Νομικά ζητήματα από τη διαχείριση των σκουπιδιών – H νομική υποχρέωση των ΟΤΑ

Γράφει ο Παναγιώτης Γαλάνης, Δικηγόρος Λαμίας, Περιβαλλοντικού-Πολεοδομικού Δικαίου, PhD Νομικής ΕΚΠΑ,  panagiotisgln@gmail.com, www.pgalanislaw.gr

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Αρκετοί πολίτες απασχολούνται με θέματα σκουπιδιών (απορριμμάτων) και το ποιος είναι αρμόδιος για τη διαχείρισή τους.

Τα πιο συνήθη νομικά προβλήματα αφορούν:

 • Τις επιτρεπτές αποστάσεις των σκουπιδιών από τις οικίες
 • Τις εκπομπές οσμών από τα σκουπίδια
 • Το υγειονομικό θέμα που οξύνεται την εποχή της πανδημίας
 • Το πρόβλημα ενίοτε συσσώρευσης όγκου σκουπιδιών ατάκτως σε στίβες
 • Την υποβάθμιση των περιουσιών και
 • Το αισθητικό πρόβλημα.

Υφίσταται συλλήβδην υποχρέωση αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διαφύλαξη της υγείας και της περιουσίας των ιδιωτών.

Στο άρθρο 24 παρ. 1 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ΠΔ 410/1995  Α` 231) ορίζεται συνοπτικώς ότι:

«Η διοίκηση όλων των τοπικών υποθέσεων ανήκει στην αρμοδιότητα των δήμων και των κοινοτήτων. Στην αρμοδιότητα των δήμων και των κοινοτήτων ανήκουν ιδίως : γ) η καθαριότητα και η διαχείριση των απορριμμάτων, ιε) ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την καθαριότητα ».

Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι συναφώς προς την υποχρέωση που έχει ο δήμος να επιμελείται την καθαριότητα και την αποκομιδή των απορριμμάτων, υφίσταται υποχρέωση των αρμοδίων οργάνων του, να λαμβάνουν, κατά την άσκηση της παραπάνω δραστηριότητας, όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διαφύλαξη της υγείας και  της περιουσίας των ιδιωτών.

Επομένως, η παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας των οργάνων Ο.Τ.Α.  σε σχέση με τις πιο πάνω υποχρεώσεις τους, ως αναγόμενη σε άσκηση εξουσίας, κατά την έννοια  των παραπάνω διατάξεων, συνιστά παρανομία της Διοικήσεως και δημιουργεί, συντρεχουσών και των λοιπών προϋποθέσεων, νόμιμο λόγο αγωγής και διάγνωσης ευθύνης του Κράτους προς αποζημίωση με βάση τα άρθρα 105 – 106 ΕισΝΑΚ (ΔΕφΑθ 635/2009, πρβλ. ΑΠ 1721/80, ΝοΒ 28 σελ. 1467, βλ. κυρίως ΔΕφΑθ 3194/2019).

Για περισσότερα, βλ. https://www.pgalanislaw.gr/blog/

Αρκετοί πολίτες απασχολούνται με θέματα σκουπιδιών (απορριμμάτων) και το ποιος είναι αρμόδιος για τη διαχείρισή τους.

Τα πιο συνήθη νομικά προβλήματα αφορούν:

 • Τις επιτρεπτές αποστάσεις των σκουπιδιών από τις οικίες
 • Τις εκπομπές οσμών από τα σκουπίδια
 • Το υγειονομικό θέμα που οξύνεται την εποχή της πανδημίας
 • Το πρόβλημα ενίοτε συσσώρευσης όγκου σκουπιδιών ατάκτως σε στίβες
 • Την υποβάθμιση των περιουσιών και
 • Το αισθητικό πρόβλημα.

Υφίσταται συλλήβδην υποχρέωση αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διαφύλαξη της υγείας και της περιουσίας των ιδιωτών.

Στο άρθρο 24 παρ. 1 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ΠΔ 410/1995  Α` 231) ορίζεται συνοπτικώς ότι:

«Η διοίκηση όλων των τοπικών υποθέσεων ανήκει στην αρμοδιότητα των δήμων και των κοινοτήτων. Στην αρμοδιότητα των δήμων και των κοινοτήτων ανήκουν ιδίως : γ) η καθαριότητα και η διαχείριση των απορριμμάτων, ιε) ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την καθαριότητα ».

Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι συναφώς προς την υποχρέωση που έχει ο δήμος να επιμελείται την καθαριότητα και την αποκομιδή των απορριμμάτων, υφίσταται υποχρέωση των αρμοδίων οργάνων του, να λαμβάνουν, κατά την άσκηση της παραπάνω δραστηριότητας, όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διαφύλαξη της υγείας και  της περιουσίας των ιδιωτών.

Επομένως, η παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας των οργάνων Ο.Τ.Α.  σε σχέση με τις πιο πάνω υποχρεώσεις τους, ως αναγόμενη σε άσκηση εξουσίας, κατά την έννοια  των παραπάνω διατάξεων, συνιστά παρανομία της Διοικήσεως και δημιουργεί, συντρεχουσών και των λοιπών προϋποθέσεων, νόμιμο λόγο αγωγής και διάγνωσης ευθύνης του Κράτους προς αποζημίωση με βάση τα άρθρα 105 – 106 ΕισΝΑΚ (ΔΕφΑθ 635/2009, πρβλ. ΑΠ 1721/80, ΝοΒ 28 σελ. 1467, βλ. κυρίως ΔΕφΑθ 3194/2019).

Για περισσότερα, βλ. https://www.pgalanislaw.gr/blog/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΙΑΒΑΣΤΕ