Πρώτη θέση σε διαγωνισμό για το Δημοτικό σχολείο της Λάρυμνας

Το Δημοτικό Σχολείο Λάρυμνας, συμμετέχει για τρίτη χρονιά σε etwinning προγράμματα.

29 Δεκεμβρίου 2021

του/της Θεοφανία Μίγκου

Το eTwinning (www.etwinning.net) είναι μια Ευρωπαϊκή δράση του προγράμματος Διά Βίου Μάθησης, μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη.

Η δράση παροτρύνει τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς από τις χώρες της Ευρώπης να γνωριστούν, να ανταλλάξουν απόψεις και να δημιουργήσουν δεσμούς φιλίας και συνεργασίας.

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος οι μαθητές κατασκεύασαν χριστουγεννιάτικες κάρτες και έκαναν ανταλλαγή μέσω ταχυδρομείου με σχολεία της Ιταλίας, της Πολωνίας,της Πορτογαλίας, της Αρμενίας και της Χίου, που συμμετείχαν στο ίδιο πρόγραμμα!

Κατασκεύασαν σε καμβά το λογότυπο που εκπροσωπεί το σχολείο μας, χρησιμοποιώντας την τεχνική του κολάζ, τραγούδησαν χριστουγεννιάτικα τραγούδια σε online συνάντηση μαθητών από ολες τις χώρες και έκαναν παρουσίαση του σχολείου και του τόπου τους στα αγγλικά!

Δημιούργησαν συνεργατικά κουίζ με τα υπόλοιπα σχολεία για τα χριστουγεννιάτικα έθιμα της κάθε χώρας και έπαιξαν αποκτώντας νέες γνώσεις!

Οι δράσεις αυτές προσφέρουν νέα ερεθίσματα και κίνητρα στους μαθητές ώστε να βελτιώσουν τις γνώσεις τους και να εμπλακούν σε προγράμματα που θα γνωρίσουν μαθητές από διαφορετικές χώρες χρησιμοποιώντας εργαλεία νέων τεχνολογιών που εκμηδενίζουν τις αποστάσεις!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

20 Μαΐου 2024