Ανάδοχο ζητούν 4 ψηφιακά έργα 582 εκατ. ευρώ

Κρίσιμες διεργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκειμένου να λάβουν την τελική τους μορφή τέσσερα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 582 εκατ. ευρώ.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Τα τέσσερα αυτά έργα αφορούν τη συνδεσιμότητα και χρηματοδοτούνται κατά 90% από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Πιο αναλυτικά, η εσωτερική καλωδίωση των κτηρίων (ως επιδότηση της ζήτησης για οπτικές ίνες), τα υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών, το 5G για την αυτόνομη οδήγηση στους εθνικούς οδικούς άξονες και οι τηλεπικοινωνιακοί μικροί δορυφόροι είναι οι δράσεις που επελέγησαν προκειμένου να ενισχυθεί με σύγχρονες τηλεπικοινωνιακές υποδομές η χώρα.

Το στάδιο της προετοιμασίας για την υλοποίηση των έργων επιφυλάσσει δυσκολίες και δεν αποκλείεται να υπάρξουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις αρχικές περιγραφές. Σήμερα, το καθένα από τα έργα βρίσκεται σε διαφορετική φάση ωριμότητας. Ωστόσο, βάσει των δεσμευτικών χρονοδιαγραμμάτων στα επίσημα κείμενα του Ταμείου Ανάκαμψης (Τ.Α.), το τέταρτο τρίμηνο του 2025 θα πρέπει:

  1. Να είναι πλήρως συνδεδεμένα με υποδομή οπτικών ινών (FTTH) περί τα 120.000 κτήρια. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης είναι 162,8 εκατ. Με ΦΠΑ (131,3 εκατ. χωρίς).
  2. Να έχουν εγκατασταθεί για τη διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο και τη σύνδεση μεγάλων νησιών, όπως η Λέσβος, η Σύρος, η Κρήτη, καθώς και μεσαίου μεγέθους (όπως Κάρπαθος, Κάλυμνος, Ικαρία και Πάτμος) 1.370 χλμ. υποθαλάσσιων καλωδίων. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 110 εκατ. με ΦΠΑ (88,7 εκατ. χωρίς). Θα χρηματοδοτηθεί κατά 33,8% από το Τ.Α. (30 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ, 37,2 εκατ. περιλαμβανομένου), το 30% του κόστους του θα επιδιωχθεί να εξασφαλιστεί από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Connecting Europe Facility (CEF Digital) και το 36,2% από ιδιωτική συμμετοχή.
  3. Να έχουν αναπτυχθεί 1.918 χλμ. υποδομής 5G σε όλους τους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους. Πρόκειται για έργο συνολικού προϋπολογισμού 200 εκατ. με ΦΠΑ (162 εκατ. χωρίς), εκ των οποίων τα 160 εκατ. (με ΦΠΑ) θα διατεθούν από το Τ.Α. (129 εκατ. χωρίς).
  4. Να έχει ξεκινήσει να τίθεται σε τροχιά η ομάδα των μικροδορυφόρων και να έχει εισέλθει σε διαδικασίες ρουτίνας το πιλοτικό πρόγραμμα. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 200,3 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Υπάρχουν όμως και ενδιάμεσα ορόσημα – προθεσμίες. Το πιο κοντινό αφορά το έργο υποδομές οπτικών ινών σε κτήρια. Το τρίτο τρίμηνο του 2022, βάσει πάντα των επίσημων κειμένων του Τ.Α., θα πρέπει το έργο να βρίσκεται στο στάδιο της ανάθεσης των συμβάσεων (ή της σύμβασης αν επιλεγεί ένας ανάδοχος για την εκτέλεσή του).

Το συγκεκριμένο ορόσημο δύσκολα θα εκπληρωθεί, καθώς η συγκεκριμένη δράση βρίσκεται υπό διαμόρφωση, ώστε να μην εμπίπτει στην κατηγορία των κρατικών ενισχύσεων για να της δοθεί το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το σενάριο να συμπεριλάβει και άλλες αγορές (π.χ., άλλες καλωδιώσεις για τη δημιουργία «έξυπνων σπιτιών») ή να λάβει κάποιο κοινωνικό χαρακτήρα.

Η επιδότηση της ζήτησης θεωρείται από την τηλεπικοινωνιακή αγορά βασικός πυλώνας για την αύξηση των συνδέσεων οπτικής ίνας, κάτι που έχει υιοθετήσει και το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εντάσσοντας το εν λόγω έργο στο Τ.Α. Αρκεί να αναφέρουμε ότι περίπου το 95% των συνδέσεων FΤΤH έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση της δράσης Super Fast Broadband (SFBB), η οποία επιδοτεί με 360 ευρώ κάθε σύνδεση οπτικών ινών στα σπίτια ή στην επιχείρηση (τέλη εγκατάστασης και μηναία τέλη για δύο χρόνια).

Τα υποθαλάσσια καλώδια και το 5G

Για τα υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών το ορόσημο έχει τοποθετηθεί στο δεύτερο τρίμηνο του 2023 και αφορά την ανάθεση της σύμβασης ή των συμβάσεων. Για να προχωρήσει το έργο, το αρμόδιο υπουργείο χρειάζεται να γνωρίζει τις υφιστάμενες και μελλοντικές αντίστοιχες επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα. Πρόσφατα το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έθεσε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την υποβολή στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή στον Χάρτη Ευρυζωνικότητας και Μητρώο Δικτύων (ΧΕΜΔ), την πρόσβαση σε αυτά και τις διαδικασίες». Το δεύτερο τρίμηνο του 2023 έχει οριστεί ότι θα γίνει και η ανάθεση σύμβασης για τη δράση Ασύρματα δίκτυα πέμπτης γενιάς (5G) στο εθνικό δίκτυο αυτοκινητοδρόμων. Η πρώτη διαβούλευση έγινε πέρυσι.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα ανατεθούν πρώτα ορισμένες μελέτες ωρίμανσης. Το έργο θεωρείται «προχωρημένο» και το υπουργείο εκτιμά ότι χρειάζεται τη μέγιστη τεχνική αρωγή. Η διαδικασία για τους μικροδορυφόρους βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, ενώ ως έργο συζητείται τουλάχιστον την τελευταία πενταετία στη λογική ενός εθνικού προγράμματος με στόχο, μεταξύ άλλων, την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου της εγχώριας διαστημικής βιομηχανίας (περίπου 45 επιχειρήσεις με 2.500 εξειδικευμένους επιστήμονες και ετήσιο τζίρο περί τα 200 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ανοιχτής πρόσκλησης για προτάσεις ενδιαφέροντος (Request for Information – RFI), κατά την οποία υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση από την εγχώρια διαστημική βιομηχανία, τον ακαδημαϊκό χώρο και τους primes της Ευρώπης (Aibus, Thales, OHB, SITAEL). Η ελληνική συμμετοχή και ο ESA ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξετάζει παράλληλα το κανονιστικό πλαίσιο του connectivity της Ε.Ε. Πληροφορίες αναφέρουν ότι επίκεινται εξελίξεις όσον αφορά τους μικροδορυφόρους τον επόμενο μήνα στην κατεύθυνση της υλοποίησης του έργου (των διαγωνιστικών διαδικασιών) από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA), όπως είχε αρχικά καθοριστεί. Ο ESA εργάζεται με βιομηχανικές επιστροφές (γεωεπιστροφές).

Κάθε χρόνο η Ελλάδα του καταβάλλει ένα ποσό που επιστρέφει στην εγχώρια βιομηχανία με τη μορφή εκτέλεσης έργων. Με τον ίδιο τρόπο θα λειτουργήσει και το έργο των μικροδορυφόρων. Βάσει του σχεδιασμού, οι ελληνικές εταιρείες θα έχουν συμμετοχή 30% σε ό,τι αφορά το hardware και το software των μικροδορυφόρων και περίπου 60% στις υπηρεσίες (κυρίως τηλεπικοινωνιακές) που θα αναπτυχθούν. Η εγχώρια βιομηχανία θεωρεί ότι είναι η ευκαιρία για την ανάπτυξη εξελιγμένων διαστημικών συστημάτων σε μια εποχή που οι επικοινωνίες μέσω του Διαστήματος κατακτούν ολοένα και περισσότερο χώρο.

ΠΗΓΗ : ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Τα τέσσερα αυτά έργα αφορούν τη συνδεσιμότητα και χρηματοδοτούνται κατά 90% από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Πιο αναλυτικά, η εσωτερική καλωδίωση των κτηρίων (ως επιδότηση της ζήτησης για οπτικές ίνες), τα υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών, το 5G για την αυτόνομη οδήγηση στους εθνικούς οδικούς άξονες και οι τηλεπικοινωνιακοί μικροί δορυφόροι είναι οι δράσεις που επελέγησαν προκειμένου να ενισχυθεί με σύγχρονες τηλεπικοινωνιακές υποδομές η χώρα.

Το στάδιο της προετοιμασίας για την υλοποίηση των έργων επιφυλάσσει δυσκολίες και δεν αποκλείεται να υπάρξουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις αρχικές περιγραφές. Σήμερα, το καθένα από τα έργα βρίσκεται σε διαφορετική φάση ωριμότητας. Ωστόσο, βάσει των δεσμευτικών χρονοδιαγραμμάτων στα επίσημα κείμενα του Ταμείου Ανάκαμψης (Τ.Α.), το τέταρτο τρίμηνο του 2025 θα πρέπει:

  1. Να είναι πλήρως συνδεδεμένα με υποδομή οπτικών ινών (FTTH) περί τα 120.000 κτήρια. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης είναι 162,8 εκατ. Με ΦΠΑ (131,3 εκατ. χωρίς).
  2. Να έχουν εγκατασταθεί για τη διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο και τη σύνδεση μεγάλων νησιών, όπως η Λέσβος, η Σύρος, η Κρήτη, καθώς και μεσαίου μεγέθους (όπως Κάρπαθος, Κάλυμνος, Ικαρία και Πάτμος) 1.370 χλμ. υποθαλάσσιων καλωδίων. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 110 εκατ. με ΦΠΑ (88,7 εκατ. χωρίς). Θα χρηματοδοτηθεί κατά 33,8% από το Τ.Α. (30 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ, 37,2 εκατ. περιλαμβανομένου), το 30% του κόστους του θα επιδιωχθεί να εξασφαλιστεί από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Connecting Europe Facility (CEF Digital) και το 36,2% από ιδιωτική συμμετοχή.
  3. Να έχουν αναπτυχθεί 1.918 χλμ. υποδομής 5G σε όλους τους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους. Πρόκειται για έργο συνολικού προϋπολογισμού 200 εκατ. με ΦΠΑ (162 εκατ. χωρίς), εκ των οποίων τα 160 εκατ. (με ΦΠΑ) θα διατεθούν από το Τ.Α. (129 εκατ. χωρίς).
  4. Να έχει ξεκινήσει να τίθεται σε τροχιά η ομάδα των μικροδορυφόρων και να έχει εισέλθει σε διαδικασίες ρουτίνας το πιλοτικό πρόγραμμα. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 200,3 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Υπάρχουν όμως και ενδιάμεσα ορόσημα – προθεσμίες. Το πιο κοντινό αφορά το έργο υποδομές οπτικών ινών σε κτήρια. Το τρίτο τρίμηνο του 2022, βάσει πάντα των επίσημων κειμένων του Τ.Α., θα πρέπει το έργο να βρίσκεται στο στάδιο της ανάθεσης των συμβάσεων (ή της σύμβασης αν επιλεγεί ένας ανάδοχος για την εκτέλεσή του).

Το συγκεκριμένο ορόσημο δύσκολα θα εκπληρωθεί, καθώς η συγκεκριμένη δράση βρίσκεται υπό διαμόρφωση, ώστε να μην εμπίπτει στην κατηγορία των κρατικών ενισχύσεων για να της δοθεί το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το σενάριο να συμπεριλάβει και άλλες αγορές (π.χ., άλλες καλωδιώσεις για τη δημιουργία «έξυπνων σπιτιών») ή να λάβει κάποιο κοινωνικό χαρακτήρα.

Η επιδότηση της ζήτησης θεωρείται από την τηλεπικοινωνιακή αγορά βασικός πυλώνας για την αύξηση των συνδέσεων οπτικής ίνας, κάτι που έχει υιοθετήσει και το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εντάσσοντας το εν λόγω έργο στο Τ.Α. Αρκεί να αναφέρουμε ότι περίπου το 95% των συνδέσεων FΤΤH έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση της δράσης Super Fast Broadband (SFBB), η οποία επιδοτεί με 360 ευρώ κάθε σύνδεση οπτικών ινών στα σπίτια ή στην επιχείρηση (τέλη εγκατάστασης και μηναία τέλη για δύο χρόνια).

Τα υποθαλάσσια καλώδια και το 5G

Για τα υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών το ορόσημο έχει τοποθετηθεί στο δεύτερο τρίμηνο του 2023 και αφορά την ανάθεση της σύμβασης ή των συμβάσεων. Για να προχωρήσει το έργο, το αρμόδιο υπουργείο χρειάζεται να γνωρίζει τις υφιστάμενες και μελλοντικές αντίστοιχες επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα. Πρόσφατα το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έθεσε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την υποβολή στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή στον Χάρτη Ευρυζωνικότητας και Μητρώο Δικτύων (ΧΕΜΔ), την πρόσβαση σε αυτά και τις διαδικασίες». Το δεύτερο τρίμηνο του 2023 έχει οριστεί ότι θα γίνει και η ανάθεση σύμβασης για τη δράση Ασύρματα δίκτυα πέμπτης γενιάς (5G) στο εθνικό δίκτυο αυτοκινητοδρόμων. Η πρώτη διαβούλευση έγινε πέρυσι.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα ανατεθούν πρώτα ορισμένες μελέτες ωρίμανσης. Το έργο θεωρείται «προχωρημένο» και το υπουργείο εκτιμά ότι χρειάζεται τη μέγιστη τεχνική αρωγή. Η διαδικασία για τους μικροδορυφόρους βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, ενώ ως έργο συζητείται τουλάχιστον την τελευταία πενταετία στη λογική ενός εθνικού προγράμματος με στόχο, μεταξύ άλλων, την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου της εγχώριας διαστημικής βιομηχανίας (περίπου 45 επιχειρήσεις με 2.500 εξειδικευμένους επιστήμονες και ετήσιο τζίρο περί τα 200 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ανοιχτής πρόσκλησης για προτάσεις ενδιαφέροντος (Request for Information – RFI), κατά την οποία υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση από την εγχώρια διαστημική βιομηχανία, τον ακαδημαϊκό χώρο και τους primes της Ευρώπης (Aibus, Thales, OHB, SITAEL). Η ελληνική συμμετοχή και ο ESA ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξετάζει παράλληλα το κανονιστικό πλαίσιο του connectivity της Ε.Ε. Πληροφορίες αναφέρουν ότι επίκεινται εξελίξεις όσον αφορά τους μικροδορυφόρους τον επόμενο μήνα στην κατεύθυνση της υλοποίησης του έργου (των διαγωνιστικών διαδικασιών) από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA), όπως είχε αρχικά καθοριστεί. Ο ESA εργάζεται με βιομηχανικές επιστροφές (γεωεπιστροφές).

Κάθε χρόνο η Ελλάδα του καταβάλλει ένα ποσό που επιστρέφει στην εγχώρια βιομηχανία με τη μορφή εκτέλεσης έργων. Με τον ίδιο τρόπο θα λειτουργήσει και το έργο των μικροδορυφόρων. Βάσει του σχεδιασμού, οι ελληνικές εταιρείες θα έχουν συμμετοχή 30% σε ό,τι αφορά το hardware και το software των μικροδορυφόρων και περίπου 60% στις υπηρεσίες (κυρίως τηλεπικοινωνιακές) που θα αναπτυχθούν. Η εγχώρια βιομηχανία θεωρεί ότι είναι η ευκαιρία για την ανάπτυξη εξελιγμένων διαστημικών συστημάτων σε μια εποχή που οι επικοινωνίες μέσω του Διαστήματος κατακτούν ολοένα και περισσότερο χώρο.

ΠΗΓΗ : ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ