Νέα δωρεάν οnline μαθήματα από την Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε.

Στο πλαίσιο του έργου "SMART HERITAGE" 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

 Sustainable management and promotion of common cultural heritage», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg ADRION 2014-2020 και στο οποίο η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε.  είναι  ο Επικεφαλής Εταίρος, προσφέρεται δωρεάν εκπαίδευση όσων επαγγελματιών ή πολίτων επιθυμούν να επιμορφωθούν και να διευρύνουν τις γνώσεις τους στους τομείς του Τουριστικού Μάρκετινγκ και του Πολιτιστικού Τουρισμού. Η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε ανέπτυξε το παρόν ψηφιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με σκοπό οι επαγγελματίες του τουρισμού και όχι μόνο, να κατανοήσουν τις έννοιες που αφορούν στην ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού ώστε να μπορέσουν να αναδείξουν και να διαφυλάξουν την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής τους, αλλά και να προσελκύουν επισκέπτες όλο το χρόνο.

Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί μέσω συνολικά εννέα ΔΩΡΕΑΝ online μαθημάτων (MOOCS) τα οποία θα είναι διαθέσιμα για 12 μήνες και από την Τρίτη 8 Ιουνίου 2021 είναι διαθέσιμα τα 6 νέα μαθήματα τα οποία και ολοκληρώνουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Με την ολοκλήρωση του κύκλου κάθε μαθήματος δίνεται η δυνατότητα βεβαίωσης επιτυχούς περαίωσης. Η εκτιμώμενη διάρκεια ενασχόλησης για την ολοκλήρωση του κάθε μαθήματος είναι από 8 έως 40 ώρες. Στη διάρκεια συνυπολογίζεται το πρότυπο εκπαιδευτικό υλικό (βίντεο) καθώς και η αυτομελέτη των πηγών και αναφορών. Καθώς το γνωστικό αντικείμενο εμπεριέχει αρκετούς όρους και εργαλεία διεθνούς εμβέλειας, κρίνεται απαραίτητη η γνώση της αγγλικής γλώσσας, ώστε ο εκπαιδευόμενος να λάβει τα μέγιστα δυνατά οφέλη από την εκπαίδευση. Το πρότυπο εκπαιδευτικό υλικό (βίντεο) είναι στην ελληνική γλώσσα αλλά με αναφορές και χρήση εργαλείων και πηγών στην αγγλική. Η πλειοψηφία των πηγών και αναφορών, καθώς και το επιπρόσθετο υλικό μελέτης  είναι στην αγγλική.

Τα μαθήματα

Tourism Marketing: https://letstudy.gr/letstudy_course/tourism-marketing/

Cultural Heritage Based Tourism: https://letstudy.gr/letstudy_course/cultural-heritage-based-tourism/

Development of Cultural Tourism Product: https://letstudy.gr/letstudy_course/development-of-cultural-tourism-product/

Νέα μαθήματα (Διαθέσιμα από Τρίτη 8 Ιουνίου 2021)

Quality Management in Tourism: https://letstudy.gr/letstudy_course/quality-management-in-tourism/

Event Management: https://letstudy.gr/letstudy_course/event-management/

Tourism Branding: https://letstudy.gr/letstudy_course/tourism-branding/

Presentation Skills: https://letstudy.gr/letstudy_course/presentation-skills/

Storytelling: https://letstudy.gr/letstudy_course/storytelling/

Tourism Management: https://letstudy.gr/letstudy_course/tourism-management/

Για επιπλέον πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιστεφτούν την ιστοσελίδα του έργου SMART HERITAGE (https://smartheritage.adrioninterreg.eu/) καθώς και την ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε (http://anevia.gr/).

 Sustainable management and promotion of common cultural heritage», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg ADRION 2014-2020 και στο οποίο η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε.  είναι  ο Επικεφαλής Εταίρος, προσφέρεται δωρεάν εκπαίδευση όσων επαγγελματιών ή πολίτων επιθυμούν να επιμορφωθούν και να διευρύνουν τις γνώσεις τους στους τομείς του Τουριστικού Μάρκετινγκ και του Πολιτιστικού Τουρισμού. Η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε ανέπτυξε το παρόν ψηφιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με σκοπό οι επαγγελματίες του τουρισμού και όχι μόνο, να κατανοήσουν τις έννοιες που αφορούν στην ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού ώστε να μπορέσουν να αναδείξουν και να διαφυλάξουν την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής τους, αλλά και να προσελκύουν επισκέπτες όλο το χρόνο.

Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί μέσω συνολικά εννέα ΔΩΡΕΑΝ online μαθημάτων (MOOCS) τα οποία θα είναι διαθέσιμα για 12 μήνες και από την Τρίτη 8 Ιουνίου 2021 είναι διαθέσιμα τα 6 νέα μαθήματα τα οποία και ολοκληρώνουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Με την ολοκλήρωση του κύκλου κάθε μαθήματος δίνεται η δυνατότητα βεβαίωσης επιτυχούς περαίωσης. Η εκτιμώμενη διάρκεια ενασχόλησης για την ολοκλήρωση του κάθε μαθήματος είναι από 8 έως 40 ώρες. Στη διάρκεια συνυπολογίζεται το πρότυπο εκπαιδευτικό υλικό (βίντεο) καθώς και η αυτομελέτη των πηγών και αναφορών. Καθώς το γνωστικό αντικείμενο εμπεριέχει αρκετούς όρους και εργαλεία διεθνούς εμβέλειας, κρίνεται απαραίτητη η γνώση της αγγλικής γλώσσας, ώστε ο εκπαιδευόμενος να λάβει τα μέγιστα δυνατά οφέλη από την εκπαίδευση. Το πρότυπο εκπαιδευτικό υλικό (βίντεο) είναι στην ελληνική γλώσσα αλλά με αναφορές και χρήση εργαλείων και πηγών στην αγγλική. Η πλειοψηφία των πηγών και αναφορών, καθώς και το επιπρόσθετο υλικό μελέτης  είναι στην αγγλική.

Τα μαθήματα

Tourism Marketing: https://letstudy.gr/letstudy_course/tourism-marketing/

Cultural Heritage Based Tourism: https://letstudy.gr/letstudy_course/cultural-heritage-based-tourism/

Development of Cultural Tourism Product: https://letstudy.gr/letstudy_course/development-of-cultural-tourism-product/

Νέα μαθήματα (Διαθέσιμα από Τρίτη 8 Ιουνίου 2021)

Quality Management in Tourism: https://letstudy.gr/letstudy_course/quality-management-in-tourism/

Event Management: https://letstudy.gr/letstudy_course/event-management/

Tourism Branding: https://letstudy.gr/letstudy_course/tourism-branding/

Presentation Skills: https://letstudy.gr/letstudy_course/presentation-skills/

Storytelling: https://letstudy.gr/letstudy_course/storytelling/

Tourism Management: https://letstudy.gr/letstudy_course/tourism-management/

Για επιπλέον πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιστεφτούν την ιστοσελίδα του έργου SMART HERITAGE (https://smartheritage.adrioninterreg.eu/) καθώς και την ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε (http://anevia.gr/).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ