Τα στοιχεία παραγωγής αποβλήτων του έτους 2020 δημοσιοποίησε ο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς

«Στοιχεία παραγωγής αποβλήτων έτους 2021»

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Στους 5 Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) Ιστιαίας, Χαλκίδας, Θήβας, Λαμίας και Άμφισσας, αρμοδιότητας του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε εναπόθεσαν απορρίμματα 20 Δήμοι από τους 25 συνολικά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η συνολική παραγωγή αστικών στερεών αποβλήτων των 20 Δήμων ανήλθε για το 2021 σε 213.606.141 kgr και η συνολική ποσότητα όλων των κατηγοριών αποβλήτων ανήλθε σε 258.760.991 kgr.

Η παραγωγή αποβλήτων ανά Δήμο και κάτοικο έχει όπως παρακάτω:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΩΝ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ

Α/Α ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ 2021 (kgr) ΜΕΣΗ  ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ 2021 (kgr) ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ    2021/2020
1 Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ 36.477 17.063.020 467,77 6,64%
2 Δ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ  – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 10.887 3.049.580 280,11 -2,49%
3 Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ 19.432 15.302.470 787,49 41,72%
4 Δ. ΛΑΜΙΑΣ 75.315 28.337.540 376,25 1,86%
5 Δ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ 10.922 2.789.120 255,37 -2,05%
6 Δ. ΛΟΚΡΩΝ 19.623 7.265.300 370,24 -2,70%
7 Δ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 16.036 3.095.110 193,01 -3,17%
8 Δ. ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ 12.090 5.653.400 467,61 2,05%
9 Δ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ 12.750 5.183.620 406,56 -1,22%
10 Δ. ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 28.437 12.305.030 432,71 -31,77%
11 Δ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ 13.053 10.657.160 816,45 -12,61%
12 Δ. ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 18.800 7.405.830 393,93 -5,11%
13 Δ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 102.223 58.027.771 567,66 -2,40%
14 Δ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ 21.083 11.097.640 526,38 20,12%
15 Δ. ΛΙΜΝΗΣ -ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 12.045 4.327.920 359,31 -1,92%
16 Δ. ΑΓΡΑΦΩΝ 6.976 887.180 127,18 0,48%
17 Δ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 13.105 3.596.080 274,41 1,89%
18 Δ. ΔΕΛΦΩΝ 26.716 9.849.180 368,66 9,93%
19 Δ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ 12.180 5.955.750 488,98 247,54%
20 Δ. ΔΩΡΙΔΟΣ 13.627 1.757.440 128,97 59,74%
  ΣΥΝΟΛΟ 20 ΔΗΜΩΝ 481.777 213.606.141 443,37 2,02%
21 Δ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 5.119.350
22 Δ. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 8.021.360
23 Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 3.344.010
  ΣΥΝΟΛΟ 230.090.861

 

Η εναπόθεση απορριμμάτων ανά ΧΥΤ και κατηγορία αποβλήτων έχει ως εξής:

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝΑΠΟΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ 5 ΧΥΤ ΓΙΑ ΤΟ 2021

 

ΧΥΤ (ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ kgr)  
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΣΤΙΑΙΑΣ

2 Δήμοι

ΧΑΛΚΙΔΑΣ *5 Δήμοι ΘΗΒΑΣ

*6 Δήμοι

ΛΑΜΙΑΣ

7 Δήμοι

ΑΜΦΙΣΣΑΣ **2 Δήμοι ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2021  
1 ΑΣΤΙΚΑ 15.297.790 86.611.241 50.420.670,00 49.542.050 11.606.620 213.478.371  
2 ΑΣΤΙΚΑ ΤΡΙΤΩΝ 127.770 16.484.720 16.612.490  
3 ΙΔΙΩΤΩΝ 6.120 7.595.870 2.229.410 12.582.240 22.413.640  
4 114 Π/Μ 149.540 149.540  
5 ΚΕΠΒ 85.070 85.070  
6 ΕΕΑΑ 190.960 190.960  
7 ΑΝΑΚΥΚ. 2.979.990 336.700 2.514.230 5.830.920  
ΣΥΝΟΛΟ 15.303.910 97.314.871 53.412.350 64.638.520 28.091.340 258.760.991  
% 5,91% 37,61% 20,64% 24,98% 10,86% 100%  
   
ΣΥΓΚΡΙΣΗ 2021/2020 12,10% -2,48% 7,73% -4,03% 112,41% 6,22%  

 

 • Σύνολο εξυπηρετούμενων Δήμων 20
 • Πληθυσμός 777 κάτοικοι (88,01%)

 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

 

 • ΑΣΤΙΚΑ = Είναι τα Δημοτικά απορρίμματα
 • ΙΔΙΩΤΩΝ = Αφορά απορρίμματα εταιριών προσομοιάζοντα με τα αστικά απορρίμματα
 • 114 Π/Μ = 114 Πτέρυγα Μάχης (Τανάγρα)
 • ΚΕΠΒ        = Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού (Θήβα)
 • ΕΕΑΑ      = Αφορά υπόλειμμα νησιωτικών Δήμων, μετά την διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης
 • ΑΝΑΚΥΚ. = Αφορά υπόλειμμα από την ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας (μπλε κάδοι) από τα 2 Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), Λαμίας & Σχηματαρίου, που εξυπηρετούν 19 Δήμους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

 

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας λειτουργούν 3 ακόμη ΧΥΤΑ (Λιβαδειά, Δομοκό & Σκύρο)

 • Οι Δήμοι Λεβαδέων, Ορχομενού & Διστόμου – Αράχοβας εναποθέτουν τα απορρίμματά τους στον ΧΥΤΑ Λιβαδειάς
 • Ο Δήμος Δομοκού εναποθέτει τα απορρίμματά του στον ΧΥΤΑ Δομοκού
 • Ο Δήμος Σκύρου εναποθέτει τα απορρίμματά του στον ΧΥΤΑ Σκύρου

 

Ο Δήμος Κύμης – Αλιβερίου και ο Δήμος Καρύστου εναποθέτουν τα απορρίμματά τους κατά 50% στον ΧΥΤΑ Χαλκίδας & κατά 50% στον ΧΥΤΑ Θήβας.

Οι Δήμοι Αιγιαλείας, Δυτικής Μάνης και Ερμιονίδας εναποθέτουν μέρος των απορριμμάτων τους στον  ΧΥΤ Άμφισσας.

Στους 5 Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) Ιστιαίας, Χαλκίδας, Θήβας, Λαμίας και Άμφισσας, αρμοδιότητας του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε εναπόθεσαν απορρίμματα 20 Δήμοι από τους 25 συνολικά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η συνολική παραγωγή αστικών στερεών αποβλήτων των 20 Δήμων ανήλθε για το 2021 σε 213.606.141 kgr και η συνολική ποσότητα όλων των κατηγοριών αποβλήτων ανήλθε σε 258.760.991 kgr.

Η παραγωγή αποβλήτων ανά Δήμο και κάτοικο έχει όπως παρακάτω:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΩΝ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ

Α/Α ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ 2021 (kgr) ΜΕΣΗ  ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ 2021 (kgr) ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ    2021/2020
1 Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ 36.477 17.063.020 467,77 6,64%
2 Δ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ  – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 10.887 3.049.580 280,11 -2,49%
3 Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ 19.432 15.302.470 787,49 41,72%
4 Δ. ΛΑΜΙΑΣ 75.315 28.337.540 376,25 1,86%
5 Δ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ 10.922 2.789.120 255,37 -2,05%
6 Δ. ΛΟΚΡΩΝ 19.623 7.265.300 370,24 -2,70%
7 Δ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 16.036 3.095.110 193,01 -3,17%
8 Δ. ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ 12.090 5.653.400 467,61 2,05%
9 Δ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ 12.750 5.183.620 406,56 -1,22%
10 Δ. ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 28.437 12.305.030 432,71 -31,77%
11 Δ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ 13.053 10.657.160 816,45 -12,61%
12 Δ. ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 18.800 7.405.830 393,93 -5,11%
13 Δ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 102.223 58.027.771 567,66 -2,40%
14 Δ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ 21.083 11.097.640 526,38 20,12%
15 Δ. ΛΙΜΝΗΣ -ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 12.045 4.327.920 359,31 -1,92%
16 Δ. ΑΓΡΑΦΩΝ 6.976 887.180 127,18 0,48%
17 Δ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 13.105 3.596.080 274,41 1,89%
18 Δ. ΔΕΛΦΩΝ 26.716 9.849.180 368,66 9,93%
19 Δ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ 12.180 5.955.750 488,98 247,54%
20 Δ. ΔΩΡΙΔΟΣ 13.627 1.757.440 128,97 59,74%
  ΣΥΝΟΛΟ 20 ΔΗΜΩΝ 481.777 213.606.141 443,37 2,02%
21 Δ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 5.119.350
22 Δ. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 8.021.360
23 Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 3.344.010
  ΣΥΝΟΛΟ 230.090.861

 

Η εναπόθεση απορριμμάτων ανά ΧΥΤ και κατηγορία αποβλήτων έχει ως εξής:

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝΑΠΟΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ 5 ΧΥΤ ΓΙΑ ΤΟ 2021

 

ΧΥΤ (ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ kgr)  
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΣΤΙΑΙΑΣ

2 Δήμοι

ΧΑΛΚΙΔΑΣ *5 Δήμοι ΘΗΒΑΣ

*6 Δήμοι

ΛΑΜΙΑΣ

7 Δήμοι

ΑΜΦΙΣΣΑΣ **2 Δήμοι ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2021  
1 ΑΣΤΙΚΑ 15.297.790 86.611.241 50.420.670,00 49.542.050 11.606.620 213.478.371  
2 ΑΣΤΙΚΑ ΤΡΙΤΩΝ 127.770 16.484.720 16.612.490  
3 ΙΔΙΩΤΩΝ 6.120 7.595.870 2.229.410 12.582.240 22.413.640  
4 114 Π/Μ 149.540 149.540  
5 ΚΕΠΒ 85.070 85.070  
6 ΕΕΑΑ 190.960 190.960  
7 ΑΝΑΚΥΚ. 2.979.990 336.700 2.514.230 5.830.920  
ΣΥΝΟΛΟ 15.303.910 97.314.871 53.412.350 64.638.520 28.091.340 258.760.991  
% 5,91% 37,61% 20,64% 24,98% 10,86% 100%  
   
ΣΥΓΚΡΙΣΗ 2021/2020 12,10% -2,48% 7,73% -4,03% 112,41% 6,22%  

 

 • Σύνολο εξυπηρετούμενων Δήμων 20
 • Πληθυσμός 777 κάτοικοι (88,01%)

 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

 

 • ΑΣΤΙΚΑ = Είναι τα Δημοτικά απορρίμματα
 • ΙΔΙΩΤΩΝ = Αφορά απορρίμματα εταιριών προσομοιάζοντα με τα αστικά απορρίμματα
 • 114 Π/Μ = 114 Πτέρυγα Μάχης (Τανάγρα)
 • ΚΕΠΒ        = Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού (Θήβα)
 • ΕΕΑΑ      = Αφορά υπόλειμμα νησιωτικών Δήμων, μετά την διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης
 • ΑΝΑΚΥΚ. = Αφορά υπόλειμμα από την ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας (μπλε κάδοι) από τα 2 Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), Λαμίας & Σχηματαρίου, που εξυπηρετούν 19 Δήμους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

 

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας λειτουργούν 3 ακόμη ΧΥΤΑ (Λιβαδειά, Δομοκό & Σκύρο)

 • Οι Δήμοι Λεβαδέων, Ορχομενού & Διστόμου – Αράχοβας εναποθέτουν τα απορρίμματά τους στον ΧΥΤΑ Λιβαδειάς
 • Ο Δήμος Δομοκού εναποθέτει τα απορρίμματά του στον ΧΥΤΑ Δομοκού
 • Ο Δήμος Σκύρου εναποθέτει τα απορρίμματά του στον ΧΥΤΑ Σκύρου

 

Ο Δήμος Κύμης – Αλιβερίου και ο Δήμος Καρύστου εναποθέτουν τα απορρίμματά τους κατά 50% στον ΧΥΤΑ Χαλκίδας & κατά 50% στον ΧΥΤΑ Θήβας.

Οι Δήμοι Αιγιαλείας, Δυτικής Μάνης και Ερμιονίδας εναποθέτουν μέρος των απορριμμάτων τους στον  ΧΥΤ Άμφισσας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ