Κ. Μπατζελή: Έλλειψη σχεδιασμού στη συντήρηση γεφυρών στην Κωπαΐδα

Τι επισήμαναν Κατερίνα Μπατζελή και Κώστας Σωτηρόπουλος στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Για έλλειψη σχεδιασμού σχετικά με την αποκατάσταση γεφυρών στην περιοχή της Κωπαΐδας, με προϋπολογισμό 530.000 ευρώ, έκανε λόγο η επικεφαλής της παράταξης «Πατρίδα μας η Στερεά», Κατερίνα Μπατζελή, όταν συζητήθηκε το συγκεκριμένο θέμα στην Οικονομική Επιτροπή την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021.

«Aν και είναι αναγκαία η συντήρησή τους, υπάρχει έλλειψη σχεδιασμού που θέτει σε καθεστώς αιχμαλωσίας τους αγρότες, τους υποχρεώνει να αυτοσχεδιάζουν, ενώ δεν υπάρχει καμία ασφάλεια. Η χρηματοδότηση του έργου αποφασίστηκε στις 26-11-2019 από το Περιφερειακό Συμβούλιο και μόλις σήμερα έφεραν μια αποσπασματική πρόταση, μπαλώματα, για συντήρηση ορισμένων γεφυρών, διαιωνίζοντας τα προβλήματα και τις μικροεργολαβίες! Δεν υπάρχει καμία χαρτογράφηση, κατηγοριοποίηση των υπαρχουσών γεφυρών και σχεδιασμός νέων που θα συμβάλλουν στην ορθολογική διαχείριση του αρδευτικού συστήματος του Κωπαϊδικού πεδίου. Εκτός αν τα σχέδια είναι κλειδωμένα στα συρτάρια ορισμένων», σημείωσε η κα Μπατζελή.

Απ’ την πλευρά του, ο Κώστας Σωτηρόπουλος τόνισε ότι «από τον Ιανουάριο του 2020 καταθέσαμε τις προτάσεις μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο και ζητήσαμε συλλογικότητα για τη χάραξη μιας νέας πολιτικής. Ενός αναπτυξιακού και χρηματοδοτικού πλαισίου για την Κωπαΐδα, που θα έβαζε τις βάσεις για άμεση αλλαγή νοοτροπίας και πολιτικής. Δυστυχώς για μία ακόμη φορά η Περιφερειακή Αρχή «σιώπησε» και παρακολουθεί τις εξελίξεις και ό,τι συντελείται στο Κωπαϊδικό πεδίο, πυροσβεστικά. Ας δούμε τι θα μας παρουσιάσουν σε ειδική συνεδρίαση».

Η επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης επεσήμανε ακόμη πως:

– Από την προκήρυξη αυτού του έργου φαίνεται περίτρανα η έλλειψη συνολικής πολιτικής και σχεδιασμού υποδομών της Περιφερειακής Αρχής για την Κωπαΐδα και ότι επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά η πρόταση της «Πατρίδα μας η Στερεά» για συνέργειες και συγχρηματοδοτήσεις από συναρμόδια Υπουργεία στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου εθνικού σχεδιασμού εγγειοβελτιωτικών έργων και διαχείρισης των υδάτων.

– Με την προκήρυξη αυτή μόνο μπαλώματα θα επαναληφθούν σε μερικά  γεφύρια, όπως μπαλώματα γίνονται και στον τσιμεντένιο αγωγό μεταφοράς νερού από την Υλίκη στην Κωπαΐδα, με τα 2,7 εκατ.

– Αντί να υπάρξει ένας συνολικός σύγχρονος σχεδιασμός κατασκευής των γεφυριών της Κωπαΐδας, έχουμε ελάχιστες παρεμβάσεις μικρής διαπλάτυνσης σε ορισμένες περιπτώσεις για την διευκόλυνση και μόνο της διέλευσης των οχημάτων, χωρίς να εξυπηρετεί καμία άλλη παράμετρο που τα γεφύρια υπηρετούν.

– Ο σύγχρονος σχεδιασμός θα έπρεπε να προέβλεπε την κατασκευή νέων γεφυριών, ο οποίος σε Α’ Φάση θα είχε, ανάλογα την χρηματοδότηση, την κατασκευή των γεφυριών στους βασικούς οδικούς άξονες και μεγάλες αρδευτικές διώρυγες, με το αναγκαίο μήκος και πλάτος, ώστε α) να είναι ασφαλή για την διέλευση των καλλιεργητών και των μεγάλων πλέον αγροτικών οχημάτων τους, β) να διευκολύνουν τη γρήγορη κίνηση των νερών, τόσο για άρδευση, όσο και για την αντιπλημμυρική προστασία των καλλιεργειών και γ) να φέρουν ηλεκτρομηχανολογικά θυροφράγματα με ηλεκτρονικούς αυτοματισμούς και αισθητήρες για την αυτόματο άνοιγμα ή κλείσιμο ανάλογα την στάθμη των νερών και απομακρυσμένους χειρισμούς.

Για έλλειψη σχεδιασμού σχετικά με την αποκατάσταση γεφυρών στην περιοχή της Κωπαΐδας, με προϋπολογισμό 530.000 ευρώ, έκανε λόγο η επικεφαλής της παράταξης «Πατρίδα μας η Στερεά», Κατερίνα Μπατζελή, όταν συζητήθηκε το συγκεκριμένο θέμα στην Οικονομική Επιτροπή την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021.

«Aν και είναι αναγκαία η συντήρησή τους, υπάρχει έλλειψη σχεδιασμού που θέτει σε καθεστώς αιχμαλωσίας τους αγρότες, τους υποχρεώνει να αυτοσχεδιάζουν, ενώ δεν υπάρχει καμία ασφάλεια. Η χρηματοδότηση του έργου αποφασίστηκε στις 26-11-2019 από το Περιφερειακό Συμβούλιο και μόλις σήμερα έφεραν μια αποσπασματική πρόταση, μπαλώματα, για συντήρηση ορισμένων γεφυρών, διαιωνίζοντας τα προβλήματα και τις μικροεργολαβίες! Δεν υπάρχει καμία χαρτογράφηση, κατηγοριοποίηση των υπαρχουσών γεφυρών και σχεδιασμός νέων που θα συμβάλλουν στην ορθολογική διαχείριση του αρδευτικού συστήματος του Κωπαϊδικού πεδίου. Εκτός αν τα σχέδια είναι κλειδωμένα στα συρτάρια ορισμένων», σημείωσε η κα Μπατζελή.

Απ’ την πλευρά του, ο Κώστας Σωτηρόπουλος τόνισε ότι «από τον Ιανουάριο του 2020 καταθέσαμε τις προτάσεις μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο και ζητήσαμε συλλογικότητα για τη χάραξη μιας νέας πολιτικής. Ενός αναπτυξιακού και χρηματοδοτικού πλαισίου για την Κωπαΐδα, που θα έβαζε τις βάσεις για άμεση αλλαγή νοοτροπίας και πολιτικής. Δυστυχώς για μία ακόμη φορά η Περιφερειακή Αρχή «σιώπησε» και παρακολουθεί τις εξελίξεις και ό,τι συντελείται στο Κωπαϊδικό πεδίο, πυροσβεστικά. Ας δούμε τι θα μας παρουσιάσουν σε ειδική συνεδρίαση».

Η επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης επεσήμανε ακόμη πως:

– Από την προκήρυξη αυτού του έργου φαίνεται περίτρανα η έλλειψη συνολικής πολιτικής και σχεδιασμού υποδομών της Περιφερειακής Αρχής για την Κωπαΐδα και ότι επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά η πρόταση της «Πατρίδα μας η Στερεά» για συνέργειες και συγχρηματοδοτήσεις από συναρμόδια Υπουργεία στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου εθνικού σχεδιασμού εγγειοβελτιωτικών έργων και διαχείρισης των υδάτων.

– Με την προκήρυξη αυτή μόνο μπαλώματα θα επαναληφθούν σε μερικά  γεφύρια, όπως μπαλώματα γίνονται και στον τσιμεντένιο αγωγό μεταφοράς νερού από την Υλίκη στην Κωπαΐδα, με τα 2,7 εκατ.

– Αντί να υπάρξει ένας συνολικός σύγχρονος σχεδιασμός κατασκευής των γεφυριών της Κωπαΐδας, έχουμε ελάχιστες παρεμβάσεις μικρής διαπλάτυνσης σε ορισμένες περιπτώσεις για την διευκόλυνση και μόνο της διέλευσης των οχημάτων, χωρίς να εξυπηρετεί καμία άλλη παράμετρο που τα γεφύρια υπηρετούν.

– Ο σύγχρονος σχεδιασμός θα έπρεπε να προέβλεπε την κατασκευή νέων γεφυριών, ο οποίος σε Α’ Φάση θα είχε, ανάλογα την χρηματοδότηση, την κατασκευή των γεφυριών στους βασικούς οδικούς άξονες και μεγάλες αρδευτικές διώρυγες, με το αναγκαίο μήκος και πλάτος, ώστε α) να είναι ασφαλή για την διέλευση των καλλιεργητών και των μεγάλων πλέον αγροτικών οχημάτων τους, β) να διευκολύνουν τη γρήγορη κίνηση των νερών, τόσο για άρδευση, όσο και για την αντιπλημμυρική προστασία των καλλιεργειών και γ) να φέρουν ηλεκτρομηχανολογικά θυροφράγματα με ηλεκτρονικούς αυτοματισμούς και αισθητήρες για την αυτόματο άνοιγμα ή κλείσιμο ανάλογα την στάθμη των νερών και απομακρυσμένους χειρισμούς.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΙΑΒΑΣΤΕ