,

Διαβούλευση στη Βόρεια Εύβοια για το νέο Leader 2023-2027

2/12/22-4/12/22

1 Δεκεμβρίου 2022

του/της Θεοφανία Μίγκου

H Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. στα πλαίσια προετοιμασίας  του νέου προγράμματος LEADER προγραμματίζει συναντήσεις εργασίας σε όλη την περιοχή παρέμβασης του υπό διαμόρφωση τοπικού προγράμματος, με εκπροσώπους δημόσιων φορέων, επιχειρήσεων, κοινωνικών επιχειρήσεων-φορέων, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών συλλόγων, με ιδιώτες, νέους, γυναίκες,  ανέργους, πολίτες κ.α

Σκοπός των συναντήσεων εργασίας, είναι η  ενημέρωση για τις ευκαιρίες και ωφέλειες από την εφαρμογή του νέου προγράμματος, η διαβούλευση με τους δυνητικούς άμεσους και έμμεσους ωφελούμενους ή δικαιούχους  για την ιεράρχηση των αναγκών, την καταγραφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος, τη  διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασιών και δικτυώσεων.

Στη συνέχεια του παραπάνω προγραμματισμού θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις εργασίας στην Βόρεια Εύβοια.

Η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους και εν δυνάμει ωφελούμενους στις  συναντήσεις εργασίας:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

20 Μαΐου 2024