Επιστημονική – Ενημερωτική ημερίδα του ΓΠΑ στη Θήβα

«Ευφυής Γεωργία & Κυκλική Βιοικονομία -SmartBIC», την Τρίτη 24/5

10 Μαΐου 2022

του/της Θεοφανία Μίγκου

Tην 1η Επιστημονική – Ενημερωτική Ημερίδα διοργανώνει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών την Τρίτη 24 Μαΐου 2022, 11.00 -15.00 στο Συνεδριακό Κέντρο της Θήβας στο πλαίσιο του έργου «Ευφυής Γεωργία & Κυκλική Βιοικονομία -SmartBIC».

Το έργο «Ευφυής Γεωργία και Κυκλική Βιοοικονομία – SmartBIC» (MIS 5047106) εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

27 Μαΐου 2024