25 Σεπτεμβρίου 2022

Συμμετοχή του Δήμου Λαμιέων στο επιστημονικό συνέδριο Αιρετών, τεχνοκρατών και στελεχών οικονομικής διοίκησης ΟΤΑ

Η τοπική ανάπτυξη αποτελεί τον αντικειμενικό σκοπό κάθε αναπτυξιακής πολιτικής

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Στο επιστημονικό συνέδριο Αιρετών, τεχνοκρατών και στελεχών
οικονομικής διοίκησης ΟΤΑ, που πραγματοποιείται στην Κόρινθο, με θέμα:
Αναπτυξιακή Χρηματοδοτική πολιτική και Δημοσιονομικός έλεγχος στην Τοπική
αυτοδιοίκηση, συμμετείχε  ο Δήμος Λαμιέων με τον Δήμαρχο Λαμιέων Θύμιο
Καραΐσκο ως εισηγητή, και τη Γενική Γραμματέα Έφη Χριστόπουλου, ως
συντονίστρια.

     
Ο Δήμαρχος Λαμιέων, στη δεύτερη μέρα του συνεδρίου Εισηγήθηκε το
θέμα: «Παραδειγματική Διαδημοτική Συνεργασία με Αναπτυξιακή Στόχευση: Ο
Αναπτυξιακός Οργανισμός Αμφικτυονίες ΑΕ στην Φθιώτιδα.»

Παραθέτουμε το πλήρες κείμενο της εισήγησης του δημάρχου Λαμιέων:

Κυρίες και κύριοι,

Η τοπική ανάπτυξη προϋποθέτει μια ευρεία συμμετοχική διαδικασία,
ικανή αφενός στο να οδηγήσει στον εκσυγχρονισμό ή/και αλλαγή των στοιχείων
εκείνων που απαρτίζουν τη δομή ενός κοινωνικού συνόλου μιας περιοχής κι
αφετέρου να επιτύχει κοινωνική και υλική πρόοδο για την πλειονότητα των
μελών του κοινωνικού αυτού συνόλου. Υπό την έννοια αυτή, η τοπική ανάπτυξη
αποτελεί τον αντικειμενικό σκοπό κάθε αναπτυξιακής πολιτικής, υιοθετεί τη
στρατηγική της από τη βάση και την εφαρμόζει, παράλληλα με την εθνική και
περιφερειακή στρατηγική, ενεργοποιώντας τόσο τον τοπικό πληθυσμό όσο και τις
υπόλοιπες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες της περιοχής.

Δεδομένου ότι η ανάπτυξη αυτή βασίζεται πρωτίστως σε τοπικούς
παράγοντες, ήτοι οικονομικούς, ανθρώπινους και πολιτιστικούς πόρους καθώς και
στις θεσμικές διαδικασίες, κρίσιμο στοιχείο της είναι η πορεία της να είναι
διαρκής και βιώσιμη, ώστε να μπορούν οι κάτοικοι και οι τοπικοί θεσμοί να
αναδείξουν τις ιδιαιτερότητες και την ταυτότητα της περιοχής τους,
αξιοποιώντας ορθολογικά και αποτελεσματικά προς αυτήν την κατεύθυνση
πόρους, δυναμικές, καλές πρακτικές, πολύτιμες συνεργασίες και εμπειρίες. Προς
την επιδίωξη του σκοπού αυτού, ένας μοχλός ενεργοποίησης όλων των
εμπλεκόμενων φορέων που λειτουργεί παράλληλα και ως μηχανισμός στήριξης,
ενημέρωσης κι ανανέωσης των οικονομικών δραστηριοτήτων αποτελεί
καθοριστικό στοιχείο επίτευξης του επιδιωκόμενου αποτελέσματος, τόσο σε
βραχυπρόθεσμο, όσο κυρίως και σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, με
πολλαπλασιαστικά οφέλη.
Το σημαντικό αυτό ρόλο ως προς την προώθηση, παρακολούθηση και
υποστήριξη της αναπτυξιακής διαδικασίας στους Δήμους – μετόχους, μπορεί να
διαδραματίσει ο Αναπτυξιακός Οργανισμός, που ιδρύεται στη βάση του
Ν.4674/2020, αποτελώντας ένα νέο επίπεδο σύνδεσης και υποβοήθησης του
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα των μετόχων.
Στη βάση επιδίωξης ενός κοινού στόχου, λειτουργώντας συνεργατικά με
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και όλους τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους
της περιοχής, με την τεχνογνωσία του, την κατάλληλη οργανωτική δομή, το
έμπειρο στελεχιακό δυναμικό του καθώς και τη δικτύωσή του με άλλους
επιστημονικούς και αναπτυξιακούς φορείς, οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί, μπορούν
να συμβάλλουν μακροπρόθεσμα στην ορθολογική επιλογή των στόχων, των
μεθόδων αλλά και του τρόπου προώθησης και επίτευξης της τοπικής ανάπτυξης.
Κατ’ αυτό τον τρόπο θα επιτύχει να καταστεί δυνατός ένας μακροχρόνιος
σχεδιασμός σε τοπικό επίπεδο, με γνωστές και σταθερές οικονομικές δυνατότητες
και υπαρκτή στελεχιακή και τεχνική υποδομή πραγματοποίησής του,
εξασφαλίζοντας για την τοπική κοινωνία την ευχέρεια σχεδιασμού και
υλοποίησης ενός ρεαλιστικού και βιώσιμου στρατηγικού σχεδίου τοπικής
ανάπτυξης.
Με τη συμμετοχή του δε, σε συνεργασίες, συνέργειες και συμπράξεις, σε
αναπτυξιακού χαρακτήρα στρατηγικές και προγράμματα με επιχειρήσεις,
οργανισμούς κοινής ωφέλειας και άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό μπορεί τεκμηριωμένα να υποστηρίξει ενδογενώς την τοπική
ανάπτυξη.

Οι ρόλοι του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα είναι σαφώς ορισμένοι και
διακριτοί:
-Αξιοποιείται η τεχνογνωσία και η αποτελεσματικότητα του ιδιωτικού
τομέα ενώ παράλληλα οι Δήμοι διατηρούν ισχυρό εποπτικό ρόλο.
-Κατασκευάζονται ποιοτικά έργα και ταυτόχρονα παρέχονται υψηλού
επιπέδου υπηρεσίες στους πολίτες/ χρήστες των έργων αυτών.
-Αποτελεί σημαντικό εργαλείο τόνωσης της οικονομικής ανάπτυξης
μοχλεύοντας ιδιωτικούς πόρους σε αναπτυξιακά έργα με πολλαπλασιαστικό
όφελος.
-Ο δημόσιος φορέας διατηρεί την ιδιοκτησία των παγίων και τον ισχυρό
ρυθμιστικό και εποπτικό του ρόλο, παρέχοντας την ευκαιρία να υλοποιούνται
δημόσια έργα ακόμα και σε δυσχερείς οικονομικές συγκυρίες.
Το αποτέλεσμα θα είναι να υπάρξει επιτάχυνση στην παραγωγική
ανασυγκρότηση και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και τη βελτίωση των παρεχόμενων προς
τους πολίτες υπηρεσιών.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
τον Ιούνιο του 2020 πέντε Δήμοι της ΠΕ Φθιώτιδας οι Δήμοι Λαμιέων,
Δομοκού, Στυλίδος Μακρακώμης και Αμφίκλειας – Ελάτειας, έλαβαν ισάριθμες
αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων τους για τη σύσταση του πρώτου
Αναπτυξιακού Οργανισμού στη χώρα, με την ονομασία ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ,
αναβιώνοντας συμβολικά, με αυτό τον τρόπο, την πιο σημαντική αρχαία
Αμφικτυονία της χώρας, αυτή της Κεντρικής Ελλάδας.
Καταφέραμε στο σύντομο διάστημα λειτουργίας του, να δημιουργήσουμε
στέρεες βάσεις, με αξιόλογα κι έμπειρα στελέχη από τον δημόσιο και ιδιωτικό
τομέα, με σύγχρονες εγκαταστάσεις, άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό, επιστημονική
και μεθοδολογική προσέγγιση στις εργασίες του.
Σήμερα, ένα χρόνο μετά, μπορούμε βάσιμα να πούμε ότι ο Αναπτυξιακός
Οργανισμός «πήρε μπροστά» κι εξυπηρετεί πλέον όχι μόνο τους Δήμους –
μετόχους αλλά και άλλους Δήμους της ευρύτερης περιοχής, όπως ο Δήμος
Αλμυρού, ο Δήμος Σκοπέλου, ο Δήμος Αλλονήσου, παρέχοντας πλήρη τεχνική
υποστήριξη τόσο σε μελετητικό όσο και σε εκτελεστικό επίπεδο.
Να αναφέρω ως παράδειγμα μόνο, ότι στο πλαίσιο της προετοιμασίας
αιτήσεων χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος Α.ΤΡΙΤΣΗΣ, ο Οργανισμός

συνέδραμε μελετητικά σε έργα προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 120 εκ. Ευρώ.
Μπορούμε πλέον αποδεδειγμένα να υποστηρίξουμε ότι η λειτουργία του
Αναπτυξιακού Οργανισμού διασφαλίζει συγκεκριμένες θετικές επιπτώσεις στις
δραστηριότητες των μετόχων – φορέων της. Ο Οργανισμός αποτέλεσε αρχικά τον
αναπτυξιακό βραχίονα των Δήμων – μετόχων και των υπηρεσιών και στη
συνέχεια, μέσα από την τεχνογνωσία που ανέπτυξε και συνεχώς διευρύνει, είναι
σε θέση, να προσφέρει στήριξη στη γνώση, την καινοτομία και την κοινωνικο-
οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.
Σε δεύτερο χρόνο, η συνεργασία του Οργανισμού με φορείς και οντότητες
του δημόσιου και ιδιωτικού χώρου, αναμένεται να προσελκύσει και να διευκολύνει
τις αναπτυξιακές επενδύσεις δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα. Με την
ολοκλήρωση ολοένα και περισσότερων, αυτού του είδους, επενδύσεων η
ανταγωνιστική θέση των Δήμων – μετόχων θα ενισχυθεί. Η συμμετοχή του
ιδιωτικού τομέα στην υλοποίηση έργων και υπηρεσιών αναπτυξιακού χαρακτήρα
γίνεται είτε με τη μορφή του εταίρου με τον φορέα υλοποίησης τους, είτε με τη
μορφή του παροχέα υπηρεσιών προς το Δημόσιο.
Για το επόμενο διάστημα ο Οργανισμός σχεδίασε ένα πλήρες και
ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
των κατοίκων των Δήμων μετόχων. Μέσω αυτού οι Αμφικτυονίες ΑΕ στοχεύουν
σε μια “έξυπνη”, βιώσιμη, χωρίς “αποκλεισμούς” ανάπτυξη, με κύρια
χαρακτηριστικά την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ΠΕ
Φθιώτιδας και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχουν οξυνθεί αφενός
εξαιτίας της δεκαετούς οικονομικής κρίσης κι αφετέρου εξαιτίας της πρόσφατης
πανδημικής κρίσης.
Η αποτελεσματική κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού
σχεδιασμού και η επιτυχής υλοποίησή του με την αξιοποίηση όλων των
διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων και μέσων πολιτικής (Εθνικοί κι
Ευρωπαϊκοί πόροι) είναι πλέον το κρίσιμο στοίχημα για την επόμενη δεκαετία
(2021-2030). Σε αυτήν την πρόκληση απώτερος στόχος, είναι ο συντονισμός των
διάσπαρτων αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και η ένταξή τους σε ένα
επεξεργασμένο και οργανωμένο σχέδιο τοπικής ανάπτυξης που θα λειτουργεί ως
συνδετικός κρίκος μεταξύ των Δήμων – μετόχων και θα καταλήγει σε
τυποποιημένες και απλοποιημένες μεθόδους – διαδικασίες, προκειμένου να
εκπληρώνονται οι αναπτυξιακοί στόχοι του Οργανισμού.
Βασικοί άξονες του σχεδίου αυτού είναι :
1ος Άξονας: Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας:

Η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας της
τοπικής οικονομίας μέσω της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των
Δήμων – μετόχων. Επιπρόσθετα η ανάπτυξη της έρευνας, της καινοτομίας και των
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην ΠΕ Φθιώτιδας.
2ος Άξονας: Περιβάλλον – Χωρική Ανάπτυξη: Η αναβάθμιση της ποιότητας
ζωής των κατοίκων με αιχμή τις χωρικές επενδύσεις, την κυκλική οικονομία, την
πράσινη ανάπτυξη, τις παρεμβάσεις πρόληψης και αντιμετώπισης της κλιματικής
αλλαγής, την αξιοποίηση ΑΠΕ, την αναζωογόνηση του οικιστικού ιστού, και
3ος Άξονας: Πολιτισμός – Τουρισμός: Η προστασία και αξιοποίηση του
τοπικού πλούτου, η ανάδειξη πολιτιστικών διαδρομών, η εισαγωγή νέων
πολιτιστικών, αθλητικών, γαστρονομικών και άλλων θεματικών γεγονότων για
την ανάπτυξη της τουριστικής επιχειρηματικότητας, οι επενδύσεις εναλλακτικού
τουρισμού, η προβολή θεματικών μορφών τουρισμού, κα.
4ος Άξονας: Κοινωνική συνοχή – Υγεία – Εκπαίδευση: Η αποτελεσματική
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με βασικούς στόχους την καταπολέμηση της
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, το σχεδιασμό και υλοποίηση
προγραμμάτων προαγωγής και πρόληψης της δημόσιας υγείας και την
αναβάθμιση της εκπαίδευσης.

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί αποτελούν βάση τόσο για τη μελέτη,
ωρίμανση και διαχείριση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι τοπικές
κοινωνίες, όσο και για την αξιοποίηση αναπτυξιακών και χρηματοδοτικών
εργαλείων. Μια ολοκληρωμένη στρατηγική ανάπτυξης αποδίδει ιδιαίτερη
σημασία στην οικονομική βιωσιμότητα, την αειφόρο ανάπτυξη, την εκπαίδευση
και γενικότερα τη γνώση, εξειδίκευση, καθώς και στη συνοχή και ανανέωση των
κοινωνικών δομών και υπηρεσιών.
Κλείνοντας, αφού συγχαρώ τους διοργανωτές για την εξαιρετική
οργάνωση, θέλω να τονίσω γι’ άλλη μια φορά ότι ο Δήμος Λαμιέων, του οποίου
έχω την τιμή να είμαι ο Δήμαρχος, έχει θέσει ψηλά στις προτεραιότητές του ένα
αειφόρο μοντέλο ανάπτυξης.
Ένα μοντέλο που μέσα από ευρύτατες συνεργασίες αξιοποιώντας τα
πλεονεκτήματα της περιοχής μας και σύγχρονες μεθοδολογίες, θέλει να επιτύχει
το ύψιστο λειτουργικό αποτέλεσμα για τους δημότες του Δήμου και τους
κατοίκους της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, στην οποία εδρεύει ο Δήμος
Λαμιέων.

Καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας.
Σας ευχαριστώ.

Στο επιστημονικό συνέδριο Αιρετών, τεχνοκρατών και στελεχών
οικονομικής διοίκησης ΟΤΑ, που πραγματοποιείται στην Κόρινθο, με θέμα:
Αναπτυξιακή Χρηματοδοτική πολιτική και Δημοσιονομικός έλεγχος στην Τοπική
αυτοδιοίκηση, συμμετείχε  ο Δήμος Λαμιέων με τον Δήμαρχο Λαμιέων Θύμιο
Καραΐσκο ως εισηγητή, και τη Γενική Γραμματέα Έφη Χριστόπουλου, ως
συντονίστρια.

     
Ο Δήμαρχος Λαμιέων, στη δεύτερη μέρα του συνεδρίου Εισηγήθηκε το
θέμα: «Παραδειγματική Διαδημοτική Συνεργασία με Αναπτυξιακή Στόχευση: Ο
Αναπτυξιακός Οργανισμός Αμφικτυονίες ΑΕ στην Φθιώτιδα.»

Παραθέτουμε το πλήρες κείμενο της εισήγησης του δημάρχου Λαμιέων:

Κυρίες και κύριοι,

Η τοπική ανάπτυξη προϋποθέτει μια ευρεία συμμετοχική διαδικασία,
ικανή αφενός στο να οδηγήσει στον εκσυγχρονισμό ή/και αλλαγή των στοιχείων
εκείνων που απαρτίζουν τη δομή ενός κοινωνικού συνόλου μιας περιοχής κι
αφετέρου να επιτύχει κοινωνική και υλική πρόοδο για την πλειονότητα των
μελών του κοινωνικού αυτού συνόλου. Υπό την έννοια αυτή, η τοπική ανάπτυξη
αποτελεί τον αντικειμενικό σκοπό κάθε αναπτυξιακής πολιτικής, υιοθετεί τη
στρατηγική της από τη βάση και την εφαρμόζει, παράλληλα με την εθνική και
περιφερειακή στρατηγική, ενεργοποιώντας τόσο τον τοπικό πληθυσμό όσο και τις
υπόλοιπες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες της περιοχής.

Δεδομένου ότι η ανάπτυξη αυτή βασίζεται πρωτίστως σε τοπικούς
παράγοντες, ήτοι οικονομικούς, ανθρώπινους και πολιτιστικούς πόρους καθώς και
στις θεσμικές διαδικασίες, κρίσιμο στοιχείο της είναι η πορεία της να είναι
διαρκής και βιώσιμη, ώστε να μπορούν οι κάτοικοι και οι τοπικοί θεσμοί να
αναδείξουν τις ιδιαιτερότητες και την ταυτότητα της περιοχής τους,
αξιοποιώντας ορθολογικά και αποτελεσματικά προς αυτήν την κατεύθυνση
πόρους, δυναμικές, καλές πρακτικές, πολύτιμες συνεργασίες και εμπειρίες. Προς
την επιδίωξη του σκοπού αυτού, ένας μοχλός ενεργοποίησης όλων των
εμπλεκόμενων φορέων που λειτουργεί παράλληλα και ως μηχανισμός στήριξης,
ενημέρωσης κι ανανέωσης των οικονομικών δραστηριοτήτων αποτελεί
καθοριστικό στοιχείο επίτευξης του επιδιωκόμενου αποτελέσματος, τόσο σε
βραχυπρόθεσμο, όσο κυρίως και σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, με
πολλαπλασιαστικά οφέλη.
Το σημαντικό αυτό ρόλο ως προς την προώθηση, παρακολούθηση και
υποστήριξη της αναπτυξιακής διαδικασίας στους Δήμους – μετόχους, μπορεί να
διαδραματίσει ο Αναπτυξιακός Οργανισμός, που ιδρύεται στη βάση του
Ν.4674/2020, αποτελώντας ένα νέο επίπεδο σύνδεσης και υποβοήθησης του
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα των μετόχων.
Στη βάση επιδίωξης ενός κοινού στόχου, λειτουργώντας συνεργατικά με
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και όλους τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους
της περιοχής, με την τεχνογνωσία του, την κατάλληλη οργανωτική δομή, το
έμπειρο στελεχιακό δυναμικό του καθώς και τη δικτύωσή του με άλλους
επιστημονικούς και αναπτυξιακούς φορείς, οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί, μπορούν
να συμβάλλουν μακροπρόθεσμα στην ορθολογική επιλογή των στόχων, των
μεθόδων αλλά και του τρόπου προώθησης και επίτευξης της τοπικής ανάπτυξης.
Κατ’ αυτό τον τρόπο θα επιτύχει να καταστεί δυνατός ένας μακροχρόνιος
σχεδιασμός σε τοπικό επίπεδο, με γνωστές και σταθερές οικονομικές δυνατότητες
και υπαρκτή στελεχιακή και τεχνική υποδομή πραγματοποίησής του,
εξασφαλίζοντας για την τοπική κοινωνία την ευχέρεια σχεδιασμού και
υλοποίησης ενός ρεαλιστικού και βιώσιμου στρατηγικού σχεδίου τοπικής
ανάπτυξης.
Με τη συμμετοχή του δε, σε συνεργασίες, συνέργειες και συμπράξεις, σε
αναπτυξιακού χαρακτήρα στρατηγικές και προγράμματα με επιχειρήσεις,
οργανισμούς κοινής ωφέλειας και άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό μπορεί τεκμηριωμένα να υποστηρίξει ενδογενώς την τοπική
ανάπτυξη.

Οι ρόλοι του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα είναι σαφώς ορισμένοι και
διακριτοί:
-Αξιοποιείται η τεχνογνωσία και η αποτελεσματικότητα του ιδιωτικού
τομέα ενώ παράλληλα οι Δήμοι διατηρούν ισχυρό εποπτικό ρόλο.
-Κατασκευάζονται ποιοτικά έργα και ταυτόχρονα παρέχονται υψηλού
επιπέδου υπηρεσίες στους πολίτες/ χρήστες των έργων αυτών.
-Αποτελεί σημαντικό εργαλείο τόνωσης της οικονομικής ανάπτυξης
μοχλεύοντας ιδιωτικούς πόρους σε αναπτυξιακά έργα με πολλαπλασιαστικό
όφελος.
-Ο δημόσιος φορέας διατηρεί την ιδιοκτησία των παγίων και τον ισχυρό
ρυθμιστικό και εποπτικό του ρόλο, παρέχοντας την ευκαιρία να υλοποιούνται
δημόσια έργα ακόμα και σε δυσχερείς οικονομικές συγκυρίες.
Το αποτέλεσμα θα είναι να υπάρξει επιτάχυνση στην παραγωγική
ανασυγκρότηση και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και τη βελτίωση των παρεχόμενων προς
τους πολίτες υπηρεσιών.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
τον Ιούνιο του 2020 πέντε Δήμοι της ΠΕ Φθιώτιδας οι Δήμοι Λαμιέων,
Δομοκού, Στυλίδος Μακρακώμης και Αμφίκλειας – Ελάτειας, έλαβαν ισάριθμες
αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων τους για τη σύσταση του πρώτου
Αναπτυξιακού Οργανισμού στη χώρα, με την ονομασία ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ,
αναβιώνοντας συμβολικά, με αυτό τον τρόπο, την πιο σημαντική αρχαία
Αμφικτυονία της χώρας, αυτή της Κεντρικής Ελλάδας.
Καταφέραμε στο σύντομο διάστημα λειτουργίας του, να δημιουργήσουμε
στέρεες βάσεις, με αξιόλογα κι έμπειρα στελέχη από τον δημόσιο και ιδιωτικό
τομέα, με σύγχρονες εγκαταστάσεις, άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό, επιστημονική
και μεθοδολογική προσέγγιση στις εργασίες του.
Σήμερα, ένα χρόνο μετά, μπορούμε βάσιμα να πούμε ότι ο Αναπτυξιακός
Οργανισμός «πήρε μπροστά» κι εξυπηρετεί πλέον όχι μόνο τους Δήμους –
μετόχους αλλά και άλλους Δήμους της ευρύτερης περιοχής, όπως ο Δήμος
Αλμυρού, ο Δήμος Σκοπέλου, ο Δήμος Αλλονήσου, παρέχοντας πλήρη τεχνική
υποστήριξη τόσο σε μελετητικό όσο και σε εκτελεστικό επίπεδο.
Να αναφέρω ως παράδειγμα μόνο, ότι στο πλαίσιο της προετοιμασίας
αιτήσεων χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος Α.ΤΡΙΤΣΗΣ, ο Οργανισμός

συνέδραμε μελετητικά σε έργα προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 120 εκ. Ευρώ.
Μπορούμε πλέον αποδεδειγμένα να υποστηρίξουμε ότι η λειτουργία του
Αναπτυξιακού Οργανισμού διασφαλίζει συγκεκριμένες θετικές επιπτώσεις στις
δραστηριότητες των μετόχων – φορέων της. Ο Οργανισμός αποτέλεσε αρχικά τον
αναπτυξιακό βραχίονα των Δήμων – μετόχων και των υπηρεσιών και στη
συνέχεια, μέσα από την τεχνογνωσία που ανέπτυξε και συνεχώς διευρύνει, είναι
σε θέση, να προσφέρει στήριξη στη γνώση, την καινοτομία και την κοινωνικο-
οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.
Σε δεύτερο χρόνο, η συνεργασία του Οργανισμού με φορείς και οντότητες
του δημόσιου και ιδιωτικού χώρου, αναμένεται να προσελκύσει και να διευκολύνει
τις αναπτυξιακές επενδύσεις δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα. Με την
ολοκλήρωση ολοένα και περισσότερων, αυτού του είδους, επενδύσεων η
ανταγωνιστική θέση των Δήμων – μετόχων θα ενισχυθεί. Η συμμετοχή του
ιδιωτικού τομέα στην υλοποίηση έργων και υπηρεσιών αναπτυξιακού χαρακτήρα
γίνεται είτε με τη μορφή του εταίρου με τον φορέα υλοποίησης τους, είτε με τη
μορφή του παροχέα υπηρεσιών προς το Δημόσιο.
Για το επόμενο διάστημα ο Οργανισμός σχεδίασε ένα πλήρες και
ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
των κατοίκων των Δήμων μετόχων. Μέσω αυτού οι Αμφικτυονίες ΑΕ στοχεύουν
σε μια “έξυπνη”, βιώσιμη, χωρίς “αποκλεισμούς” ανάπτυξη, με κύρια
χαρακτηριστικά την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ΠΕ
Φθιώτιδας και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχουν οξυνθεί αφενός
εξαιτίας της δεκαετούς οικονομικής κρίσης κι αφετέρου εξαιτίας της πρόσφατης
πανδημικής κρίσης.
Η αποτελεσματική κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού
σχεδιασμού και η επιτυχής υλοποίησή του με την αξιοποίηση όλων των
διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων και μέσων πολιτικής (Εθνικοί κι
Ευρωπαϊκοί πόροι) είναι πλέον το κρίσιμο στοίχημα για την επόμενη δεκαετία
(2021-2030). Σε αυτήν την πρόκληση απώτερος στόχος, είναι ο συντονισμός των
διάσπαρτων αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και η ένταξή τους σε ένα
επεξεργασμένο και οργανωμένο σχέδιο τοπικής ανάπτυξης που θα λειτουργεί ως
συνδετικός κρίκος μεταξύ των Δήμων – μετόχων και θα καταλήγει σε
τυποποιημένες και απλοποιημένες μεθόδους – διαδικασίες, προκειμένου να
εκπληρώνονται οι αναπτυξιακοί στόχοι του Οργανισμού.
Βασικοί άξονες του σχεδίου αυτού είναι :
1ος Άξονας: Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας:

Η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας της
τοπικής οικονομίας μέσω της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των
Δήμων – μετόχων. Επιπρόσθετα η ανάπτυξη της έρευνας, της καινοτομίας και των
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην ΠΕ Φθιώτιδας.
2ος Άξονας: Περιβάλλον – Χωρική Ανάπτυξη: Η αναβάθμιση της ποιότητας
ζωής των κατοίκων με αιχμή τις χωρικές επενδύσεις, την κυκλική οικονομία, την
πράσινη ανάπτυξη, τις παρεμβάσεις πρόληψης και αντιμετώπισης της κλιματικής
αλλαγής, την αξιοποίηση ΑΠΕ, την αναζωογόνηση του οικιστικού ιστού, και
3ος Άξονας: Πολιτισμός – Τουρισμός: Η προστασία και αξιοποίηση του
τοπικού πλούτου, η ανάδειξη πολιτιστικών διαδρομών, η εισαγωγή νέων
πολιτιστικών, αθλητικών, γαστρονομικών και άλλων θεματικών γεγονότων για
την ανάπτυξη της τουριστικής επιχειρηματικότητας, οι επενδύσεις εναλλακτικού
τουρισμού, η προβολή θεματικών μορφών τουρισμού, κα.
4ος Άξονας: Κοινωνική συνοχή – Υγεία – Εκπαίδευση: Η αποτελεσματική
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με βασικούς στόχους την καταπολέμηση της
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, το σχεδιασμό και υλοποίηση
προγραμμάτων προαγωγής και πρόληψης της δημόσιας υγείας και την
αναβάθμιση της εκπαίδευσης.

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί αποτελούν βάση τόσο για τη μελέτη,
ωρίμανση και διαχείριση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι τοπικές
κοινωνίες, όσο και για την αξιοποίηση αναπτυξιακών και χρηματοδοτικών
εργαλείων. Μια ολοκληρωμένη στρατηγική ανάπτυξης αποδίδει ιδιαίτερη
σημασία στην οικονομική βιωσιμότητα, την αειφόρο ανάπτυξη, την εκπαίδευση
και γενικότερα τη γνώση, εξειδίκευση, καθώς και στη συνοχή και ανανέωση των
κοινωνικών δομών και υπηρεσιών.
Κλείνοντας, αφού συγχαρώ τους διοργανωτές για την εξαιρετική
οργάνωση, θέλω να τονίσω γι’ άλλη μια φορά ότι ο Δήμος Λαμιέων, του οποίου
έχω την τιμή να είμαι ο Δήμαρχος, έχει θέσει ψηλά στις προτεραιότητές του ένα
αειφόρο μοντέλο ανάπτυξης.
Ένα μοντέλο που μέσα από ευρύτατες συνεργασίες αξιοποιώντας τα
πλεονεκτήματα της περιοχής μας και σύγχρονες μεθοδολογίες, θέλει να επιτύχει
το ύψιστο λειτουργικό αποτέλεσμα για τους δημότες του Δήμου και τους
κατοίκους της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, στην οποία εδρεύει ο Δήμος
Λαμιέων.

Καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας.
Σας ευχαριστώ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ