Ιωάννης Γεροντίτης: «Λίγοι θα καταφέρουν να έχουν μία δεύτερη ευκαιρία»

Συνέντευξη στα ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ για το πτωχευτικό ν/σ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Με αφορμή την ψήφιση του νέου πτωχευτικού νόμου, ο οποίος ήρθε ως «σωσίβιο» σωτηρίας των επιχειρήσεων της χώρας, ανεξαιρέτως μεγέθους, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Εύβοιας, κ. Ιωάννης Γεροντίτης, παραχώρησε αποκλειστική συνέντευξη στα ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ, θέλοντας να διαλευκάνει τα μεγάλα ερωτηματικά τα οποία έχουν δημιουργηθεί.

Συνέντευξη: Χονδρός Βασίλειος

Μπορεί ο νέος πτωχευτικός νόμος αναφορικά με τη διευθέτηση οφειλών να παρέχει στις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα δυνατότητες να αντιμετωπίσουν τις δυσχέρειές τους;

Δίδονται δυνατότητες, αλλά υπάρχουν περιορισμοί που θα μειώσουν σημαντικά τον αριθμό εκείνων που θα μπορέσουν τελικώς να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες αυτές. Στο νέο νόμο εξακολουθεί να είναι απαραίτητη η έμμεση συναίνεση των τραπεζών για την εξωδικαστική ρύθμιση χρεών, ενώ παρέχονται σ’ αυτές αρκετά εργαλεία για να φέρουν εμπόδια στην επίτευξη τελικής συμφωνίας.  Μάλιστα, όταν οι τράπεζες αρνούνται την εξωδικαστική ρύθμιση, προκύπτει πλέον ταυτόχρονη αδυναμία ρύθμισης και των υπολοίπων χρεών του οφειλέτη σε Δημόσιο και Ασφαλιστικά ταμεία. Συνεπώς, μία πιο απλή και αυτοποιημένη διαδικασία για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών ή την εξυγίανση θα ήταν επιβεβλημένη.

Δίνει δεύτερη ευκαιρία όπως διαφημίζεται;

Το πιο πιθανό είναι λίγοι να κατορθώσουν να έχουν μία δεύτερη ευκαιρία, υπό την έννοια ότι σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, λίγοι θα κατορθώσουν να επιτύχουν την εξυγίανση ή μία εξωδικαστική ρύθμιση όλων των χρεών τους. Σ’ ό,τι αφορά εκείνους που θα πτωχεύσουν, στο νέο νόμο υπάρχει πρόβλεψη ότι  η πτώχευση δεν αποτελεί πια λόγο στέρησης άδειας άσκησης επαγγέλματος και ότι μετά την πτώχευση θα μπορούν εκ νέου να έχουν εμπορική δραστηριότητα. Η «ευκαιρία» αυτή ωστόσο θεωρούμε ότι θα καταστεί στην πράξη άνευ αντικειμένου, αφού, σύμφωνα πάντα με τον νέο πτωχευτικό κώδικα, μέρος από τα μελλοντικά εισοδήματα του πτωχού (αντίθετα με ό, τι ίσχυσε μέχρι τώρα) θα συνυπολογίζεται πλέον στην πτωχευτική περιουσία και θα δεσμεύεται για να καλύψει τα χρέη της πτώχευσης. Το γεγονός αυτό αποτελεί σημαντικό αντικίνητρο για μία νέα αρχή και έτσι υπάρχει κίνδυνος να χαθεί η δεύτερη ευκαιρία.

Θεωρείτε πως η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών σε διάστημα έως και 240 δόσεις, είναι ιδανικό για μία μικρομεσαία επιχείρηση ή μήπως αποτελεί μία χρόνια «θηλιά» στον λαιμό του επιχειρηματία;

Οι περισσότεροι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες επιζητούν μακροχρόνιες ρυθμίσεις, διότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν διαφορετικά.

Είναι οικονομικά αποτελεσματικός, ώστε να περιοριστεί το ιδιωτικό χρέος; Παράλληλα, θα αποδεσμευτούν παραγωγικές δυνάμεις προς όφελος της εθνικής οικονομίας;

Η ψήφιση του νόμου αυτού ήταν απαραίτητη λόγω της υποχρέωσης ενσωμάτωσης της κοινοτικής οδηγίας 1023/2019 για την προληπτική αναδιάρθρωση χρεών από τα κράτη-μέλη. Ο νέος πτωχευτικός νόμος επέφερε βελτιώσεις το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο, ενσωματώνοντας όλα τα επιμέρους εργαλεία ρύθμισης οφειλών που υπάρχουν σήμερα (υπερχρεωμένα νοικοκυριά, προστασία 1ης κατοικίας, εξωδικαστικός μηχανισμός, διαδικασία εξυγίανσης). Ωστόσο, ψηφίσθηκε κατά την έναρξη της πανδημικής κρίσης και δεν φαίνεται να πρόλαβε να λάβει υπόψη τις συνέπειες αυτής. Η νέα κρίση αυτή επέβαλε την υιοθέτηση πιο τολμηρών και ευέλικτων μέτρων που αφενός θα κάλυπταν τις ανάγκες διαχείρισης του αυξημένου ιδιωτικού χρέους αλλά ταυτόχρονα θα είχαν έναν ελάχιστο κοινωνικό χαρακτήρα. Επομένως, υπό τις παρούσες συνθήκες είναι αμφίβολο αν θα επιτευχθεί η μείωση του ιδιωτικού χρέους.

Τι ρόλο θα παίξουν οι τράπεζες στις ρυθμίσεις μεταξύ οφειλετών-Δημοσίου;

Όπως ήδη προαναφέρθηκε στο νέο νόμο εξακολουθεί να είναι απαραίτητη η  έμμεση συναίνεση των τραπεζών, ενώ παρέχονται σ’ αυτές αρκετά εργαλεία για να φέρουν εμπόδια στην επίτευξη τελικής συμφωνίας.  Μάλιστα, όταν οι τράπεζες αρνούνται την εξωδικαστική ρύθμιση, προκύπτει πλέον ταυτόχρονη αδυναμία ρύθμισης και των υπολοίπων χρεών του οφειλέτη σε Δημόσιο και Ασφαλιστικά ταμεία. Έχει διαπιστωθεί ταυτόχρονα ότι οι Τράπεζες δεν δείχνουν ευελιξία και δεν εξυπηρετούν ως όφειλαν το ρόλο τους ως πιστωτικά ιδρύματα. Υπό αυτή την έννοια, ο επιχειρηματικός κόσμος στην πλειονότητά του θεωρεί ως τροχοπέδη το τραπεζικό σύστημα όπως σήμερα λειτουργεί.

Ποια η γνώμη σας για την πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης;

Οι αλλαγές που επήλθαν σκοπούν στη διασφάλιση της μη παρέλκυσης της διαδικασίας και θεσπίζουν πιο ξεκάθαρα κριτήρια. Η αποτελεσματικότητά του ωστόσο θα κριθεί στην πράξη.

Μπορεί να πιστωθεί στην κυβέρνηση ως «Μεταρρύθμιση» ο νέος πτωχευτικός νόμος;

Πρέπει να πιστωθεί στη κυβέρνηση και η προσπάθεια για μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες και για περιορισμό του ιδιωτικό χρέους. Ενόψει ωστόσο της παρούσας συγκυρίας πρέπει να γίνουν εκ νέου βελτιώσεις ώστε να επιτευχθεί ο στόχος.

 

Με αφορμή την ψήφιση του νέου πτωχευτικού νόμου, ο οποίος ήρθε ως «σωσίβιο» σωτηρίας των επιχειρήσεων της χώρας, ανεξαιρέτως μεγέθους, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Εύβοιας, κ. Ιωάννης Γεροντίτης, παραχώρησε αποκλειστική συνέντευξη στα ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ, θέλοντας να διαλευκάνει τα μεγάλα ερωτηματικά τα οποία έχουν δημιουργηθεί.

Συνέντευξη: Χονδρός Βασίλειος

Μπορεί ο νέος πτωχευτικός νόμος αναφορικά με τη διευθέτηση οφειλών να παρέχει στις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα δυνατότητες να αντιμετωπίσουν τις δυσχέρειές τους;

Δίδονται δυνατότητες, αλλά υπάρχουν περιορισμοί που θα μειώσουν σημαντικά τον αριθμό εκείνων που θα μπορέσουν τελικώς να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες αυτές. Στο νέο νόμο εξακολουθεί να είναι απαραίτητη η έμμεση συναίνεση των τραπεζών για την εξωδικαστική ρύθμιση χρεών, ενώ παρέχονται σ’ αυτές αρκετά εργαλεία για να φέρουν εμπόδια στην επίτευξη τελικής συμφωνίας.  Μάλιστα, όταν οι τράπεζες αρνούνται την εξωδικαστική ρύθμιση, προκύπτει πλέον ταυτόχρονη αδυναμία ρύθμισης και των υπολοίπων χρεών του οφειλέτη σε Δημόσιο και Ασφαλιστικά ταμεία. Συνεπώς, μία πιο απλή και αυτοποιημένη διαδικασία για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών ή την εξυγίανση θα ήταν επιβεβλημένη.

Δίνει δεύτερη ευκαιρία όπως διαφημίζεται;

Το πιο πιθανό είναι λίγοι να κατορθώσουν να έχουν μία δεύτερη ευκαιρία, υπό την έννοια ότι σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, λίγοι θα κατορθώσουν να επιτύχουν την εξυγίανση ή μία εξωδικαστική ρύθμιση όλων των χρεών τους. Σ’ ό,τι αφορά εκείνους που θα πτωχεύσουν, στο νέο νόμο υπάρχει πρόβλεψη ότι  η πτώχευση δεν αποτελεί πια λόγο στέρησης άδειας άσκησης επαγγέλματος και ότι μετά την πτώχευση θα μπορούν εκ νέου να έχουν εμπορική δραστηριότητα. Η «ευκαιρία» αυτή ωστόσο θεωρούμε ότι θα καταστεί στην πράξη άνευ αντικειμένου, αφού, σύμφωνα πάντα με τον νέο πτωχευτικό κώδικα, μέρος από τα μελλοντικά εισοδήματα του πτωχού (αντίθετα με ό, τι ίσχυσε μέχρι τώρα) θα συνυπολογίζεται πλέον στην πτωχευτική περιουσία και θα δεσμεύεται για να καλύψει τα χρέη της πτώχευσης. Το γεγονός αυτό αποτελεί σημαντικό αντικίνητρο για μία νέα αρχή και έτσι υπάρχει κίνδυνος να χαθεί η δεύτερη ευκαιρία.

Θεωρείτε πως η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών σε διάστημα έως και 240 δόσεις, είναι ιδανικό για μία μικρομεσαία επιχείρηση ή μήπως αποτελεί μία χρόνια «θηλιά» στον λαιμό του επιχειρηματία;

Οι περισσότεροι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες επιζητούν μακροχρόνιες ρυθμίσεις, διότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν διαφορετικά.

Είναι οικονομικά αποτελεσματικός, ώστε να περιοριστεί το ιδιωτικό χρέος; Παράλληλα, θα αποδεσμευτούν παραγωγικές δυνάμεις προς όφελος της εθνικής οικονομίας;

Η ψήφιση του νόμου αυτού ήταν απαραίτητη λόγω της υποχρέωσης ενσωμάτωσης της κοινοτικής οδηγίας 1023/2019 για την προληπτική αναδιάρθρωση χρεών από τα κράτη-μέλη. Ο νέος πτωχευτικός νόμος επέφερε βελτιώσεις το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο, ενσωματώνοντας όλα τα επιμέρους εργαλεία ρύθμισης οφειλών που υπάρχουν σήμερα (υπερχρεωμένα νοικοκυριά, προστασία 1ης κατοικίας, εξωδικαστικός μηχανισμός, διαδικασία εξυγίανσης). Ωστόσο, ψηφίσθηκε κατά την έναρξη της πανδημικής κρίσης και δεν φαίνεται να πρόλαβε να λάβει υπόψη τις συνέπειες αυτής. Η νέα κρίση αυτή επέβαλε την υιοθέτηση πιο τολμηρών και ευέλικτων μέτρων που αφενός θα κάλυπταν τις ανάγκες διαχείρισης του αυξημένου ιδιωτικού χρέους αλλά ταυτόχρονα θα είχαν έναν ελάχιστο κοινωνικό χαρακτήρα. Επομένως, υπό τις παρούσες συνθήκες είναι αμφίβολο αν θα επιτευχθεί η μείωση του ιδιωτικού χρέους.

Τι ρόλο θα παίξουν οι τράπεζες στις ρυθμίσεις μεταξύ οφειλετών-Δημοσίου;

Όπως ήδη προαναφέρθηκε στο νέο νόμο εξακολουθεί να είναι απαραίτητη η  έμμεση συναίνεση των τραπεζών, ενώ παρέχονται σ’ αυτές αρκετά εργαλεία για να φέρουν εμπόδια στην επίτευξη τελικής συμφωνίας.  Μάλιστα, όταν οι τράπεζες αρνούνται την εξωδικαστική ρύθμιση, προκύπτει πλέον ταυτόχρονη αδυναμία ρύθμισης και των υπολοίπων χρεών του οφειλέτη σε Δημόσιο και Ασφαλιστικά ταμεία. Έχει διαπιστωθεί ταυτόχρονα ότι οι Τράπεζες δεν δείχνουν ευελιξία και δεν εξυπηρετούν ως όφειλαν το ρόλο τους ως πιστωτικά ιδρύματα. Υπό αυτή την έννοια, ο επιχειρηματικός κόσμος στην πλειονότητά του θεωρεί ως τροχοπέδη το τραπεζικό σύστημα όπως σήμερα λειτουργεί.

Ποια η γνώμη σας για την πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης;

Οι αλλαγές που επήλθαν σκοπούν στη διασφάλιση της μη παρέλκυσης της διαδικασίας και θεσπίζουν πιο ξεκάθαρα κριτήρια. Η αποτελεσματικότητά του ωστόσο θα κριθεί στην πράξη.

Μπορεί να πιστωθεί στην κυβέρνηση ως «Μεταρρύθμιση» ο νέος πτωχευτικός νόμος;

Πρέπει να πιστωθεί στη κυβέρνηση και η προσπάθεια για μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες και για περιορισμό του ιδιωτικό χρέους. Ενόψει ωστόσο της παρούσας συγκυρίας πρέπει να γίνουν εκ νέου βελτιώσεις ώστε να επιτευχθεί ο στόχος.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ