Οι εργαζόμενοι της ΔΕΥΑ Θήβας για τις διαμαρτυρίες κατοίκων

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του Σωματείου με αφορμή τις διαμαρτυρίες από κατοίκους των δημοτικών ενοτήτων Βαγίων, Πλαταιών και Θίσβης

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Ανακοίνωση με αφορμή τις διαμαρτυρίες από κατοίκους των δημοτικών ενοτήτων Βαγίων, Πλαταιών και Θίσβης, εξέδωσε το Σωματείο Εργαζομένων της ΔΕΥΑ Θήβας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει: «Λόγω του γεγονότος ότι ως εργαζόμενοι στη ΔΕΥΑΘ γινόμαστε συχνά δέκτες διαμαρτυριών και πολλές φορές και φραστικών επιθέσεων από κατοίκους των δημοτικών ενοτήτων Βαγίων, Πλαταιών και Θίσβης

– στις οποίες επεκτάθηκε από τις 17-05-2019 η αρμοδιότητα της επιχείρησης – για την καθυστέρηση έκδοσης λογαριασμών ή την αδυναμία εξυπηρέτησης τους, σας ενημερώνουμε τα εξής:

 1. Η ΔΕΥΑΘ ιδρύθηκε το 1981 από το Δήμο Θηβαίων σύμφωνα με το νόμο 1069/80 “Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης” και τα κατά περίπτωση όργανά του, έχουν την αποφασιστική αρμοδιότητα για θέματα όπως τα όρια αρμοδιότητάς της, τους κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία της, τη στελέχωση της, τη τιμολογιακή πολιτική κλπ. Συνεπώς η εύρυθμη λειτουργία της εξαρτάται σε καθοριστικό βαθμό από τις αποφάσεις του Δήμου.
 2. Τα προβλήματα που υπάρχουν στην εξυπηρέτηση των παραπάνω περιοχών οφείλονται κατά την άποψή μας, στην καθυστέρηση κατά περίπου μία δεκαετία της λήψης απόφασης από το δημοτικό συμβούλιο για την επέκταση των ορίων αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΘ – τελευταία ΔΕΥΑ σε όλη την Ελλάδα και στο παρά πέντε της λήξης και της τελευταίας παράτασης της προθεσμίας με αποτέλεσμα την έλλειψη εκσυγχρονισμού των υποδομών και τη συσσώρευση προβλημάτων στην περιοχή επέκτασης, σε σημείο που αυτά έγιναν δυσεπίλυτα.
 3. Επίσης μεγάλο μέρος τους οφείλεται στο γεγονός της μη έγκαιρης παράδοσης από το Δήμο των απαιτούμενων στοιχείων διαχείρισης, όπως τα δίκτυα και οι εγκαταστάσεις, τα μηχανήματα και ο λοιπός εξοπλισμός, το προσωπικό, τα οικονομικά στοιχεία, το μητρώο καταναλωτών και η καταμέτρηση μέχρι την ημερομηνία επέκτασης.(Δεν μας παραδόθηκε σχεδόν τίποτα).
 4. Το γεγονός δε ότι μετά από δυόμισι χρόνια από την ημερομηνία λήψης απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΔΕΥΑΘ δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα από τα αρμόδια όργανα του δήμου οι απαιτούμενες διαδικασίες εκκαθάρισης των οικονομικών στοιχείων σύμφωνα με το νόμο, προκειμένου να γίνει η μεταβίβαση – παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις από πλευράς των υπηρεσιών και του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΘ – έχει σαν αποτέλεσμα την αδυναμία έκδοσης λογαριασμών, οι οποίοι μέχρι το Μάιο του 2019 θα έπρεπε να έχουν εκδοθεί από το Δήμο Θηβαίων, πράγμα που δυστυχώς δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα.
 5. Όσον αφορά την επιχείρηση, οι εργαζόμενοι, με μειωμένο αριθμό απασχολουμένων για διπλάσια περιοχή και αριθμό καταναλωτών, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την εύρυθμη λειτουργία των δικτύων με παρεμβάσεις για τη βελτίωσή τους και την άμεση αποκατάσταση των βλαβών, καθώς και την εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Παράλληλα δε, έχει δρομολογηθεί ένα πρόγραμμα μελετών και έργων για την περιοχή της επέκτασης, ποσού περίπου 20.000.000 € για την οριστική επίλυση των προβλημάτων που παραλάβαμε.
 6. Την ίδια στιγμή η ΔΕΥΑΘ αντιμετωπίζει πρόβλημα βιωσιμότητας καθώς συνεχίζει να παρέχει υπηρεσίες και να καταναλώνει υλικά χωρίς να μπορεί να εισπράξει τα προβλεπόμενα τέλη.

Μετά τα παραπάνω ζητάμε την κατανόησή σας και δεσμευόμαστε για τη συνέχιση των προσπαθειών μας ώστε όλοι οι κάτοικοι του Δήμου να απολαμβάνουν ποιοτικές υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης.

Τέλος καλούμε τα στελέχη του Δήμου Θηβαίων και τη Δημοτική Αρχή για την άμεση ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών παράδοσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, επιφυλασσόμενοι για περαιτέρω αντιδράσεις μας εάν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί».

Ανακοίνωση με αφορμή τις διαμαρτυρίες από κατοίκους των δημοτικών ενοτήτων Βαγίων, Πλαταιών και Θίσβης, εξέδωσε το Σωματείο Εργαζομένων της ΔΕΥΑ Θήβας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει: «Λόγω του γεγονότος ότι ως εργαζόμενοι στη ΔΕΥΑΘ γινόμαστε συχνά δέκτες διαμαρτυριών και πολλές φορές και φραστικών επιθέσεων από κατοίκους των δημοτικών ενοτήτων Βαγίων, Πλαταιών και Θίσβης

– στις οποίες επεκτάθηκε από τις 17-05-2019 η αρμοδιότητα της επιχείρησης – για την καθυστέρηση έκδοσης λογαριασμών ή την αδυναμία εξυπηρέτησης τους, σας ενημερώνουμε τα εξής:

 1. Η ΔΕΥΑΘ ιδρύθηκε το 1981 από το Δήμο Θηβαίων σύμφωνα με το νόμο 1069/80 “Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης” και τα κατά περίπτωση όργανά του, έχουν την αποφασιστική αρμοδιότητα για θέματα όπως τα όρια αρμοδιότητάς της, τους κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία της, τη στελέχωση της, τη τιμολογιακή πολιτική κλπ. Συνεπώς η εύρυθμη λειτουργία της εξαρτάται σε καθοριστικό βαθμό από τις αποφάσεις του Δήμου.
 2. Τα προβλήματα που υπάρχουν στην εξυπηρέτηση των παραπάνω περιοχών οφείλονται κατά την άποψή μας, στην καθυστέρηση κατά περίπου μία δεκαετία της λήψης απόφασης από το δημοτικό συμβούλιο για την επέκταση των ορίων αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΘ – τελευταία ΔΕΥΑ σε όλη την Ελλάδα και στο παρά πέντε της λήξης και της τελευταίας παράτασης της προθεσμίας με αποτέλεσμα την έλλειψη εκσυγχρονισμού των υποδομών και τη συσσώρευση προβλημάτων στην περιοχή επέκτασης, σε σημείο που αυτά έγιναν δυσεπίλυτα.
 3. Επίσης μεγάλο μέρος τους οφείλεται στο γεγονός της μη έγκαιρης παράδοσης από το Δήμο των απαιτούμενων στοιχείων διαχείρισης, όπως τα δίκτυα και οι εγκαταστάσεις, τα μηχανήματα και ο λοιπός εξοπλισμός, το προσωπικό, τα οικονομικά στοιχεία, το μητρώο καταναλωτών και η καταμέτρηση μέχρι την ημερομηνία επέκτασης.(Δεν μας παραδόθηκε σχεδόν τίποτα).
 4. Το γεγονός δε ότι μετά από δυόμισι χρόνια από την ημερομηνία λήψης απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΔΕΥΑΘ δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα από τα αρμόδια όργανα του δήμου οι απαιτούμενες διαδικασίες εκκαθάρισης των οικονομικών στοιχείων σύμφωνα με το νόμο, προκειμένου να γίνει η μεταβίβαση – παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις από πλευράς των υπηρεσιών και του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΘ – έχει σαν αποτέλεσμα την αδυναμία έκδοσης λογαριασμών, οι οποίοι μέχρι το Μάιο του 2019 θα έπρεπε να έχουν εκδοθεί από το Δήμο Θηβαίων, πράγμα που δυστυχώς δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα.
 5. Όσον αφορά την επιχείρηση, οι εργαζόμενοι, με μειωμένο αριθμό απασχολουμένων για διπλάσια περιοχή και αριθμό καταναλωτών, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την εύρυθμη λειτουργία των δικτύων με παρεμβάσεις για τη βελτίωσή τους και την άμεση αποκατάσταση των βλαβών, καθώς και την εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Παράλληλα δε, έχει δρομολογηθεί ένα πρόγραμμα μελετών και έργων για την περιοχή της επέκτασης, ποσού περίπου 20.000.000 € για την οριστική επίλυση των προβλημάτων που παραλάβαμε.
 6. Την ίδια στιγμή η ΔΕΥΑΘ αντιμετωπίζει πρόβλημα βιωσιμότητας καθώς συνεχίζει να παρέχει υπηρεσίες και να καταναλώνει υλικά χωρίς να μπορεί να εισπράξει τα προβλεπόμενα τέλη.

Μετά τα παραπάνω ζητάμε την κατανόησή σας και δεσμευόμαστε για τη συνέχιση των προσπαθειών μας ώστε όλοι οι κάτοικοι του Δήμου να απολαμβάνουν ποιοτικές υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης.

Τέλος καλούμε τα στελέχη του Δήμου Θηβαίων και τη Δημοτική Αρχή για την άμεση ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών παράδοσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, επιφυλασσόμενοι για περαιτέρω αντιδράσεις μας εάν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ