Αλλαγή χωροθέτησης των ΑΠΕ στο Γαλαξίδι

Θετικά γνωμοδότησε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών επί της Μελέτης Περιβαλλοντικός Επιπτώσεων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση Μύτικας της Δημοτικής Ενότητας Γαλαξιδίου.

29 Σεπτεμβρίου 2022

του/της Θεοφανία Μίγκου

Στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022 αναπτύχθηκε το ιστορικό της υπόθεσης και ταυτόχρονα αναδείχτηκε η επιτυχία του Δήμου να αλλάξει η αρχική χωροθέτηση της εγκατάστασης.

Πιο συγκεκριμένα, το αρχικό σχέδιο της εταιρείας προέβλεπε την ανάπτυξη των σταθμών σε έκταση 1.919 στρεμμάτων, με συνέπεια να δημιουργείται οπτική όχληση στην περιοχή του Γαλαξιδίου, με ότι αυτό συνεπάγεται για τους βασικούς πυλώνες οικονομικής ανάπτυξης του τόπου (πχ τουρισμός κλπ). Ο Δήμος Δελφών απέναντι στη συγκεκριμένη πρόταση πήρε αρνητική θέση, ερχόμενος μάλιστα σε επαφή με εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα, όπου δρομολόγησε όλες τις Νομικές ενέργειες για την αποτροπή της.

Σε συνέχεια της εν λόγω στάσης η ενδιαφερόμενη εταιρεία υπέβαλε δεύτερη και ακολούθως τρίτη τροποποιημένη πρόταση στην οποία περιορίστηκε η έκταση χωροθέτησης  στα 700 περίπου στρέμματα, μηδενίζοντας πρακτικά την οπτική όχληση. Το θέμα συζητήθηκε εκ νέου στα συλλογικά όργανα της Κοινότητας του Γαλαξιδίου και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, τα οποία γνωμοδότησαν θετικά. Βάσει των νέων δεδομένων πραγματοποιήθηκε και η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου κατά πλειοψηφία το θέμα υπερψηφίστηκε, καθώς ήρθησαν οι λόγοι της αρχικής άρνησης.

Βασικές αρχές του Δήμου Δελφών, ως προς την εγκατάσταση ΑΠΕ, όπως έχουν εκφραστεί έως και σήμερα, είναι οι εξής:

  •       Είμαστε υπέρ των ΑΠΕ, όπως κατ’ επανάληψη έχουμε τοποθετηθεί στο ΔΣ.
  •       Στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα, χωρίς όμως να δίνουμε λευκή επιταγή.
  •       Αφουγκραζόμαστε τις απόψεις των τοπικών Κοινωνιών.
  •       Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει Χωτοταξικός σχεδιασμός για τις ΑΠΕ, εξετάζουμε κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

Όπως ειπώθηκε κατά την εισήγηση του θέματος, η θέση του Δήμου Δελφών είναι πολιτική, εστιάζοντας στο συμφέρον των Κοινοτήτων, χωρίς να υπεισέρχεται σε τεχνικής φύσεως θέματα για τα οποία αρμοδιότητα, αλλά και γνώση, έχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες (ΥΠΠΟ, Δασαρχεία, Τμήματα Περιβάλλοντος της Περιφέρειας κ.α.), οι οποίες θεσμικά προβλέπονται να γνωμοδοτήσουν.

Σε δήλωσή του ο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Γαλαξιδίου, κ. Ευθύμιος Γρίβας, σημείωσε: «Ο Δήμος Δελφών, εξετάζοντας την κάθε περίπτωση ξεχωριστά, πέτυχε στην παρούσα φάση το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την εγκατάσταση ΑΠΕ στη θέση Μύτικας. Χωρίς αγκυλώσεις, αλλά και ανέξοδα λόγια, κατάφερε να αλλάξει η αρχική χωροθέτηση, μηδενίζοντας ουσιαστικά τις αρνητικές συνέπειες, μεγιστοποιώντας παράλληλα τα οφέλη για την τοπική κοινωνία».

*επισυνάπτεται αρχείο που αποτυπώνονται διαδοχικά οι τρεις προτάσεις της εταιρείας, από την πρώτη, έως και την τρίτη η οποία τελικά ισχύει σήμερα.Θετικά γνωμοδότησε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών επί της Μελέτης Περιβαλλοντικός Επιπτώσεων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση Μύτικας της Δημοτικής Ενότητας Γαλαξιδίου.

Στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022 αναπτύχθηκε το ιστορικό της υπόθεσης και ταυτόχρονα αναδείχτηκε η επιτυχία του Δήμου να αλλάξει η αρχική χωροθέτηση της εγκατάστασης. Πιο συγκεκριμένα, το αρχικό σχέδιο της εταιρείας προέβλεπε την ανάπτυξη των σταθμών σε έκταση 1.919 στρεμμάτων, με συνέπεια να δημιουργείται οπτική όχληση στην περιοχή του Γαλαξιδίου, με ότι αυτό συνεπάγεται για τους βασικούς πυλώνες οικονομικής ανάπτυξης του τόπου (πχ τουρισμός κλπ). Ο Δήμος Δελφών απέναντι στη συγκεκριμένη πρόταση πήρε αρνητική θέση, ερχόμενος μάλιστα σε επαφή με εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα, όπου δρομολόγησε όλες τις Νομικές ενέργειες για την αποτροπή της.

Σε συνέχεια της εν λόγω στάσης η ενδιαφερόμενη εταιρεία υπέβαλε δεύτερη και ακολούθως τρίτη τροποποιημένη πρόταση στην οποία περιορίστηκε η έκταση χωροθέτησης  στα 700 περίπου στρέμματα, μηδενίζοντας πρακτικά την οπτική όχληση. Το θέμα συζητήθηκε εκ νέου στα συλλογικά όργανα της Κοινότητας του Γαλαξιδίου και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, τα οποία γνωμοδότησαν θετικά. Βάσει των νέων δεδομένων πραγματοποιήθηκε και η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου κατά πλειοψηφία το θέμα υπερψηφίστηκε, καθώς ήρθησαν οι λόγοι της αρχικής άρνησης.

Βασικές αρχές του Δήμου Δελφών, ως προς την εγκατάσταση ΑΠΕ, όπως έχουν εκφραστεί έως και σήμερα, είναι οι εξής:

  •       Είμαστε υπέρ των ΑΠΕ, όπως κατ’ επανάληψη έχουμε τοποθετηθεί στο ΔΣ.
  •       Στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα, χωρίς όμως να δίνουμε λευκή επιταγή.
  •       Αφουγκραζόμαστε τις απόψεις των τοπικών Κοινωνιών.
  •       Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει Χωτοταξικός σχεδιασμός για τις ΑΠΕ, εξετάζουμε κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

Όπως ειπώθηκε κατά την εισήγηση του θέματος, η θέση του Δήμου Δελφών είναι πολιτική, εστιάζοντας στο συμφέρον των Κοινοτήτων, χωρίς να υπεισέρχεται σε τεχνικής φύσεως θέματα για τα οποία αρμοδιότητα, αλλά και γνώση, έχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες (ΥΠΠΟ, Δασαρχεία, Τμήματα Περιβάλλοντος της Περιφέρειας κ.α.), οι οποίες θεσμικά προβλέπονται να γνωμοδοτήσουν.

Σε δήλωσή του ο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Γαλαξιδίου, κ. Ευθύμιος Γρίβας, σημείωσε: «Ο Δήμος Δελφών, εξετάζοντας την κάθε περίπτωση ξεχωριστά, πέτυχε στην παρούσα φάση το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την εγκατάσταση ΑΠΕ στη θέση Μύτικας. Χωρίς αγκυλώσεις, αλλά και ανέξοδα λόγια, κατάφερε να αλλάξει η αρχική χωροθέτηση, μηδενίζοντας ουσιαστικά τις αρνητικές συνέπειες, μεγιστοποιώντας παράλληλα τα οφέλη για την τοπική κοινωνία».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

20 Μαρτίου 2023