Α.Αικατερίνη Αλεξοπούλου σχετικά με τη ρύπανση του αρχαιολογικού χώρου των Δελφών

Ο αρχαιολογικός χώρος των Δελφών, σταδιακώς φθείρεται και παραμορφώνεται εξ αιτίας της εκβολής εντός του χώρου της αρχαιολογικής ζώνης αγωγών λυμάτων και ομβρίων υδάτων

2 Ιουλίου 2021

του/της Newsroom

Κύριοι και κύριοι Υπουργοί,
Έχει πολλάκις διαπιστωθεί και καταγγελθεί, ότι ο προστατευόμενος από την
UNESCO και χαρακτηρισθείς ως “μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής
κληρονομιάς” αρχαιολογικός χώρος των Δελφών, σταδιακώς φθείρεται και
παραμορφώνεται εξ αιτίας της εκβολής εντός του χώρου της αρχαιολογικής
ζώνης αγωγών λυμάτων και ομβρίων υδάτων.

Το γεγονός αυτό λειτουργεί κατά τρόπο φθοροποιό και ολέθριο για τα πολύτιμα δελφικά ιστορικά μνημεία, ενώ, ταυτοχρόνως, έχει διαβρωθεί και σημαντικό τμήμα του αρχαίου μονοπατιού των Δελφών, όπως είναι διακριτό από κάθε επισκέπτη του χώρου.
Πρέπει εδώ να επισημανθεί ότι, εκ των λυμάτων αυτών μολύνεται και το ευρύτερο
περιβάλλον της περιοχής (αέρας, γη, νερά), ενώ, επιπροσθέτως, προξενούνται
σημαντικά προβλήματα στο πόσιμο νερό των παρακείμενων οικισμών της Ιτέας και
του Χρυσού, όπως επίσης και στα χύδην αστικά λύματα του Δήμου Δελφών, νομού
Φωκίδος.

Όλα τα ως άνω, αντιβαίνουν σαφώς στην υποχρέωση της Πολιτείας να
προστατεύει το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, εφ' όσον κατά το Σύνταγμα της
Ελλάδας, άρθρο 24, παρ. 1, “Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού
περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός.

Για τη διαφύλαξή του το Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή
κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας”.

Κατά την δε παρ. 6, του ιδίου ως άνω άρθρου, ορίζεται με σαφήνεια ότι: “τα μνημεία, οι παραδοσιακές
περιοχές και τα παραδοσιακά στοιχεία προστατεύονται από το Κράτος”.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Είναι σε γνώση σας η ως άνω διαβρωτική και καταστρεπτική για τον αρχαιολογικό
χώρο των Δελφών και τον περιβάλλοντα χώρο της ευρύτερης περιοχής κατάσταση, η
οποία προκαλείται από την εισροή και απόληξη σε αυτόν αγωγών λυμάτων και
ομβρίων υδάτων;

2. Ποια είναι τα μέτρα που σκοπεύετε να λάβετε, προκειμένου να αποκατασταθεί το
απειλούμενο από τα λύματα και τα όμβρια ύδατα φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
των Δελφών;

Η ερωτώσα βουλευτής

Αναστασία – Αικατερίνη Αλεξοπούλου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

24 Μαρτίου 2023