Αλλαγή φρουράς στην Αντιδημαρχία Αγίου Κωνσταντίνου

Tα καθήκοντα της μέχρι σήμερα αντιδημάρχου Σοφίας  Τσιτίνη αναλαμβάνει πλέον ο Νίκος Παπαγρηγορίου.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Αναλυτικά η απόφαση:

Ο Δήμαρχος Καμένων Βούρλων Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

 1. Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Παπαγρηγορίου Νικόλαο, ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Καμένων Βούρλων, με θητεία από 1-10-2021 έως 30-11-2022, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • την λειτουργία των παιδικών σταθμών
  · την εποπτεία και συντονισμό δράσεων που αφορούν την παιδεία και την δια βίου
  μάθηση
  · την εποπτεία και το συντονισμό δράσεων αιμοδοσίας και διαχείρισης της Τράπεζας Αίματος του Δήμου Καμένων Βούρλων
  · την λειτουργία του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ
  · την εποπτεία και συντονισμό δράσεων Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
  · την ευθύνη και εποπτεία των κοινωνικών πολιτικών που αφορούν:
  – στην κοινωνική φροντίδα της οικογένειας, του παιδιού, των εφήβων, των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρία καθώς και ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
  – στην εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην πρόληψη της παραβατικότητας στην περιοχή του Δήμου, με τη δημιουργία Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας.
  – στην εφαρμογή προγραμμάτων και μέτρων που στοχεύουν στην πολιτική ισότητας των δύο φύλων.
  · Την εποπτεία και συντονισμό θεμάτων καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων στην Δημοτική Ενότητα Αγίου Κων/νου
  · Την εποπτεία και συντονισμό θεμάτων συντήρησης πρασίνου στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Κων/νου
  · Την αρμοδιότητα λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων στην Δημοτική Ενότητα
  Αγίου Κων/νου
  · Την αρμοδιότητα δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων στην Δημοτική Ενότητα Αγίου Κων/νου
  · Την εποπτεία και συντονισμό δράσεων Πολιτικής Προστασίας
  · Την εποπτεία και συντονισμό γραφείου κίνησης και συντήρησης οχημάτων
  · Την εποπτεία και συντονισμό της λειτουργίας του όρχου οχημάτων
  · Την εποπτεία και συντονισμό έργων ύδρευσης

Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Αγίου Κωνσταντίνου:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
δ) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
ε) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Αγίου Κων/νου
στ) την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Αγίου Κων/νου σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου
ζ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

Το μήνυμα του δημάρχου Καμένων Βούρλων Γιάννη Συκιώτη :

«Μετά από ένα περίπου χρόνο αγαστής και παραγωγικής συνεργασίας, αντικαταστάθηκε στα καθήκοντά της η κ. Σοφία Τσιτίνη, και στη θέση του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κωνσταντίνου, αναλαμβάνει πλέον καθήκοντα ο κύριος Νικόλαος Παπαγρηγορίου.

Σοφία μου είμαι πολύ χαρούμενος, που σου δίνεται η ευκαιρία να ασχοληθείς με το επάγγελμά σου, που τόσο αγαπάς, μεταδίδοντας τη δική σου καλοσύνη, τις αρχές και τις γνώσεις σου, στους μικρούς μαθητές σου.

Γνωρίζω, ότι ως φύσει πολιτικό ον, δεν θα πάψεις, ως μέλος της δημοτικής μας παράταξης, να ασχολείσαι με τα θέματα, που αφορούν τον τόπο μας, εξάλλου η επιτυχημένη πορεία σου, σε όσα σου ανατέθηκαν, αποδεικνύει ακριβώς τις δυνατότητες, αλλά και την καλή σου διάθεση.

Σου εύχομαι ολόψυχα καλή σταδιοδρομία, θεωρώντας δεδομένη τη συμπαράταξή σου, στους αγώνες και το όραμα της Δημοτικής Αρχής, της οποίας τυγχάνεις εκλεκτό μέλος.»

Αναλυτικά η απόφαση:

Ο Δήμαρχος Καμένων Βούρλων Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

 1. Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Παπαγρηγορίου Νικόλαο, ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Καμένων Βούρλων, με θητεία από 1-10-2021 έως 30-11-2022, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • την λειτουργία των παιδικών σταθμών
  · την εποπτεία και συντονισμό δράσεων που αφορούν την παιδεία και την δια βίου
  μάθηση
  · την εποπτεία και το συντονισμό δράσεων αιμοδοσίας και διαχείρισης της Τράπεζας Αίματος του Δήμου Καμένων Βούρλων
  · την λειτουργία του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ
  · την εποπτεία και συντονισμό δράσεων Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
  · την ευθύνη και εποπτεία των κοινωνικών πολιτικών που αφορούν:
  – στην κοινωνική φροντίδα της οικογένειας, του παιδιού, των εφήβων, των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρία καθώς και ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
  – στην εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην πρόληψη της παραβατικότητας στην περιοχή του Δήμου, με τη δημιουργία Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας.
  – στην εφαρμογή προγραμμάτων και μέτρων που στοχεύουν στην πολιτική ισότητας των δύο φύλων.
  · Την εποπτεία και συντονισμό θεμάτων καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων στην Δημοτική Ενότητα Αγίου Κων/νου
  · Την εποπτεία και συντονισμό θεμάτων συντήρησης πρασίνου στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Κων/νου
  · Την αρμοδιότητα λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων στην Δημοτική Ενότητα
  Αγίου Κων/νου
  · Την αρμοδιότητα δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων στην Δημοτική Ενότητα Αγίου Κων/νου
  · Την εποπτεία και συντονισμό δράσεων Πολιτικής Προστασίας
  · Την εποπτεία και συντονισμό γραφείου κίνησης και συντήρησης οχημάτων
  · Την εποπτεία και συντονισμό της λειτουργίας του όρχου οχημάτων
  · Την εποπτεία και συντονισμό έργων ύδρευσης

Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Αγίου Κωνσταντίνου:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
δ) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
ε) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Αγίου Κων/νου
στ) την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Αγίου Κων/νου σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου
ζ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

Το μήνυμα του δημάρχου Καμένων Βούρλων Γιάννη Συκιώτη :

«Μετά από ένα περίπου χρόνο αγαστής και παραγωγικής συνεργασίας, αντικαταστάθηκε στα καθήκοντά της η κ. Σοφία Τσιτίνη, και στη θέση του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κωνσταντίνου, αναλαμβάνει πλέον καθήκοντα ο κύριος Νικόλαος Παπαγρηγορίου.

Σοφία μου είμαι πολύ χαρούμενος, που σου δίνεται η ευκαιρία να ασχοληθείς με το επάγγελμά σου, που τόσο αγαπάς, μεταδίδοντας τη δική σου καλοσύνη, τις αρχές και τις γνώσεις σου, στους μικρούς μαθητές σου.

Γνωρίζω, ότι ως φύσει πολιτικό ον, δεν θα πάψεις, ως μέλος της δημοτικής μας παράταξης, να ασχολείσαι με τα θέματα, που αφορούν τον τόπο μας, εξάλλου η επιτυχημένη πορεία σου, σε όσα σου ανατέθηκαν, αποδεικνύει ακριβώς τις δυνατότητες, αλλά και την καλή σου διάθεση.

Σου εύχομαι ολόψυχα καλή σταδιοδρομία, θεωρώντας δεδομένη τη συμπαράταξή σου, στους αγώνες και το όραμα της Δημοτικής Αρχής, της οποίας τυγχάνεις εκλεκτό μέλος.»

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ