To απόγευμα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λαμίας

Κύρια θέματα συζήτησης: ΠΕΛαμίας - αγορά ηλεκτρικών οχημάτων - Τεχνικό Πρόγραμμα - Φυσικό αέριο

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Η 16η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων, θα πραγματοποιηθεί σημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στην οδό Αινιάνων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Από τα θέματα ξεχωρίζουν η συζήτηση για το Τεχνικό Πρόγραμμα 2022, η έγκριση για αγορά ηλεκτρικών οχημάτων από το Δήμο, η παραχώρηση ακινήτων του Δήμου για εγκατάσταση σταθμού διανομής φυσικού αερίου και η έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης δημιουργίας του Φορέα Λειτουργίας της ΠΕ Λαμίας.

Πιο αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν σήμερα είναι:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 29-11-2021 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 49170/25-11-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Άρθρο 67, Ν.3852/10)

– Ανακοινώσεις Δημάρχου Λαμιέων, κ. Ευθυμίου Κ. Καραΐσκου.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Θέμα 1ο Έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας, έγκριση σύστασης και συμμετοχής του Δήμου Λαμιέων στην Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία με επωνυμία «Φορέα Διοίκησης, Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ακινήτων και Εγκαταστάσεων Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.», διακριτικό τίτλο «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.» και έγκριση σχεδίου καταστατικού.  Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 2ο Ενημέρωση και λήψη απόφασης επί του αιτήματος του Σωματείου «Φίλοι του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης και Σύγχρονης Ιστορίας Ρούμελης».  Εισηγητής Δήμαρχος

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Θέμα 3ο  Τροποποίηση της υπ.αριθ.378 /2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων για την αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου Λαμιέων, ως μετόχου, στην Γενική Συνέλευση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας της αυτοδιοίκησης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ», για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και σε κάθε Γενική Συνέλευση.   Εισηγητής Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 4ο Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 5ο Περί απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου – οικοπέδου στην Κοινότητα Θερμοπυλών Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 6ο Απευθείας εκμίσθωση χώρων για επιστημονικούς ή καλλιτεχνικούς σκοπούς στα πλαίσια του άρθρου 192 παρ 2 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 7ο Περί εκ νέου εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου αναψυκτηρίου που βρίσκεται εντός του πρώην στρατοπέδου Τσαλτάκη Λαμίας με δημοπρασία.  Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 8ο Παράταση μισθωτικής σύμβασης δημοτικού ακινήτου 28 τ.μ. στην Κοινότητα Ν. Κρικέλλου.   Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 9ο Περί «Καταγγελίας της μίσθωσης του κυλικείου του Δημαρχείου, μετά από εξώδικη Δήλωση-καταγγελία του μισθωτή Σταϊκούρα Αλέξανδρου και έγκριση για εκ νέου εκμίσθωσης». Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 10ο Ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε οικονομικό φορέα, προς τα κληροδοτήματα αυτοτελούς διαχείρισης Δήμου Λαμιέων {κατά τις διατάξεις των ν. 4182/2013 (παρ. 7 άρθρου 58 σε συνδυασμό με τις διατάξεις αρθρ. 48, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 4 δ ,αρθρ. 171

του ν. 4261/2014).  Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

Θέμα 11ο Έγκριση λήψης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο ειδικό αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και αποδοχή των όρων αυτού, για την εκτέλεση της: «Προμήθειας ηλεκτρικών οχημάτων και σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων Δήμου Λαμιέων», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 12ο Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικών ακινήτων για εγκατάσταση σταθμού διανομής φυσικού αερίου. Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 13ο Περί «Τροποποίησης μισθωτικής σύμβασης». Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 14ο Ορισμός μελών της Επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Λαμιέων για το έτος 2022.  Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 15ο Ορισμός μελών για την συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης & καθορισμού τιμήματος καθώς & παράδοσης και παραλαβής εκποιούμενων, αγοραζομένων, εκμισθωμένων, μισθωμένων κινητών & ακινήτων για το έτος 2022. Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 16ο Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2022. Εισηγητής Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΔΟΜΗΣΗΣ

Θέμα 17ο Κατάρτιση Τεχνικού Πρόγραμματος Δήμου Λαμιέων , οικ. έτους 2022. Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 18ο Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων. Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 19ο Περί άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης στο ΟΤ 750 –περιοχή Ν. Ιωνία- Δήμου Λαμίας. Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΤΕΧΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θέμα 20ο Αυτεπάγγελτη μετατόπιση περιπτέρου από τη συμβολή των οδών Λεωνίδου και Καποδιστρίου, στην πλατεία Σπ. Ματσούκα (νότια)στη Λαμία. Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κυρίτσης

Θέμα 21ο Θεωρήσεις αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου. Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Ρίζος

Θέμα 22ο Κοπή δέντρων λεύκας στο χώρο κατασκευής του κλειστού κολυμβητηρίου. Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Μουστάκας

Θέμα 23ο Κοπή πλατάνου σε πεζοδρόμιο δυτικά του Δημοτικού σχολείου Αμουρίου. Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Μουστάκας

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Θέμα 24ο Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Υποέργου 1 «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαμιέων» της πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων » με κωδικό MIS 5002102 στο Ε.Π. Στερεάς Ελλάδος.

Εισηγητής Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Θέμα 25ο Ανανέωση παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης χώρων του Λαογραφικού Μουσείου Φθιώτιδας στον Εξωραϊστικό-Εκπολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Λαμίας

Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 26ο Αποστολή κατάστασης καλλιτεχνικού προσωπικού έτους 2021-2022 στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Εισηγητής Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Θέμα 27ο Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023

Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

Θέμα 28ο Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023.

Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

Θέμα 29ο Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023. Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

Θέμα 30ο Δ΄ Κατανομή λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Λαμιέων έτους 2021

Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

Θέμα 31ο Συμπληρωματική Κατανομή λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Λαμιέων έτους 2021. Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

Θέμα 32ο Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στα Σχολικά Συμβούλια. Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

Η 16η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων, θα πραγματοποιηθεί σημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στην οδό Αινιάνων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Από τα θέματα ξεχωρίζουν η συζήτηση για το Τεχνικό Πρόγραμμα 2022, η έγκριση για αγορά ηλεκτρικών οχημάτων από το Δήμο, η παραχώρηση ακινήτων του Δήμου για εγκατάσταση σταθμού διανομής φυσικού αερίου και η έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης δημιουργίας του Φορέα Λειτουργίας της ΠΕ Λαμίας.

Πιο αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν σήμερα είναι:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 29-11-2021 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 49170/25-11-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Άρθρο 67, Ν.3852/10)

– Ανακοινώσεις Δημάρχου Λαμιέων, κ. Ευθυμίου Κ. Καραΐσκου.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Θέμα 1ο Έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας, έγκριση σύστασης και συμμετοχής του Δήμου Λαμιέων στην Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία με επωνυμία «Φορέα Διοίκησης, Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ακινήτων και Εγκαταστάσεων Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.», διακριτικό τίτλο «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.» και έγκριση σχεδίου καταστατικού.  Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 2ο Ενημέρωση και λήψη απόφασης επί του αιτήματος του Σωματείου «Φίλοι του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης και Σύγχρονης Ιστορίας Ρούμελης».  Εισηγητής Δήμαρχος

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Θέμα 3ο  Τροποποίηση της υπ.αριθ.378 /2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων για την αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου Λαμιέων, ως μετόχου, στην Γενική Συνέλευση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας της αυτοδιοίκησης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ», για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και σε κάθε Γενική Συνέλευση.   Εισηγητής Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 4ο Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 5ο Περί απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου – οικοπέδου στην Κοινότητα Θερμοπυλών Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 6ο Απευθείας εκμίσθωση χώρων για επιστημονικούς ή καλλιτεχνικούς σκοπούς στα πλαίσια του άρθρου 192 παρ 2 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 7ο Περί εκ νέου εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου αναψυκτηρίου που βρίσκεται εντός του πρώην στρατοπέδου Τσαλτάκη Λαμίας με δημοπρασία.  Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 8ο Παράταση μισθωτικής σύμβασης δημοτικού ακινήτου 28 τ.μ. στην Κοινότητα Ν. Κρικέλλου.   Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 9ο Περί «Καταγγελίας της μίσθωσης του κυλικείου του Δημαρχείου, μετά από εξώδικη Δήλωση-καταγγελία του μισθωτή Σταϊκούρα Αλέξανδρου και έγκριση για εκ νέου εκμίσθωσης». Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 10ο Ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε οικονομικό φορέα, προς τα κληροδοτήματα αυτοτελούς διαχείρισης Δήμου Λαμιέων {κατά τις διατάξεις των ν. 4182/2013 (παρ. 7 άρθρου 58 σε συνδυασμό με τις διατάξεις αρθρ. 48, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 4 δ ,αρθρ. 171

του ν. 4261/2014).  Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

Θέμα 11ο Έγκριση λήψης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο ειδικό αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και αποδοχή των όρων αυτού, για την εκτέλεση της: «Προμήθειας ηλεκτρικών οχημάτων και σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων Δήμου Λαμιέων», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 12ο Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικών ακινήτων για εγκατάσταση σταθμού διανομής φυσικού αερίου. Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 13ο Περί «Τροποποίησης μισθωτικής σύμβασης». Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 14ο Ορισμός μελών της Επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Λαμιέων για το έτος 2022.  Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 15ο Ορισμός μελών για την συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης & καθορισμού τιμήματος καθώς & παράδοσης και παραλαβής εκποιούμενων, αγοραζομένων, εκμισθωμένων, μισθωμένων κινητών & ακινήτων για το έτος 2022. Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 16ο Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2022. Εισηγητής Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΔΟΜΗΣΗΣ

Θέμα 17ο Κατάρτιση Τεχνικού Πρόγραμματος Δήμου Λαμιέων , οικ. έτους 2022. Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 18ο Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων. Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 19ο Περί άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης στο ΟΤ 750 –περιοχή Ν. Ιωνία- Δήμου Λαμίας. Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΤΕΧΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θέμα 20ο Αυτεπάγγελτη μετατόπιση περιπτέρου από τη συμβολή των οδών Λεωνίδου και Καποδιστρίου, στην πλατεία Σπ. Ματσούκα (νότια)στη Λαμία. Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κυρίτσης

Θέμα 21ο Θεωρήσεις αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου. Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Ρίζος

Θέμα 22ο Κοπή δέντρων λεύκας στο χώρο κατασκευής του κλειστού κολυμβητηρίου. Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Μουστάκας

Θέμα 23ο Κοπή πλατάνου σε πεζοδρόμιο δυτικά του Δημοτικού σχολείου Αμουρίου. Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Μουστάκας

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Θέμα 24ο Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Υποέργου 1 «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαμιέων» της πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων » με κωδικό MIS 5002102 στο Ε.Π. Στερεάς Ελλάδος.

Εισηγητής Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Θέμα 25ο Ανανέωση παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης χώρων του Λαογραφικού Μουσείου Φθιώτιδας στον Εξωραϊστικό-Εκπολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Λαμίας

Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 26ο Αποστολή κατάστασης καλλιτεχνικού προσωπικού έτους 2021-2022 στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Εισηγητής Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Θέμα 27ο Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023

Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

Θέμα 28ο Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023.

Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

Θέμα 29ο Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023. Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

Θέμα 30ο Δ΄ Κατανομή λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Λαμιέων έτους 2021

Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

Θέμα 31ο Συμπληρωματική Κατανομή λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Λαμιέων έτους 2021. Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

Θέμα 32ο Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στα Σχολικά Συμβούλια. Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΙΑΒΑΣΤΕ