Παρατείνει τις διαπραγματεύσεις της η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ με την COSMOS ALUMINIUM

H «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ» ανακοινώνει ότι στις 6 Νοεμβρίου 2022, μεταξύ της κατά 80%, θυγατρικής της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, «ΕΤΕΜ» και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «COSMOS ALUMINIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» (εφεξής «COSMOS ALUMINIUM»), υπογράφηκε η «Πρόσθετη Πράξη» συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με αντικείμενο τους βασικούς όρους, υπό τους οποίους τα συμβαλλόμενα μέρη, ΕΤΕΜ και COSMOS ALUMINIUM, προτίθενται […]

9 Νοεμβρίου 2022

του/της Θεοφανία Μίγκου

H «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ» ανακοινώνει ότι στις 6 Νοεμβρίου 2022, μεταξύ της κατά 80%, θυγατρικής της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, «ΕΤΕΜ» και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «COSMOS ALUMINIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» (εφεξής «COSMOS ALUMINIUM»), υπογράφηκε η «Πρόσθετη Πράξη» συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με αντικείμενο τους βασικούς όρους, υπό τους οποίους τα συμβαλλόμενα μέρη, ΕΤΕΜ και COSMOS ALUMINIUM, προτίθενται να προβούν σε συγχώνευση με απορρόφηση της ΕΤΕΜ από την COSMOS ALUMINIUM (εφεξής η «Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας»).

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τη Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας, ως αποτέλεσμα του εταιρικού μετασχηματισμού πρόκειται να προκύψει μειοψηφικό ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της COSMOS ALUMINIUM, των, υφιστάμενων κατά τον χρόνο της συντέλεσης της συγχώνευσης, μετόχων της ΕΤΕΜ.

Σύμφωνα με την Πρόσθετη Πράξη τα συμβαλλόμενα μέρη συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις για την οριστικοποίηση των όρων της ανωτέρω σκοπούμενης συναλλαγής και τη σύναψη των οριστικών συμφωνιών, ενώ η ισχύς των βασικών όρων συνεργασίας της Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας θα διαρκέσει μέχρι:

  1. την υπογραφή των τελικών εγγράφων από τα συμβαλλόμενα μέρη, ή
  2. την 31η Δεκεμβρίου 2022, ή
  • τη λήψη έγγραφης ειδοποίησης από το ένα συμβαλλόμενο μέρος, ΕΤΕΜ ή COSMOS ALUMINIUM, περί της μη εξακολούθησης των ενεργειών για την σκοπούμενη συναλλαγή από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, COSMOS ALUMINIUM ή ΕΤΕΜ, οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω επέλθει πρώτο.

Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε σημαντική εξέλιξη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

24 Μαρτίου 2023