Πότε ανακαλείται μια οικοδομική άδεια; Πώς προστατεύομαι νομικά;

Γράφει ο Παναγιώτης Γαλάνης, Δικηγόρος Λαμίας, Περιβαλλοντικού-Πολεοδομικού Δικαίου, PhD Νομικής ΕΚΠΑ,  panagiotisgln@gmail.com, www.pgalanislaw.gr

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Ένα φαινόμενο με το οποίο συχνά οι ιδιοκτήτες έρχονται αντιμέτωποι είναι η πιθανή ανάκληση της οικοδομικής τους άδειας.

Σε ποιες περιπτώσεις είναι επιτρεπτή η ανάκληση από τη Διοίκηση;

 

  1. Χορηγηθείσα οικοδομική άδεια είναι δυνατόν να ανακληθεί, μόνον αν διαπιστωθεί ότι είναι παράνομη ή συντρέχει της, ειδικώς προβλεπόμενος λόγος ανάκλησης. Η πράξη ανακλήσεως πρέπει να στηρίζεται σε ειδική αιτιολογία, με την οποία προσδιορίζεται κατά τρόπο συγκεκριμένο και σαφή η νομική πλημμέλεια, που αποδίδεται στην ανακαλουμένη άδεια ή ο λόγος, που επιτρέπει την ανάκληση.
  2. Η οικοδομική άδεια είναι παράνομη και ανακλητή και όταν η έκδοσή της στηρίχθηκε σε στοιχεία, τα οποία επικαλέσθηκε ή προσκόμισε ο αιτούμενος την έκδοσή της και αποδεικνύονται εκ των υστέρων αντικειμενικώς ανακριβή, συνέπεια δε της ανακρίβειας της είναι ότι η άδεια εξεδόθη επί τη βάσει διατάξεων, στις οποίες δεν θα μπορούσε νομίμως να στηριχθεί η έκδοσή της, αν δεν υπήρχε η ανακρίβεια (ΣτΕ 1224/2014).
  3. Ανακαλείται επίσης, όταν η Διοίκηση αναστέλλει τις οικοδομικές εργασίες και θεμελιώνει ειδικώς λόγο ανακλήσεως.
  4. Πλημμέλεια που δικαιολογεί ανάκληση αδείας ανέγερσης οικοδομής ή άλλης κατασκευής πρέπει να αφορά την ίδια την άδεια και όχι την εκτέλεσή της, δεδομένου ότι τυχόν υπερβάσεις κατά την εκτέλεση της άδειας έχουν μεν τις κατά νόμο προβλεπόμενες δυσμενείς συνέπειες (χαρακτηρισμό κατασκευών ως αυθαιρέτων, κατεδαφίσεις κ.λπ.), δεν δύνανται όμως να θεμελιώσουν λόγο ανάκλησης της αδείας.

 

Ποιος ο χρόνος ανάκλησης της οικοδομικής άδειας;

Σύμφωνα με τη γενική νομοθεσία, η οικοδομική άδεια ανακαλείται εντός 5ετίας από την έκδοσή της (εύλογος χρόνος).

Σε ορισμένες περιπτώσεις, δύναται να ανακληθεί οικοδομική άδεια και μετά την 5ετία, π.χ. όταν οφείλεται η έκδοσή της σε δόλο του διοικούμενου ή στη συναφή πλάνη της Διοίκησης εκ μέρους του διοικούμενου (ΣτΕ 3159/1998).

Η οικοδομική άδεια καθεαυτή, όσο και η ανάκλησή της προσβάλλεται δικαστικά ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου.

Για περισσότερα, βλ. https://www.pgalanislaw.gr/blog/

Ένα φαινόμενο με το οποίο συχνά οι ιδιοκτήτες έρχονται αντιμέτωποι είναι η πιθανή ανάκληση της οικοδομικής τους άδειας.

Σε ποιες περιπτώσεις είναι επιτρεπτή η ανάκληση από τη Διοίκηση;

 

  1. Χορηγηθείσα οικοδομική άδεια είναι δυνατόν να ανακληθεί, μόνον αν διαπιστωθεί ότι είναι παράνομη ή συντρέχει της, ειδικώς προβλεπόμενος λόγος ανάκλησης. Η πράξη ανακλήσεως πρέπει να στηρίζεται σε ειδική αιτιολογία, με την οποία προσδιορίζεται κατά τρόπο συγκεκριμένο και σαφή η νομική πλημμέλεια, που αποδίδεται στην ανακαλουμένη άδεια ή ο λόγος, που επιτρέπει την ανάκληση.
  2. Η οικοδομική άδεια είναι παράνομη και ανακλητή και όταν η έκδοσή της στηρίχθηκε σε στοιχεία, τα οποία επικαλέσθηκε ή προσκόμισε ο αιτούμενος την έκδοσή της και αποδεικνύονται εκ των υστέρων αντικειμενικώς ανακριβή, συνέπεια δε της ανακρίβειας της είναι ότι η άδεια εξεδόθη επί τη βάσει διατάξεων, στις οποίες δεν θα μπορούσε νομίμως να στηριχθεί η έκδοσή της, αν δεν υπήρχε η ανακρίβεια (ΣτΕ 1224/2014).
  3. Ανακαλείται επίσης, όταν η Διοίκηση αναστέλλει τις οικοδομικές εργασίες και θεμελιώνει ειδικώς λόγο ανακλήσεως.
  4. Πλημμέλεια που δικαιολογεί ανάκληση αδείας ανέγερσης οικοδομής ή άλλης κατασκευής πρέπει να αφορά την ίδια την άδεια και όχι την εκτέλεσή της, δεδομένου ότι τυχόν υπερβάσεις κατά την εκτέλεση της άδειας έχουν μεν τις κατά νόμο προβλεπόμενες δυσμενείς συνέπειες (χαρακτηρισμό κατασκευών ως αυθαιρέτων, κατεδαφίσεις κ.λπ.), δεν δύνανται όμως να θεμελιώσουν λόγο ανάκλησης της αδείας.

 

Ποιος ο χρόνος ανάκλησης της οικοδομικής άδειας;

Σύμφωνα με τη γενική νομοθεσία, η οικοδομική άδεια ανακαλείται εντός 5ετίας από την έκδοσή της (εύλογος χρόνος).

Σε ορισμένες περιπτώσεις, δύναται να ανακληθεί οικοδομική άδεια και μετά την 5ετία, π.χ. όταν οφείλεται η έκδοσή της σε δόλο του διοικούμενου ή στη συναφή πλάνη της Διοίκησης εκ μέρους του διοικούμενου (ΣτΕ 3159/1998).

Η οικοδομική άδεια καθεαυτή, όσο και η ανάκλησή της προσβάλλεται δικαστικά ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου.

Για περισσότερα, βλ. https://www.pgalanislaw.gr/blog/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΙΑΒΑΣΤΕ