24 θέματα στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δήμο Λοκρών

Αναλυτικά τα 24 θέματα της σημερινής τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λοκρών

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Θέμα 1ο : Συγκρότηση σε Σώμα.

(Εισηγήτρια η Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Μάϊτα Γιαννοπούλου)

Θέμα 2ο : Γνωμοδότηση Δ.Σ. Λοκρών περί Έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) δραστηριότητας πρόπλυσης ελαστικών της ΄΄ ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΑΕΒΕ ΄΄ στη θέση ΄΄ ΜΟΥΛΚΙΑ΄΄ Κοινότητας Λιβανατών ΔΕ Δαφνουσίων του Δήμου Λοκρών Ν. Φθιώτιδας.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης περί ανταποδοτικών τελών για τη σύνταξη του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 4ο : Αποδοχή των όρων δανειακής σύμβασης με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων συνολικού ποσού 310.000,00 € , για την εκτέλεση έργου « Ανέγερση διδύμων τοπόσημων μνημείων αναπαράστασης της Επανάστασης 1821 και αισθητική αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου της πλατείας Ελευθερίας Μαλεσίνας Δήμου Λόκρων»

(Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 5ο : Αποδοχή των όρων δανειακής σύμβασης με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων συνολικού ποσού 1.122.000,00 , για την εκτέλεση του έργου « Αναβάθμιση της εγκατάστασης βιολογικών λυμάτων στην περιοχή της ενότητας Μαλεσίνας ».

(Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 6ο : Αποδοχή των όρων σχεδίου δανειστικού συμβολαίου από το Τ.Π.& Δανείων

(Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 7ο : Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. για το Πολιτισμό & τον Αθλητισμό καθώς και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 8ο : Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης καθώς και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου

(Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 9ο : Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης (Δ.Ω.Α.) καθώς και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου

(Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 10ο : Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλους για τη συγκρότηση Σχολικού Συμβουλίου Γυμνασίου Λάρυμνας.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 11ο : Αντικατάσταση μέλους Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 12ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 13ο : Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 14ο : Παραχώρηση προς χρήση του κτιρίου Γυμνασίου-Λυκείου Λιβανατών στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας για την εγκατάσταση Φ/Β Σταθμού στη στέγη της Σχολικής Μονάδας.

Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 15ο : Επί της αποφάσεως-εισηγήσεως 7/20/2021 της Κοινότητας Αρκίτσας περί παραχώρησης του δευτέρου ορόφου του Κοινοτικού Καταστήματος.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 16ο : Παραχώρηση αιθουσών του Δήμου Λοκρών .

(Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 17ο : Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας σε 24ωρη βάση καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των τακτικών (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) υπαλλήλων στις Υπηρεσίες Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού, Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης, Τεχνικές, Διοικητικές-Οικονομικές & Πολεοδομίας του Δήμου Λοκρών για το έτος 2022.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 18ο : Επί αποφάσεως-εισηγήσεως 10/9/2021 Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης περί παραχώρησης Σχολικού χώρου.

(Εισηγητής ο Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Μπονόβας)

Θέμα 19ο : Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2022-2023

(Εισηγητής ο Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Μπονόβας)

Θέμα 20ο : Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου.

(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κος Χρήστος Καλλής)

Θέμα 21ο : Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λοκρών Οικονομικού έτους 2022

(Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής Τ.Υ. κ. Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 22ο : Επί αιτήσεως Κου Κυριάκου Παπαστέφανου (απαλλαγή από δημοτικά τέλη).

(Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής Τ.Υ. κ. Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 23ο : Επί αιτήσεως Κας Δαλαδήμου Ελένης (απαλλαγή από δημοτικά τέλη).

(Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής Τ.Υ. κ. Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 24ο : Επί αιτήσεως κ. Ανέστη Σοροπάνη (επί αποφάσεως 18/205/2016 Δ.Σ.).

(Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής Τ.Υ. κ. Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 1ο : Συγκρότηση σε Σώμα.

(Εισηγήτρια η Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Μάϊτα Γιαννοπούλου)

Θέμα 2ο : Γνωμοδότηση Δ.Σ. Λοκρών περί Έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) δραστηριότητας πρόπλυσης ελαστικών της ΄΄ ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΑΕΒΕ ΄΄ στη θέση ΄΄ ΜΟΥΛΚΙΑ΄΄ Κοινότητας Λιβανατών ΔΕ Δαφνουσίων του Δήμου Λοκρών Ν. Φθιώτιδας.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης περί ανταποδοτικών τελών για τη σύνταξη του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 4ο : Αποδοχή των όρων δανειακής σύμβασης με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων συνολικού ποσού 310.000,00 € , για την εκτέλεση έργου « Ανέγερση διδύμων τοπόσημων μνημείων αναπαράστασης της Επανάστασης 1821 και αισθητική αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου της πλατείας Ελευθερίας Μαλεσίνας Δήμου Λόκρων»

(Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 5ο : Αποδοχή των όρων δανειακής σύμβασης με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων συνολικού ποσού 1.122.000,00 , για την εκτέλεση του έργου « Αναβάθμιση της εγκατάστασης βιολογικών λυμάτων στην περιοχή της ενότητας Μαλεσίνας ».

(Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 6ο : Αποδοχή των όρων σχεδίου δανειστικού συμβολαίου από το Τ.Π.& Δανείων

(Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 7ο : Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. για το Πολιτισμό & τον Αθλητισμό καθώς και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 8ο : Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης καθώς και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου

(Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 9ο : Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης (Δ.Ω.Α.) καθώς και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου

(Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 10ο : Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλους για τη συγκρότηση Σχολικού Συμβουλίου Γυμνασίου Λάρυμνας.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 11ο : Αντικατάσταση μέλους Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 12ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 13ο : Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 14ο : Παραχώρηση προς χρήση του κτιρίου Γυμνασίου-Λυκείου Λιβανατών στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας για την εγκατάσταση Φ/Β Σταθμού στη στέγη της Σχολικής Μονάδας.

Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 15ο : Επί της αποφάσεως-εισηγήσεως 7/20/2021 της Κοινότητας Αρκίτσας περί παραχώρησης του δευτέρου ορόφου του Κοινοτικού Καταστήματος.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 16ο : Παραχώρηση αιθουσών του Δήμου Λοκρών .

(Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 17ο : Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας σε 24ωρη βάση καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των τακτικών (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) υπαλλήλων στις Υπηρεσίες Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού, Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης, Τεχνικές, Διοικητικές-Οικονομικές & Πολεοδομίας του Δήμου Λοκρών για το έτος 2022.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 18ο : Επί αποφάσεως-εισηγήσεως 10/9/2021 Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης περί παραχώρησης Σχολικού χώρου.

(Εισηγητής ο Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Μπονόβας)

Θέμα 19ο : Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2022-2023

(Εισηγητής ο Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Μπονόβας)

Θέμα 20ο : Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου.

(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κος Χρήστος Καλλής)

Θέμα 21ο : Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λοκρών Οικονομικού έτους 2022

(Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής Τ.Υ. κ. Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 22ο : Επί αιτήσεως Κου Κυριάκου Παπαστέφανου (απαλλαγή από δημοτικά τέλη).

(Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής Τ.Υ. κ. Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 23ο : Επί αιτήσεως Κας Δαλαδήμου Ελένης (απαλλαγή από δημοτικά τέλη).

(Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής Τ.Υ. κ. Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 24ο : Επί αιτήσεως κ. Ανέστη Σοροπάνη (επί αποφάσεως 18/205/2016 Δ.Σ.).

(Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής Τ.Υ. κ. Αθανάσιος Τσαρούχας)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΙΑΒΑΣΤΕ