Δήμος Δελφών: Παράταση για την υποβολή ενστάσεων στους Δασικούς Χάρτες

Τη χορήγηση παράτασης υποβολής ενστάσεων για τους Δασικούς χάρτες ζητά, με έγγραφο αίτημά του προς τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργο Αμυρά, ο Δήμος Δελφών. Πιο συγκεκριμένα, στις 8 Μαρτίου του 2022 έγινε η ανάρτηση των προσωρινών πινάκων του Κτηματολογίου, κατά την οποία εμφανίστηκαν ιδιοκτησίες (κατοικίες και αγροτεμάχια) εντός Δασικών εκτάσεων. Αυτό προκύπτει γιατί […]

17 Μαρτίου 2022

του/της Θεοφανία Μίγκου

Τη χορήγηση παράτασης υποβολής ενστάσεων για τους Δασικούς χάρτες ζητά, με έγγραφο αίτημά του προς τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργο Αμυρά, ο Δήμος Δελφών.

Πιο συγκεκριμένα, στις 8 Μαρτίου του 2022 έγινε η ανάρτηση των προσωρινών πινάκων του Κτηματολογίου, κατά την οποία εμφανίστηκαν ιδιοκτησίες (κατοικίες και αγροτεμάχια) εντός Δασικών εκτάσεων. Αυτό προκύπτει γιατί η ανάρτηση των Δασικών χαρτών προηγήθηκε της ανάρτησης του Κτηματολογίου, γεγονός που δε γνώριζαν οι Πολίτες. Με την ανάρτηση των κτηματολογικών πινάκων αρκετοί πολίτες διαπίστωσαν ότι οι δηλώσεις ιδιοκτησίας τους έχουν απορριφθεί με την αιτιολογία ότι στο ακίνητο που δηλώθηκε υποβλήθηκε δήλωση άλλου προσώπου του οποίου το δικαίωμα κρίθηκε ισχυρότερο. Δηλαδή ότι η έκταση είναι Δάσος – Δασική έκταση (ΔΔ).

Σε συνέχεια των παραπάνω και για να τεκμηριωθεί η ιδιοκτησία, αλλά και για να καταστεί δυνατή η ένσταση προς το Κτηματολόγιο, θα πρέπει να γίνει ένσταση ως προς την ανάρτηση των Δασικών χαρτών. Η προθεσμία, όμως, υποβολής ενστάσεων για τους Δασικούς χάρτες της περιοχής λήγει στις 23 Μαρτίου 2022, χρονικό διάστημα ελάχιστο για να ανταποκριθούν οι πολίτες.

Ο Δήμος Δελφών, με έγγραφό του προς τον Αρμόδιο Υφυπουργό, κ. Γεώργιο Αμυρά, αιτείται ώστε να μεριμνήσει η κυβέρνηση για την απαραίτητη παράταση των προθεσμιών ένστασης, ώστε οι πολίτες αρχικά να ενημερωθούν και ακολούθως να έχουν επαρκή χρόνο για την υποβολή ένστασης.

Το αίτημα του Δήμου Δελφών, που υπογράφεται από το Δήμαρχο κ. Παναγιώτη Ταγκαλή, κοινοποιήθηκε στο Βουλευτή Φωκίδας κ. Ιωάννη Μπούγα, στον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνη Σπανό, στο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας κ. Γεώργιο Δελμούζο,  στη Δ/νση Δασών Φωκίδας και στο Δασαρχείο Άμφισσας. Σε συνέχεια αυτού άμεση υπήρξε η ανταπόκριση του Βουλευτή κ. Ιωάννη Μπούγα, ο οποίος επικοινώνησε με τον αρμόδιο Υφυπουργό, ζητώντας να γίνει δεκτό το αίτημα του Δήμου Δελφών, αναπτύσσοντας τους λόγους που καθιστούν αναγκαία τη χορήγηση της παράτασης.

Αναμένουμε την αποδοχή του αιτήματος και θα ενημερώσουμε για την έκβαση αυτού με νεότερη ανακοίνωση τους πολίτες.

Αναλυτικά η επιστολή Ταγκαλή προς Αμυρά

Η Διεύθυνση Δασών Φωκίδας  εξέδωσε ανακοίνωση για την ανάρτηση Δασικού Χάρτη για το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας και κάλεσε κάθε ενδιαφερόμενο για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του εντός αποκλειστικής προθεσμίας 105 ημερών, με καταληκτική ημερομηνία άσκησης αντιρρήσεων στις 20 Μαΐου 2021 (συν 20 ημέρες για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή).

Εν συνεχεία με αποφάσεις της Διεύθυνσης Δασών Φωκίδας τροποποιήθηκε η αρχική και ορίστηκε νέα καταληκτική ημερομηνία για την άσκηση αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη η 22η Νοεμβρίου 2021 και η 23η Μαρτίου 2022 (συν 20 ημέρες για τους διαμένοντες στην αλλοδαπή), αντίστοιχα.

Τέλος, με πράξη τροποποίησης της Διεύθυνσης Δασών Φωκίδας έγινε τροποποίηση του αναρτημένου Δασικού Χάρτη για το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, κατά την οποία έγινε ενσωμάτωση των διορθώσεων προδήλων σφαλμάτων όπως αυτά περιγράφονται στην παρ. Α της 153394/919/12.04.2017 Υπουργικής απόφασης (Β ́ 1366) “Καθορισμός, προσδιορισμός, τρόπος και διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων στην κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών“, συνολικού εμβαδού 1.710.167,71 στρεμμάτων.

Σημειώνεται ότι στην ως άνω πράξη τροποποίησης δικαίωμα υποβολής πρόδηλου σφάλματος είχε δικαίωμα και η ίδια η Δ/νση Δασών Φωκίδας, πράγμα το οποίο έπραξε σε πολλές περιπτώσεις με αποτέλεσμα αρχικώς εμφανιζόμενες εκτάσεις στον αναρτημένο Δασικό Χάρτη ως μη δασικές (ΑΑ) πλέον μετά τις τροποποιήσεις να εμφανίζονται ως εκτάσεις υπαγόμενες στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας (ΔΔ, ΔΑ, ΑΔ κ.ο.κ.).  Επίσης, στις 08.03.22 έγινε η ανάρτηση των προσωρινών πινάκων του Κτηματολογίου, κατά την οποία εμφανίστηκαν ιδιοκτησίες (κατοικίες και αγροτεμάχια) εντός Δασικών εκτάσεων.  Αυτό προκύπτει, διότι για όλες τις παραπάνω διαδικασίες που έγιναν σε σχέση με την ανάρτηση των Δασικών χαρτών οι Πολίτες είτε δεν γνώριζαν είτε δεν πρόλαβαν να κάνουν τις ανάλογες ενέργειες.

Με την ανάρτηση λοιπόν των κτηματολογικών πινάκων πολύ συμπολίτες μας διαπίστωσαν ότι οι δηλώσεις ιδιοκτησίας τους έχουν απορριφθεί με την αιτιολογία ότι στο ακίνητο που δηλώθηκε υποβλήθηκε δήλωση άλλου προσώπου του οποίου το δικαίωμα κρίθηκε ισχυρότερο. Δηλαδή ότι η έκταση είναι Δάσος – Δασική έκταση (ΔΔ) και εκεί υπέβαλε αίτηση πρόδηλου σφάλματος η Δ/νση Δασών Φωκίδας .

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι ότι για να τεκμηριωθεί η ιδιοκτησία αλλά και να καταστεί δυνατή η ένσταση προς το Κτηματολόγιο θα πρέπει να γίνει ένσταση ως προς την ανάρτηση των Δασικών χαρτών.

Η προθεσμία, όμως, υποβολής ενστάσεων για τους Δασικούς χάρτες, όπως προαναφέρθηκε, λήγει στις 23 Μαρτίου 2022, χρονικό διάστημα ελάχιστο για να ανταποκριθούν οι πολίτες.

Θεωρώ ιδιαιτέρως χρήσιμο να μεριμνήσει η κυβέρνηση για την απαραίτητη παράταση των προθεσμιών ένστασης για τους Δασικούς χάρτες, ώστε να προλάβουν οι Πολίτες του Δήμου Δελφών να ενημερωθούν, να έχουν επαρκή χρόνο για υποβολή ένστασης και να έχουν το δικαίωμα ένστασης και ως προς τους Κτηματολογικούς πίνακες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

17 Μαΐου 2024