30 Ιανουαρίου 2023

Dionic: Ο δύσκολος δρόμος της εξυγίανσης και ο πλειστηριασμός των εγκαταστάσεων στον Αυλώνα

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση

Μέσα από τον δρόμο του πλειστηριασμού περνάει, μεταξύ άλλων, η προσπάθεια για τη χρηματοοικονομική εξυγίανση, που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια ο όμιλος Dionic. Η εισηγμένη, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα της πληροφορικής μέσα από τη συμμετοχή της στην Atcom καθώς και στο e-commerce με όχημα το Shop365.gr έχει επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου προκειμένου να αντιστρέψει την αρνητική εικόνα των οικονομικών της αποτελεσμάτων.

Οι διαπραγματεύσεις για την αναδιάρθρωση

Σε αυτή την κατεύθυνση, ο όμιλος, η μετοχή του οποίου έχει σταματήσει να διαπραγματεύεται από τον Ιούλιο του 2020, βρίσκεται σε διαρκείς επαφές με τις πιστώτριες τράπεζες για την αναδιάρθρωση των δανειακών της υποχρεώσεων ενώ παράλληλα συνεχίζει τη διαδικασία αποεπένδυσης από ζημιογόνες δραστηριότητες και εκποίησης περιουσιακών του στοιχείων, μεταξύ αυτών και κατεχόμενων επιχειρηματικών μονάδων του, οι οποίες είναι προαπαιτούμενα στο πλάνο αναδιάρθρωσης που έχει υπογραφεί με την Eurobank.

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την Dionic, η οποία επιδιώκει μέσα από την άμεση επίτευξη της αναδιάρθρωσης των χρεών της και την απόκτηση του απαραίτητου κεφαλαίου κίνησης να υλοποιήσει το πλάνο επανεκκίνησης των δραστηριοτήτων της με αιχμή του δόρατος την περαιτέρω ανάπτυξη της διαδικτυακής παρουσίας των εταιριών της, την ενεργοποίηση δυνητικών συνεργασιών με σημαντικούς προμηθευτές στον κλάδο της τεχνολογίας καθώς και την  και την επανεκκίνηση των εξαγωγών στην ευρωπαϊκή αγορά.

Dionic: Ο δύσκολος δρόμος της εξυγίανσης και ο πλειστηριασμός των εγκαταστάσεων στον Αυλώνα

Η πώληση συμμετοχών

Θυμίζουμε ότι ο όμιλος είχε υπογράψει το καλοκαίρι του 2017 αρχική συμφωνία θέσης βασικών όρων ρύθμισης δανεισμού με την Eurobank, η οποία μεταξύ άλλων, προέβλεπε τη διαγραφή τόκων υπερημερίας και κεφαλαίου, με αποτέλεσμα η οφειλή της Dionic στη συγκεκριμένη τράπεζα να μειωθεί σημαντικό βαθμό.

Βασική προϋπόθεση της παραπάνω συμφωνίας ήταν η εισηγμένη να προχωρήσει σε συναινετική εκποίηση μέρους του ενεργητικού που ήταν προσημειωμένο υπέρ της συγκεκριμένης τράπεζας για την αποπληρωμή μέρους του δανεισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, προέβη τα προηγούμενα χρόνια, στην πώληση του 13,45% στην συγγενή επιχείρηση Diadikasia Business Consulting Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.,στην πώληση του 37,5% που κατείχε στην συγγενή επιχείρηση της ΕΝΑΛΕΝ Α.Ε , στην πώληση του 50% που κατείχε στην Skroutz Α.Ε και στην πώληση του 51% που είχε στην Dionic Αιολική ΑΕ, η οποία επίσης ολοκληρώθηκε εντός του Φεβρουαρίου 2020 καθώς και η μεταβίβαση του ακινήτου της εταιρείας επί της οδού Αριστοτέλους στις Αχαρνές στην Eurobank.

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση για τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου για το πρώτο εξάμηνο του 2022, σε περίπτωση που δεν επανα-ρυθμιστούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Eurobank, τότε το ποσό του παραγεγραμμένου δανεισμού που ενδέχεται να αναβιώσει ανέρχεται στα 7.572.040 ευρώ ενώ επισημαίνεται ότι οι διαπραγματεύσεις με την Alpha Bank και την Εθνική Τράπεζα για τη ρύθμιση του δανεισμού της, δεν έχουν μέχρι σήμερα κάποια ουσιαστική εξέλιξη.

Το επικείμενο σφυρί για τους αποθηκευτικούς χώρους στον Αυλώνα

Σε αυτά έρχεται να προστεθεί και ο πλειστηριασμός, ο οποίος έχει προγραμματιστεί για αυτή την εβδομάδα και πιο συγκεκριμένα για τις 19 Οκτωβρίου, οπότε θα γίνει προσπάθεια για να εκποιηθούν οι εγκαταστάσεις στον Αυλώνα με την τιμή πρώτης προσφοράς να έχει τεθεί στο 1 εκατ. ευρώ ενώ επισπεύδουσα είναι η Cepal Hellas, η οποία διαχειρίζεται τα ληξιπρόθεσμα δάνεια της Alpha Bank, η οποία διατηρεί προσημείωση επί του ακινήτου.

Πρόκειται για ένα αγροτεμάχιο, συνολικής επιφάνειας 16.299 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στη θέση Τσούμπα και στο οποίο έχουν ανεγερθεί κτιριακές εγκαταστάσεις, οι οποίες αποτελούνται από ισόγειο επιφανείας 1.124,22 τ.μ. και πρώτο όροφο επιφανείας 2.248,45 τ.μ..

Οι εγκαταστάσεις, οι οποίες κατασκευάστηκαν σταδιακά από το 1995 μέχρι το 1999, με νόμιμη χρήση σύμφωνα με την οικοδομική άδεια σαν εργοστάσιο κατασκευής επίπλων, λειτουργούσε σαν κέντρο logistics. Σύμφωνα με την εξωτερική αυτοψία, διαπιστώθηκε ότι η περιμετρική περίφραξη του ακινήτου, η οποία έχει γίνει με συρματόπλεγμα,  σε αρκετά σημεία έχει καταστραφεί και υπάρχει πρόσβαση στο εσωτερικό αύλειο χώρο του.

Επιπλέον, στο κτίριο φαίνεται ότι δεν υπάρχει πλέον  επαγγελματική δραστηριότητα και ότι βρίσκεται εκτός λειτουργίας.

Το ακίνητο φέρει προσημείωση υποθήκης 4 εκατ. ευρώ  υπέρ της Alpha Bank από το 2012 καθώς και αναγκαστική κατάσχεση για 1 εκατ. ευρώ υπέρ της Cosmos Securitisation Ecuritisa Designated Activity Company από το 2022.

Μέσα από τον δρόμο του πλειστηριασμού περνάει, μεταξύ άλλων, η προσπάθεια για τη χρηματοοικονομική εξυγίανση, που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια ο όμιλος Dionic. Η εισηγμένη, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα της πληροφορικής μέσα από τη συμμετοχή της στην Atcom καθώς και στο e-commerce με όχημα το Shop365.gr έχει επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου προκειμένου να αντιστρέψει την αρνητική εικόνα των οικονομικών της αποτελεσμάτων.

Οι διαπραγματεύσεις για την αναδιάρθρωση

Σε αυτή την κατεύθυνση, ο όμιλος, η μετοχή του οποίου έχει σταματήσει να διαπραγματεύεται από τον Ιούλιο του 2020, βρίσκεται σε διαρκείς επαφές με τις πιστώτριες τράπεζες για την αναδιάρθρωση των δανειακών της υποχρεώσεων ενώ παράλληλα συνεχίζει τη διαδικασία αποεπένδυσης από ζημιογόνες δραστηριότητες και εκποίησης περιουσιακών του στοιχείων, μεταξύ αυτών και κατεχόμενων επιχειρηματικών μονάδων του, οι οποίες είναι προαπαιτούμενα στο πλάνο αναδιάρθρωσης που έχει υπογραφεί με την Eurobank.

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την Dionic, η οποία επιδιώκει μέσα από την άμεση επίτευξη της αναδιάρθρωσης των χρεών της και την απόκτηση του απαραίτητου κεφαλαίου κίνησης να υλοποιήσει το πλάνο επανεκκίνησης των δραστηριοτήτων της με αιχμή του δόρατος την περαιτέρω ανάπτυξη της διαδικτυακής παρουσίας των εταιριών της, την ενεργοποίηση δυνητικών συνεργασιών με σημαντικούς προμηθευτές στον κλάδο της τεχνολογίας καθώς και την  και την επανεκκίνηση των εξαγωγών στην ευρωπαϊκή αγορά.

Dionic: Ο δύσκολος δρόμος της εξυγίανσης και ο πλειστηριασμός των εγκαταστάσεων στον Αυλώνα

Η πώληση συμμετοχών

Θυμίζουμε ότι ο όμιλος είχε υπογράψει το καλοκαίρι του 2017 αρχική συμφωνία θέσης βασικών όρων ρύθμισης δανεισμού με την Eurobank, η οποία μεταξύ άλλων, προέβλεπε τη διαγραφή τόκων υπερημερίας και κεφαλαίου, με αποτέλεσμα η οφειλή της Dionic στη συγκεκριμένη τράπεζα να μειωθεί σημαντικό βαθμό.

Βασική προϋπόθεση της παραπάνω συμφωνίας ήταν η εισηγμένη να προχωρήσει σε συναινετική εκποίηση μέρους του ενεργητικού που ήταν προσημειωμένο υπέρ της συγκεκριμένης τράπεζας για την αποπληρωμή μέρους του δανεισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, προέβη τα προηγούμενα χρόνια, στην πώληση του 13,45% στην συγγενή επιχείρηση Diadikasia Business Consulting Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.,στην πώληση του 37,5% που κατείχε στην συγγενή επιχείρηση της ΕΝΑΛΕΝ Α.Ε , στην πώληση του 50% που κατείχε στην Skroutz Α.Ε και στην πώληση του 51% που είχε στην Dionic Αιολική ΑΕ, η οποία επίσης ολοκληρώθηκε εντός του Φεβρουαρίου 2020 καθώς και η μεταβίβαση του ακινήτου της εταιρείας επί της οδού Αριστοτέλους στις Αχαρνές στην Eurobank.

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση για τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου για το πρώτο εξάμηνο του 2022, σε περίπτωση που δεν επανα-ρυθμιστούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Eurobank, τότε το ποσό του παραγεγραμμένου δανεισμού που ενδέχεται να αναβιώσει ανέρχεται στα 7.572.040 ευρώ ενώ επισημαίνεται ότι οι διαπραγματεύσεις με την Alpha Bank και την Εθνική Τράπεζα για τη ρύθμιση του δανεισμού της, δεν έχουν μέχρι σήμερα κάποια ουσιαστική εξέλιξη.

Το επικείμενο σφυρί για τους αποθηκευτικούς χώρους στον Αυλώνα

Σε αυτά έρχεται να προστεθεί και ο πλειστηριασμός, ο οποίος έχει προγραμματιστεί για αυτή την εβδομάδα και πιο συγκεκριμένα για τις 19 Οκτωβρίου, οπότε θα γίνει προσπάθεια για να εκποιηθούν οι εγκαταστάσεις στον Αυλώνα με την τιμή πρώτης προσφοράς να έχει τεθεί στο 1 εκατ. ευρώ ενώ επισπεύδουσα είναι η Cepal Hellas, η οποία διαχειρίζεται τα ληξιπρόθεσμα δάνεια της Alpha Bank, η οποία διατηρεί προσημείωση επί του ακινήτου.

Πρόκειται για ένα αγροτεμάχιο, συνολικής επιφάνειας 16.299 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στη θέση Τσούμπα και στο οποίο έχουν ανεγερθεί κτιριακές εγκαταστάσεις, οι οποίες αποτελούνται από ισόγειο επιφανείας 1.124,22 τ.μ. και πρώτο όροφο επιφανείας 2.248,45 τ.μ..

Οι εγκαταστάσεις, οι οποίες κατασκευάστηκαν σταδιακά από το 1995 μέχρι το 1999, με νόμιμη χρήση σύμφωνα με την οικοδομική άδεια σαν εργοστάσιο κατασκευής επίπλων, λειτουργούσε σαν κέντρο logistics. Σύμφωνα με την εξωτερική αυτοψία, διαπιστώθηκε ότι η περιμετρική περίφραξη του ακινήτου, η οποία έχει γίνει με συρματόπλεγμα,  σε αρκετά σημεία έχει καταστραφεί και υπάρχει πρόσβαση στο εσωτερικό αύλειο χώρο του.

Επιπλέον, στο κτίριο φαίνεται ότι δεν υπάρχει πλέον  επαγγελματική δραστηριότητα και ότι βρίσκεται εκτός λειτουργίας.

Το ακίνητο φέρει προσημείωση υποθήκης 4 εκατ. ευρώ  υπέρ της Alpha Bank από το 2012 καθώς και αναγκαστική κατάσχεση για 1 εκατ. ευρώ υπέρ της Cosmos Securitisation Ecuritisa Designated Activity Company από το 2022.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ