24 θέματα στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δήμο Λοκρών

Αναλυτικά τα 24 θέματα της σημερινής τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λοκρών

24 Νοεμβρίου 2021

του/της Newsroom

Θέμα 1ο : Συγκρότηση σε Σώμα.

(Εισηγήτρια η Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Μάϊτα Γιαννοπούλου)

Θέμα 2ο : Γνωμοδότηση Δ.Σ. Λοκρών περί Έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) δραστηριότητας πρόπλυσης ελαστικών της ΄΄ ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΑΕΒΕ ΄΄ στη θέση ΄΄ ΜΟΥΛΚΙΑ΄΄ Κοινότητας Λιβανατών ΔΕ Δαφνουσίων του Δήμου Λοκρών Ν. Φθιώτιδας.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης περί ανταποδοτικών τελών για τη σύνταξη του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 4ο : Αποδοχή των όρων δανειακής σύμβασης με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων συνολικού ποσού 310.000,00 € , για την εκτέλεση έργου « Ανέγερση διδύμων τοπόσημων μνημείων αναπαράστασης της Επανάστασης 1821 και αισθητική αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου της πλατείας Ελευθερίας Μαλεσίνας Δήμου Λόκρων»

(Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 5ο : Αποδοχή των όρων δανειακής σύμβασης με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων συνολικού ποσού 1.122.000,00 , για την εκτέλεση του έργου « Αναβάθμιση της εγκατάστασης βιολογικών λυμάτων στην περιοχή της ενότητας Μαλεσίνας ».

(Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 6ο : Αποδοχή των όρων σχεδίου δανειστικού συμβολαίου από το Τ.Π.& Δανείων

(Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 7ο : Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. για το Πολιτισμό & τον Αθλητισμό καθώς και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 8ο : Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης καθώς και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου

(Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 9ο : Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης (Δ.Ω.Α.) καθώς και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου

(Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 10ο : Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλους για τη συγκρότηση Σχολικού Συμβουλίου Γυμνασίου Λάρυμνας.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 11ο : Αντικατάσταση μέλους Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 12ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 13ο : Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 14ο : Παραχώρηση προς χρήση του κτιρίου Γυμνασίου-Λυκείου Λιβανατών στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας για την εγκατάσταση Φ/Β Σταθμού στη στέγη της Σχολικής Μονάδας.

Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 15ο : Επί της αποφάσεως-εισηγήσεως 7/20/2021 της Κοινότητας Αρκίτσας περί παραχώρησης του δευτέρου ορόφου του Κοινοτικού Καταστήματος.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 16ο : Παραχώρηση αιθουσών του Δήμου Λοκρών .

(Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 17ο : Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας σε 24ωρη βάση καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των τακτικών (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) υπαλλήλων στις Υπηρεσίες Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού, Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης, Τεχνικές, Διοικητικές-Οικονομικές & Πολεοδομίας του Δήμου Λοκρών για το έτος 2022.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 18ο : Επί αποφάσεως-εισηγήσεως 10/9/2021 Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης περί παραχώρησης Σχολικού χώρου.

(Εισηγητής ο Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Μπονόβας)

Θέμα 19ο : Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2022-2023

(Εισηγητής ο Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Μπονόβας)

Θέμα 20ο : Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου.

(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κος Χρήστος Καλλής)

Θέμα 21ο : Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λοκρών Οικονομικού έτους 2022

(Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής Τ.Υ. κ. Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 22ο : Επί αιτήσεως Κου Κυριάκου Παπαστέφανου (απαλλαγή από δημοτικά τέλη).

(Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής Τ.Υ. κ. Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 23ο : Επί αιτήσεως Κας Δαλαδήμου Ελένης (απαλλαγή από δημοτικά τέλη).

(Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής Τ.Υ. κ. Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 24ο : Επί αιτήσεως κ. Ανέστη Σοροπάνη (επί αποφάσεως 18/205/2016 Δ.Σ.).

(Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής Τ.Υ. κ. Αθανάσιος Τσαρούχας)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

20 Μαΐου 2024