25 Σεπτεμβρίου 2022

Ολοκληρώθηκε η καταγραφή των ζημιών από τις περσινές πλημμύρες στην Εύβοια

Από τις 16 Αυγούστου μπορούν να προσκομίσουν οι αιτούντες τα δικαιολογητικά.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Σε ανακοίνωσή του, ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής, Δημήτρης Βουρδάνος, ενημέρωσε ότι ολοκληρώθηκε η αποτίμηση των μεγάλων ζημιών που προκάλεσαν οι πλημμύρες τον περασμένο Αύγουστο 2020 στην Εύβοια.

Η Επιτροπή που συστάθηκε για την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 9ης Αυγούστου 2020 στους Δήμους Χαλκιδέων και Διρφύων – Μεσσαπίων και που δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α. – Κ.Ο.Ε. σε έγγειο κεφάλαιο (επιχωματώσεις, διαβρώσεις), σε αντλητικά συγκροτήματα (μοτέρ, αντλίες, γεωτρήσεις) και γεωργικά μηχανήματα (σκαπτικά, φρέζες), ολοκλήρωσε την διαδικασία μέσω των αιτήσεων που υπεβλήθησαν στους ανωτέρω Δήμους.

Προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία στο επόμενο στάδιο, η ανωτέρω επιτροπή ενημερώνει και καλεί όλους τους αιτούντες οι οποίοι, όμως, έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ (Δήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης 2020) να προσκομίσουν από 16/08/2021 έως 17/09/2021 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Α) Οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες:

 1. Προσφορές αποκατάστασης της ζημιάς (αν υπάρχουν).
 2. Τιμολόγια ή παραστατικά αγοράς ή επισκευής (αν υπάρχουν).
 3. Φωτοτυπία του Βιβλιαρίου Τραπέζης στην οποία να φαίνεται ο Αριθμ. Λογαριασμού (IBAN) του αιτούντος.
 4. Για γεωτρήσεις, πηγάδια επιπλέον: α) φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ηλεκτροδότησης ή β) σε περίπτωση μη ηλεκτροδότησης, άδεια χρήσης νερού ή βεβαίωση από τον οικείο Δήμο περί κατάθεσης αίτησης για χορήγηση άδειας χρήσης νερού.
 5. Για γεωργικούς ελκυστήρες άδεια κυκλοφορίας του συγκεκριμένου μηχανήματος.
 6. Φωτογραφικό υλικό (σε περίπτωση που διαθέτουν).

B) Οι μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες:

 1. Προσφορές αποκατάστασης της ζημιάς (αν υπάρχουν).
 2. Τιμολόγια ή παραστατικά αγοράς ή επισκευής (αν υπάρχουν).
 3. Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικό για το φορολογικό έτος 2020 (δηλαδή για τα εισοδήματα 2019).
 4. Φωτοτυπία του Βιβλιαρίου Τραπέζης στην οποία να φαίνεται ο Αριθμ. Λογαριασμού (IBAN) του αιτούντος.
 5. Για γεωτρήσεις, πηγάδια επιπλέον: α) φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ηλεκτροδότησης ή β) σε περίπτωση μη ηλεκτροδότησης, άδεια χρήσης νερού ή βεβαίωση από τον οικείο Δήμο περί κατάθεσης αίτησης για χορήγηση άδειας χρήσης νερού.
 6. Για γεωργικούς ελκυστήρες άδεια κυκλοφορίας του συγκεκριμένου μηχανήματος.
 7. Φωτογραφικό υλικό (σε περίπτωση που διαθέτουν).

Επισημαίνεται ότι η δήλωση ΟΣΔΕ και το δικαιολογητικό για το κατά κύριο επάγγελμα αγρότη θα ζητηθούν και θα εκτυπωθούν από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας. Στη συνέχεια όλα τα παραπάνω, σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, θα κατατίθενται:

 1. Στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας (Λεωφόρος Χαϊνά 93, Χαλκίδα): 1ος όροφος Γραφείο 108 κ. Λαδογιάννης τηλ. 2221353511 & 2ος όροφος Γραφείο 219Β κα Παπαναστασίου τηλ. 2221353834.
 2. Στον Δήμο Χαλκιδέων (Ληλαντίων & Μεγασθένους): Γραφείο Πρωτοκόλλου 2ος όροφος, τηλ. 2221355151.
 3. Στον Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων: Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, τηλ. 2228350248.

Οι Δήμοι στην συνέχεια θα διαβιβάσουν τους φακέλους με συνημμένη κατάσταση στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας στα Γραφεία 108 & 219Β.

Σε ανακοίνωσή του, ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής, Δημήτρης Βουρδάνος, ενημέρωσε ότι ολοκληρώθηκε η αποτίμηση των μεγάλων ζημιών που προκάλεσαν οι πλημμύρες τον περασμένο Αύγουστο 2020 στην Εύβοια.

Η Επιτροπή που συστάθηκε για την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 9ης Αυγούστου 2020 στους Δήμους Χαλκιδέων και Διρφύων – Μεσσαπίων και που δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α. – Κ.Ο.Ε. σε έγγειο κεφάλαιο (επιχωματώσεις, διαβρώσεις), σε αντλητικά συγκροτήματα (μοτέρ, αντλίες, γεωτρήσεις) και γεωργικά μηχανήματα (σκαπτικά, φρέζες), ολοκλήρωσε την διαδικασία μέσω των αιτήσεων που υπεβλήθησαν στους ανωτέρω Δήμους.

Προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία στο επόμενο στάδιο, η ανωτέρω επιτροπή ενημερώνει και καλεί όλους τους αιτούντες οι οποίοι, όμως, έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ (Δήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης 2020) να προσκομίσουν από 16/08/2021 έως 17/09/2021 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Α) Οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες:

 1. Προσφορές αποκατάστασης της ζημιάς (αν υπάρχουν).
 2. Τιμολόγια ή παραστατικά αγοράς ή επισκευής (αν υπάρχουν).
 3. Φωτοτυπία του Βιβλιαρίου Τραπέζης στην οποία να φαίνεται ο Αριθμ. Λογαριασμού (IBAN) του αιτούντος.
 4. Για γεωτρήσεις, πηγάδια επιπλέον: α) φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ηλεκτροδότησης ή β) σε περίπτωση μη ηλεκτροδότησης, άδεια χρήσης νερού ή βεβαίωση από τον οικείο Δήμο περί κατάθεσης αίτησης για χορήγηση άδειας χρήσης νερού.
 5. Για γεωργικούς ελκυστήρες άδεια κυκλοφορίας του συγκεκριμένου μηχανήματος.
 6. Φωτογραφικό υλικό (σε περίπτωση που διαθέτουν).

B) Οι μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες:

 1. Προσφορές αποκατάστασης της ζημιάς (αν υπάρχουν).
 2. Τιμολόγια ή παραστατικά αγοράς ή επισκευής (αν υπάρχουν).
 3. Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικό για το φορολογικό έτος 2020 (δηλαδή για τα εισοδήματα 2019).
 4. Φωτοτυπία του Βιβλιαρίου Τραπέζης στην οποία να φαίνεται ο Αριθμ. Λογαριασμού (IBAN) του αιτούντος.
 5. Για γεωτρήσεις, πηγάδια επιπλέον: α) φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ηλεκτροδότησης ή β) σε περίπτωση μη ηλεκτροδότησης, άδεια χρήσης νερού ή βεβαίωση από τον οικείο Δήμο περί κατάθεσης αίτησης για χορήγηση άδειας χρήσης νερού.
 6. Για γεωργικούς ελκυστήρες άδεια κυκλοφορίας του συγκεκριμένου μηχανήματος.
 7. Φωτογραφικό υλικό (σε περίπτωση που διαθέτουν).

Επισημαίνεται ότι η δήλωση ΟΣΔΕ και το δικαιολογητικό για το κατά κύριο επάγγελμα αγρότη θα ζητηθούν και θα εκτυπωθούν από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας. Στη συνέχεια όλα τα παραπάνω, σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, θα κατατίθενται:

 1. Στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας (Λεωφόρος Χαϊνά 93, Χαλκίδα): 1ος όροφος Γραφείο 108 κ. Λαδογιάννης τηλ. 2221353511 & 2ος όροφος Γραφείο 219Β κα Παπαναστασίου τηλ. 2221353834.
 2. Στον Δήμο Χαλκιδέων (Ληλαντίων & Μεγασθένους): Γραφείο Πρωτοκόλλου 2ος όροφος, τηλ. 2221355151.
 3. Στον Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων: Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, τηλ. 2228350248.

Οι Δήμοι στην συνέχεια θα διαβιβάσουν τους φακέλους με συνημμένη κατάσταση στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας στα Γραφεία 108 & 219Β.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ