Νέοι Αντιδήμαρχοι για τον Δήμο Καρπενησίου – Ποια καθήκοντα αναλαμβάνουν

Νέο πρόσωπο η Εύη Κονιαβίτη

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Τη θητεία πέντε Αντιδημάρχων ανανέωσε για έναν ακόμη χρόνο με απόφαση του ο Δήμαρχος Καρπενησίου Νίκος Σουλιώτης, ενώ παράλληλα προχώρησε στον ορισμό μιας επιπλέον θέσης Αντιδημάρχου, καθώς ο Νόμος προβλέπει συνολικά επτά Αντιδημάρχους.

Ο ορισμός του έβδομου, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να γίνει τον Ιανουάριο του 2022.

Αναλυτικότερα, οι  αρμοδιότητες  των Αντιδημάρχων έχουν ως εξής:

  1. O Γενιτσαρόπουλος Χρήστος του Σεραφείμ, ορίστηκε καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών, Διαχείρισης Μηχανολικού Εξοπλισμού, Διαχείρισης Αποθήκης, Χωροταξίας και Εξυπηρέτησης του Δημότη και κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ποταμιάς. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, και των Κ.Ε.Π.
  2. Ο Κεραμάρης Δημήτριος του Ευριπίδη, ορίστηκε ως καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και ως κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Κτημενίων και Δημοτικής Ενότητας Φουρνά, με  αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, των Οικονομικών και ιδλιως σε θέματα προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Προμηθειών και Δημοπρασιών, Δημοτικών Προσόδων και Περιουσίας του δήμου, εσόδων, φόρων τελών και ταμείου.
  3. Ο Χαλκιάς Παντελεήμονας του Δημητρίου, ορίστηκε καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Συντήρησης Δικτύων και κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Δομνίτσας, με αρμοδιότητες μεταξύ άλλων τη Διαχείριση Κρίσεων και Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμάτων (Σ.Μ.Α.) Υποδομών και Δικτύων και ιδίως σε θέματα Υδρευσης/ Αποχέτευσης, Συντήρησης Οδικιύ Δικτύου, Διαχείρισης Κοιμητηρίων κ.λ.π.
  4. Η Ζαλοκώστα Σοφία του Κωνσταντίνου, ορίστηκε καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Πρόνοιας, Παιδείας και Πολιτισμού και κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Καρπενησίου, με αρμοδιότητες μεταξύ άλλων, Κοινωνικής Πολιτικής Προνοιακών και λοιπών Επιδομάτων, Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων, Κοινωνικής Αρωγής, Βοήθεια στο Σπίτι. Επίσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης ιδίως σε θέματα Λειτουργίας Παιδικών Σταθμών, Μαθητικής Εστίας, Κ.Α.Π.Η. και Πολιτισμού και Παιδείας και ιδίως σε θέματα Βιβλιοθηκών και Παιδείας, Μουσείων, Μνημείων και Πολιτισμού, Μουσικής Παιδείας, Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Δια βίου Μάθησης, Σχολικής Μέριμνας, Εθελοντισμού και Νεολαίας.
  5. Ο Σβερώνης Ιωάννης του Γεωργίου ορίστηκε καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Συντήρησης Δημοτικών Κτηριακών Εγκαταστάσεων και Ποιότητας Ζωής και κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Προυσού, με αρμοδιότητες άλλων, τον Αθλητισμό και ιδίως σε θέματα Δημοτικών Γυμναστηρίων, Κολυμβητηρίου και Αθλητικών Εγκαταστάσεων, της Διαχείρισης Περιβάλλοντος και ιδίως σε θέματα Πρασίνου, Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, Κτηνιατρικής και ειδικά των θεμάτων που άπτονται της Μέριμνας των Ανεπιτήρητων Παραγωγικών ζώων και των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Μηχανογραφικής Υποστήριξης και της Συντήρησης Δημοτικών Κτηριακών Εγκαταστάσεων και Παιδικών Χαρών.

6.Η  Κονιαβίτη – Ζαρμακούπη Ευδοξία, ορίστηκε καθ’ ύλην αρμόδια Τοπικής Ανάπτυξης, με αρμοδιότητες μεταξύ άλλων την τοπική οικονομία και ιδίως σε θέματα Υποστήριξης επιχειρηματικής δραστηριότητας και απασχόλησης, Ανάπτυξης και Προώθησης Τουρισμού, Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων, Φυτικής-Ζωικής παραγωγής και Αλιείας, Διαχείρισης Δημοτικών Σφαγείων, Δημοτικής Αστυνομίας και ιδίως σε θέματα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Αστυνόμευσης.

Τη θητεία πέντε Αντιδημάρχων ανανέωσε για έναν ακόμη χρόνο με απόφαση του ο Δήμαρχος Καρπενησίου Νίκος Σουλιώτης, ενώ παράλληλα προχώρησε στον ορισμό μιας επιπλέον θέσης Αντιδημάρχου, καθώς ο Νόμος προβλέπει συνολικά επτά Αντιδημάρχους.

Ο ορισμός του έβδομου, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να γίνει τον Ιανουάριο του 2022.

Αναλυτικότερα, οι  αρμοδιότητες  των Αντιδημάρχων έχουν ως εξής:

  1. O Γενιτσαρόπουλος Χρήστος του Σεραφείμ, ορίστηκε καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών, Διαχείρισης Μηχανολικού Εξοπλισμού, Διαχείρισης Αποθήκης, Χωροταξίας και Εξυπηρέτησης του Δημότη και κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ποταμιάς. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, και των Κ.Ε.Π.
  2. Ο Κεραμάρης Δημήτριος του Ευριπίδη, ορίστηκε ως καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και ως κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Κτημενίων και Δημοτικής Ενότητας Φουρνά, με  αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, των Οικονομικών και ιδλιως σε θέματα προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Προμηθειών και Δημοπρασιών, Δημοτικών Προσόδων και Περιουσίας του δήμου, εσόδων, φόρων τελών και ταμείου.
  3. Ο Χαλκιάς Παντελεήμονας του Δημητρίου, ορίστηκε καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Συντήρησης Δικτύων και κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Δομνίτσας, με αρμοδιότητες μεταξύ άλλων τη Διαχείριση Κρίσεων και Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμάτων (Σ.Μ.Α.) Υποδομών και Δικτύων και ιδίως σε θέματα Υδρευσης/ Αποχέτευσης, Συντήρησης Οδικιύ Δικτύου, Διαχείρισης Κοιμητηρίων κ.λ.π.
  4. Η Ζαλοκώστα Σοφία του Κωνσταντίνου, ορίστηκε καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Πρόνοιας, Παιδείας και Πολιτισμού και κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Καρπενησίου, με αρμοδιότητες μεταξύ άλλων, Κοινωνικής Πολιτικής Προνοιακών και λοιπών Επιδομάτων, Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων, Κοινωνικής Αρωγής, Βοήθεια στο Σπίτι. Επίσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης ιδίως σε θέματα Λειτουργίας Παιδικών Σταθμών, Μαθητικής Εστίας, Κ.Α.Π.Η. και Πολιτισμού και Παιδείας και ιδίως σε θέματα Βιβλιοθηκών και Παιδείας, Μουσείων, Μνημείων και Πολιτισμού, Μουσικής Παιδείας, Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Δια βίου Μάθησης, Σχολικής Μέριμνας, Εθελοντισμού και Νεολαίας.
  5. Ο Σβερώνης Ιωάννης του Γεωργίου ορίστηκε καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Συντήρησης Δημοτικών Κτηριακών Εγκαταστάσεων και Ποιότητας Ζωής και κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Προυσού, με αρμοδιότητες άλλων, τον Αθλητισμό και ιδίως σε θέματα Δημοτικών Γυμναστηρίων, Κολυμβητηρίου και Αθλητικών Εγκαταστάσεων, της Διαχείρισης Περιβάλλοντος και ιδίως σε θέματα Πρασίνου, Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, Κτηνιατρικής και ειδικά των θεμάτων που άπτονται της Μέριμνας των Ανεπιτήρητων Παραγωγικών ζώων και των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Μηχανογραφικής Υποστήριξης και της Συντήρησης Δημοτικών Κτηριακών Εγκαταστάσεων και Παιδικών Χαρών.

6.Η  Κονιαβίτη – Ζαρμακούπη Ευδοξία, ορίστηκε καθ’ ύλην αρμόδια Τοπικής Ανάπτυξης, με αρμοδιότητες μεταξύ άλλων την τοπική οικονομία και ιδίως σε θέματα Υποστήριξης επιχειρηματικής δραστηριότητας και απασχόλησης, Ανάπτυξης και Προώθησης Τουρισμού, Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων, Φυτικής-Ζωικής παραγωγής και Αλιείας, Διαχείρισης Δημοτικών Σφαγείων, Δημοτικής Αστυνομίας και ιδίως σε θέματα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Αστυνόμευσης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΙΑΒΑΣΤΕ