Με 11 θέματα συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Θηβαίων

Στις 9 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων, στις 19:00, με συνολικά 11 θέματα, μεταξύ των οποίων είναι η «Έκφραση γνώμης επί της ΜΠΕ Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 14MW στη θέση

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Στις 9 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων, στις 19:00, με συνολικά 11 θέματα, μεταξύ των οποίων είναι η «Έκφραση γνώμης επί της ΜΠΕ Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 14MW στη θέση «Μπορδόσα» της Τ.Κ. Δομβραίνας Δ.Θηβαίων της εταιρείας : «GAIA -PV-SOLAR MIKE»» και η «Έκφραση γνώμης επί της ΜΠΕ Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 14MW στη θέση «Τρέπεζα2» της Τ.Κ. Δομβραίνας Δ.Θηβαίων της εταιρείας «GAIA -PV-SOLAR MIKE»».

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο.Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη του προγράμματος δακοκτονίας στην κτηματική Περιφέρεια του Δήμου Θηβαίων, για το έτος 2021.

2ο.Λήψη απόφασης για τη διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρων αιγιαλού στην Αλυκή Δ.Ε. Θίσβης του Δήμου Θηβαίων.

3ο.Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής του δικηγόρου Μάριου Χαϊνταρλή για την παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Θηβαίων καθώς και την σύνταξη – κατάθεση σχετικού Υπομνήματος ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά της υπ’ αριθ. 3092/2018 Έφεσης των Παπαχατζή Λουκίας, Παναγιώτη Σπανού και Μαρίας Σπανού.

4ο.Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρων (πεύκων) πλησίον του Τένις επί της οδού Παλαμά 24 στο Τάχι Θηβών (σχετ. η υπ’ αριθ. 4/2021 απόφαση της Δ.Κ. Θήβας) (απόλυτη πλειοψηφία).

5ο.Λήψη απόφασης για την α) διακοπή μίσθωσης του υπ’ αριθ. 25 καταστήματος τη Δημοτικής Αγοράς κατόπιν αιτήσεως του μισθωτή και β) έναρξη διαδικασίας για τη δημοπρασία για νέα μίσθωση του ίδιου καταστήματος.

6ο.Έκφραση γνώμης επί της ΜΠΕ Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 14MW στη θέση «Μπορδόσα» της Τ.Κ. Δομβραίνας Δ.Θηβαίων της εταιρείας : «GAIA -PV-SOLAR MIKE».

7ο.Έκφραση γνώμης επί της ΜΠΕ Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 14MW στη θέση «Τρέπεζα2» της Τ.Κ. Δομβραίνας Δ.Θηβαίων της εταιρείας «GAIA -PV-SOLAR MIKE».

8ο.Έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου – εξόδου σε γήπεδο ιδιοκτησίας εταιρείας «ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΑΠΕΕ» στη θέση «Σχοινέζα» στα Λεύκτρα του Δήμου Θηβαίων (θέμα από αναβολή).

9ο.Παραχώρηση αύλειου χώρου στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βαγίων για την υλοποίηση εκδηλώσεων από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Δράσης και Εθελοντισμού Βαγίων «Μήτρος Μπινιάρης» το Σάββατο 19 Ιουνίου 2021 και την Κυριακή 27 Ιουνίου 2021

10ο.Παραχώρηση χώρου στο 7ο & 8ο Δημοτικό Σχολείο Θήβας για τη διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας ESOLNET HELLAS EΠΕ , το Σάββατο 12 Ιουνίου και την Κυριακή 13 Ιουνίου 202111ο.Παραχώρηση χώρου στο 7ο & 8ο Δημοτικό Σχολείο Θήβας για τη διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας από το Γαλλικό Ινστιτούτο , την Παρασκευή 25 Ιουνίου ,το Σάββατο 26 Ιουνίου και την Κυριακή 27 Ιουνίου 2021

 

Στις 9 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων, στις 19:00, με συνολικά 11 θέματα, μεταξύ των οποίων είναι η «Έκφραση γνώμης επί της ΜΠΕ Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 14MW στη θέση «Μπορδόσα» της Τ.Κ. Δομβραίνας Δ.Θηβαίων της εταιρείας : «GAIA -PV-SOLAR MIKE»» και η «Έκφραση γνώμης επί της ΜΠΕ Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 14MW στη θέση «Τρέπεζα2» της Τ.Κ. Δομβραίνας Δ.Θηβαίων της εταιρείας «GAIA -PV-SOLAR MIKE»».

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο.Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη του προγράμματος δακοκτονίας στην κτηματική Περιφέρεια του Δήμου Θηβαίων, για το έτος 2021.

2ο.Λήψη απόφασης για τη διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρων αιγιαλού στην Αλυκή Δ.Ε. Θίσβης του Δήμου Θηβαίων.

3ο.Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής του δικηγόρου Μάριου Χαϊνταρλή για την παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Θηβαίων καθώς και την σύνταξη – κατάθεση σχετικού Υπομνήματος ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά της υπ’ αριθ. 3092/2018 Έφεσης των Παπαχατζή Λουκίας, Παναγιώτη Σπανού και Μαρίας Σπανού.

4ο.Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρων (πεύκων) πλησίον του Τένις επί της οδού Παλαμά 24 στο Τάχι Θηβών (σχετ. η υπ’ αριθ. 4/2021 απόφαση της Δ.Κ. Θήβας) (απόλυτη πλειοψηφία).

5ο.Λήψη απόφασης για την α) διακοπή μίσθωσης του υπ’ αριθ. 25 καταστήματος τη Δημοτικής Αγοράς κατόπιν αιτήσεως του μισθωτή και β) έναρξη διαδικασίας για τη δημοπρασία για νέα μίσθωση του ίδιου καταστήματος.

6ο.Έκφραση γνώμης επί της ΜΠΕ Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 14MW στη θέση «Μπορδόσα» της Τ.Κ. Δομβραίνας Δ.Θηβαίων της εταιρείας : «GAIA -PV-SOLAR MIKE».

7ο.Έκφραση γνώμης επί της ΜΠΕ Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 14MW στη θέση «Τρέπεζα2» της Τ.Κ. Δομβραίνας Δ.Θηβαίων της εταιρείας «GAIA -PV-SOLAR MIKE».

8ο.Έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου – εξόδου σε γήπεδο ιδιοκτησίας εταιρείας «ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΑΠΕΕ» στη θέση «Σχοινέζα» στα Λεύκτρα του Δήμου Θηβαίων (θέμα από αναβολή).

9ο.Παραχώρηση αύλειου χώρου στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βαγίων για την υλοποίηση εκδηλώσεων από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Δράσης και Εθελοντισμού Βαγίων «Μήτρος Μπινιάρης» το Σάββατο 19 Ιουνίου 2021 και την Κυριακή 27 Ιουνίου 2021

10ο.Παραχώρηση χώρου στο 7ο & 8ο Δημοτικό Σχολείο Θήβας για τη διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας ESOLNET HELLAS EΠΕ , το Σάββατο 12 Ιουνίου και την Κυριακή 13 Ιουνίου 202111ο.Παραχώρηση χώρου στο 7ο & 8ο Δημοτικό Σχολείο Θήβας για τη διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας από το Γαλλικό Ινστιτούτο , την Παρασκευή 25 Ιουνίου ,το Σάββατο 26 Ιουνίου και την Κυριακή 27 Ιουνίου 2021

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ