Επεκτείνεται το δίκτυο φυσικού αερίου στη Λιβαδειά

Σε δημοπράτηση έργο για την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στη Λιβαδειά. Ποια η διάρκεια του έργου, ποιο το αντικείμενο σύμβασης.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Σε δημοπράτηση βγήκαν δύο σημαντικά έργα για την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου σε Λιβαδειά, Γιαννιτσά και Βέροια. Τα έργα έχουν συνολικό κόστος 17,06 εκατ. ευρώ και αναμένεται να προκαλέσουν το ενδιαφέρον αρκετών εταιρειών. Είναι δε μία συνέχεια στο ευρύ πρόγραμμα επέκτασης των δικτύων φυσικού αερίου. Αναθέτουσα Αρχή των δύο έργων είναι η ΔΕΔΑ ΑΕ.

Ο διαγωνισμός για τη Λιβαδειά

Ο διαγωνισμός που αφορά την επέκταση των δικτύων φυσικού αερίου στη Λιβαδειά έχει προϋπολογισμένο κόστος με ΦΠΑ 7,33 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 5,91 εκατ. ευρώ). Η δημοπράτηση του έργου ορίστηκε για την 10η Σεπτεμβρίου και η αποσφράγιση των προσφορών για τις 15 του ίδιου μήνα.

Η διάρκεια του έργου είναι είκοσι τρεις (23) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, (1 μήνας για την εγκατάσταση του αναδόχου και 22 μήνες για την κατασκευή).

Ειδικότερα απαιτείται η κατασκευή του συνόλου των δικτύων χαμηλής και μέσης πίεσης που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή, να έχει ολοκληρωθεί εντός 13 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Η προθεσμία αυτή είναι αποκλειστική. Ο αναθέτων φορέας υποχρεούται να έχει εκδώσει την τελευταία ΕΝΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ τουλάχιστον δύο (2) μήνες νωρίτερα και ο χρόνος περάτωσής της να μην ξεπερνά αυτό το διάστημα.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι Α) η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και Β) το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020. Η Σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και δάνεια κατά 55,16% και κατά 44,84% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.).

Αντικείμενο Σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μελέτη, κατασκευή και ενεργοποίηση χαλύβδινου δικτύου μέσης πίεσης, εγκατάσταση σταθμού διανομής ο οποίος θα τροφοδοτήσει δίκτυο χαμηλής πίεσης, την κατασκευή δικτύου πολυαιθυλενίου χαμηλής πίεσης (4 bar), την εγκατάσταση σελλών παροχής επί του δικτύου, την κατασκευή παροχετευτικών αγωγών πολυαιθυλενίου από τον κεντρικό αγωγό έως το ρυθμιστή (4 bar), την εγκατάσταση ρυθμιστών, την κατασκευή παροχετευτικών αγωγών από τον ρυθμιστή έως τον μετρητή (25 mbar) και τέλος την εγκατάσταση μετρητών για τη διανομή του αερίου σε οικιακούς, εμπορικούς και μικρούς βιομηχανικούς καταναλωτές, στην πόλη της Λιβαδειάς.

Σε δημοπράτηση βγήκαν δύο σημαντικά έργα για την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου σε Λιβαδειά, Γιαννιτσά και Βέροια. Τα έργα έχουν συνολικό κόστος 17,06 εκατ. ευρώ και αναμένεται να προκαλέσουν το ενδιαφέρον αρκετών εταιρειών. Είναι δε μία συνέχεια στο ευρύ πρόγραμμα επέκτασης των δικτύων φυσικού αερίου. Αναθέτουσα Αρχή των δύο έργων είναι η ΔΕΔΑ ΑΕ.

Ο διαγωνισμός για τη Λιβαδειά

Ο διαγωνισμός που αφορά την επέκταση των δικτύων φυσικού αερίου στη Λιβαδειά έχει προϋπολογισμένο κόστος με ΦΠΑ 7,33 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 5,91 εκατ. ευρώ). Η δημοπράτηση του έργου ορίστηκε για την 10η Σεπτεμβρίου και η αποσφράγιση των προσφορών για τις 15 του ίδιου μήνα.

Η διάρκεια του έργου είναι είκοσι τρεις (23) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, (1 μήνας για την εγκατάσταση του αναδόχου και 22 μήνες για την κατασκευή).

Ειδικότερα απαιτείται η κατασκευή του συνόλου των δικτύων χαμηλής και μέσης πίεσης που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή, να έχει ολοκληρωθεί εντός 13 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Η προθεσμία αυτή είναι αποκλειστική. Ο αναθέτων φορέας υποχρεούται να έχει εκδώσει την τελευταία ΕΝΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ τουλάχιστον δύο (2) μήνες νωρίτερα και ο χρόνος περάτωσής της να μην ξεπερνά αυτό το διάστημα.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι Α) η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και Β) το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020. Η Σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και δάνεια κατά 55,16% και κατά 44,84% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.).

Αντικείμενο Σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μελέτη, κατασκευή και ενεργοποίηση χαλύβδινου δικτύου μέσης πίεσης, εγκατάσταση σταθμού διανομής ο οποίος θα τροφοδοτήσει δίκτυο χαμηλής πίεσης, την κατασκευή δικτύου πολυαιθυλενίου χαμηλής πίεσης (4 bar), την εγκατάσταση σελλών παροχής επί του δικτύου, την κατασκευή παροχετευτικών αγωγών πολυαιθυλενίου από τον κεντρικό αγωγό έως το ρυθμιστή (4 bar), την εγκατάσταση ρυθμιστών, την κατασκευή παροχετευτικών αγωγών από τον ρυθμιστή έως τον μετρητή (25 mbar) και τέλος την εγκατάσταση μετρητών για τη διανομή του αερίου σε οικιακούς, εμπορικούς και μικρούς βιομηχανικούς καταναλωτές, στην πόλη της Λιβαδειάς.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΙΑΒΑΣΤΕ