή, προφορική πλειοδοτική και θα διενεργηθεί την 5.7.2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας, στο Δημαρχείο Λίμνης, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης που καθορίστηκαν με την αριθ. 59/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας έχει καθοριστεί στο ποσό των 1.200,00 €/ετησίως και η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία στο ύψος 120,00€ (ίσο με το ένα δέκατο του οριζόμενου στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος πρώτης προσφοράς).

Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στο Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας. Επιπλέον ο κάθε συμμετέχων στην διαδικασία είναι υποχρεωμένος να παρουσιάσει και αξιόχρεο εγγυητή για την υπογραφή των πρακτικών της δημοπρασίας και του συμφωνητικού μίσθωσης.

Οι διαγωνιζόμενοι, πέραν της εγγυητικής επιστολής πρέπει να προσκομίσουν και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο επτά (7) της διακήρυξης.

Πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων & Τουρισμού του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, από τον υπάλληλο κ. Παπακωνσταντίνου Δημήτριο (Δημαρχείο Λίμνης) τηλ. 2227 3 50122.

Το επίσημο έγγραφο, όπως αναρτήθηκε στο δήμο:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΒΙΩΝ 2021

Ο Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας διακηρύσσει ανοιχτή (φανερή) προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση μίας θέσης κενωθέντος περιπτέρου το οποίο ευρίσκεται στην πλατεία της Κοινότητας Ροβιών της Δημοτικής Ενότητας Ελυμνίων και ειδικότερα στη νότια πλευρά αυτής, εφαπτόμενο επί της κεντρικής οδού που διέρχεται τον οικισμό. Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης θα είναι δέκα (10) έτη.

Η δημοπρασία θα είναι φανερή, προφορική πλειοδοτική και θα διενεργηθεί την 5.7.2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας, στο Δημαρχείο Λίμνης, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης που καθορίστηκαν με την αριθ. 59/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας έχει καθοριστεί στο ποσό των 1.200,00 €/ετησίως και η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία στο ύψος 120,00€ (ίσο με το ένα δέκατο του οριζόμενου στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος πρώτης προσφοράς).

Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στο Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας. Επιπλέον ο κάθε συμμετέχων στην διαδικασία είναι υποχρεωμένος να παρουσιάσει και αξιόχρεο εγγυητή για την υπογραφή των πρακτικών της δημοπρασίας και του συμφωνητικού μίσθωσης.

Οι διαγωνιζόμενοι, πέραν της εγγυητικής επιστολής πρέπει να προσκομίσουν και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο επτά (7) της διακήρυξης.

Πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων & Τουρισμού του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, από τον υπάλληλο κ. Παπακωνσταντίνου Δημήτριο (Δημαρχείο Λίμνης) τηλ. 2227 3 50122.

Το επίσημο έγγραφο, όπως αναρτήθηκε στο δήμο:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΒΙΩΝ 2021

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΙΑΒΑΣΤΕ