Ζεμπίλης: Σήμερα η υπογραφή για το έργο των γεφυρών σε Φύλλα, Βασιλικό, Αφράτι

Σήμερα υπογράφηκε η σύμβαση για το έργο της αποκατάστασης

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση

Μετά τον προσυμβατικό έλεγχο και την επικαιροποίηση των δικαιολογητικών υπογράφηκε σήμερα η σύμβαση με την ΙΝΤΕΡΚΑΤ ΑΕ για το έργο της αποκατάστασης των γεφυρών σε Φύλλα, Βασιλικό και Αφράτι.

Τα έργα προβλέπονται σε τµήµατα συνολικού µήκους 500m ανά περιοχή γέφυρας γέφυρας, με στόχο: α) την αποκατάσταση ή και βελτίωση του τοπικού οδικού δικτύου, β) αντιπληµµυρικά έργα διευθέτησης και αντιδιαβρωτικής προστασίας και γ) την κατασκευή δύο νέων γεφυρών στις θέσεις Αφράτι και Φύλλα καθώς και την επισκευή της γέφυρας Βασιλικού. Ειδικότερα, τα έργα που προβλέπονται να εκτελεστούν με βάση τη σύμβαση είναι τα κάτωθι:

 • Τοπικές επισκευές και μέτρα εξασφάλισης έναντι πλημμυρικών φαινομένων της   υφιστάμενης γέφυρας Βασιλικού
 • Κατασκευή νέας γέφυρας Φύλλων
 • Κατασκευή νέας γέφυρας Αφρατίου
 • ∆ιατήρηση της υφιστάμενης Εθνικής Οδού στη θέση γέφυρας Βασιλικού

κατηγορίας 2 (ΑΙΙΙ  κατά ΟΜΟΕ ΛΚΟ∆).

 • Τροποποίηση της υφιστάμενης Οδού μεταξύ οικισμών στη θέση γέφυρας Αφρατίου  κατηγορίας 3 (ΑΙV κατά ΟΜΟΕ ΛΚΟ∆) με βελτιωτικές επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα
 • Τροποποίηση της υφιστάμενης Οδού μεταξύ οικισμών στη θέση γέφυρας Φύλλων   κατηγορίας 3 (ΑΙV κατά ΟΜΟΕ ΛΚΟ∆) με βελτιωτικές επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα
 • Τροποποίηση της υφιστάμενης παρόχθιας οδού μεταξύ των οικισμών Βασιλικού και Φύλλων κατηγορίας 3 (ΑV κατά ΟΜΟΕ ΛΚΟ∆) με βελτιωτικές επεμβάσεις τοπικού   χαρακτήρα
 • Ανακατασκευή/ αναδιάταξη ισόπεδων κόμβων στις θέσεις διασταύρωσης κάθετων οδών άνωθεν του ποταμού Λήλαντα μετά το πέρας των γεφυρών, καθώς και την παράλληλη προς τον ποταμό οδό SR-01, με βελτιωτικές επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα
 • Εργασίες διευθέτησης και αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή των τριών γεφυρών (Καθαρισμός κοίτης και πρανών, Εκσκαφές και χωματουργικές εργασίες, Επένδυση διατομών με λιθορριπές και συρματοκιβώτια, Κατασκευή έργων διευθέτησης, Έργα προστασίας βάθρων γεφυρών έναντι διάβρωσης)
 • Εργασίες οδοφωτισμού των τριών γεφυρών και των συγγενικών τους κόμβων και οδών. Αναμένεται κατά το επόμενο διάστημα η εγκατάσταση του εργολάβου στο έργο και η έναρξη εργασιών.

Μετά τον προσυμβατικό έλεγχο και την επικαιροποίηση των δικαιολογητικών υπογράφηκε σήμερα η σύμβαση με την ΙΝΤΕΡΚΑΤ ΑΕ για το έργο της αποκατάστασης των γεφυρών σε Φύλλα, Βασιλικό και Αφράτι.

Τα έργα προβλέπονται σε τµήµατα συνολικού µήκους 500m ανά περιοχή γέφυρας γέφυρας, με στόχο: α) την αποκατάσταση ή και βελτίωση του τοπικού οδικού δικτύου, β) αντιπληµµυρικά έργα διευθέτησης και αντιδιαβρωτικής προστασίας και γ) την κατασκευή δύο νέων γεφυρών στις θέσεις Αφράτι και Φύλλα καθώς και την επισκευή της γέφυρας Βασιλικού. Ειδικότερα, τα έργα που προβλέπονται να εκτελεστούν με βάση τη σύμβαση είναι τα κάτωθι:

 • Τοπικές επισκευές και μέτρα εξασφάλισης έναντι πλημμυρικών φαινομένων της   υφιστάμενης γέφυρας Βασιλικού
 • Κατασκευή νέας γέφυρας Φύλλων
 • Κατασκευή νέας γέφυρας Αφρατίου
 • ∆ιατήρηση της υφιστάμενης Εθνικής Οδού στη θέση γέφυρας Βασιλικού

κατηγορίας 2 (ΑΙΙΙ  κατά ΟΜΟΕ ΛΚΟ∆).

 • Τροποποίηση της υφιστάμενης Οδού μεταξύ οικισμών στη θέση γέφυρας Αφρατίου  κατηγορίας 3 (ΑΙV κατά ΟΜΟΕ ΛΚΟ∆) με βελτιωτικές επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα
 • Τροποποίηση της υφιστάμενης Οδού μεταξύ οικισμών στη θέση γέφυρας Φύλλων   κατηγορίας 3 (ΑΙV κατά ΟΜΟΕ ΛΚΟ∆) με βελτιωτικές επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα
 • Τροποποίηση της υφιστάμενης παρόχθιας οδού μεταξύ των οικισμών Βασιλικού και Φύλλων κατηγορίας 3 (ΑV κατά ΟΜΟΕ ΛΚΟ∆) με βελτιωτικές επεμβάσεις τοπικού   χαρακτήρα
 • Ανακατασκευή/ αναδιάταξη ισόπεδων κόμβων στις θέσεις διασταύρωσης κάθετων οδών άνωθεν του ποταμού Λήλαντα μετά το πέρας των γεφυρών, καθώς και την παράλληλη προς τον ποταμό οδό SR-01, με βελτιωτικές επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα
 • Εργασίες διευθέτησης και αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή των τριών γεφυρών (Καθαρισμός κοίτης και πρανών, Εκσκαφές και χωματουργικές εργασίες, Επένδυση διατομών με λιθορριπές και συρματοκιβώτια, Κατασκευή έργων διευθέτησης, Έργα προστασίας βάθρων γεφυρών έναντι διάβρωσης)
 • Εργασίες οδοφωτισμού των τριών γεφυρών και των συγγενικών τους κόμβων και οδών. Αναμένεται κατά το επόμενο διάστημα η εγκατάσταση του εργολάβου στο έργο και η έναρξη εργασιών.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ