Μέσω ΣΔΙΤ θα υλοποιηθούν αρδευτικά έργα 1 δισ. ευρώ

Φράγμα και Αρδευτικό Δίκτυο Μπουγάζι Δομοκού και Φράγμα στην Αράχωβα, δίκτυο άρδευσης και υδροηλεκτρικό εργοστάσιο.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Με 9 ΣΔΙΤ και 18 επενδύσεις θα διαρθρωθεί το σχέδιο αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των κάμπων στη χώρα με στόχο να βελτιωθούν τα εδάφη που στηρίζουν την ελληνική αγροτική παραγωγή.

Τα έργα θα πραγματοποιηθούν σε επτά περιοχές ξεκινώντας από τον Οκτώβριο του 2023 έως και το Δεκέμβριο του 2025. Το συνολικό ύψος των επενδύσεων υπολογίζεται σε 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ σε ποσό με ΦΠΑ (901 εκατομμύρια ευρώ ποσό χωρίς ΦΠΑ), με τα 200 εκατ. εξ’ αυτών να καλύπτονται από το Ταμείο Ανάκαμψης με την επιχορήγηση να ανέρχεται στο 22%, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από ίδια και δανειακά κεφάλαια. Επιπλέον δαπάνες με το πέρας των εργασιών θα καλύπτεται από τα σχέδια των ΣΔΙΤ.

Μέσω των επενδύσεων αυτών επιδιώκεται η αποθήκευση 64.000.000 κυβικών μέτρων (m3) νερού σε νέες υδατοδεξαμενές, έτσι ώστε να αρδεύονται 2.153 στρέμματα γεωργικής γης, ενώ στις διαγωνιστικές διαδικασίες των ΣΔΙΤ θα εφαρμόζονται πράσινα κριτήρια δημοσίων συμβάσεων.

Την διαχείριση για τις προγραμματισμένες επενδύσεις θα αναλάβει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις αναμενόμενες καθυστερήσεις που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια ωρίμανσης των έργων και αφορούν κατά κύριο λόγο απαλλοτριώσεις, περιβαλλοντικούς όρους, τεκμηριώσεις, προσφυγές από τους υποψηφίους αναδόχους αλλά και σχεδιαστικά ζητήματα.

Τα 18 έργα

Το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει την κατασκευή και τον εκσυγχρονισμό φραγμάτων, αρδευτικών δικτύων, δεξαμενών, τεχνιτών λιμνών και άλλων επενδύσεων που σχετίζονται με τη γεωργία. Ειδικότερα προβλέπονται 18 projects:

-Έργα μεταφοράς νερού από τον ποταμό Νέστο στην κοιλάδα της Ξάνθης

-Φράγμα και αρδευτικό δίκτυο στη Διποταμία Καστοριάς

-Φράγμα και Αρδευτικό Δίκτυο Μπουγάζι Δομοκού

– Φράγμα στην Αράχωβα, δίκτυο άρδευσης και υδροηλεκτρικό εργοστάσιο

– Υπόγεια δίκτυα (κανάλια) στους ΤΟΕΒ (Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων ) Αμαλιάδας, Πύργου, Πελοπίου και Επιταλίου Ηλείας

– Ζώνη άρδευσης κατάντη του Αχελώου

– Φράγμα και δίκτυο άρδευσης στον Δίλοφο (Κακλιτζόρεμα) Λάρισας

-Φράγμα και δίκτυο άρδευσης στη Ναρθάκη (Λουτζιακόρεμα) Λάρισας

-Φράγμα και δίκτυο άρδευσης στον Νεοχωρίτη Τρικάλων

-Φράγμα και δίκτυο άρδευσης στο Γριζάνο Τρικάλων

-Φράγμα και δίκτυο άρδευσης Αχλαδοχωρίου Τρικάλων

-Εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων του ΤΟΕΒ Ταυρωπού

-Δίκτυο Άρδευσης στις τοποθεσίες Υπέρειας – Ορφανών Καρδίτσας

– Φράγμα και δίκτυο άρδευσης στην τοποθεσία στον Τίτανο Τρικάλων

-Δεξαμενή και δίκτυο άρδευσης στις Χοχλακιές Λασιθίου Κρήτης

-Φράγμα και δίκτυο άρδευσης στον Άγιο Ιωάννη Λασιθίου Κρήτης

-Φράγμα και δίκτυο άρδευσης στην τοποθεσία στο Μηναγιώτικο Μεσσηνίας

-Φράγμα Αλμωπαίου (Καλής) και δίκτυο άρδευσης στην Πέλλα

Όπως αναφέρεται και στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης πρόκειται για ένα πρόγραμμα αναβάθμισης του σχετικού εθνικού πλαισίου, το οποίο απαιτεί νέες υποδομές και μεταρρυθμίσεις στο θεσμικό, οργανωτικό και λειτουργικό πλαίσιο των συλλογικών αρδευτικών δικτύων.

Κύριοι στόχοι μεταρρύθμισης

Μέσω της μεταρρύθμισης αυτή επιδιώκεται

Η ανατροπή στην αναλογία χρήσης υπόγειων έναντι επιφανειακών υδάτων

Η προστασία του υδροφόρου ορίζοντα με με περιορισμό της υπεραντλήσεως των υπόγειων υδάτων, αύξηση χρήσης ων επιφανειακών και των όμβριων υδάτων , αναπλήρωση δεξαμενών υπόγειων υδάτων, αντιπλημμυρική προστασία και διασφάλιση επαρκούς καθαρού νερού.

Ο περιορισμός απώλειας απώλειας υδάτινων πόρων, η μείωση κόστους άρδευσης και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενούς τομέα για τις επόμενες δεκαετίες.

Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των ΤΟΕΒ.

Επιπλέον περιλαμβάνεται στο σχεδιασμό η παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας και έργα βιώσιμης χρήσης πόρων, όπως η επαναχρησιμοποίηση του νερού για γεωργικές χρήσεις, και μία καταλληλότερη πολιτική τιμολόγησης για το αγροτικό νερό.

Με 9 ΣΔΙΤ και 18 επενδύσεις θα διαρθρωθεί το σχέδιο αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των κάμπων στη χώρα με στόχο να βελτιωθούν τα εδάφη που στηρίζουν την ελληνική αγροτική παραγωγή.

Τα έργα θα πραγματοποιηθούν σε επτά περιοχές ξεκινώντας από τον Οκτώβριο του 2023 έως και το Δεκέμβριο του 2025. Το συνολικό ύψος των επενδύσεων υπολογίζεται σε 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ σε ποσό με ΦΠΑ (901 εκατομμύρια ευρώ ποσό χωρίς ΦΠΑ), με τα 200 εκατ. εξ’ αυτών να καλύπτονται από το Ταμείο Ανάκαμψης με την επιχορήγηση να ανέρχεται στο 22%, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από ίδια και δανειακά κεφάλαια. Επιπλέον δαπάνες με το πέρας των εργασιών θα καλύπτεται από τα σχέδια των ΣΔΙΤ.

Μέσω των επενδύσεων αυτών επιδιώκεται η αποθήκευση 64.000.000 κυβικών μέτρων (m3) νερού σε νέες υδατοδεξαμενές, έτσι ώστε να αρδεύονται 2.153 στρέμματα γεωργικής γης, ενώ στις διαγωνιστικές διαδικασίες των ΣΔΙΤ θα εφαρμόζονται πράσινα κριτήρια δημοσίων συμβάσεων.

Την διαχείριση για τις προγραμματισμένες επενδύσεις θα αναλάβει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις αναμενόμενες καθυστερήσεις που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια ωρίμανσης των έργων και αφορούν κατά κύριο λόγο απαλλοτριώσεις, περιβαλλοντικούς όρους, τεκμηριώσεις, προσφυγές από τους υποψηφίους αναδόχους αλλά και σχεδιαστικά ζητήματα.

Τα 18 έργα

Το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει την κατασκευή και τον εκσυγχρονισμό φραγμάτων, αρδευτικών δικτύων, δεξαμενών, τεχνιτών λιμνών και άλλων επενδύσεων που σχετίζονται με τη γεωργία. Ειδικότερα προβλέπονται 18 projects:

-Έργα μεταφοράς νερού από τον ποταμό Νέστο στην κοιλάδα της Ξάνθης

-Φράγμα και αρδευτικό δίκτυο στη Διποταμία Καστοριάς

-Φράγμα και Αρδευτικό Δίκτυο Μπουγάζι Δομοκού

– Φράγμα στην Αράχωβα, δίκτυο άρδευσης και υδροηλεκτρικό εργοστάσιο

– Υπόγεια δίκτυα (κανάλια) στους ΤΟΕΒ (Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων ) Αμαλιάδας, Πύργου, Πελοπίου και Επιταλίου Ηλείας

– Ζώνη άρδευσης κατάντη του Αχελώου

– Φράγμα και δίκτυο άρδευσης στον Δίλοφο (Κακλιτζόρεμα) Λάρισας

-Φράγμα και δίκτυο άρδευσης στη Ναρθάκη (Λουτζιακόρεμα) Λάρισας

-Φράγμα και δίκτυο άρδευσης στον Νεοχωρίτη Τρικάλων

-Φράγμα και δίκτυο άρδευσης στο Γριζάνο Τρικάλων

-Φράγμα και δίκτυο άρδευσης Αχλαδοχωρίου Τρικάλων

-Εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων του ΤΟΕΒ Ταυρωπού

-Δίκτυο Άρδευσης στις τοποθεσίες Υπέρειας – Ορφανών Καρδίτσας

– Φράγμα και δίκτυο άρδευσης στην τοποθεσία στον Τίτανο Τρικάλων

-Δεξαμενή και δίκτυο άρδευσης στις Χοχλακιές Λασιθίου Κρήτης

-Φράγμα και δίκτυο άρδευσης στον Άγιο Ιωάννη Λασιθίου Κρήτης

-Φράγμα και δίκτυο άρδευσης στην τοποθεσία στο Μηναγιώτικο Μεσσηνίας

-Φράγμα Αλμωπαίου (Καλής) και δίκτυο άρδευσης στην Πέλλα

Όπως αναφέρεται και στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης πρόκειται για ένα πρόγραμμα αναβάθμισης του σχετικού εθνικού πλαισίου, το οποίο απαιτεί νέες υποδομές και μεταρρυθμίσεις στο θεσμικό, οργανωτικό και λειτουργικό πλαίσιο των συλλογικών αρδευτικών δικτύων.

Κύριοι στόχοι μεταρρύθμισης

Μέσω της μεταρρύθμισης αυτή επιδιώκεται

Η ανατροπή στην αναλογία χρήσης υπόγειων έναντι επιφανειακών υδάτων

Η προστασία του υδροφόρου ορίζοντα με με περιορισμό της υπεραντλήσεως των υπόγειων υδάτων, αύξηση χρήσης ων επιφανειακών και των όμβριων υδάτων , αναπλήρωση δεξαμενών υπόγειων υδάτων, αντιπλημμυρική προστασία και διασφάλιση επαρκούς καθαρού νερού.

Ο περιορισμός απώλειας απώλειας υδάτινων πόρων, η μείωση κόστους άρδευσης και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενούς τομέα για τις επόμενες δεκαετίες.

Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των ΤΟΕΒ.

Επιπλέον περιλαμβάνεται στο σχεδιασμό η παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας και έργα βιώσιμης χρήσης πόρων, όπως η επαναχρησιμοποίηση του νερού για γεωργικές χρήσεις, και μία καταλληλότερη πολιτική τιμολόγησης για το αγροτικό νερό.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΙΑΒΑΣΤΕ