Καθαρά κέρδη 164,7 εκατ. ευρώ κατέγραψε η ElvalHalcor

Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 38% και ανήλθε σε 2,8 δισ. ευρώ το εννεάμηνο

28 Νοεμβρίου 2022

του/της Θεοφανία Μίγκου

Ισχυρή αύξηση μεγεθών παρά την ευρύτερη αβεβαιότητα, τα αυξημένα επιτόκια και τις ενισχυμένες πληθωριστικές πιέσεις εμφάνισε ο όμιλος ElvalHalcor κατά το φετινό εννεάμηνο.

Ειδικότερα το εννεάμηνο, σε ετήσια βάση, η θυγατρική του ομίλου Βιοχάλκο ενίσχυσε κατά 38% τις πωλήσεις, σε 2,8 δισ. ευρώ, με τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποτέλεσμα μετάλλου και λοιπά έκτακτα έξοδα (a-Ebitda) να έχουν αυξηθεί κατά 77%, σε 230,7 εκατ. ευρώ. Την άνοδό τους, σύμφωνα με την ElvalHalcor, τροφοδότησαν οι βελτιωμένες τιμές κατεργασίας και ο αυξημένος κατά 7,8% όγκος πωλήσεων που αποδίδεται στην εστίαση του ομίλου σε τομείς με μεγάλη ανάπτυξη λόγω των παγκόσμιων τάσεων βιωσιμότητας.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (Ebitda) αυξήθηκαν το φετινό εννεάμηνο έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2021, κατά 68%, σε περίπου 295 εκατ. ευρώ και τα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 40%, σε περίπου 164,7 εκατ. ευρώ.

Ανά τομείς δραστηριότητας, κατά το εννεάμηνο, σε ετήσια βάση, στο αλουμίνιο ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 55,6%, σε 1,5 δισ. ευρώ, λόγω της σημαντικής επίδρασης του αυξημένου όγκου πωλήσεων κατά 10,7%. Η μεταβολή αυτή προήλθε κυρίως από τις αγορές της συσκευασίας αναψυκτικών και τροφίμων αξιοποιώντας την αυξημένη παραγωγική δυναμικότητα από την ενσωμάτωση του νέου υπερσύγχρονου τετραπλού θερμού ελάστρου (Tandem). Τα κέρδη του κλάδου πριν από φόρους υπερτριπλασιάστηκαν σε περίπου 168 εκατ. ευρώ (από 54 εκατ. ευρώ), ενώ τα a-Ebitda αυξήθηκαν κατά περισσότερες από δύο φορές, σε 177,4 εκατ. ευρώ.

Στο αλουμίνιο ο κύκλος εργασιών ενισχύ- θηκε κατά 55,6%, σε 1,5 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ElvalHalcor, η δεύτερη φάση του επενδυτικού προγράμματος, που θα αυξήσει ακόμη περισσότερο την παραγωγική δυναμικότητα, ολοκληρώνεται. Το νέο ψυχρό έλαστρο έχει ήδη ξεκινήσει τη λειτουργία του, ενώ και η γραμμή βαφής αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους. Στο εννεάμηνο, ο όμιλος επένδυσε 127 εκατ. ευρώ για πάγιο εξοπλισμό, από τα οποία περίπου 112 εκατ. ευρώ αφορούν τις παραγωγικές εγκαταστάσεις της έλασης αλουμινίου στα Οινόφυτα. Σε αυτές τις επενδύσεις περιλαμβάνεται και η απόκτηση ακινήτων που, μακροπρόθεσμα, θα αξιοποιηθούν ως logistics center για την αποθήκευση και τη διακίνηση προϊόντων της εταιρείας. Ως αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία, ο κλάδος αλουμινίου κατέγραψε απομείωση της τάξης των 2 εκατ. ευρώ.

Στον χαλκό, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 23%, σε περίπου 1,4 δισ. ευρώ, έχοντας ενισχυθεί σημαντικά από τις υψηλότερες τιμές του στις διεθνείς αγορές και τις αυξημένες τιμές κατεργασίας, οι οποίες απορρόφησαν τις αντίστοιχες αυξήσεις στα κόστη παραγωγής. Οι όγκοι πωλήσεων παρουσίασαν μικρή αύξηση κατά 2,3% στο εννεάμηνο, ενώ στο τρίτο τρίμηνο σημειώθηκε κάμψη στις πωλήσεις σωλήνων χαλκού και προϊόντων διέλασης κραμάτων χαλκού. Αντίθετα, την ανοδική τους πορεία συνέχισαν τα προϊόντα διέλασης χαλκού (λάμες), εμφανίζοντας κέρδη πριν από φόρους 37,5 εκατ. ευρώ, έναντι 71,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2021 (που είχε ευνοηθεί από τα κέρδη από τη διανομή σε είδος της συμμετοχής στην Cenergy Holdings). Βελτίωση κατά περίπου 18%, σε 53 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν τα προσαρμοσμένα Ebitda στον κλάδο χαλκού.

Παρά τη γενικευμένη αβεβαιότητα, η ElvalHalcor εκτιμά ότι είναι σε θέση να βελτιώσει περαιτέρω τα μεγέθη της μέσω και επενδύσεων, που είτε ολοκληρώθηκαν πρόσφατα είτε βρίσκονται σε εξέλιξη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

17 Μαΐου 2024